Kulturvetarprogrammet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Karlstad
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Kulturvetarprogrammet

Kulturvetarprogrammet (180 hp) är ett treårigt program på grundnivå som leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet Kulturstudier. På programmet finns studenter från hela landet, med olika bakgrund, erfarenheter och intressen. En del är mest intresserade av teater, andra av bildkonst, film, musik, litteratur, historia eller något annat. Några av programmets kurser läses tillsammans med utbytesstudenter från andra länder. En del av de som läst programmet på senare år har valt att förlägga en termin utomlands, exempelvis i Sydkorea, eller skriva sitt examensarbete på något annat ställe i världen, till exempel i Sydafrika. Efter examen har en del läst vidare på avancerad nivå och inom forskarutbildning, medan de flesta gått vidare till arbete inom olika typer av kulturverksamheter. Inom Kulturstudier fokuseras både kulturarv och den samtida kulturen, dess förutsättningar och uttryck från flera olika utgångspunkter. Kulturstudier är ett tvär- och mångvetenskapligt huvudområde där humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv samverkar. En betydelsefull aspekt omfattar aktuella kulturpolitiska frågor i relation till kulturens konstnärliga och gestaltande uttryck men även till kultur i en bredare social mening.Programmet vänder sig såväl till dem som kommer direkt från gymnasiet som till dem med tidigare erfarenhet av högskolestudier. För dem med tidigare studier inom humaniora eller samhällsvetenskap, som exempelvis arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, filmvetenskap, genusvetenskap, historia, idéhistoria, interkultur, konst- och bildvetenskap, konstvetenskap, kulturgeografi, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller motsvarande, erbjuder Kulturvetarprogrammet en professionalisering mot verksamhet inom kultursektorn. Fria sökord: Kultur, Kulturstudier, Konst, kultursektorn, kulturbranschen, kulturarv, kulturproduktion, mångkultur, globalisering, projektledning, konstfältet, gatukonst, museum, kulturpolitik konstnärspolitik, medier, visuell design, projektarbeten, kulturteori, kulturpraktik, entreprenörskap

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 och Historia 1b eller 1a1 + 1a2 och Engelska 6.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kulturvetarprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön