Internationell beskattning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Internationell beskattning

Under kursen behandlas svensk internationell inkomstskatterätt, internationella skatteavtal (främst dubbelbeskattningsavtal, men även andra överenskommelser om samarbete på skatteområdet) och EU-rättens påverkan på skatterätten. Kursen syftar till att studenten ska förstå hur dessa olika rättsområden samspelar och måste beaktas i ett sammanhang för att lösa olika skatterättsliga frågor när personer eller företag bor eller är verksamma i flera länder. Därvid blir såväl metodfrågor, som lagtolkning, tolkning av internationella avtal och betydelsen av EU-rätt, som det materiella innehållet i dessa rättssystem av stor vikt. Grundläggande kunskaper i hur beskattningsrätten normalt fördelas mellan staterna i fråga om vanliga inkomsttyper ges och studenten tränas att på egen hand kunna göra sådana rättsliga bedömningar.Det internationella samarbetet och EU-rätten är hela tiden under utveckling och grundläggande kunskaper om hur detta sker är av stor vikt för att kunna följa med i den utveckling som ständigt sker inom området. Former och mekanismer för det internationella samarbetet, men också de hinder och motstridiga intressen som finns i det internationella samfundet, uppmärksammas. Stor vikt läggs också vid konfliktlösningsmekanismerna för staternas kolliderande skatteanspråk, även på ett praktiskt plan när företag och individer råkar i kläm i fråga om konkurrerande skatteanspråk. Likaså uppmärksammas det nya fenomenet dubbel icke-beskattning och vad staterna gör med hjälp av internationella överenskommelser för att eliminera eller lindra det problemet.Sammantaget lärs grunderna och en viss fördjupning i internationell skatterätt ut, så att studenterna efter avslutad kurs ska kunna arbeta med juridiskt arbete inom detta område på t.ex. advokatbyrå eller konsultbyrå, Skatteverket, departement eller i domstol.

Förkunskaper

60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet (JALAW), vari JPG012 Skatterätt 15 hp, ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Internationell beskattning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön