Demokrati - teorier, praktiker och dilemman

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Demokrati - teorier, praktiker och dilemman

Kursen introducerar och problematiserar olika teoretiska förståelser av demokrati med utgångspunkt i Robert Dahls klassiska bok On Democracy. Utifrån denna diskuteras centrala dilemman för demokratiska styrelseskick med avseende på innehåll, procedurer och praktiskt genomförande. Centrala aspekter som behandlas är synen på demos och medborgaren samt relationen mellan demokrati, politik och styrning i relation till demokratiska dilemman som relationen till automatisering och digitalisering, globalisering och klimathot. Kursen avslutas med att demokratiteoretiska resonemang relateras till aktuella demokratiska utmaningar och dilemman. Studenterna får själva ta sig an ett aktuellt fall där demokratin kan betraktas som hotad, exempelvis i relation till "fake news" och andra former av manipulation.Kursens undervisningsformer är föreläsningar och seminararier där vissa seminarier leds av studenterna själva.

Förkunskaper

90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. Gymnasiets Svenska 3, Svenska B, Svenska som andraspråk 3 eller Svenska som andraspråk B samt Engelska 6 eller Engelska A. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Demokrati - teorier, praktiker och dilemman

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön