Högskolan i Skövde

Du kanske vill göra något nytt.
Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör.
Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen.
Du kanske vill förändra världen.
Eller så vill du bara jobba med något du tycker är kul.
Vem du än är och vad du än vill göra –
kom närmare verkligheten på Högskolan i Skövde.

Kreativ miljö

Högskolan i Skövdes campus och lokaler är moderna, välutrustade och ger dig en stimulerande och kreativ studietid. Vi delar också lokaler med Science Park Skövde, en teknik- och forskningspark där studenter kan få hjälp med att förverkliga affärsidéer och möta entreprenörskap.

Försprång på arbetsmarknaden

Högskolan i Skövde har ett mycket nära samarbete med arbetslivet i regionen. Vi arrangerar exjobbsexpo, arbetsmarknadsdagar och gästföreläsningar. Allt för att ge dig som student försprång på arbetsmarknaden.

Påverka dina studier och din framtid

På Högskolan i Skövde är du en viktig person - du blir sedd, bekräftad och får de förutsättningar som just du behöver. Som student hos oss bidrar du till Högskolans utveckling och Sveriges framtid. Du har alla möjligheter att påverka, delta och ingå i vår gemensamma riktning framåt.

KOM NÄRMARE VERKLIGHETEN

allautbildningar

   

beteendevetenskap

   biovetenskap

data/IT

   dataspelsutveckling

ekonomi

   hälsa&vård

ingenjör

fristående kurser his


Visa alla utbildningar med Högskolan i Skövde

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin Utbildningsform Längd Ort
Teknisk bastermin Klassrum, Distans Flera orter (2)
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt och tekniskt basår Klassrum Skövde
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Förändringsledning I G1N Distans Distans
Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier Klassrum Skövde
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Klassrum Skövde
Sociologi
Socialpsykologiskt program Klassrum Skövde
Data / IT
Bioinformatisk analys med Python 2 G1F Klassrum, Distans Flera orter (2)
Linux-administration G1F Klassrum Skövde
Scriptprogrammering G1F Klassrum Skövde
Windows-administration I G1F Klassrum Skövde
CAD
CAD I: Introduktion G1N Klassrum Skövde
CAD II: Modellering och dokumentation G1F Klassrum Skövde
CAD: Montage och dokumentation G1F Distans Distans
Datavetenskap
Datavetenskap - inriktning systemutveckling Klassrum Skövde
Programmering
PLC-programmering I G1N Distans Distans
Spelutveckling
Dataspelsutveckling - 2D-grafik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - 3D-grafik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - animation Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - design Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - Game Writing Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - ljud Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - musik Klassrum Skövde
Dataspelsutveckling - programmering Klassrum Skövde
Matematiska modeller för spelprogrammering G1F Klassrum Skövde
Systemvetenskap
Ekologisk analys med GIS G1F Klassrum Skövde
Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F Klassrum Skövde
Webbdesign
Webbutvecklare - programmering Klassrum Skövde
Ekonomi
Förändring och verksamhetsutveckling G1F Klassrum Skövde
Makroekonomi G1N Klassrum Skövde
Projektledning G1N Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling Klassrum Skövde
Ekonomprogrammet - redovisning och revision Klassrum Skövde
Handelsekonomiprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Företagsekonomi
Introduktion till digital marknadsföring G1N Distans Distans
Kalkylering och budgetering G1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Personalekonomi G1F Klassrum Skövde
Praktiskt personalarbete G1F Klassrum Skövde
Nationalekonomi
Finansiering G1F Klassrum Skövde
Estetiska utbildningar
Designer
Designingenjör Klassrum Skövde
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Skövde
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel I G2F Klassrum Skövde
Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Distans Distans
Humaniora
Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N Distans Distans
Engelska: Spekulativ skönlitteratur G1N Distans Distans
Modern retorik i digitala och sociala medier G1N Distans Distans
Litteraturvetenskap
Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Introduktion till ergonomi G1N Distans Distans
Ingenjör
Design och produktutveckling
Designmetodik I: Process och metod G1F Klassrum Skövde
Digital visualisering G1F Klassrum Skövde
Industridesign II G1F Klassrum Skövde
Introduktion i hållbar produktutveckling G1N Distans Distans
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör - bred ingång Klassrum Skövde
Högskoleingenjör - industriell digitalisering Klassrum Skövde
Maskinteknik
Maskiningenjör Klassrum Skövde
Materialteknik
Tillverknings- och materialvetenskap G1N Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N Distans Distans
Juridik
Arbetsrätt I G1N Klassrum Skövde
Associationsrätt G1F Klassrum Skövde
Handelsrättslig översiktskurs G1N Klassrum Skövde
Krediträtt G1F Klassrum Skövde
Kommunikation / Media
Nätverks- och systemadministration Klassrum Skövde
Marknadsföring / PR
Hållbara företag och samhällen G2F Klassrum Skövde
Konsumentbeteende G1F Klassrum Skövde
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Distans Distans
Projektstudier i nya medier I G1F Klassrum Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Klassrum Skövde
Verksamhet och organisation
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Distans Distans
Naturvetenskap
Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F Klassrum Skövde
Evolution G1F Klassrum Skövde
Flervariabelanalys G1F Distans Distans
Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F Klassrum Skövde
Biologi
Bioinformatisk analys med Python 1 G1N Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekologi och hållbar utveckling Klassrum Skövde
Introduktion till bioinformatik G1N Distans Distans
Mikrobiologisk bioinformatik G1N Klassrum Skövde
Molekylär biodesign Klassrum Skövde
Molekylär biodesign I G1F Klassrum Skövde
Molekylär bioinformatik Klassrum Skövde
Molekylär diagnostik och biomarkörer G2F Klassrum Skövde
Matematik
Diskret matematik G1N Klassrum Skövde
Miljö
Ekosystemtjänster G1F Klassrum Skövde
Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F Klassrum Skövde
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal, organisation och ledarskap Klassrum Skövde
Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N Klassrum Skövde
Arbetsmiljö
Ergonomi I: Introduktion G1F Klassrum Skövde
Samhällsvetenskap
Positiv psykologi och välbefinnande G1N Klassrum Skövde
Statistik
Statistik G1N Klassrum Skövde
Språk
Engelska
Engelska: Affärsengelska G1N Klassrum Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Klassrum Skövde
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande inklusive referenshantering G1N Distans Distans
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Klassrum Skövde
Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N Distans Distans
Engelska: Språkfärdighet G1N Klassrum Skövde
Svenska
Akademiskt skrivande 2 - uppsats G1N Distans Distans
Att undervisa flerspråkiga elever G1N Distans Distans
Teknik
Automatiseringstekniker Klassrum Skövde
e-Logistik G1N Distans Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans Distans
Informationsteknologi - Business Intelligence Klassrum Skövde
Produktionsingenjör Klassrum Skövde
Produktionssystem G1N Klassrum Skövde
Systemvetenskap Klassrum Skövde
Talteori och kryptografi G1N Distans Distans
User Experience Design Klassrum Skövde
Webbutveckling - XML API G1F Klassrum Skövde
Vård / Omsorg
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Skövde
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskapligt program Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans Distans
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans Distans
Cybersäkerhet kring sakernas internet och kritiska infrastrukturer A1N Distans Distans
Introduktion till self-service business intelligence A1N Distans Distans
Masterprojekt inom integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1F Distans Distans
Process Mining i organisationer A1N Distans Distans
Spelutveckling - masterprogram Klassrum Skövde
Säker nätverksdrift A1N Distans Distans
Tillämpad AI för industrin A1N Distans Distans
Programmering
PLC- och robotprogrammering med virtuella modeller A1N Distans Distans
Spelutveckling
Games user experience - magisterprogram Klassrum Skövde
Serious Games - magisterprogram Klassrum Skövde
Farmaci
Biomedicin
Systembiologi A1F Klassrum Skövde
Ingenjör
Datateknik
Data Science - magisterprogram Klassrum Skövde
Data Science - masterprogram Klassrum Skövde
Design och produktutveckling
Teknisk optimering: metoder och applikationer A1F Klassrum Skövde
Virtuell ergonomi och design - magisterprogram Klassrum Skövde
Virtuell ergonomi och design - masterprogram Klassrum Skövde
Kommunikation / Media
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Klassrum, Distans Flera orter (2)
Medieproduktion
Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram Klassrum Skövde
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram Klassrum Skövde
Projektledning
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Klassrum Skövde
Naturvetenskap
Bioinformatik - magisterprogram Klassrum Skövde
Biologi
Bioinformatiska koncept och metoder A1N Distans Distans
Biomarkörer - analys av data A1F Klassrum Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - magisterprogram Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - masterprogram Klassrum Skövde
Infektionsbiologi - modellering A1F Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik - magisterprogram Klassrum Skövde
Molekylär bioteknik - masterprogram Klassrum Skövde
Multivariat biologisk analys med R A1F Klassrum Skövde
Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram Klassrum Skövde
Samhällsvetenskap
Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram Klassrum Skövde
Teknik
Agil projektledning för industrin A1N Distans Distans
Applikationer för datorstödd tillverkning (CAM) A1N Distans Distans
Forskningsmetodik och kommunikation A1F Klassrum Skövde
Industriell beräkningsteknik - magisterprogram Klassrum Skövde
Industriell beräkningsteknik - masterprogram Klassrum Skövde
Industriella robotar så kan cobots omvandla industrin A1N Distans Distans
Intelligent automation - magisterprogram Klassrum Skövde
Intelligent automation - masterprogram Klassrum Skövde
Kognitiv ergonomi A1F Klassrum Skövde
Laserbaserad tillverkning och materialbearbetning A1N Klassrum Skövde
Produktionseffektivisering med simulering A1N Distans Distans
Reglerteknik A1N Klassrum Skövde
Virtuella intelligenta maskiner A1N Klassrum Skövde
Industri och produktion
MBD Model Based Definition, CAD-modellen som informationsbärare A1N Distans Distans
Vård / Omsorg
Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska A1E Klassrum Skövde
Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram Distans Distans
Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N Distans Distans
Hälsofrämjande geriatrisk omvårdnad I A1N Distans Distans
Hälsofrämjande geriatrisk omvårdnad III A1N Distans Distans
Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F Distans Distans
Introduktion till omvårdnad av äldre A1N Distans Distans
Ledarskap och förbättringsarbete för evidensbaserad omvårdnad A1N Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre Distans Distans
Systematiskt kvalitetsarbete genom teambaserat arbetssätt inom elevhälsa A1N Distans Distans
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Klassrum Skövde
Folkhälsovetenskap
Epidemiologi A1N Distans Distans
Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation A1E Distans Distans
Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram Distans Distans
Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N Distans Distans
Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans Distans
Vetenskapliga metoder och forskningsetik A1F Distans Distans
Sjuksköterska
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Klassrum Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Distans Distans

Öppet hus

Välkommen på Öppet hus!

Lördagen den 18 mars bjuder vi på Högskolan i Skövde in till Öppet Hus 11:00-14:00 Då finns studenter, lärare och studievägledare på plats och du kan ställa frågor om studier och studentliv, lyssna på presentationer om våra olika utbildningar och hänga med på en guidad tur på campus (högskoleområdet).

Du som kommer med buss eller tåg till Öppet hus kan få ersättning för din biljett.

Hoppas att vi ses, välkommen!

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2023-03-18    Tid:   11:00 - 14:00   Läs mer

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Högskolan i Skövde
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Högskolev. 1
541 28 SKÖVDE


Recensioner

Snittbetyg: 2

Baseras på 2 recensioner.

besviken elev

Jag går första året. Vi var 40 elever när vi börja och vi är 9 kvar nu. Vi fick veta att programmet var på plats (fast det stod distans när jag sökte). Många av lärarna är inte intresserade av att hjälpa utan man måste göra allt själv och lösa allt själv. Och är det mer än 80% som får underkänt på ett prov så är det fel på oss elever och inte l...

Visa hela
Temnon

Detta gäller DSU programmet. Huvudsakligen då Game Writing. Och den upplevelse som erfarits av mig där. Samt vad jag fått höra från andra som pluggat tidigare eller gör det just nu. Det verkar som att utbildningen och med feedback från Design folk som verkar uppleva andra men liknande problem. Så handlar detta främst om att vissa delar av prog...

Visa hela
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(2,0)
Baseras på 2 recensioner.
Gör en intresseanmälan

För att få mer information från Högskolan i Skövde, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön