Sociologi III

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Sociologi III

I kursen behandlas olika samhällsteoretiska perspektiv på social förändring. Kursen tar sin utgångspunkt i kritiken av de sociologiska klassikerna och ger en ingående förståelse för spänningen mellan att se samhällsförändring som handlings- respektive systemdriven. I denna diskussion används globaliseringen och individualiseringen som viktiga exempel. Slutligen ges en fördjupad beskrivning av ett relationellt perspektiv på det sociala och social förändring som i sin tur öppnar för en diskussion om samhällsbegreppet och sociologins relevans i vår tid.Kursen består av tre delkurser.Delkurs 1 - Efter industrialismen - teorier om samhällsförändring (7.5 hp)I delkursen fördjupas diskussionerna kring modern sociologisk teori utifrån exempelvis globaliseringens och individualiseringens konsekvenser. En fördjupning görs också av teorier som är omdebatterade eller löftesrika i dagens forskning.Delkurs 2 - Dataanalys och värdering av olika metoder (7.5 hp)I delkursen behandlas analys av kvantitativ och kvalitativ data. En problematisering av moderna sociologiska analysmetoder görs. Den kvantitativa analys som behandlas i delkursen inriktas främst på inferensproblematik och upptar urvalsproblem, statistisk generalisering och hypotesprövning. Kvalitativ analys kan anta varierande former. Som ett modellfall presenteras och tillämpas Grounded Theory-traditionens begrepp och analysgång från data till teori.Delkurs 3 - Examensarbete (15 hp)I delkursen författas en empiriskt eller teoretiskt baserad uppsats. Vid behandling av uppsatser vid seminarium ingår opponentskap såväl som respondentskap.Handledning erbjuds under den tid kursen pågår. Vid omregistreringen senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper

SOGA01 Sociologi I 30 hp och minst 22,5 hp godkänt i SOGB01 Sociologi II 30 hp, alternativt SOGAD1 Sociologi I 30 hp och minst 22,5 hp godkänt i SOGB01 Sociologi II 30 hp, alternativt SOGA30 Socialpsykologi I 30 hp och minst 22,5 hp godkänt i SOGB10 Socialpsykologi II 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi III

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön