Språk-, skriv- och läslärande ur ett inkluderande perspektiv

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Språk-, skriv- och läslärande ur ett inkluderande perspektiv

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om språk-, skriv- och läslärande liksom vad som kan utgöra hinder för detsamma. Vidare behandlas och fördjupas läraryrkets behov av att på vetenskaplig grund kunna identifiera och utforma arbetssätt och arbetsmiljöer med målet att kunna stödja alla barns och elevers språk-, skriv- och läslärande, samt medverka i utveckling av inkluderande språkliga lärmiljöer. I kursen ingår fältstudier.I kursen behandlas- teorier om språk-, skriv- och läsutveckling, - specialpedagogiska perspektiv,- utveckling av inkluderande lärmiljöer som stödjer språk-, skriv- och läslärande,- undervisningsmodeller och metoder för språk-, skriv- och läslärande,- hinder för språk-, skriv- och läslärande,- kartläggning och analys av språkliga lärmiljöer,- intervju och observation som forskningsmetod.

Förkunskaper

Lärarexamen omfattande minst 180 hp alternativt 30 hp inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap på G2F-nivå eller högre. Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller Svenska som andraspråk kurs B/3 samt Engelska kurs A/6. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Språk-, skriv- och läslärande ur ett inkluderande perspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön