Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete (15hp) är en fristående kurs i psykologi som tillsammans med den fristående kursen Positiv psykologi och hälsa (15hp) (Kurskod: PSGB05) utgör det som tidigare kallades B-kurs i psykologi. Kursen forskningsmetodik och fördjupningsarbete består av två delkurser:Delkurs 1 - Forskningsmetodik (7,5 hp)Delkursens målsättning är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter inom forskningsmetodik för att sedan kunna applicera dem i delkurs 2. Områden som behandlas är olika urvals-, datainsamlings- och analysmetoder för att kunna besvara psykologiska frågeställningar. Möjligheter och begränsningar med olika metoder som tillämpas i psykologisk forskning presenteras, analyseras och diskuteras med hjälp av centrala begrepp och vetenskapsteoretiska perspektiv. Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, grupparbeten och redovisningar, praktiska övningar i att använda sig av kvalitativa och statistiska analyser, handräkning och handhavande av ett statistikprogram samt färdighetsträning i intervjuteknik och tematisk analys. Delkursen bygger på att studenten mellan undervisningstillfällena bedriver litteraturstudier och genomför praktiska övningar ikvalitativ och kvantitativ analys på egen hand.Delkurs 2 - Fördjupningsarbete (7,5 hp)Delkursen består i att studenten under handledning planerar och genomför en empirisk undersökning och redovisar undersökningen i en uppsats. Vid seminarier analyserar och diskuterar studenten i grupp problem och svårigheter som finns med att genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning för att kunna förbättra kvaliteten i den egna undersökningen och uppsatsen. Delkursen avslutas med ett uppsatsseminarium där studenten försvarar sin uppsats och opponerar på en annan students uppsats. Delkursen bygger på att studenten mellan seminarierna arbetar med undersökningen och uppsatsen på egen hand. Handledning erbjuds bara under den tid fördjupningskursen pågår. Vid omregistrering ensenare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

Minst 15 hp inom kursen PSGA34 Psykologi A - en översikt, 30 hp, eller minst 15 hp inom kursen PSGA38 Psykologi - grunder, 30 hp, eller motsvarande.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön