Kemi med didaktisk inriktning 3

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Kemi med didaktisk inriktning 3

Delkurs 1: Kemididaktik, 9,5 hpDelkursen behandlar:- Didaktisk forskning kring elevers förståelse av och uppfattningar om kemi.- Pedagogisk planering och praktiska övningar i form av mikrolektioner- Olika undervisningsmetoder och arbetssätt diskuteras ur ett kemididaktiskt perspektiv. - Betydelsen av bland annat genus och kulturell bakgrund för elevers attityd till kemi diskuteras och sätts i relation till aktuell kemididaktisk forskning.- Analys av läromedels- och digitala lärresurser för verksamhet i skolan.- Olika verktyg för formativ bedömning av elevers prestationer.Delkurs 2a: VFU 1, 7,5 hp (Aktuell när kursen läses som första ämne)Under delkursen får studenten:- möta de olika personalgrupperna inom skolan, som exempelvis lärarlag, elevvårdspersonal och skolledning och delta i skolans vardagsarbete,- tillämpa centrala styrdokument och lokal pedagogisk planering, med beaktande av jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv,- praktiskt tillämpa didaktiska teorier och omsätta ämneskunskaper i undervisning samt reflektera över relationen mellan teori och praktik,- använda IKT i skolan,- auskultera,- diskutera och reflektera kring yrket och sin professionsutveckling,- beskriva det specialpedagogiska och elevvårdande arbete som görs inom skolan och- skaffa sig kunskap om lagstiftningen rörande tystnads- och anmälningsplikt.Delkurs 2b: VFU 2, 7,5 hp (Aktuell när kursen läses som andra ämne)Under delkursen får studenten:- använda IKT i skolan,- auskultera,- tolka och tillämpa centrala styrdokument och lokal pedagogisk planering,- praktisk tillämpa pedagogiska och didaktiska teorier och omsättande av ämneskunskaper i undervisning, med beaktande av elevers olika kunskaper och intressen,- beakta specialpedagogiska perspektiv,- möjlighet att träna den kommunikativa förmågan i samverkan med de olika personalgrupperna och eleverna inom skolan,- fördjupa diskussionen om yrket och studentens professionsutveckling och formulera utvecklingsområden inför VFU 3.Delkurs 3: Biokemi med molekylärbiologi, 13 hpDelkursen behandlar:- olika typer av respiration och fotosyntes, inklusive därtill kopplad ATP-syntes samt den termodynamiska kopplingen mellan redox-, membrantransport-, och fosfatöverföringsreaktioner,- fermentationer och substratnivåfosforylering, inklusive reaktionsmekanistiska och termodynamiska aspekter,- metabola reaktionsvägar: glukoneogenesen, pentosfosfatvägen och Calvincykeln, citronsyracykeln, glyoxalatcykeln, fettsyrametabolism, översikt över biosyntesen av aminosyror med några exempel på ingående reaktioner, samt översikt övernukleotidmetabolismen,- prokaryot och eukaryot genexpression och proteinbiosyntes,- termodynamiska och kinetiska aspekter på proteiners stabilitet och vikning,- regelverk för genetiskt modifierade mikroorganismer,- de kemiska grunderna för enzymkatalys och- steady-state kinetik: Michaelis-Menten ekvationen och kinetisk beskrivning av reversibel inhibering av enzymer.

Förkunskaper

Kursen Kemi med didaktisk inriktning 1 godkänd samt genomgången kurs Kemi med didaktisk inriktning 2. Motsvarande bedömning kangöras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi med didaktisk inriktning 3

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön