Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

I kursen behandlas teorier om läs- och skrivinlärning ur ett andraspråksperspektiv liksom arbetssätt för läs- och skrivutveckling på ett andraspråk utifrån ett vidgat textbegrepp. Kulturellt betingade skillnader beträffande språklig socialisation, inlärningstraditioner och läs- och skrivtraditioner och dess betydelse för elevers läs- och skrivinlärning på ett andraspråk belyses också. I kursen ges även en orientering om olika skriftsystem. Identifiering av läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever berörs också. Kursen ingår som delkurs i Svenska som andraspråk B, 30 hp.Kursen ges helt på distans med inspelade föreläsningar och digitala kursträffar via zoom vilket medför stor flexibilitet gällande när och var du tar del av kursinnehållet.

Förkunskaper

Minst 22,5 hp godkänt på S2GA60 Svenska som andraspråk (30 hp), varav 7,5 hp i delkursen Svenskan i tvärspråkligt perspektiv (7,5 hp). Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön