Tillämpad värme- och masstransport

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Tillämpad värme- och masstransport

Syftet med kursen är att studenten skall tillämpa begrepp inom strömningslära och värme- och masstransport för att analysera processer och system med en viss grad av komplexitet. Kursen tränar studenten i matematisk modellering kopplad till området värme- och masstransport: (i) beskrivning av en verklig process/ett verkligt system; (ii) formulering av en matematisk modell; (iii) lösning av den matematiska modellen; (iv) rimlighetsbedömning och tolkning av resultaten. Tillämpningsexemplen i kursen hämtas i stor utsträckning från aktuella och historiska forskningsfrågor inom forskningsmiljön Process och Produkter för en Hållbar Skogsbaserad Bioekonomi (Pro2BE). Exempel med teknisk relevans från andra tillämpningsområden kan också vara aktuella. Studenterna nyttjar i stor utsträckning beräkningshjälpmedel som redan är bekantaUndervisningen sker i form av seminarier för behandling av relevant teori, handledning vid formulering av matematiska modeller och handledning i datorsalen.Studenten kommer att bearbeta två tillämpningsexempel. Det första exemplet väljs av undervisande lärare och är gemensamt för alla registrerade studenter. Det andra exemplet väljs av studenten i samråd med undervisande lärare.För varje tillämpningsexempel kommer processen att vara:- Identifiering och inläsning av relevant teori.- Seminariebehandling av relevant teori.- Formulering av matematisk modell.- Numerisk (eller analytisk) lösning av den matematiska modellen.- Rimlighetsbedömning och tolkning av erhållna resultat i relation till verklig process/verkligt system.- Seminariebehandling av genomfört arbete.

Förkunskaper

Strömningslära 7,5 hp och Värme- och masstransport 7,5 hp.Gymnasiets svenska kurs 3 eller svenska som andra språk kurs 3. Gymnasiets engelska kurs 6.Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Tillämpad värme- och masstransport

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön