Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Skövde

Platsen för dig och dina idéer
På Högskolan i Skövde får du en nära kontakt med dina lärare och all personal ger det lilla extra för att du ska trivas. Här får du naturligtvis utbildningar av hög kvalitet som ger både kunskaper och jobb. Vad du än vill uppnå eller uppleva så finns alla möjligheter här.

Upp till bevis

Högskolan i Skövde lägger stor vikt vid att erbjuda dig som student goda kontakter med arbetslivet redan under studietiden. Faktum är att Högskolan i Skövde har fem utbildningar bland landets tolv främsta i Svenskt Näringslivs kartläggning 2014 av alla svenska lärosätens kontakter med arbetslivet.

Försprång på arbetsmarknaden
Högskolan i Skövde har ett mycket nära samarbete med arbetslivet i regionen. Vårt mentorprogram för studenter, ett av Sveriges största, är uppskattat och populärt. Engagerade studenter får under ett läsår en personlig, erfaren mentor från arbetslivet som stärker kontakten mellan studenten och framtida yrkesliv. Högskolan i Skövde arrangerar också exjobbsexpo, arbetsmarknadsdagar och gästföreläsningar. Allt för att ge dig som student försprång på arbetsmarknaden.

Kreativ miljö
Högskolan i Skövdes campus och lokaler är moderna, välutrustade och ger dig en stimulerande och kreativ studietid. Vi delar också lokaler med Gothia Science Park, en teknik- och forskningspark där studenter kan få hjälp med att förverkliga affärsidéer och möta entreprenörskap.

Påverka dina studier och din framtid
På Högskolan i Skövde är du en viktig person - du blir sedd, bekräftad och får de förutsättningar som just du behöver. Som student hos oss bidrar du till Högskolans utveckling och Sveriges framtid. Du har alla möjligheter att påverka, delta och ingå i vår gemensamma riktning framåt.

YOU CREATE REALITY

Visa alla utbildningar med Högskolan i Skövde

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N Klassrum Skövde
Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1F Klassrum Skövde
Förändrade medvetandetillstånd G1N Klassrum Skövde
Grundläggande psykiatri G1N Klassrum Skövde
Kognitiv neurovetenskap: forskningspraktik A1N Klassrum Skövde
Medvetandet och dess neurala bas A1N Klassrum Skövde
Minikonferens i kognitiv neurovetenskap G1F Klassrum Skövde
Människans kognitiva förmågor och IT G1N Klassrum Skövde
Neuroetik G1F Klassrum Skövde
Psykologi
Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F Klassrum Skövde
Evolutionspsykologi G1F Klassrum Skövde
Grundläggande neurovetenskap G1N Klassrum Skövde
Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier Klassrum Skövde
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Klassrum Skövde
Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment G2F Klassrum Skövde
Medvetandet och hjärnan I G1N Distans Distans
Medvetandets neuropsykologi G1N Klassrum Skövde
Positiv psykologi och välbefinnande G1N Klassrum Skövde
Psykologi från ett kognitiv neurovetenskapligt perspektiv G1N Klassrum Skövde
Seminarier i kognitiv neurovetenskap A1N Klassrum Skövde
Socialpsykologi - människors möten G1N Distans Distans
Sociologi
Socialpsykologiskt program Klassrum Skövde
Data / IT
Affective interaction och emotioner G1F Klassrum Skövde
Avancerade webbteknologier G1F Distans Distans
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans Distans
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans Distans
CAD I: Introduktion G1N Klassrum Skövde
Databaskonstruktion G1F Klassrum Skövde
Datakommunikation - Introduktion G1N Klassrum Skövde
Dataskydd och anonymitet A1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Datorintelligens A1N Klassrum Skövde
Datorns grunder G1N Klassrum Skövde
Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F Klassrum Skövde
Introduktion till Business Intelligence G1N Klassrum Skövde
Introduktion till människa-robotinteraktion A1N Distans Distans
Introduktion till User Experience Design G1N Klassrum Skövde
IT-forensik inom incidenthantering A1F Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledning och styrning av informationssäkerhet A1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Mekatronik G1F Klassrum Skövde
Praktisk kryptologi A1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Principer för integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Scriptprogrammering G1F Klassrum Skövde
Trådlösa nätverk G1N Klassrum Skövde
Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F Klassrum Skövde
CAD
CAD II: Modellering och dokumentation G1F Klassrum Skövde
IT-säkerhet
Cybersäkerhet kring sakernas internet och kritiska infrastrukturer A1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Nätverk
Nätverks- och systemadministration Klassrum Skövde
Programmering
PLC-programmering I G1N Distans Distans
Webbprogrammering G1F Klassrum Skövde
Spelutveckling
Dataspelsutveckling - 2D-grafik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - 3D-grafik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - animation Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - design Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - Game Writing Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - ljud Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - musik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - programmering Klassrum Skövde
Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram Klassrum Skövde
Introduktion till speldesign G1N Klassrum Skövde
Matematiska modeller för spelprogrammering G1F Klassrum Skövde
Serious Games - magisterprogram Klassrum Skövde
Spelutveckling - masterprogram Klassrum Skövde
Systemvetenskap
Aktuella trender i informationssystem G2F Klassrum Skövde
Business Intelligence - översikt G1N Distans Distans
Data Science - magisterprogram Klassrum Skövde
Data Science - masterprogram Klassrum Skövde
Datavetenskap - inriktning systemutveckling Klassrum Skövde
Informationssäkerhet - riskhantering G1N Klassrum Skövde
Systemvetenskap Klassrum Skövde
Virtualisering, moln och lagring G2F Klassrum Skövde
UX-design
Games user experience - magisterprogram Klassrum Skövde
Introduktion till User Experience Design A1N Distans Distans
User Experience Design Klassrum Skövde
Webbdesign
Webbutvecklare - programmering Klassrum Skövde
Djur / Natur
Beteendeekologi G1F Klassrum Skövde
Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N Klassrum Skövde
Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F Klassrum Skövde
Biologiska livsformer G1N Klassrum Skövde
Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F Klassrum Skövde
Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N Klassrum Skövde
Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F Klassrum Skövde
Miljöbedömningar G2F Klassrum Skövde
Organismvärlden G1N Klassrum Skövde
Agronom
Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram Klassrum Skövde
Ekonomi
Ekonomprogrammet Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet - redovisning och revision Klassrum Skövde
Verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling G2F Klassrum Skövde
Företagsekonomi
Externredovisning I G1N Klassrum Skövde
Företag och etik G1F Klassrum Skövde
Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram Klassrum Skövde
Marknadsföring I G1N Klassrum Skövde
Organisation och ledarskap I G1N Klassrum Skövde
Nationalekonomi
Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N Klassrum Skövde
Makroekonomi G1N Klassrum Skövde
Redovisning / Bokföring
Externredovisning II G1F Klassrum Skövde
Externredovisning III G2F Klassrum Skövde
Företagsanalys och hållbara redovisningspraktiker G2F Klassrum Skövde
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Naturvetenskapligt och tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Humaniora
Filosofi
Filosofin och livets mening G1N Distans Distans
Litteraturvetenskap
Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N Distans Distans
Juridik
Arbetsrätt G1F Klassrum Skövde
Arbetsrätt I G1N Klassrum Skövde
Arbetsrätt II G1F Klassrum Skövde
Beskattningsrätt I G1F Klassrum Skövde
Krediträtt G1F Klassrum Skövde
Kommunikation / Media
Business Intelligence - aktuella trender G2F Klassrum Skövde
Business Process Management G1F Klassrum Skövde
Data Mining A1N Klassrum Skövde
Filmhistorisk översikt G1N Klassrum Skövde
Informationsfusion A1F Klassrum Skövde
IT-forensik G1F Klassrum Skövde
Systemadministration och användarsupport G1F Klassrum Skövde
Tekniskt ledarskap A1N Klassrum Skövde
Marknadsföring / PR
Handelsekonomiprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Internationell marknadsföring G2F Klassrum Skövde
Konsumentbeteende G1F Klassrum Skövde
Marknadsföring II G1F Klassrum Skövde
Medieproduktion
Experimentella ljudvärldar G1F Klassrum Skövde
Projektstudier i nya medier I G1F Klassrum Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Klassrum Skövde
Retorik
Retorik G1N Klassrum Skövde
Ledarskap / Organisation
Organisation och ledarskap II G1F Klassrum Skövde
Projektledning
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Distans Distans
Naturvetenskap
Ellära och magnetism G1F Klassrum Skövde
Evolution G1F Klassrum Skövde
Fysik för ingenjörer I G1N Distans Distans
Fysik för ingenjörer II G1N Distans Distans
Fysik för ingenjörer III G1N Distans Distans
Fysik för ingenjörer IV G1N Distans Distans
Fysik för ingenjörer V G1N Distans Distans
Fysik för ingenjörer VI G1N Distans Distans
Hållbar utveckling G1N Klassrum Skövde
Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F Distans Distans
Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N Klassrum Skövde
Praktik i hållbar utveckling G2F Klassrum Skövde
Praktikkurs i biovetenskap A1N Klassrum Skövde
Vad är livet? G1N Distans Distans
Vardagsfysik G1N Distans Distans
Biologi
Analys av NGS-data 1 A1N Distans Distans
Analys av NGS-data 2 A1F Klassrum Skövde
Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Klassrum Skövde
Bioinformatisk analys med Perl G1N Distans Distans
Bioinformatisk analys med Python 1 G1N Distans Distans
Bioinformatiska koncept och metoder A1N Distans Distans
Biologiska data och GIS G1F Klassrum Skövde
Biomarkörer - analys av data A1F Klassrum Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram Klassrum Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin A1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling Klassrum Skövde
Biovetenskap - Molekylär biodesign Klassrum Skövde
Cancerbiologi G1N Distans Distans
Cellbiologi G1N Klassrum Skövde
Dataanalys inom biovetenskap A1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F Klassrum Skövde
Evolution och mänskligt beteende G1N Distans Distans
Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N Klassrum Skövde
Fördjupning i kognitiv neurovetenskap G2F Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - magisterprogram Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - masterprogram Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - modellering A1F Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till bioinformatik G1N Distans Distans
Introduktion till datorverktyg för bioinformatik G1N Klassrum Skövde
Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Distans Distans
Medvetandet och dess olika tillstånd G1N Distans Distans
Molekylär biodesign - II G2F Klassrum Skövde
Molekylär bioinformatik Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik - magisterprogram Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik - masterprogram Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik - modellering A1F Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik A1N Klassrum Skövde
Molekylär genetik G1F Klassrum Skövde
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F Distans Distans
Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram Klassrum Skövde
Tumörbiologi G1F Klassrum Skövde
Biomedicin
Bioinformatisk analys med R A1N Distans Distans
Biomedicinprogrammet Klassrum Skövde
Biovetenskaplig metodik och design G1F Klassrum Skövde
Vårdhygien A1N Distans Distans
Fysik
Fysik för tekniker 3 G1N Klassrum Skövde
Strömningslära G1F Klassrum Skövde
Termodynamik G1N Distans Distans
Kemi
Biokemi G1F Klassrum Skövde
Grundläggande kemi G1N Klassrum Skövde
Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N Klassrum Skövde
Matematik
Diskret matematik G1N Klassrum Skövde
Linjär algebra - geometriska transformationer G1F Klassrum Skövde
Linjär algebra I G1F Klassrum Skövde
Linjär algebra II G1F Klassrum Skövde
Matematik för ingenjörer I G1N Klassrum Skövde
Matematik för ingenjörer II G1N Klassrum Skövde
Matematik för ingenjörer III G1F Klassrum Skövde
Matematik för ingenjörer IV G1F Klassrum Skövde
Matematik T G1N Klassrum Skövde
Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N Klassrum Skövde
Miljö
Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F Klassrum Skövde
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö G1F Klassrum Skövde
Ledarskap och chefsarbete G2F Klassrum Skövde
Personal, organisation och ledarskap Klassrum Skövde
Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N Klassrum Skövde
HR
Human Resource Management G2F Klassrum Skövde
Samhällsvetenskap
Statistik
Introduktion i SPSS G1N Distans Distans
Presentation av enkätundersökningar med Excel G1N Distans Distans
Regressions- och tidsserieanalys - grundkurs G1F Klassrum Skövde
Statistik i SPSS för hälsovetare G1N Distans Distans
Språk
Att undervisa flerspråkiga elever G1N Distans Distans
Engelska: Affärsengelska G1N Klassrum Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Klassrum Skövde
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N Distans Distans
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Klassrum Skövde
Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N Klassrum Skövde
Engelska
Engelska: Forskningspresentation G1N Klassrum Skövde
Engelska: Kommunikation för vårdpersonal G1N Klassrum Skövde
Engelska: Språkfärdighet G1N Klassrum Skövde
Svenska
Akademiskt skrivande 2 - uppsats G1N Distans Distans
Teknik
Agil projektledning för industrin A1N Distans Distans
Alternativa tillverkningsmetoder A1N Klassrum Skövde
Avancerad datorstödd konstruktion A1N Klassrum Skövde
CAM: Introduktion till datorstödd tillverkning G1N Distans Distans
Elektromobilitet A1N Distans Distans
Finita elementmetoden för medicintekniska applikationer G2F Distans Distans
Hållbar utveckling och innovation A1N Klassrum Skövde
Högskoleingenjör - bred ingång Klassrum Skövde
Högskoleingenjör - industriell digitalisering Klassrum Skövde
Industriell ergonomi A1N Klassrum Skövde
Industriell robotteknik G1F Klassrum Skövde
Industriell robotteknik och offline-programmering G1F Klassrum Skövde
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Distans Distans
Industriell styrteknik G1F Klassrum Skövde
Industriella systemfilosofier A1N Klassrum Skövde
Ingenjörsprojekt I G1F Klassrum Skövde
Inkluderande design A1F Klassrum Skövde
Kognitiv ergonomi A1F Klassrum Skövde
Kvalitetsteknik för tekniker G1F Klassrum Skövde
Laserbaserad tillverkning och materialbearbetning A1N Distans Distans
Mekanik I G1N Klassrum Skövde
Mekanik II G1F Klassrum Skövde
Modellering och optimering A1N Klassrum Skövde
MTM tidsstudier för manuella processer G1N Distans Distans
Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd A1N Distans Distans
Optimeringsdriven design G2F Distans Distans
PHM: Prognos och statusmonitorering av utrustning G1N Distans Distans
Produktions- och logistiksimulering I G1F Klassrum Skövde
Produktions- och logistiksimulering II G2F Klassrum Skövde
Produktionsystemdesign G2F Klassrum Skövde
Reglerteknik A1N Klassrum Skövde
Reglerteknik G2F Klassrum Skövde
Systemtänkande A1N Klassrum Skövde
Teknisk basutbildning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser A1N Distans Distans
Tekniskt ledarskap för industri i förändring G1N Distans Distans
Tillverknings- och materialvetenskap G1N Distans Distans
Tillverkningsteknik och materiallära G1F Klassrum Skövde
Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker G1N Klassrum Skövde
Tillämpad operationsanalys G2F Klassrum Skövde
Underhållsteknik för tekniker G1F Klassrum Skövde
Vetenskaplig teoribildning inom industriell informatik A1N Klassrum Skövde
Webbutveckling - content management och drift G2F Klassrum Skövde
Webbutveckling - XML API G1F Klassrum Skövde
Datateknik
Automatiseringstekniker Klassrum Skövde
Intelligent automation - magisterprogram Klassrum Skövde
Intelligent automation - masterprogram Klassrum Skövde
Människa-robotinteraktion - magisterprogram Klassrum Skövde
Människa-robotinteraktion - masterprogram Klassrum Skövde
PLC- och robotprogrammering med virtuella modeller A1N Distans Distans
Design och produktutveckling
Användarcentrerad design G2F Klassrum Skövde
CAD 1 för tekniker G1N Klassrum Skövde
CAD III G1F Klassrum Skövde
CAD: Friforms- och skelettmodellering G1F Distans Distans
CAD: Introduktion till ritteknik och 3D-modellering G1N Distans Distans
Designingenjör Klassrum Skövde
Designmetodik II G2F Klassrum Skövde
Designoptimering med digitala manikiner A1N Klassrum Skövde
Ergonomi II: Simulering och utvärdering G1F Klassrum Skövde
Hållbar produktutveckling inriktning Design Thinking G1N Distans Distans
Hållbar produktutveckling inriktning UX G1N Distans Distans
Industridesign I G1N Klassrum Skövde
Industridesign II G1F Klassrum Skövde
Introduktion i hållbar produktutveckling G1N Distans Distans
Introduktion till ergonomi G1N Distans Distans
Produktionsingenjör Klassrum Skövde
Produktionsteknikens grunder G1N Klassrum Skövde
Produktutveckling och design I: Grunder G1N Klassrum Skövde
Produktutveckling och design II G1F Klassrum Skövde
Teknisk optimering: metoder och applikationer A1N Klassrum Skövde
Virtuell ergonomi och design - magisterprogram Klassrum Skövde
Virtuell ergonomi och design - masterprogram Klassrum Skövde
Elektroteknik
Ellära G1F Klassrum Skövde
Industri och produktion
Materialteknik I G1F Klassrum Skövde
Information- och kommunikationsteknik
Information och cybersäkerhet: principer och praxis A1N Distans Distans
Informationsteknologi - Business Intelligence Klassrum Skövde
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Klassrum, Distans Flera orter (2)
Maskinteknik
Bearbetningsteknik G2F Klassrum Skövde
Grundläggande tillverkningsteknik G1N Klassrum Skövde
Hållfasthetslära I G1F Klassrum Skövde
Ingenjörsprojekt II: Maskin G1F Klassrum Skövde
Konceptuell maskinteknik G1N Klassrum Skövde
Maskinelement G2F Klassrum Skövde
Maskiningenjör Klassrum Skövde
Mekanik III G1F Klassrum Skövde
Mekanik IV G1F Klassrum Skövde
Mätteknik för tekniker G1F Klassrum Skövde
Tillämpad FEM II G2F Klassrum Skövde
Vård / Omsorg
Bakteriell patogenes G1N Klassrum Skövde
Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Distans Distans
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Distans Distans
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar I A1N Klassrum Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N Klassrum Skövde
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Klassrum Skövde
Vetenskaplig teori och metod A1N Klassrum Skövde
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Skövde
Folkhälsovetenskap
Epidemiologi A1N Distans Distans
Epidemiologi A1N Distans Distans
Epidemiologi och biostatistik G2F Distans Distans
Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E Distans Distans
Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien A1E Distans Distans
Folkhälsoarbete med digitala verktyg A1F Distans Distans
Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F Distans Distans
Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N Distans Distans
Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram Distans Distans
Folkhälsovetenskapens grunder G1N Distans Distans
Folkhälsovetenskapligt program Distans Distans
Framtidens folkhälsoutmaningar G2F Distans Distans
Grundläggande hälsoekonomi G1F Distans Distans
Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N Distans Distans
Hälsa i befolkningen G1N Distans Distans
Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F Distans Distans
Hälsokommunikation och ledarskap G1F Distans Distans
Hälsopsykologi G1N Distans Distans
Hälsosystem G1F Distans Distans
IT och hälsa G1F Distans Distans
Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Ojämlikhet i hälsa G1F Distans Distans
Teorier inom hälsofrämjande arbete G1F Distans Distans
Vetenskaplig metod I G1F Distans Distans
Vetenskaplig metod II G2F Distans Distans
Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N Distans Distans
Medicin
Introduktion till praktisk hantering och användning av läkemedel G1N Klassrum Skövde
Introduktion till psykiatri G1N Distans Distans
Medicinsk genetik G1N Distans Distans
Vaccinologi och immunologi A1N Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N Distans Distans
Sjuksköterska
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Skövde
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Klassrum Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Högskolev. 1
541 28 SKÖVDE


Recensioner

Snittbetyg: 2

Baseras på 2 recensioner.

besviken elev
(1)
Jag går första året. Vi var 40 elever när vi börja och vi är 9 kvar nu. Vi fick veta att programmet var på plats (fast det stod distans när jag sökte). Många av lärarna är inte intresserade av att hjälpa utan man måste göra allt själv och lösa allt själv. Och är det mer än 80% som får underkänt på ett prov så är det fel på oss elever och inte l...
Visa hela
Temnon
(3)
Detta gäller DSU programmet. Huvudsakligen då Game Writing. Och den upplevelse som erfarits av mig där. Samt vad jag fått höra från andra som pluggat tidigare eller gör det just nu. Det verkar som att utbildningen och med feedback från Design folk som verkar uppleva andra men liknande problem. Så handlar detta främst om att vissa delar av prog...
Visa hela
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(2,0)
Baseras på 2 recensioner.
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön