Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Engelska C

Kursen består av tre delkurser:Delkurs 1 - Engelsk språkvetenskap III: Engelsk språkhistoria ur ett sociolingvistiskt perspektiv, 7,5 hpUnder delkursen behandlas grunddragen i det engelska språkets historia ur ett sociolingvistiskt perspektiv, med särskild tonvikt på sådana företeelser som avspeglas i modern engelska samt det engelska språkets nutida utvecklingstendenser. Vidare utvecklar studenten förtrogenhet med forskningspublikationer som antar ett sociolingvistiskt perspektiv på engelsk språkhistoria och med de forskningsfrågor samt metoder som kan användas inom fältet. Delkurs 2 - Engelskspråkig litteratur och teori, 7,5 hpUnder delkursen arbetar studenten med litteraturteori som tillämpas på texter från den engelskspråkiga världen. Delkursen belyser förhållandet mellan litteratur och samhälle genom studium av litteratur- och kulturvetenskapliga teorier och perspektiv, såsom postkoloniala, marxistiska, ekokritiska och genusrelaterade teorier. Studenten utvecklar genom analys av texter sin förtrogenhet med teoribildningar samt sin medvetenhet om litterära texters betydelse och funktioner.Delkurs 3 - Självständigt arbete, 15 hpDen tredje delkursen består av två inriktningar, varav studenten väljer en. Under delkursen genomför studenten en vetenskaplig undersökning samt skriver ett självständigt arbete inom antingen engelsk språkvetenskap eller engelsk litteraturvetenskap. Undervisningen består av seminarier och handledning. Handledning kan ske både individuellt och i grupp. Delkursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium då studenten presenterar och försvarar sitt självständiga arbete samt opponerar på annan students arbete. Handledning erbjuds under den tid delkursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

ENGA30 Engelska A, 30 hp eller ENGL30 Engelska A för ämneslärare, 30 hp samt minst 15 hp från ENGB60 Engelska B, 30 hp eller ENGL61 Engelska B för ämneslärare, 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Engelska C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön