Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

I denna kurs fördjupas förståelsen kring preventions- och säkerhetsfrämjande åtgärder riktat mot personskaderisker. Utgångspunkten för kursen är att personsäkerhet är en integrerad del av samhällslivet och måste utformas med hänsyn till faktorer som bidrar till ett hållbart samhällssystem. Arbetet med att förhindra personskador och organisera säkerhetsarbete måste adressera såväl livsstilsbundna frågor som samhällets policy- och beslutsprocesser i stort. Särskilt fokus i kursen läggs på implementering och utvärdering av olika säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder.Undervisningen sker på distans via en webbaserad lärplattform och i samband med 1-2 campusförlagda undervisningstillfällen. Undervisning vid campus består av föreläsningar, seminarier och diskussion. Seminarier är betygsgrundande och därför obligatoriska.

Förkunskaper

RHAD01, Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning 7.5 hp och RHAD22, Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete 7.5 hp, varav 10 hp godkända. Svenska kurs 3 eller B. Engelska 6 eller B.Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön