Samverkan för barns bästa

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Samverkan för barns bästa

Kursen ges som en modifierad distansutbildning med obligatoriska campusträffar i början och i slutet av kursen. Inom kursen används en internetbaserad lärplattform. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar (både inspelade och på campus), grupparbeten och examinerande slutseminarium. Kursen belyser olika samverkansteorier samt olika former och grader av samverkan, framgångsfaktorer och hinder för samverkan samt praktiska analys- och utvärderingsmetoder. Kursen genomsyras av ett barnperspektiv utifrån FN:s barnkonvention med fokus på barn som far illa eller riskerar att fara illa. Kursen utgår från ett systemperspektiv på samverkan med utgångspunkt från barnets bästa. I kursen kommer teoretisk kunskap att knytas till praktisk tillämpning.

Förkunskaper

Godkända högskolestudier omfattande 60 hp. Motsvarandebedömning kan göras. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B, Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A, eller motsvarande.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Samverkan för barns bästa

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön