Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
60 hp
Deltid
CSN-berättigad

Videoreportage

Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

Om programmet

Det finns ett stort samhällsintresse, såväl nationellt som internationellt, för en utbildning i smittskydd och vårdhygien. Omvärldsutvecklingen tyder på ett ökat behov av vidareutbildning inom ämnet. Några aktuella exempel är en ökad global spridning av antibiotikaresistenta bakterier samt epidemier av Ebola. Den geografiska rörligheten bland världens människor ökar, vilket kan medföra ökad risk för smittspridning. Pågående klimatförändringar kan innebära att nya smittsamma sjukdomar som ännu inte finns eller är sällsynta, kan spridas till Sverige. Vårdrelaterade infektioner drabbar mellan 5 och 10 procent av patienterna inom sjukvården, och de orsakar ett stort mänskligt lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället.

Det här läser du på programmet

Utbildningen har folkhälsovetenskap som huvudämne, och därutöver även kurser inom biomedicin. Du studerar, utöver smittskydd och vårdhygien, även antibiotikaresistens, vaccinologi, infektionsepidemiologi samt hälsofrämjande arbete. Utbildningen avslutas med att du skriver din magisteruppsats.

Programmets uppbyggnad har sin grund i den diplomutbildning som tidigare gavs vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg. Innehållet ger en bred förståelse för folkhälsovetenskap, med spetskompetens inom området smittskydd och vårdhygien. Du får kunskaper och färdigheter som krävs för kvalificerade arbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom områden som berör folkhälsa med särskilt fokus på förbyggande av smittsamma sjukdomar och vårdrelaterade infektioner.

Programmet innebär studier på halvtid under fyra terminer. Studierna bedrivs på distans via Högskolans digitala lärplattform Canvas, samt ett fåtal obligatoriska träffar på campus i Skövde.

De flesta kurser ges på svenska, men engelska inslag förekommer.

Passar det här programmet mig?

Magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien vänder sig till dig som är yrkesverksam inom områdena hälsa och vård. Du vill utveckla dig inom smittskydd och vårdhygien och du brinner för hälsofrågor, både när det gäller människor och djur.

Jobb efter examen

Efter examen utvecklar du karriärmöjligheter utifrån den grundprofession du redan har. Dina nya kunskaper har stor användbarhet för att förhindra smittspridning såväl på nationell, regional som på enhetsnivå. Arbetet kan innebära såväl utformandet av överordnade strategier som verksamhetsnära organisation av lokala rutiner och utbildning riktad till samhällsmedborgarna, vård- och omsorg samt djurhållningen.

Många betydelsefulla aktörer som WHO, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Svensk förening för vårdhygien, Smittskyddsläkarföreningen och Smittskyddsköterskornas intresseförening, bland andra, har betonat vikten av en utbildning i smittskydd och vårdhygien. Även Nordiska ministerrådet har påtalat ett ökat behov av vidareutbildning av hälso- och vårdpersonal inom ämnet. Det kommer att finnas ett stort behov av läkare, sjuksköterskor, epidemiologier och befattningshavare inom kunskapsområdet i framtiden. Efter att ha genomgått utbildningen kommer du att kunna bistå hälso- och sjukvården med expertkunskap inom området. Det kommer att ha betydelse för att förhindra uppkomst och motverka spridning av smittsamma sjukdomar både i samhället och inom vård och omsorg.

Läsa vidare

Programmet leder till en filosofie magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap. Efter examen är du behörig att söka dig vidare till en masterutbildning inom folkhälsovetenskap och/eller forskarutbildning inom området. För forskarutbildning inom folkhälsovetenskap finns vid Högskolan i Skövde i dagsläget möjlighet att registrera doktorander inom Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Den kunskap du fått under utbildningen kommer att vara en bra grund för vidare fördjupning inom ett område på forskarnivå, till exempel inom vårdhygien, smittskydd och hälsa.

Förkunskaper

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper). Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

Urval

Avklarade högskolepoäng.

Språk

Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan i Skövde

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt.Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör.Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen.Du kanske vill förändra världen.Eller så vill du bara jobba med...


Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Högskolan i SkövdeRecensioner

Det finns inga recensioner för Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram från Högskolan i Skövde, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön