Luft- och rökgasrening, Miljöteknik I

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Luft- och rökgasrening, Miljöteknik I

Kurseninnehåller föreläsningar, dimensioneringsprojekt och praktiska övningar i form av laborationer, vilka tränar provtagningsmetodik och laborationssäkerhet och mätmetoder inom miljöanalys. Kursinnehåll: - Miljökemi som användbart verktyg. Samband mellan olika miljöproblem. Användning av reaktionshastigheter och jämviktskonstanter i beräkningar för att bedöma olika reaktionsvägars betydelse, och för att beräkna koncentrationer av ämnen. Jämvikter mellan gaser och vätskor (Henrys lag). - Stratosfäriskt ozon - bildning och nedbrytning, naturliga och människoskapade katalysatorer, hur ozonhål uppstår. - Troposfäriskt ozon - fotokemisk smog, samspelet hos kväveoxider, ozon, kolväten och ljus, primära och sekundära föroreningar.- Försurning - hur kväveoxider och svaveloxider reagerar till försurande ämnen, alkalinitet, buffertsystem. - Klimatförändring - växthusgasers absorption av värmestrålning, karbonatsystemet, aerosoler, viktning av växthusgaser.- Reningsteknik för partiklar, svaveloxider, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar.- Mätvärdesbehandling - felfortplantning, konfidensintervall, mätdataanalys, osäkerhetsbedömning.

Förkunskaper

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. Matematik3c/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1. Varit registrerad på en grundläggande miljökurs 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Luft- och rökgasrening, Miljöteknik I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön