Aktuell informationssystemforskning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Aktuell informationssystemforskning

Kursens mål är att:- ge en översikt över aktuell informatikforskning inom området användning och utveckling av informationssystem samt inom området hjälpmedel för systemutveckling- ge insikter om var forskningen står inom nämnda forskningsområden med avseende på vilka frågor som väckts, vilken relation forskningen har till olika vetenskapsteoretiska begrepp som världsbild, kunskapsteori, kunskapsintresse, vetenskapsuppfattning och vetenskapsideal- ge en vetenskapsteoretisk grund för eget fortsatt projektarbete inom ämnesområdet.Kursens mål examineras genom enskilt författade skriftliga rapporter som redovisas och diskuteras vid seminarier. Rapporterna ska utgöra en sammanfattning av den forskning som presenterats samt vad den syftar till och dessutom ska studenten kortfattat beskriva och motivera sina egna åsikter om nämnda forsknings betydelse för ämnet.

Förkunskaper

Kandidatexamen eller kandidatuppsats om minst 15 hp i något av ämnena informatik, datavetenskap, företagsekonomi, arbetsvetenskap eller motsvarande.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Aktuell informationssystemforskning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön