Sociologi I

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Sociologi I

I kursen skaffar sig studenten redskap för att bättre förstå samhället och dess utveckling liksom sin egen identitet som samhällsmedlem och möjligheterna till sociala förändringar. Sociologiska förklaringar och beskrivningar kan handla om förhållanden och processer på den globala nivån, inom enskilda samhällen och kulturer, inom olika samhällssektorer och på organisationernas, gruppernas och individsamspelets nivåer. I denna kurs betonas särskilt begrepp och teorier som berör individens förhållande till samhällsstrukturen. Studentens egna erfarenheter kan således vara en grund för sociologisk insikt. De allmänna begreppen illustreras genom fördjupning inom vissa avgränsade problemområden.Kursen indelas i tre delkurser.Delkurs 1 Människorna i samhället - sociologiska baskunskaper, 15 hpDelkursen ger en inblick i det sociologiska tankesättet och centrala sociologiska och socialpsykologiska teorier och perspektiv för att förstå socialt samspel, organisering och maktrelationer. Med utgångpunkt i studenternas egna erfarenheter undersöks hur människor formar samhället och hur samhället formar människor lokalt, nationellt och globalt. Genom praktiska övningar lär sig studenten att reflektera över vilken betydelse olika kategoriseringar som exempelvis genus, ålder, klass och etnicitet har för individens levnadsvillkor samt våra möjligheter och begränsningar för att se helheten i det samhälle vi lever i. Vidare ger de praktiska övningarna verktyg för att göra analyser av samtida fenomen som övervakning, konsumtion, hållbar utveckling, sociala rörelser, kriminalitet och sociala medier. De praktiska övningarna består av individuell förberedelse inför föreläsningar, observationer, grupparbeten och skriftliga inlämningsuppgifter. Delkurs 2: Att undersöka samhället, 7,5 hpDelkursen ger en grundläggande orientering i vetenskapsteori, om forskningsprocessens olika faser och om metodproblem i samband med sociologiska undersökningar. I delkursen behandlas problemformulering, datainsamling, urvalsprinciper och principer för bearbetning av kvalitativa och kvantitativa data. Studenten utför även enklare enkät- och intervjuundersökningar.Delkurs 3: Sociologisk fördjupning, 7,5 hpI delkursen behandlas samhällsprocesser och sociologisk analys genom bearbetning av ett relativt avgränsat sociologiskt problem. I delkursen behandlas teoretiskt och empiriskt valda sociologiska områden. Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. Undervisningen sker i form av schemalagda föreläsningar och tillämpningsövningar enskilt eller i grupp.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön