Kandidatuppsats i biologi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Kandidatuppsats i biologi

Kursen är öppen för fristående studenter ht24, läsperiod 4, vecka 36-45. Fortsättningsvis är kursen endast sökbar för studenter på Biologiprogrammet.Kursen består av ett vetenskapligt arbete som utförs individuellt eller i grupper om två studenter. Arbetets inriktning och utformning väljs i samråd med handledare och kursansvarig. Arbetet ska bygga på studenternas tidigare studier i biologi och utgöra en fördjupning av dessa. Parallellt med det vetenskapliga arbetet ska även obligatoriska litteraturstudier genomföras. Kursen innehåller deltagande på forskningsseminarier som arrangeras vid Karlstads universitet eller andra lärosäten.Undervisningen sker i form av handledning under arbetets gång. Vid slutet av kursen ska arbetet redovisas i form av en skriftlig uppsats samt muntlig presentation och opposition.

Förkunskaper

Registrerad på biologi 60 hp omfattande lika delar i cellbiologi, botanik, ekologi och zoologi, varav 45 hp godkända samt 15 hp teoretisk fördjupningskurs (G2F) i biologi. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatuppsats i biologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön