Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet

I det praktiska arbetet med miljö- och riskfrågor används en rad verktyg av myndigheter, organisationer och företag. Dessa kan vara nära kopplade till lagstiftning, som MKB, markanvändningsplanering, krishanteringsplanering och risk- och sårbarhetsanalyser, eller komma av frivilligt engagemang som kvalitetsledningssystem och ISO-certifiering. Inom ramen för dessa verktyg används metoder som GIS, riskutredningsmetoder, litteraturöversikt, datasammanställning, monetär värdering och analys (CBA), aktörsanalys, aktörssamverkan, matrismetoder, indikatorer, LCA och projektledning. Kursen fokuserar på de huvudsakliga verktygen som används i dagens miljö- och riskpraktik och går igenom metoder som studenten har nytta av i yrkeslivet.

Förkunskaper

Minst 45 hp godkända från kurserna MVG100 Introduktionskurs i miljö och säkerhet 15 hp, RHG100 Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder 15 hp, MVG200 Strategier i miljö- och säkerhetsområdet 15 hp, RHG220 Hantering av komplexa miljörisker 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön