Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Skövde

Platsen för dig och dina idéer
På Högskolan i Skövde får du en nära kontakt med dina lärare och all personal ger det lilla extra för att du ska trivas. Här får du naturligtvis utbildningar av hög kvalitet som ger både kunskaper och jobb. Vad du än vill uppnå eller uppleva så finns alla möjligheter här.

Upp till bevis

Högskolan i Skövde lägger stor vikt vid att erbjuda dig som student goda kontakter med arbetslivet redan under studietiden. Faktum är att Högskolan i Skövde har fem utbildningar bland landets tolv främsta i Svenskt Näringslivs kartläggning 2014 av alla svenska lärosätens kontakter med arbetslivet.

Försprång på arbetsmarknaden
Högskolan i Skövde har ett mycket nära samarbete med arbetslivet i regionen. Vårt mentorprogram för studenter, ett av Sveriges största, är uppskattat och populärt. Engagerade studenter får under ett läsår en personlig, erfaren mentor från arbetslivet som stärker kontakten mellan studenten och framtida yrkesliv. Högskolan i Skövde arrangerar också exjobbsexpo, arbetsmarknadsdagar och gästföreläsningar. Allt för att ge dig som student försprång på arbetsmarknaden.

Kreativ miljö
Högskolan i Skövdes campus och lokaler är moderna, välutrustade och ger dig en stimulerande och kreativ studietid. Vi delar också lokaler med Gothia Science Park, en teknik- och forskningspark där studenter kan få hjälp med att förverkliga affärsidéer och möta entreprenörskap.

Påverka dina studier och din framtid
På Högskolan i Skövde är du en viktig person - du blir sedd, bekräftad och får de förutsättningar som just du behöver. Som student hos oss bidrar du till Högskolans utveckling och Sveriges framtid. Du har alla möjligheter att påverka, delta och ingå i vår gemensamma riktning framåt.

YOU CREATE REALITY

Visa alla utbildningar med Högskolan i Skövde

Utbildningar

Eftergymnasialt
Naturvetenskap Ort
Naturvetenskapligt och tekniskt basår Skövde
Teknik
Teknisk basutbildning Skövde
Teknisk basutbildning Distans
Teknisk basutbildning Distans
Teknisk basutbildning Skövde
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration
Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N Skövde
Beteende- / Samhällsvetenskap
Förändringsledning I G1N Distans
Metodik och statistik inom kognitiv neurovetenskap G1F Skövde
Minikonferens i positiv psykologi G1F Skövde
Positiv psykologi och välbefinnande G1N Skövde
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Distans
Psykologi som vetenskaplig disciplin: grunder och delområden G1N Skövde
Statistik G1N Skövde
Data / IT
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans
Data Science - magisterprogram Skövde
Data Science - masterprogram Skövde
Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Skövde
Dataspelsutveckling - Game Writing Skövde
Dataspelsutveckling - grafik - 2D Skövde
Dataspelsutveckling - grafik - 3D Skövde
Dataspelsutveckling - grafik - Animation Skövde
Dataspelsutveckling - programmering Skövde
Datorintelligens A1N Skövde
Games user experience - magisterprogram Skövde
Linux-administration G1F Skövde
Människa-robotinteraktion - magisterprogram Skövde
Människa-robotinteraktion - masterprogram Skövde
Scriptprogrammering G1F Skövde
Spelutveckling - masterprogram Skövde
Windows-administration I G1F Skövde
Spelutveckling
Dataspelsutveckling - design Skövde
Dataspelsutveckling - ljud Skövde
Dataspelsutveckling - musik Skövde
Systemvetenskap
Business Intelligence - översikt G1N Distans
Ekonomi / Försäljning
Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N Skövde
Logistik och hållbarhet G1N Distans
Makroekonomi G1N Skövde
Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N Skövde
Produktionslogistik I G1N Distans
Projektledning G1N Skövde
Ekonomi
Ekonomprogrammet Skövde
Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet Skövde
Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling Skövde
Ekonomprogrammet - redovisning och revision Skövde
Examensarbete i företagsekonomi: management G2E Skövde
Examensarbete i företagsekonomi: marknadsföring G2E Skövde
Examensarbete i företagsekonomi: redovisning G2E Skövde
Finansiering G1F Skövde
Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning: management G2F Skövde
Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning: marknadsföring G2F Skövde
Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning: redovisning G2F Skövde
Handelsekonomiprogrammet Distans
Handelsekonomiprogrammet Distans
Handelsekonomiprogrammet Distans
Introduktion till digital marknadsföring G1N Distans
Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram Skövde
Personalekonomi G1F Skövde
Juridik
Arbetsrätt G1F Skövde
Arbetsrätt I G1N Skövde
Associationsrätt G1F Skövde
Handelsrättslig översiktskurs G1N Skövde
Socialrätt G1N Skövde
Kommunikation / Media
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans
Datavetenskap - inriktning systemutveckling Skövde
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - magisterprogram Skövde
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - magisterprogram Distans
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Distans
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Skövde
Nätverks- och systemadministration Skövde
Projektstudier i nya medier I G1F Skövde
Webbutvecklare - programmering Skövde
Journalistik
Modern retorik i digitala och sociala medier G1N Distans
Kommunikation
Förändrade medvetandetillstånd G1N Skövde
Praktisk retorik G1N Skövde
Medieproduktion
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Skövde
Projektstudier i nya medier I G1F Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Skövde
Multimedia
Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram Skövde
Serious Games - magisterprogram Skövde
Kultur / Humanistiska inriktningar
Engelska: Skriftlig kommunikation för internationell handel G1N Distans
Filosofi
Grundläggande etik G1N Skövde
Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier Skövde
Litteraturvetenskap
Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N Distans
Naturvetenskap
Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling Skövde
Examensarbete i biomedicin G2E Skövde
Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram Skövde
Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F Skövde
Sjuksköterskeprogrammet Skövde
Biologi
Analys av NGS-data 1 A1N Distans
Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Skövde
Bioinformatik - magisterprogram Skövde
Bioinformatik - magisterprogram Skövde
Bioinformatisk analys med Perl G1N Distans
Bioinformatisk analys med R A1N Distans
Bioinformatiska koncept och metoder A1N Distans
Biomarkörer - analys av data A1F Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram Skövde
Biovetenskap - Molekylär biodesign Skövde
Ekologi G1F Skövde
Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F Skövde
Ekologisk analys med GIS G1F Skövde
Evolution G1F Skövde
Genetik G1N Skövde
Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F Skövde
Infektionsbiologi - magisterprogram Skövde
Infektionsbiologi - masterprogram Skövde
Infektionsbiologi - modellering A1F Skövde
Infektionsbiologi G1F Skövde
Introduktion till bioinformatik G1N Distans
Kriminalteknik i praktiken G1N Skövde
Mikrobiologi G1N Skövde
Molekylär biodesign I G1F Skövde
Molekylär bioinformatik Skövde
Molekylär bioteknik - magisterprogram Skövde
Molekylär bioteknik - masterprogram Skövde
Molekylär bioteknik - modellering A1F Skövde
Molekylär diagnostik och biomarkörer G2F Skövde
Multivariat biologisk analys med R A1F Skövde
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F Skövde
Systembiologi A1F Skövde
Tumörbiologi G1F Skövde
Matematik
Flervariabelanalys G1F Skövde
Linjär algebra G1N Skövde
Miljö
Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F Skövde
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal, organisation och ledarskap Skövde
Språk
Akademiskt skrivande 1 G1N Distans
Engelska
Engelska: Affärsengelska G1N Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Skövde
Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N Distans
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N Distans
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Skövde
Engelska: Skriva med språkhjälpmedel G1N Skövde
Engelska: Språkfärdighet G1N Skövde
Teknik
Automatiseringstekniker Skövde
Ergonomisimulering A1F Skövde
Examensarbete i virtuell produktframtagning A1E Skövde
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Distans
Industriellt människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg A1N Skövde
Informationsteknologi - Business Intelligence Skövde
Intelligent automation - magisterprogram Skövde
Intelligent automation - masterprogram Skövde
Kognitiv ergonomi A1F Skövde
Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd A1N Distans
Optimeringsmetoder för industri A1N Distans
Produktionsingenjör Skövde
Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N Distans
Systemvetenskap Skövde
Underhållsteknik för tekniker G1F Skövde
User Experience Design Skövde
Design och produktutveckling
Högskoleingenjör - bred ingång Skövde
Virtuell ergonomi och design - magisterprogram Skövde
Virtuell ergonomi och design - masterprogram Skövde
Information- och kommunikationsteknik
Talteori och kryptografi G1N Skövde
Maskinteknik
Bearbetningstekniker Skövde
Forskningsmetodik och kommunikation A1N Skövde
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans
Ingenjörsprojekt III A1N Skövde
Maskiningenjör Skövde
Modellering och optimering A1N Skövde
PLC-programmering I G1N Distans
Produktionstekniker Skövde
Reglerteknik A1N Skövde
Underhåll och driftsäkerhet 1 G1N Skövde
Virtuella intelligenta maskiner A1N Skövde
Medicinsk teknik
Designingenjör Skövde
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Att undervisa flerspråkiga elever G1N Distans
Vård / Medicin
Barnmorskeprogrammet Skövde
Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F Distans
Sjuksköterskeprogrammet Skövde
Socialpsykologiskt program Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Distans
Biomedicin
Bioinformatisk analys med R A1N Distans
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F Skövde
Humangenetik G1F Skövde
Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Distans
Patofysiologi G2F Skövde
Hälsa och samhälle
Epidemiologi A1N Distans
Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E Distans
Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N Distans
Folkhälsofrågor inom EU G1F Distans
Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram Distans
Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram Distans
Folkhälsovetenskapens grunder G1N Distans
Folkhälsovetenskapligt program Distans
Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F Distans
Grundläggande hälsoekonomi G1F Distans
Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N Distans
Hälsofrämjande arbete G2F Distans
Hälsokommunikation och ledarskap II G2F Distans
Hälsosystem G1F Distans
IT och hälsa G1F Distans
IT och hälsa II G2F Distans
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Skövde
Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F Distans
Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans
Ojämlikhet i hälsa G1F Distans
Samhälle och folkhälsa G1F Distans
Medicin
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E Skövde
Omvårdnad / Omsorg
Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska A1E Skövde
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Distans
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Skövde
Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N Distans
Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N Distans
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre II A1F Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Skövde
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Skövde
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Skövde

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Högskolev. 1
541 28 SKÖVDE


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön