Högskolan i Skövde

Du kanske vill göra något nytt.
Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör.
Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen.
Du kanske vill förändra världen.
Eller så vill du bara jobba med något du tycker är kul.
Vem du än är och vad du än vill göra –
kom närmare verkligheten på Högskolan i Skövde.

Kreativ miljö

Högskolan i Skövdes campus och lokaler är moderna, välutrustade och ger dig en stimulerande och kreativ studietid. Vi delar också lokaler med Science Park Skövde, en teknik- och forskningspark där studenter kan få hjälp med att förverkliga affärsidéer och möta entreprenörskap.

Försprång på arbetsmarknaden

Högskolan i Skövde har ett mycket nära samarbete med arbetslivet i regionen. Vi arrangerar exjobbsexpo, arbetsmarknadsdagar och gästföreläsningar. Allt för att ge dig som student försprång på arbetsmarknaden.

Påverka dina studier och din framtid

På Högskolan i Skövde är du en viktig person - du blir sedd, bekräftad och får de förutsättningar som just du behöver. Som student hos oss bidrar du till Högskolans utveckling och Sveriges framtid. Du har alla möjligheter att påverka, delta och ingå i vår gemensamma riktning framåt.

KOM NÄRMARE VERKLIGHETEN

allautbildningar

   

beteendevetenskap

   biovetenskap

data/IT

   dataspelsutveckling

ekonomi

   hälsa&vård

ingenjör

fristående kurser his


Visa alla utbildningar med Högskolan i Skövde

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin Utbildningsform Längd Ort
Teknisk bastermin Klassrum, Distans Flera orter (2)
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt och tekniskt basår Klassrum Skövde
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Administration / Kundservice
Administration
Kunskaps- och innovationshantering G1F Klassrum Skövde
Systemadministration och användarsupport G1F Klassrum Skövde
Beteendevetenskap
Människans kognitiva förmågor och IT G1N Klassrum Skövde
Psykologi
Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier Klassrum Skövde
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Klassrum Skövde
Medvetandet och hjärnan I G1N Distans Distans
Sociologi
Socialpsykologiskt program Klassrum Skövde
Data / IT
Bioinformatisk analys med Python 2 G1F Klassrum, Distans Flera orter (2)
Business Intelligence - aktuella trender G2F Klassrum Skövde
CAM: Introduktion till datorstödd tillverkning G1N Distans Distans
Databaskonstruktion G1F Klassrum Skövde
Datakommunikation - Introduktion G1N Klassrum Skövde
Datorns grunder G1N Klassrum Skövde
Introduktion till Business Intelligence G1N Klassrum Skövde
IT-forensik G1F Klassrum Skövde
Linux-administration G1F Klassrum Skövde
Presentation av enkätundersökningar med Excel G1N Distans Distans
Scriptprogrammering G1F Klassrum Skövde
Trådlösa nätverk G1N Klassrum Skövde
Virtualisering, moln och lagring G1F Klassrum Skövde
Windows-administration I G1F Klassrum Skövde
CAD
CAD I: Introduktion G1N Klassrum Skövde
CAD II: Modellering och dokumentation G1F Klassrum Skövde
CAD III G1F Klassrum Skövde
CAD: Introduktion till ritteknik och 3D-modellering G1N Distans Distans
CAD: Montage och dokumentation G1F Distans Distans
Datavetenskap
Datavetenskap - inriktning systemutveckling Klassrum Skövde
IT-säkerhet
Cybersäkerhet och nätverksadministration Klassrum 3 år Skövde
Programmering
PLC-programmering I G1N Distans Distans
Webbprogrammering G1F Klassrum Skövde
Spelutveckling
Dataspelsutveckling - 2D-grafik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - 3D-grafik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - animation Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - design Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - Game Writing Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - ljud Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - musik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - programmering Klassrum Skövde
Introduktion till speldesign G1N Klassrum Skövde
Matematiska modeller för spelprogrammering G1F Klassrum Skövde
Systemvetenskap
Ekologisk analys med GIS G1F Klassrum Skövde
Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F Klassrum Skövde
Webbdesign
Webbutvecklare - programmering Klassrum Skövde
Djur / Natur
Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F Klassrum Skövde
Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F Klassrum Skövde
Ekonomi
Ekonomistyrning II G1F Klassrum Skövde
Förändring och verksamhetsutveckling G1F Klassrum Skövde
Makroekonomi G1N Klassrum Skövde
Projektledning G1N Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet - redovisning och revision Klassrum Skövde
Handelsekonomiprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Entreprenörskap
Entreprenörskap som nyföretagande G1N Klassrum Skövde
Finans / Analys / Kredit
Finansiell styrning G1F Klassrum Skövde
Företagsekonomi
Externredovisning I G1N Distans, Klassrum Flera orter (2)
Företag och etik G1F Klassrum Skövde
Företagsanalys och hållbara redovisningspraktiker G2F Klassrum Skövde
Kalkylering och budgetering G1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Personalekonomi G1F Klassrum Skövde
Praktiskt personalarbete G1F Klassrum Skövde
Verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling G2F Klassrum Skövde
Nationalekonomi
Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N Klassrum Skövde
Finansiering G1F Klassrum Skövde
Redovisning / Bokföring
Externredovisning II G1F Klassrum Skövde
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Skövde
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel I G2F Klassrum Skövde
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel II G2F Klassrum Skövde
Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Distans Distans
Humaniora
Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N Distans Distans
Engelska: Spekulativ skönlitteratur G1N Distans Distans
Modern retorik i digitala och sociala medier G1N Distans Distans
Filosofi
Filosofin och livets mening G1N Distans Distans
Litteraturvetenskap
Engelska: Amerikansk deckarlitteratur G1N Distans Distans
Engelska: Brittisk deckarlitteratur G1N Distans Distans
Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N Distans Distans
Ingenjör
Automatiseringstekniker Klassrum Skövde
Designingenjör Klassrum Skövde
Högskoleingenjör - bred ingång Klassrum Skövde
Högskoleingenjör - industriell digitalisering Klassrum Skövde
Maskiningenjör Klassrum Skövde
Produktionsingenjör Klassrum Skövde
Design och produktutveckling
Designmetodik I: Process och metod G1F Klassrum Skövde
Ergonomi II: Simulering och utvärdering G1F Klassrum Skövde
Hållbar produktutveckling inriktning Design Thinking G1N Distans Distans
Hållbar produktutveckling inriktning UX G1N Distans Distans
Industridesign II G1F Klassrum Skövde
Industriell design och modellering G1F Klassrum Skövde
Introduktion i hållbar produktutveckling G1N Distans Distans
Introduktion till User Experience Design G1N Klassrum Skövde
Människocentrerad design G1F Klassrum Skövde
Produktutveckling och design I: Grunder G1N Klassrum Skövde
Produktutvecklingsmetoder och strategier G1F Klassrum Skövde
Maskinteknik
Konceptuell maskinteknik G1N Klassrum Skövde
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik - försörjningskedjor och hållbarhet G1F Klassrum Skövde
Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N Distans Distans
Juridik
Arbetsrätt I G1N Klassrum Skövde
Associationsrätt G1F Klassrum Skövde
Beskattningsrätt I G1F Klassrum Skövde
Handelsrättslig översiktskurs G1N Klassrum Skövde
Krediträtt G1F Klassrum Skövde
Obeståndsrätt och ekonomisk brottslighet G1F Klassrum Skövde
Kommunikation / Media
Nätverks- och systemadministration Klassrum Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Klassrum Skövde
Film
Filmhistorisk översikt G1N Klassrum Skövde
Informationsvetenskap
Aktuella trender i informationssystem G2F Klassrum Skövde
Informationssäkerhet - riskhantering G1N Klassrum Skövde
Marknadsföring / PR
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N Distans Distans
Hållbara företag och samhällen G2F Klassrum Skövde
Internationell marknadsföring G2F Klassrum Skövde
Introduktion till digital marknadsföring G1N Distans Distans
Konsumentbeteende G1F Klassrum Skövde
Marknadsföring I G1N Klassrum Skövde
Marknadsföring II G1F Klassrum Skövde
Medieproduktion
Experimentella ljudvärldar G1F Klassrum Skövde
Projektstudier i nya medier I G1F Klassrum Skövde
Ledarskap / Organisation
Business Process Management G1F Klassrum Skövde
Externredovisning III G2F Klassrum Skövde
Förändringsledning I G1N Distans Distans
Förändringsledning II G1F Distans Distans
Organisation och ledarskap I G1N Klassrum Skövde
Organisation och ledarskap II G1F Klassrum Skövde
Ledarskap
Human Resource Management G2F Klassrum Skövde
Ledarskap och chefsarbete G2F Klassrum Skövde
Projektledning
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Distans Distans
Naturvetenskap
Beteendeekologi G1F Klassrum Skövde
Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F Klassrum Skövde
Evolution G1F Klassrum Skövde
Flervariabelanalys G1F Distans Distans
Hållbar utveckling G1N Klassrum Skövde
Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F Klassrum Skövde
Praktik i hållbar utveckling G2F Klassrum Skövde
Biologi
Bioinformatisk analys med Python 1 G1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Biologiska data och GIS G1F Klassrum Skövde
Biologiska livsformer G1N Klassrum Skövde
Biovetenskaplig metodik och design G1F Klassrum Skövde
Cellbiologi G1N Klassrum Skövde
Ekologi och hållbar utveckling Klassrum Skövde
Introduktion till bioinformatik G1N Distans Distans
Mikrobiologisk bioinformatik G1N Klassrum Skövde
Molekylär biodesign Klassrum Skövde
Molekylär biodesign - II G2F Klassrum Skövde
Molekylär biodesign I G1F Klassrum Skövde
Molekylär bioinformatik Klassrum Skövde
Molekylär diagnostik och biomarkörer G2F Klassrum Skövde
Molekylär genetik G1F Klassrum Skövde
Fysik
Fysik för ingenjörer I G1N Distans Distans
Fysik för ingenjörer II G1N Distans Distans
Fysik för ingenjörer III G1N Distans Distans
Fysik för ingenjörer IV G1N Distans Distans
Fysik för ingenjörer V G1N Distans Distans
Fysik för ingenjörer VI G1N Distans Distans
Vardagsfysik G1N Distans Distans
Kemi
Biokemi G1F Klassrum Skövde
Grundläggande kemi G1N Klassrum Skövde
Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N Klassrum Skövde
Termodynamik G1N Distans Distans
Matematik
Diskret matematik G1N Klassrum Skövde
Linjär algebra I G1F Klassrum Skövde
Linjär algebra II G1F Klassrum Skövde
Miljö
Ekosystemtjänster G1F Klassrum Skövde
Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F Klassrum Skövde
Miljöbedömningar G2F Klassrum Skövde
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö G1F Klassrum Skövde
Personal, organisation och ledarskap Klassrum Skövde
Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N Klassrum Skövde
Arbetsmiljö
Effektiva arbetsplatser G2F Klassrum Skövde
Ergonomi I: Introduktion G1F Klassrum Skövde
Introduktion till ergonomi G1N Distans Distans
Samhällsvetenskap
Positiv psykologi och välbefinnande G1N Klassrum Skövde
Statistik
Introduktion i SPSS G1N Distans Distans
Regressions- och tidsserieanalys - grundkurs G1F Klassrum Skövde
Statistik G1N Klassrum Skövde
Språk
Engelska
Engelska: Affärsengelska G1N Klassrum Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Klassrum Skövde
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande inklusive referenshantering G1N Distans Distans
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Klassrum Skövde
Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska: Språkfärdighet G1N Klassrum Skövde
Svenska
Akademiskt skrivande 1 G1N Distans Distans
Akademiskt skrivande 2 - uppsats G1N Distans Distans
Att undervisa flerspråkiga elever G1N Distans Distans
Teknik
e-Logistik G1N Distans Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Distans Distans
Informationsteknologi - Business Intelligence Klassrum Skövde
MTM tidsstudier för manuella processer G1N Distans Distans
Produktionssystem G1N Klassrum Skövde
Systemvetenskap Klassrum Skövde
Talteori och kryptografi G1N Distans Distans
Tekniskt ledarskap för industri i förändring G1N Distans Distans
Tillverknings- och materialvetenskap G1N Distans Distans
Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar G1N Klassrum Skövde
Underhållsteknik för tekniker G1F Klassrum Skövde
User Experience Design Klassrum Skövde
Webbutveckling - XML API G1F Klassrum Skövde
Industri och produktion
Produktions- och logistiksimulering I G1F Klassrum Skövde
Produktionsystemdesign G2F Klassrum Skövde
Vård / Omsorg
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Skövde
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskapligt program Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N Klassrum Skövde
Kognitiv neurovetenskap: forskningspraktik A1N Klassrum Skövde
Medvetandet och dess neurala bas A1N Klassrum Skövde
Seminarier i kognitiv neurovetenskap A1N Klassrum Skövde
Data / IT
Avancerad datorstödd konstruktion A1N Klassrum Skövde
Big Data Analytics A1N Distans Distans
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans Distans
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans Distans
Cybersäkerhet kring sakernas internet och kritiska infrastrukturer A1N Distans Distans
Datorintelligens A1N Klassrum Skövde
Introduktion till self-service business intelligence A1N Distans Distans
Masterprojekt inom integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1F Distans Distans
Process Mining i organisationer A1N Distans Distans
Spelutveckling - masterprogram Klassrum Skövde
Säker nätverksdrift A1N Distans Distans
Tillämpad AI för industrin A1N Distans Distans
Datavetenskap
Dataanalys inom biovetenskap A1N Klassrum Skövde
Programmering
PLC- och robotprogrammering med virtuella modeller A1N Distans Distans
Spelutveckling
Games user experience - magisterprogram Klassrum Skövde
Serious Games - magisterprogram Klassrum Skövde
Systemvetenskap
Autonoma system A1F Klassrum Skövde
Industriella systemfilosofier A1N Klassrum Skövde
Systemtänkande A1N Klassrum Skövde
Farmaci
Biomedicin
Bioinformatiska koncept och metoder A1N Distans Distans
Systembiologi A1F Klassrum Skövde
Biomedicinska analytikerprogrammet
Analys av NGS-data 1 A1N Distans Distans
Analys av NGS-data 2 A1F Klassrum Skövde
Ingenjör
Datateknik
Data Science - magisterprogram Klassrum Skövde
Data Science - masterprogram Klassrum Skövde
Design och produktutveckling
Inkluderande design A1F Klassrum Skövde
Teknisk optimering: metoder och applikationer A1F Klassrum Skövde
Virtuell ergonomi och design - magisterprogram Klassrum Skövde
Virtuell ergonomi och design - masterprogram Klassrum Skövde
Kommunikation / Media
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Klassrum, Distans Flera orter (2)
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Klassrum Skövde
Informationsvetenskap
Vetenskaplig teoribildning inom industriell informatik A1N Klassrum Skövde
Medieproduktion
Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram Klassrum Skövde
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram Klassrum Skövde
Ledarskap
Tekniskt ledarskap A1N Klassrum Skövde
Naturvetenskap
Bioinformatik - magisterprogram Klassrum Skövde
Biologi
Biomarkörer - analys av data A1F Klassrum Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram Klassrum Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin A1N Klassrum Skövde
Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - modellering A1F Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik - magisterprogram Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik - masterprogram Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik A1N Klassrum Skövde
Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N Klassrum Skövde
Multivariat biologisk analys med R A1F Klassrum Skövde
Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram Klassrum Skövde
Samhällsvetenskap
Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram Klassrum Skövde
Teknik
Agil projektledning för industrin A1N Distans Distans
Applikationer för datorstödd tillverkning (CAM) A1N Distans Distans
Forskningsmetodik och kommunikation A1F Klassrum Skövde
Hållbar utveckling och innovation A1N Klassrum Skövde
Industriell beräkningsteknik - magisterprogram Klassrum Skövde
Industriell beräkningsteknik - masterprogram Klassrum Skövde
Industriella robotar – så kan cobots omvandla industrin A1N Distans Distans
Intelligent automation - magisterprogram Klassrum Skövde
Intelligent automation - masterprogram Klassrum Skövde
Kognitiv ergonomi A1F Klassrum Skövde
Laserbaserad tillverkning och materialbearbetning A1N Klassrum Skövde
Produktionseffektivisering med simulering A1N Distans Distans
Reglerteknik A1N Klassrum Skövde
Virtuella intelligenta maskiner A1N Klassrum Skövde
Industri och produktion
Alternativa tillverkningsmetoder A1N Klassrum Skövde
Industriell digital transformation A1N Distans Distans
Industriell ergonomi A1N Klassrum Skövde
MBD – Model Based Definition, CAD-modellen som informationsbärare A1N Distans Distans
Tekniker inom Industri 4.0 A1N Distans Distans
Vård / Omsorg
Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Distans Distans
Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska A1E Klassrum Skövde
Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram Distans Distans
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Distans Distans
Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N Distans Distans
Hälsofrämjande geriatrisk omvårdnad I A1N Distans Distans
Hälsofrämjande geriatrisk omvårdnad II A1N Distans Distans
Hälsofrämjande geriatrisk omvårdnad III A1N Distans Distans
Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N Distans Distans
Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F Distans Distans
Introduktion till omvårdnad av äldre A1N Distans Distans
Ledarskap och förbättringsarbete för evidensbaserad omvårdnad A1N Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre Distans Distans
Systematiskt kvalitetsarbete genom teambaserat arbetssätt inom elevhälsa A1N Distans Distans
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Klassrum Skövde
Vårdhygien A1N Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Epidemiologi A1N Distans Distans
Epidemiologi A1N Distans Distans
Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation A1E Distans Distans
Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien A1E Distans Distans
Folkhälsoarbete med digitala verktyg A1F Distans Distans
Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N Distans Distans
Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram Distans Distans
Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N Distans Distans
Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Vetenskapliga metoder och forskningsetik A1F Distans Distans
Medicin
Vaccinologi och immunologi A1N Distans Distans
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Klassrum Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Distans Distans

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Högskolan i Skövde
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Högskolev. 1
541 28 SKÖVDE


Recensioner

Snittbetyg: 3,5

Baseras på 4 recensioner

Björn

Mycket bra introduktion och successivt ökande av tempo. Tillgången till lärare och resurser har varit utomordentligt bra, och nivån på innehållet i utbildningen upplevs som hög jämfört med andra universitet. Examensarbetet ledde till jobb direkt efter examen.

Emma

Jag har precis blivit klar med mina studier som pågått i 3 år och är så nöjd! Utbildningen känns relevant, är med i forskningen och ger även en väldigt bra grund för det arbetsliv som väntar. Studierna har delvis utförts under pandemin och då fick vi undervisning på distans, vilket fungerade toppen. Högskolan är fräsch och erbjuder moderna lokal...

Visa hela
besviken elev

Jag går första året. Vi var 40 elever när vi börja och vi är 9 kvar nu. Vi fick veta att programmet var på plats (fast det stod distans när jag sökte). Många av lärarna är inte intresserade av att hjälpa utan man måste göra allt själv och lösa allt själv. Och är det mer än 80% som får underkänt på ett prov så är det fel på oss elever och inte l...

Visa hela
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(3,5)
Baseras på 4 recensioner
Gör en intresseanmälan

För att få mer information från Högskolan i Skövde, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön