Samhällsplanerarprogrammet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Karlstad
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Samhällsplanerarprogrammet

Samhällsplanerarprogrammet är en utbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Programmet tar sin utgångspunkt från de samhällsvetenskapliga huvudområdena kulturgeografi, statsvetenskap och sociologi. Studenten ges därmed möjlighet till examen i ett av dessa ämnen. Inom ramen för programmet finns även bredare mångvetenskapliga aspekter tillgodosedda. Med detta upplägg ges såväl en bred som en fördjupad kunskap för arbete inriktad på olika planeringsrelaterade verksamheter inom privat och offentlig sektor. Genom utbildningen tillägnar sig studenten kunskaper kring olika verksamheter inom samhällsplaneringsfältet samt hur man arbetar inom dessa fält. Studenten förbereds för rollen som samhällsplanerare och projektledare. Exempel på områden som fokuseras i utbildningen är hur samhällsplanering kan vara en viktig kraft i lokal och regional utveckling, samhällets utveckling och genomförande av planeringsinriktade aktiviteter, samt organisering och ledning av dessa. Olika sätt att förstå och arbeta med hållbarhet och omställning genomsyrar utbildningen, till exempel hur medborgar- och maktperspektiv kan påverka demokrati- och samhällsprocesser samt hur planering för klimatanpassning och hållbara livsmiljöer kan utvecklas. Fria sökord: samhällsplanering, samhällsplanerare, kulturgeografi, regional utveckling, EU praktik, internationell statsvetenskap, hållbar livsmiljö, genus, projektledning

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A samt Engelska 6/B.För valfria kurser inom ramen för programmet kan andra behörighetskrav gälla.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Samhällsplanerarprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön