Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Makroteorin förklarar aggregerade storheter som total produktion och dess användning, inflation, arbetslöshet, statsbudget och bytesbalans. Teorin visar också hur dessa storheter påverkar varandra. Vidare analyseras den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar. Ekonomisk politik delas upp i finanspolitik, som direkt påverkar reala storheter i ekonomin och i penningpolitik, som påverkar den reala ekonomin indirekt genom reglering av kreditgivning hos finansiella mellanhandsinstitut. Riksbankens olika penningpolitiska instrument diskuteras. Olika växelkurssystem presenteras samt den ekonomiska politikens skilda förutsättningar inom olika växelkurssystem. Orsaker till problem inom den finansiella sektorn diskuteras och hur sådana kan sprida sig mellan länder, när det finansiella systemet blir alltmer globaliserat. En uppdelning i makroteori är mellan långsiktig tillväxt och kortsiktiga fluktuationer, drivkrafterna bakom dessa förklaras.

Förkunskaper

NEGA10 Mikroekonomi och internationell handel 15 hp samt Matematik 3b eller 3c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+ 1a2. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön