Psykologins forskningsfält

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Psykologins forskningsfält

Kursen inleds med psykologins historia, vetenskapsteori och forskningsfält, fortsätter med metod och avslutas med empiriskt arbete. Kursen avser att ge förståelse för hur en psykologisk undersökning planeras, genomföres, bearbetas och presenteras. Olika typer av design respektive metodval, såväl kvalitativa som kvantitativa, belyses med avseende på problemformulering och möjligheter att dra säkra slutsatser. Kursen innebär också utarbetande och genomförande av eget empiriskt arbete i uppsatsform.

Förkunskaper

Psykologi 52.5 hp varav minst 22.5 hp på G1F-nivå eller högre. Häri skall ingå delkursen Forskningsmetodik, 7.5 hp, ur kursen PSGB04 Psykologi B - fördjupning, 30 hp, eller motsvarande.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Psykologins forskningsfält

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön