Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

I denna kurs behandlas den framväxande kulturpolitiken framförallt i Sverige, men även internationellt, under senare delen av 1900-talet. Kulturpolitiken sätts i en historisk kontext och dess framväxt behandlas i bred bemärkelse, dels som ett statligt politikområde som också inkluderar folkbildningen, dels som en dynamisk arena för olika typer av estetiska uttrycksformer och kulturarvssträvanden. Kultur som medel för tillväxt och regional utjämning samt som motvikt mot kommersialisering och som identitetsformering behandlas. I kursen ingår att studenten skriver en essä utifrån eget valt temaområde inom den bredare kulturpolitiska kontexten. I kursen erbjuds studenten möjlighet att förvärva kunskaper och perspektiv som öppnar upp för olika typer av fördjupningar och kommande uppsatsarbeten.

Förkunskaper

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde historia, kulturstudier, idéhistoria, religion, etnologi, antropologi eller motsvarande. Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller Svenska som andra språk kurs B/3 samt Engelska kurs A/6 eller motsvarande.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön