Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Alltifrån våra hem, arbetsplatser och bostadskvarter till butiker, torg och vägnät är föremål för rumslig planering - ibland i syfte att förändra människors rörlighet. Men vem har makt att styra utformningen av rum och rörlighet? Och hur påverkas planering och utformning av nya medier? Denna kurs tränar studenten i att förstå samspelet mellan medier, mobilitet och rumslig planering i vår samtid. Fokus ligger på olika mobiliteters och mediers skilda geografier och hur dessa kommer till i uttryck rumsplanering. Kursen belyser olika typer av rörlighet (migration, turism, arbetskraft) och deras sociala, ekonomiska, politiska och kulturella samt rumsliga avtryck. I kursen skildras mobila mediers roll i att (om)forma materiella, upplevda och föreställda geografier. Kursen avhandlar mobilitet, mediers och rumsplaneringens skiftande maktgeometrier i samtiden, i stad och landsbygd. Gentrifiering, platsmarknadsföring och digitaliseringens avtryck samt rätten till staden och "mobilitetkapital", utgör några exempel på maktgeometrier som belyses i kursen. Vidare behandlar kursen avancerade metoder för att studera mobilitet, mediering och rumsplanering i olika kontexter och på olika skalor. Kursen ger färdigheter i att förstå, tolka och granska samspelen mellan mobilitet, medier och rumsliga processer. Studenten utvecklar avancerade teoretiska kunskaper och metodologiska färdigheter som tillämpas i en individuell vetenskaplig studie.

Förkunskaper

90 hp kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap varav minst 30 hp på G2F-nivå eller motsvarande inkl. Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande, ska ingå. Engelska B/6.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön