Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Skövde

Platsen för dig och dina idéer
På Högskolan i Skövde får du en nära kontakt med dina lärare och all personal ger det lilla extra för att du ska trivas. Här får du naturligtvis utbildningar av hög kvalitet som ger både kunskaper och jobb. Vad du än vill uppnå eller uppleva så finns alla möjligheter här.

Upp till bevis

Högskolan i Skövde lägger stor vikt vid att erbjuda dig som student goda kontakter med arbetslivet redan under studietiden. Faktum är att Högskolan i Skövde har fem utbildningar bland landets tolv främsta i Svenskt Näringslivs kartläggning 2014 av alla svenska lärosätens kontakter med arbetslivet.

Försprång på arbetsmarknaden
Högskolan i Skövde har ett mycket nära samarbete med arbetslivet i regionen. Vårt mentorprogram för studenter, ett av Sveriges största, är uppskattat och populärt. Engagerade studenter får under ett läsår en personlig, erfaren mentor från arbetslivet som stärker kontakten mellan studenten och framtida yrkesliv. Högskolan i Skövde arrangerar också exjobbsexpo, arbetsmarknadsdagar och gästföreläsningar. Allt för att ge dig som student försprång på arbetsmarknaden.

Kreativ miljö
Högskolan i Skövdes campus och lokaler är moderna, välutrustade och ger dig en stimulerande och kreativ studietid. Vi delar också lokaler med Gothia Science Park, en teknik- och forskningspark där studenter kan få hjälp med att förverkliga affärsidéer och möta entreprenörskap.

Påverka dina studier och din framtid
På Högskolan i Skövde är du en viktig person - du blir sedd, bekräftad och får de förutsättningar som just du behöver. Som student hos oss bidrar du till Högskolans utveckling och Sveriges framtid. Du har alla möjligheter att påverka, delta och ingå i vår gemensamma riktning framåt.

YOU CREATE REALITY

Visa alla utbildningar med Högskolan i Skövde

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Utbildningsform Längd Ort
Systemadministration - introduktion G1F Klassrum Skövde
Beteendevetenskap
Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F Klassrum Skövde
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E Klassrum Skövde
Förändrade medvetandetillstånd G1N Klassrum Skövde
Grundläggande etik G1N Klassrum Skövde
Grundläggande psykiatri G1N Klassrum Skövde
Metodik och statistik inom kognitiv neurovetenskap G1F Klassrum Skövde
Minikonferens i kognitiv neurovetenskap G1F Klassrum Skövde
Neuroetik G1F Klassrum Skövde
Seminarier i kognitiv neurovetenskap A1N Klassrum Skövde
Psykologi
Medvetandet och dess olika tillstånd G1N Distans Distans
Medvetandets neuropsykologi G1N Klassrum Skövde
Positiv psykologi och välbefinnande G1N Klassrum Skövde
Psykologi från ett kognitiv neurovetenskapligt perspektiv G1N Klassrum Skövde
Samhällsvetenskap
Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N Distans Distans
Statistik
Statistik G1N Klassrum Skövde
Data / IT
Bioinformatisk analys med R A1N Distans Distans
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans Distans
CAD I: Introduktion G1N Klassrum Skövde
Datakommunikation - Introduktion G1N Klassrum Skövde
Dataskydd och anonymitet A1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Datorintelligens A1N Klassrum Skövde
Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F Klassrum Skövde
Introduktion till människa-robotinteraktion A1N Distans Distans
Introduktion till User Experience Design G1N Klassrum Skövde
IP-telefoni G1F Klassrum Skövde
IT-forensik G1F Klassrum Skövde
Kognitiv neurovetenskap: forskningspraktik A1N Klassrum Skövde
Ledning och styrning av informationssäkerhet A1N Distans, Klassrum Flera orter (2)
Linux-administration G1F Klassrum Skövde
Mekatronik G1F Klassrum Skövde
Scriptprogrammering G1F Klassrum Skövde
Säker nätverksdrift A1N Distans, Klassrum Flera orter (2)
Trådlösa nätverk G1N Klassrum Skövde
Webbprogrammering G1F Klassrum Skövde
Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F Klassrum Skövde
Windows-administration I G1F Klassrum Skövde
CAD
CAD 2 för tekniker G1F Klassrum Skövde
CAD II: Modellering och dokumentation G1F Klassrum Skövde
IT-säkerhet
Cybersäkerhet kring sakernas internet och kritiska infrastrukturer A1N Distans, Klassrum Flera orter (2)
Nätverk
Nätverks- och systemadministration - vetenskapliga metoder G2F Klassrum Skövde
Programmering
PLC-programmering I G1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spelutveckling
Introduktion till speldesign G1N Klassrum Skövde
Matematiska modeller för spelprogrammering G1F Klassrum Skövde
Systemvetenskap
Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Klassrum Skövde
Ekonomi
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N Distans Distans
Finansiering G1F Klassrum Skövde
Företag och etik G1F Klassrum Skövde
Förändring och verksamhetsutveckling G1F Klassrum Skövde
Introduktion till digital marknadsföring G1N Distans Distans
Kunskaps- och innovationshantering G1F Klassrum Skövde
Makroekonomi G1N Klassrum Skövde
Företagsekonomi
Ekonomistyrning I G1N Klassrum Skövde
Nationalekonomi
Mikroekonomi G1N Klassrum Skövde
Redovisning / Bokföring
Externredovisning II G1F Klassrum Skövde
Företagsanalys och hållbara redovisningspraktiker G2F Klassrum Skövde
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Klassrum Skövde
Inköp / Logistik
Produktionslogistik I G1N Distans Distans
Logistik
Logistik och hållbarhet G1N Distans Distans
Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N Distans Distans
Juridik
Arbetsrätt G1F Klassrum Skövde
Arbetsrätt I G1N Klassrum Skövde
Arbetsrätt II G1F Klassrum Skövde
Associationsrätt G1F Klassrum Skövde
Handelsrättslig översiktskurs G1N Klassrum Skövde
Krediträtt G1F Klassrum Skövde
Obeståndsrätt och ekonomisk brottslighet G1F Klassrum Skövde
Socialrätt G1N Klassrum Skövde
Kommunikation / Media
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans Distans
Data Mining A1N Klassrum Skövde
Modern retorik i digitala och sociala medier G1N Distans Distans
Systemadministration och användarsupport G1F Klassrum Skövde
Grafisk design
Animeringsprojekt G1F Klassrum Skövde
Marknadsföring / PR
Hållbara företag och samhällen G2F Klassrum Skövde
Konsumentbeteende G1F Klassrum Skövde
Marknadsföring I G1N Klassrum Skövde
Medieproduktion
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Klassrum Skövde
Projektstudier i nya medier I G1F Klassrum Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Klassrum Skövde
Kultur / Humanistiska inriktningar
Filosofi
Grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi G1N Klassrum Skövde
Ledarskap / Organisation
Organisation och ledarskap II G1F Klassrum Skövde
Projektledning
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Distans Distans
Projektledning G1N Klassrum Skövde
Verksamhet och organisation
Business Process Management G1F Klassrum Skövde
Natur / Djur
Beteendeekologi G1F Klassrum Skövde
Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F Klassrum Skövde
Miljöbedömningar G2F Klassrum Skövde
Naturvetenskap
Ellära och magnetism G1F Klassrum Skövde
Evolution G1F Klassrum Skövde
Flervariabelanalys G1F Distans Distans
Hållbar utveckling G1N Klassrum Skövde
Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F Distans Distans
Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N Klassrum Skövde
Praktikkurs i biovetenskap A1N Klassrum Skövde
Termodynamik G1N Klassrum Skövde
Biologi
Analys av NGS-data 1 A1N Distans Distans
Analys av NGS-data 2 A1F Klassrum Skövde
Bakteriell patogenes G1N Klassrum Skövde
Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Klassrum Skövde
Bioinformatik - magisterprogram Klassrum Skövde
Bioinformatisk analys med Perl G1N Distans Distans
Bioinformatisk analys med Python 1 G1N Distans Distans
Bioinformatiska koncept och metoder A1N Distans Distans
Biomarkörer - analys av data A1F Klassrum Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin A1N Distans, Klassrum Flera orter (2)
Cellbiologi G1N Klassrum Skövde
Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F Klassrum Skövde
Ekologisk analys med GIS G1F Klassrum Skövde
Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1F Klassrum Skövde
Genetik G1N Klassrum Skövde
Grundläggande neurovetenskap G1N Klassrum Skövde
Humangenetik G1F Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - modellering A1F Distans, Klassrum Flera orter (2)
Introduktion till bioinformatik G1N Distans Distans
Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Distans Distans
Kriminalteknik i praktiken G1N Klassrum Skövde
Mikrobiologi G1N Klassrum Skövde
Molekylär biodesign I G1F Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik - modellering A1F Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik A1N Klassrum Skövde
Molekylär diagnostik och biomarkörer G2F Klassrum Skövde
Multivariat biologisk analys med R A1F Klassrum, Distans Flera orter (2)
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F Distans Distans
Tumörbiologi G1F Klassrum Skövde
Viral patogenes G1N Klassrum Skövde
Biomedicin
Farmakologi II G2F Klassrum Skövde
Stamcellsbiologi G2F Klassrum Skövde
Systembiologi A1F Klassrum Skövde
Vårdhygien A1N Distans Distans
Fysik
Fysik för tekniker 2 G1N Klassrum Skövde
Fysik för tekniker 3 G1N Klassrum Skövde
Kemi
Biokemi G1F Klassrum Skövde
Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N Klassrum Skövde
Matematik
Matematik för ingenjörer IV G1F Klassrum Skövde
Matematik T G1N Klassrum Skövde
Miljö
Ekosystemtjänster G1F Klassrum Skövde
Ekosystemtjänster G2F Klassrum Skövde
Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N Klassrum Skövde
Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F Klassrum Skövde
Personal / Arbetsmiljö / HR
Förändringsledning I G1N Distans Distans
Ledarskap och chefsarbete G2F Klassrum Skövde
Personalekonomi G1F Klassrum Skövde
Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N Klassrum Skövde
Praktiskt personalarbete G1F Klassrum Skövde
Språk
Att undervisa flerspråkiga elever G1N Distans Distans
Engelska: Affärsengelska G1N Klassrum Skövde
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Klassrum Skövde
Engelska
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Klassrum Skövde
Engelska: Brittisk deckarlitteratur G1N Distans Distans
Engelska: Forskningspresentation G1N Klassrum Skövde
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N Distans Distans
Engelska: Kommunikation för vårdpersonal G1N Klassrum Skövde
Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N Klassrum Skövde
Engelska: Spekulativ skönlitteratur G1N Distans Distans
Engelska: Språkfärdighet G1N Klassrum Skövde
Svenska
Akademiskt skrivande 1 G1N Distans Distans
Praktisk retorik G1N Klassrum Skövde
Teknik
Agil projektledning för industrin A1N Distans Distans
Artificiell Intelligens - industriellt projekt A1N Distans Distans
Artificiell Intelligens - industriellt projekt A1N Distans Distans
Autonoma system A1F Klassrum Skövde
Effektiva produktionsflöden G1F Klassrum Skövde
Ergonomisimulering A1F Klassrum Skövde
Examensarbete i virtuell produktframtagning A2E Klassrum Skövde
Forskningsmetodik och kommunikation A1N Klassrum Skövde
Industriell ergonomi A1N Klassrum Skövde
Industriell robotteknik G1F Klassrum Skövde
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Distans Distans
Industriell styrteknik G1F Klassrum Skövde
Ingenjörsprojekt I G1F Klassrum Skövde
Integrerad virtuell driftsättning A1N Distans Distans
Kognitiv ergonomi A1F Klassrum Skövde
Kvalitet och mätteknik G1N Klassrum Skövde
Kvalitetsteknik för tekniker G1F Klassrum Skövde
Kvalitetsteknik G1F Klassrum Skövde
Modellering och optimering A1N Klassrum Skövde
MTM tidsstudier för manuella processer G1N Distans Distans
Människa-robotsamarbete inom industrin A1F Klassrum Skövde
Reglerteknik A1N Klassrum Skövde
Reglerteknik G2F Klassrum Skövde
Talteori och kryptografi G1N Klassrum Skövde
Teknisk basutbildning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser A1N Distans Distans
Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker 1 G1F Klassrum Skövde
Underhåll och driftsäkerhet G1F Klassrum Skövde
Virtuella intelligenta maskiner A1N Klassrum Skövde
Webbutveckling - XML API G1F Klassrum Skövde
Design och produktutveckling
CAD 1 för tekniker G1N Klassrum Skövde
Designmetodik I: Process och metod G1F Klassrum Skövde
Digital visualisering G1F Klassrum Skövde
Ergonomi I: Introduktion G1F Klassrum Skövde
Industridesign II G1F Klassrum Skövde
Industriell produktionsteknik G1N Klassrum Skövde
Produkt- och processdatahantering A1N Klassrum Skövde
Produktionsteknikens grunder G1N Klassrum Skövde
Industri och produktion
Materialteknik I G1F Klassrum Skövde
Information- och kommunikationsteknik
Informationsfusion A1F Klassrum Skövde
Maskinteknik
Beredning G1F Distans Distans
Hållfasthetslära II G1F Klassrum Skövde
Hållfasthetslära III G1F Klassrum Skövde
Ingenjörsprojekt II: Maskin G1F Klassrum Skövde
Konceptuell maskinteknik G1N Distans Distans
Material- och produktionsstyrning G1F Klassrum Skövde
Mätteknik för tekniker G1F Klassrum Skövde
Tillverkningsteknik och materiallära för tekniker G1F Distans Distans
Tillämpad FEM I G1F Klassrum Skövde
Utbildning / Pedagogik
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Klassrum Skövde
Vård / Omsorg
Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Skövde
Folkhälsovetenskap
Epidemiologi A1N Distans Distans
Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E Distans Distans
Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F Distans Distans
Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Folkhälsofrågor inom EU G1F Distans Distans
Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram Distans Distans
Framtidens folkhälsoutmaningar G2F Distans Distans
Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F Distans Distans
Grundläggande hälsoekonomi G1F Distans Distans
Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N Distans Distans
Hälsa i befolkningen G1N Distans Distans
Hälsoekonomi G2F Distans Distans
Hälsofrämjande arbete G2F Distans Distans
Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F Distans Distans
Hälsokommunikation och ledarskap G1F Distans Distans
Hälsokommunikation och ledarskap II G2F Distans Distans
Hälsopsykologi G1N Distans Distans
Hälsosystem G1F Distans Distans
IT och hälsa G1F Distans Distans
IT och hälsa II G2F Distans Distans
Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F Distans Distans
Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Ojämlikhet i hälsa G1F Distans Distans
Samhälle och folkhälsa G1F Distans Distans
Teorier inom hälsofrämjande arbete G1F Distans Distans
Vetenskaplig metod II G2F Distans Distans
Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N Distans Distans
Medicin
Introduktion till praktisk hantering och användning av läkemedel G1N Klassrum Skövde
Introduktion till psykiatri G1N Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N Distans Distans
Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N Distans Distans
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar II A1F Klassrum Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N Klassrum Skövde
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Klassrum Skövde
Vetenskaplig teori och metod A1N Klassrum Skövde

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Högskolev. 1
541 28 SKÖVDE


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Skövde

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön