Affärsmodeller i en tid av transformation

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Affärsmodeller i en tid av transformation

Denna kurs är för dig som är yrkesverksam och vill kompetensutvecklas (ej för dig som går våra grundutbildningsprogram).Kursen ingår i ISE-projektet på CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.ISE står för "Improving value creation through service education" och är ett projekt där CTF, i samverkan med företag och organisationer utvecklar och erbjuder skräddarsydda, flexibla kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Vill du veta mer om denna kurs, när den ges och hur du anmäler dig till kursen följ denna länk (här kan du också göra en intresseanmälan): https://www.kau.se/ctf/ise Du kan också läsa mer om projektet på ovanstående länk. Har du några frågor är du också välkommen att kontakta administratör Charlotta Andersson (charlotta.andersson@kau.se) Kursens mål är att ge studenten en ökad kunskap om och förståelse av hur affärsmodeller kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och andra organisationer. Detta görs i syfte att utveckla en verksamhet och bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Under kursen behandlas begrepp, teorier, modeller och metoder med fokus på affärsmodeller och värdeskapande med koppling till digitalisering, innovationer och hållbarhet. Konkreta verktyg som kan underlätta arbetet med att förstå och utveckla affärsmodeller presenteras och appliceras under kursens gång med syfte att öka förståelsen för och förbättra de använda affärsmodellerna. Identifiering av vanligt förekommande utmaningar kopplade till affärsmodeller presenteras specifikt kopplat till digitalisering, innovationer och hållbarhet. Efter genomgången kurs kommer studenten ha en tydligare förståelse för hur den egna organisationens affärsmodeller kan stärkas och utvecklas.En central del i kursen är att studenten tillämpar begrepp, teorier, modeller och metoder på egna problem och delar erfarenheter med varandra. Kursen kräver aktivt deltagande i skapandet av kursens innehåll genom att delta i diskussioner på seminarier och övriga lärandeaktiviteter under kursens gång. Diskussionsinnehållet i kursen bestäms delvis av studenterna och utgår från deras erfarenheter, frågor och utmaningar i sitt arbete. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande.Fördjupningsnivå: A1N (har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Avancerad nivå Behörighetskrav: 90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6 eller engelska A. Motsvarandebedömning kan göras.

Förkunskaper

90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6 eller engelska A. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Affärsmodeller i en tid av transformation

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön