Religionsvetenskap 3

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Religionsvetenskap 3

Kursen består av fyra delkurser.Delkurs 1 ger en introduktion till religionsvetenskaplig informationssökning.Delkurs 2a består av "akademisk praktik", då studenten ska få möjlighet att omsätta tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter i tillämpat religionsvetenskapligt arbete. Studenten ska i praktiskt arbete pröva, utveckla och befästa sina kunskaper och färdigheter. Studenten ska utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra, liksom att utveckla förmågan i muntlig och skriftlig kommunikation. Stor vikt läggs vid att studenten kontinuerligt medverkar i det dagliga arbetet. Det är också av vikt att studenten får möjlighet att arbeta med självständiga studieuppgifter som ska vara till nytta både för den aktuella arbetsplatsen och för studentens egen omsättning av teori till praktiskt arbete.Studenten ansvarar för att själv skaffa en praktikplats, dock i samråd och med hjälp av kursledare. Ett handledare ska finnas på praktikplatsen, och ett kontrakt skrivs mellan praktikorganisationen och institutionen vid KAU innan praktikperioden inleds.Delkurs 2b, Individuell, tematisk specialisering, 7,5 hpDelkursen utgörs av en läskurs där studenten i samråd med lärare och/eller examinator väljer litteratur.Delkurs 3, Religionsvetenskaplig teori och metod, 6 hpDelkursen ger en orientering över trender som kan skönjas inom det religionsvetenskapliga fältet, belyser teoretiska och metodiska perspektiv i religionsvetenskaplig forskning, och diskuterar hur studier kan designas. Delkurs 4, Självständigt arbete, 15 hpDelkursen innefattar ett självständigt arbete. Handledning erbjuds endast under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

50 hp från kurserna REG1F1 Religionsvetenskap 1 30 hp och REG2F1 Religionsvetenskap 2 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Religionsvetenskap 3

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön