Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Kursens syfte är att beskriva hur organisationer kan utnyttja informationsteknologi som ett verktyg för att stödja tjänste-, organisations- och affärsutveckling. Ett särskilt fokus ägnas åt att koppla samman modeller och metoder från ämnesområdena "service management" och informatik. Som kursens undertitel anger är kursen särskilt inriktad mot Elektroniska affärer. Ett mycket centralt inslag i denna kurs är projektarbetet, vilket löper som en röd tråd genom hela kursen. I projektarbetet "praktiserar" kursdeltagarna kursens teoretiska kunskaper genom att studera "skarpa" tillämpningar av E-affärer. Projektarbetet fokuserar på användar- och relationsaspekter på tillämpningar av E-affärer. Kursen är även öppen för företagsekonomistudenter, som kan tillgodoräkna sig kursen som en C-kurs 15 hp i företagsekonomi eller som en C-kurs 15 hp i informatik (dvs som en friterminskurs).

Förkunskaper

Företagsekonomi 60 hp eller Informatik 60 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön