Visa allastudier.se som: Mobil

Du kanske vill göra något nytt.
Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör.
Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen.
Du kanske vill förändra världen.
Eller så vill du bara jobba med något du tycker är kul.
Vem du än är och vad du än vill göra –
kom närmare verkligheten på Högskolan i Skövde.

Kreativ miljö

Högskolan i Skövdes campus och lokaler är moderna, välutrustade och ger dig en stimulerande och kreativ studietid. Vi delar också lokaler med Science Park Skövde, en teknik- och forskningspark där studenter kan få hjälp med att förverkliga affärsidéer och möta entreprenörskap.

Försprång på arbetsmarknaden

Högskolan i Skövde har ett mycket nära samarbete med arbetslivet i regionen. Vi arrangerar exjobbsexpo, arbetsmarknadsdagar och gästföreläsningar. Allt för att ge dig som student försprång på arbetsmarknaden.

Påverka dina studier och din framtid

På Högskolan i Skövde är du en viktig person - du blir sedd, bekräftad och får de förutsättningar som just du behöver. Som student hos oss bidrar du till Högskolans utveckling och Sveriges framtid. Du har alla möjligheter att påverka, delta och ingå i vår gemensamma riktning framåt.

KOM NÄRMARE VERKLIGHETEN


Visa alla utbildningar med Högskolan i Skövde

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Naturvetenskapligt och tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teknik
Teknisk bastermin Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teknisk basutbildning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E Klassrum Skövde
Förändrade medvetandetillstånd G1N Klassrum Skövde
Metodik och statistik inom kognitiv neurovetenskap G1F Klassrum Skövde
Minikonferens i kognitiv neurovetenskap G1F Klassrum Skövde
Neuroetik G1F Klassrum Skövde
Kriminologi
Kriminalteknik i praktiken G1N Klassrum Skövde
Psykologi
Positiv psykologi och välbefinnande G1N Klassrum Skövde
Data / IT
Dataspelsutveckling - 2D-grafik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - 3D-grafik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - animation Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - Game Writing Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - programmering Klassrum Skövde
Linux-administration G1F Klassrum Skövde
Windows-administration I G1F Klassrum Skövde
CAD
CAD I: Introduktion G1N Klassrum Skövde
CAD II: Modellering och dokumentation G1F Klassrum Skövde
Programmering
Scriptprogrammering G1F Klassrum Skövde
Spelutveckling
Dataspelsutveckling - ljud Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - musik Klassrum Skövde
Matematiska modeller för spelprogrammering G1F Klassrum Skövde
Systemvetenskap
Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Klassrum Skövde
Ekologisk analys med GIS G1F Klassrum Skövde
Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F Klassrum Skövde
Webbutveckling - XML API G1F Klassrum Skövde
Ekonomi
Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling Klassrum Skövde
Hållbara företag och samhällen G2F Klassrum Skövde
Makroekonomi G1N Klassrum Skövde
Personalekonomi G1F Klassrum Skövde
Företagsekonomi
Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet - redovisning och revision Klassrum Skövde
Finansiering G1F Klassrum Skövde
Kalkylering och budgetering G1N Klassrum Skövde
Nationalekonomi
Mikroekonomi G1N Klassrum Skövde
Estetiska utbildningar
Teater / Artist
Dataspelsutveckling - design Klassrum Skövde
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Skövde
Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Distans Distans
Humaniora
Filosofi
Grundläggande etik G1N Klassrum Skövde
Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier Klassrum Skövde
Inköp / Logistik
Logistik
e-Logistik och e-Business G1N Distans Distans
Logistik och hållbarhet G1N Distans Distans
Produktionslogistik I G1N Distans Distans
Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N Distans Distans
Juridik
Arbetsrätt I G1N Klassrum Skövde
Associationsrätt G1F Klassrum Skövde
Krediträtt G1F Klassrum Skövde
Socialrätt G1N Klassrum Skövde
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Handelsrättslig översiktskurs G1N Klassrum Skövde
Kommunikation / Media
Datavetenskap - inriktning systemutveckling Klassrum Skövde
Nätverks- och systemadministration Klassrum Skövde
Webbutvecklare - programmering Klassrum Skövde
Kommunikation
Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N Klassrum Skövde
Marknadsföring / PR
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N Distans Distans
Ekonomprogrammet Klassrum Skövde
Handelsekonomiprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Introduktion till digital marknadsföring G1N Distans Distans
Konsumentbeteende G1F Klassrum Skövde
Medieproduktion
Projektstudier i nya medier I G1F Klassrum Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Klassrum Skövde
Retorik
Modern retorik i digitala och sociala medier G1N Distans Distans
Praktisk retorik G1N Klassrum Skövde
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Förändringsledning I G1N Distans Distans
Projektledning
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Distans Distans
Projektledning G1N Klassrum Skövde
Naturvetenskap
Ekologi och hållbar utveckling Klassrum Skövde
Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F Klassrum Skövde
Evolution G1F Klassrum Skövde
Flervariabelanalys G1F Klassrum, Distans Flera orter (2)
Termodynamik G1N Distans Distans
Biologi
Bioinformatisk analys med Python 1 G1N Distans Distans
Introduktion till bioinformatik G1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F Klassrum, Distans Flera orter (2)
Mikrobiologi G1N Klassrum Skövde
Mikrobiologisk bioinformatik G1N Klassrum Skövde
Molekylär biodesign Klassrum Skövde
Molekylär biodesign I G1F Klassrum Skövde
Molekylär bioinformatik Klassrum Skövde
Molekylär diagnostik och biomarkörer G2F Klassrum Skövde
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F Distans Distans
Matematik
Diskret matematik G1N Klassrum Skövde
Miljö
Ekosystemtjänster G1F Klassrum Skövde
Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F Klassrum Skövde
Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F Klassrum Skövde
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal, organisation och ledarskap Klassrum Skövde
Praktiskt personalarbete G1F Klassrum Skövde
Samhällsvetenskap
Grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi G1N Klassrum Skövde
Medvetandet och dess olika tillstånd G1N Distans Distans
Statistik
Statistik G1N Klassrum Skövde
Språk
Engelska: Affärsengelska G1N Klassrum Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Klassrum Skövde
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N Distans Distans
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Klassrum Skövde
Engelska
Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N Distans Distans
Engelska: Brittisk deckarlitteratur G1N Distans Distans
Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska: Språkfärdighet G1N Klassrum Skövde
Svenska
Akademiskt skrivande 2 - uppsats G1N Distans Distans
Teknik
Automatiseringstekniker Klassrum Skövde
CAD: Montage och dokumentation G1F Distans Distans
CAM: Introduktion till datorstödd tillverkning G1N Distans Distans
Finita elementmetoden för medicintekniska applikationer G2F Distans Distans
Högskoleingenjör - industriell digitalisering Klassrum Skövde
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans Distans
Informationsteknologi - Business Intelligence Klassrum Skövde
MTM tidsstudier för manuella processer G1N Distans Distans
Optimeringsdriven design G2F Distans Distans
PHM: Prognos och statusmonitorering av utrustning G1N Distans Distans
PLC-programmering I G1N Distans Distans
Produktionsingenjör Klassrum Skövde
Systemvetenskap Klassrum Skövde
Talteori och kryptografi G1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tillverknings- och materialvetenskap G1N Distans Distans
User Experience Design Klassrum Skövde
Design och produktutveckling
Designmetodik I: Process och metod G1F Klassrum Skövde
Digital visualisering G1F Klassrum Skövde
Ergonomi I: Introduktion G1F Klassrum Skövde
Högskoleingenjör - bred ingång Klassrum Skövde
Introduktion till ergonomi G1N Distans Distans
Elektroteknik
Elektriska motorer G1N Klassrum Skövde
Ellära och magnetism G1F Distans Distans
Industri och produktion
Produktionssystem G1N Klassrum Skövde
Industridesign
Industridesign II G1F Klassrum Skövde
Information- och kommunikationsteknik
IP-telefoni G1F Klassrum Skövde
Maskinteknik
Maskiningenjör Klassrum Skövde
Medicinsk teknik
Designingenjör Klassrum Skövde
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Att undervisa flerspråkiga elever G1N Distans Distans
Vård / Omsorg
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Distans Distans
Socialpsykologiskt program Klassrum Skövde
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskapligt program Distans Distans
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Klassrum Skövde
Kultur och hälsa inom omvårdnad och folkhälsovetenskap teoretiska perspektiv G2F Distans Distans
Kulturell kompetens praktiska aspekter inom omvårdnad och folkhälsoarbete G2F Distans Distans
Medicin
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel I G2F Klassrum Skövde
Introduktion till praktisk hantering och användning av läkemedel G1N Klassrum Skövde
Psykiatri
Grundläggande psykiatri G1N Klassrum Skövde
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Skövde
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans Distans
Data Science - magisterprogram Klassrum Skövde
Data Science - masterprogram Klassrum Skövde
Games user experience - magisterprogram Klassrum Skövde
Introduktion till människa-robotinteraktion A1N Distans Distans
Masterprojekt inom integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1F Klassrum, Distans Flera orter (2)
Process Mining i organisationer A1N Distans Distans
Robotik User Experience - magisterprogram Klassrum Skövde
Robotik User Experience - masterprogram Klassrum Skövde
Spelutveckling - masterprogram Klassrum Skövde
Säker nätverksdrift A1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tillämpad AI för industrin A1N Distans Distans
IT-säkerhet
Cybersäkerhet kring sakernas internet och kritiska infrastrukturer A1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Systemvetenskap
Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A2E Klassrum, Distans Flera orter (2)
Farmaci
Biomedicin
Bioinformatisk analys med R A1N Distans Distans
Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F Distans Distans
Systembiologi A1F Klassrum Skövde
Kommunikation / Media
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans Distans
Examensarbete i informationsteknologi A2E Klassrum Skövde
Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis A1N Klassrum Skövde
Kommunikation
Forskningsmetodik och kommunikation A1F Klassrum Skövde
Medieproduktion
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Klassrum Skövde
Sociala medier
Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram Klassrum Skövde
Serious Games - magisterprogram Klassrum Skövde
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Agil projektledning för industrin A1N Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Klassrum Skövde
Bioinformatik - magisterprogram Klassrum Skövde
Bioinformatisk analys med Python 2 G1F Distans Distans
Bioinformatiska koncept och metoder A1N Distans Distans
Biomarkörer - analys av data A1F Klassrum Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - magisterprogram Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - masterprogram Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - modellering A1F Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik - magisterprogram Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik - masterprogram Klassrum Skövde
Multivariat biologisk analys med R A1F Klassrum Skövde
Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram Klassrum Skövde
Samhällsvetenskap
Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram Klassrum Skövde
Teknik
Elektromobilitet A1N Distans Distans
Ergonomisimulering A1F Klassrum Skövde
Intelligent automation - magisterprogram Klassrum Skövde
Intelligent automation - masterprogram Klassrum Skövde
Kognitiv ergonomi A1F Klassrum Skövde
Laserbaserad tillverkning och materialbearbetning A1N Distans Distans
PLC- och robotprogrammering med virtuella modeller A1N Distans Distans
Reglerteknik A1N Klassrum Skövde
Teknisk optimering: metoder och applikationer A1F Klassrum Skövde
Virtuella intelligenta maskiner A1N Klassrum Skövde
Design och produktutveckling
Designoptimering med digitala manikiner A1N Klassrum Skövde
Virtuell ergonomi och design - magisterprogram Klassrum Skövde
Virtuell ergonomi och design - masterprogram Klassrum Skövde
Information- och kommunikationsteknik
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Klassrum, Distans Flera orter (2)
Vård / Omsorg
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Distans Distans
Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Distans Distans
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Klassrum Skövde
Folkhälsovetenskap
Epidemiologi A1N Distans Distans
Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation A1E Distans Distans
Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram Distans Distans
Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram Distans Distans
Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N Distans Distans
Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Vetenskapliga metoder och forskningsetik A1F Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Hälsofrämjande geriatrisk omvårdnad I A1N Distans Distans
Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N Distans Distans
Introduktion till omvårdnad av äldre A1N Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Klassrum Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre Distans Distans

Visa alla

Videoreportage

Victoria Lindeberg har studerat på Högskolan i Skövde under några år. Hon berättar hur det kändes att komma till en ny stad, lära känna nya människor och om gemenskapen som finns på Högskolan.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Högskolan i Skövde
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Högskolev. 1
541 28 SKÖVDE


Recensioner

Snittbetyg: 2

Baseras på 2 recensioner.

besviken elev
Jag går första året. Vi var 40 elever när vi börja och vi är 9 kvar nu. Vi fick veta att programmet var på plats (fast det stod distans när jag sökte). Många av lärarna är inte intresserade av att hjälpa utan man måste göra allt själv och lösa allt själv. Och är det mer än 80% som får underkänt på ett prov så är det fel på oss elever och inte l...
Visa hela
Temnon
Detta gäller DSU programmet. Huvudsakligen då Game Writing. Och den upplevelse som erfarits av mig där. Samt vad jag fått höra från andra som pluggat tidigare eller gör det just nu. Det verkar som att utbildningen och med feedback från Design folk som verkar uppleva andra men liknande problem. Så handlar detta främst om att vissa delar av prog...
Visa hela
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(2,0)
Baseras på 2 recensioner.
Gör en intresseanmälan

För att få mer information från Högskolan i Skövde, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön