Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Skövde

Platsen för dig och dina idéer
På Högskolan i Skövde får du en nära kontakt med dina lärare och all personal ger det lilla extra för att du ska trivas. Här får du naturligtvis utbildningar av hög kvalitet som ger både kunskaper och jobb. Vad du än vill uppnå eller uppleva så finns alla möjligheter här.

Upp till bevis

Högskolan i Skövde lägger stor vikt vid att erbjuda dig som student goda kontakter med arbetslivet redan under studietiden. Faktum är att Högskolan i Skövde har fem utbildningar bland landets tolv främsta i Svenskt Näringslivs kartläggning 2014 av alla svenska lärosätens kontakter med arbetslivet.

Försprång på arbetsmarknaden
Högskolan i Skövde har ett mycket nära samarbete med arbetslivet i regionen. Vårt mentorprogram för studenter, ett av Sveriges största, är uppskattat och populärt. Engagerade studenter får under ett läsår en personlig, erfaren mentor från arbetslivet som stärker kontakten mellan studenten och framtida yrkesliv. Högskolan i Skövde arrangerar också exjobbsexpo, arbetsmarknadsdagar och gästföreläsningar. Allt för att ge dig som student försprång på arbetsmarknaden.

Kreativ miljö
Högskolan i Skövdes campus och lokaler är moderna, välutrustade och ger dig en stimulerande och kreativ studietid. Vi delar också lokaler med Gothia Science Park, en teknik- och forskningspark där studenter kan få hjälp med att förverkliga affärsidéer och möta entreprenörskap.

Påverka dina studier och din framtid
På Högskolan i Skövde är du en viktig person - du blir sedd, bekräftad och får de förutsättningar som just du behöver. Som student hos oss bidrar du till Högskolans utveckling och Sveriges framtid. Du har alla möjligheter att påverka, delta och ingå i vår gemensamma riktning framåt.

YOU CREATE REALITY

Visa alla utbildningar med Högskolan i Skövde

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Kunskaps- och innovationshantering G1F Skövde
Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N Skövde
Systemadministration - introduktion G1F Skövde
Beteende- / Samhällsvetenskap
Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F Skövde
Förändringsledning I G1N Distans
Medvetandet och dess neurala bas A1N Skövde
Metodik och statistik inom kognitiv neurovetenskap G1F Skövde
Minikonferens i positiv psykologi G1F Skövde
Människans kognitiva förmågor och IT G1N Skövde
Människans och djurens kognition G1N Distans
Positiv psykologi och välbefinnande G1N Skövde
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Distans
Psykologi som vetenskaplig disciplin: grunder och delområden G1N Skövde
Seminarier i kognitiv neurovetenskap A1N Skövde
Statistik G1N Skövde
Psykologi
Evolutionspsykologi G1F Skövde
Grundläggande psykiatri G1N Distans
Medvetandet och dess olika tillstånd G1N Distans
Medvetandet och hjärnan I G1N Distans
Medvetandets neuropsykologi G1N Skövde
Psykologi från ett kognitiv neurovetenskapligt perspektiv G1N Skövde
Socialpsykologi - människors möten G1N Distans
Statistik
Introduktion i SPSS G1N Distans
Presentation av enkätundersökningar med Excel G1N Distans
Regressions- och tidsserieanalys - grundkurs G1F Skövde
Data / IT
Artificiell intelligens i dataspel G1F Skövde
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans
Data Science - magisterprogram Skövde
Data Science - masterprogram Skövde
Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Skövde
Datakommunikation - Introduktion G1N Skövde
Dataspelsutveckling - 2D-grafik Skövde
Dataspelsutveckling - 3D-grafik Skövde
Dataspelsutveckling - animation Skövde
Dataspelsutveckling - Game Writing Skövde
Dataspelsutveckling - grafik - 2D Skövde
Dataspelsutveckling - grafik - 3D Skövde
Dataspelsutveckling - grafik - Animation Skövde
Dataspelsutveckling - programmering Skövde
Datorintelligens A1N Skövde
Datorns grunder G1N Skövde
Games user experience - magisterprogram Skövde
Introduktion till User Experience Design G1N Skövde
IT-forensik G1F Skövde
Linux-administration G1F Skövde
Människa-robotinteraktion - magisterprogram Skövde
Människa-robotinteraktion - masterprogram Skövde
Scriptprogrammering G1F Skövde
Spelutveckling - masterprogram Skövde
Trådlösa nätverk G1N Skövde
Windows-administration I G1F Skövde
Programmering
PLC-programmering I G1N Distans
Spelutveckling
Dataspelsutveckling - design Skövde
Dataspelsutveckling - ljud Skövde
Dataspelsutveckling - musik Skövde
Introduktion till speldesign G1N Skövde
Systemvetenskap
Business Intelligence - aktuella trender G2F Skövde
Business Intelligence - översikt G1N Distans
Industriella systemfilosofier A1N Skövde
Systemtänkande A1N Skövde
Ekonomi / Försäljning
Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N Skövde
Ekonomistyrning II G1F Skövde
Entreprenörskap som nyföretagande G1N Skövde
Logistik och hållbarhet G1N Distans
Makroekonomi G1N Skövde
Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N Skövde
Produktionslogistik I G1N Distans
Projektledning G1N Skövde
Ekonomi
Ekonomistyrning I G1N Skövde
Ekonomprogrammet Skövde
Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet Skövde
Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling Skövde
Ekonomprogrammet - redovisning och revision Skövde
Examensarbete i företagsekonomi: management G2E Skövde
Examensarbete i företagsekonomi: marknadsföring G2E Skövde
Examensarbete i företagsekonomi: redovisning G2E Skövde
Finansiering G1F Skövde
Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning: management G2F Skövde
Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning: marknadsföring G2F Skövde
Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning: redovisning G2F Skövde
Handelsekonomiprogrammet Distans
Handelsekonomiprogrammet Distans
Handelsekonomiprogrammet Distans
Introduktion till digital marknadsföring G1N Distans
Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram Skövde
Makroekonomi G1N Skövde
Personalekonomi G1F Skövde
Redovisning / Bokföring
Externredovisning I G1N Skövde
Externredovisning II G1F Skövde
Externredovisning III G2F Skövde
Företagsanalys och hållbara redovisningspraktiker G2F Skövde
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Skövde
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik - försörjningskedjor och hållbarhet G1F Skövde
Juridik
Arbetsrätt G1F Skövde
Arbetsrätt I G1N Skövde
Arbetsrätt II G1F Skövde
Associationsrätt G1F Skövde
Beskattningsrätt I G1F Skövde
Handelsrättslig översiktskurs G1N Skövde
Krediträtt G1F Skövde
Socialrätt G1N Skövde
Kommunikation / Media
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans
Datavetenskap - inriktning systemutveckling Skövde
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - magisterprogram Skövde
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - magisterprogram Distans
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Distans
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Skövde
Nätverks- och systemadministration Skövde
Projektstudier i nya medier I G1F Skövde
Webbutvecklare - programmering Skövde
Film
Filmhistorisk översikt G1N Skövde
Grafisk design
Animeringsprojekt G1F Skövde
Informationsvetenskap
Aktuella trender i informationssystem G2F Skövde
Journalistik
Modern retorik i digitala och sociala medier G1N Distans
Kommunikation
Förändrade medvetandetillstånd G1N Skövde
Praktisk retorik G1N Skövde
Marknadsföring / PR
Internationell marknadsföring G2F Skövde
Marknadsföring I G1N Skövde
Marknadsföring II G1F Skövde
Medieproduktion
Experimentella ljudvärldar G1F Skövde
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Skövde
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Skövde
Projektstudier i nya medier I G1F Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Skövde
Multimedia
Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram Skövde
Serious Games - magisterprogram Skövde
Presentationsteknik och retorik
Retorik G1N Skövde
Kultur / Humanistiska inriktningar
Engelska: Skriftlig kommunikation för internationell handel G1N Distans
Filosofi
Etik för det hållbara samhället G1N Distans
Grundläggande etik G1N Skövde
Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier Skövde
Litteraturvetenskap
Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och verksamhetsutveckling A1N Skövde
Organisation och ledarskap I G1N Skövde
Organisation och ledarskap II G1F Skövde
Ledarskap
Tekniskt ledarskap A1N Skövde
Projektledning
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Distans
Verksamhet och organisation
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans
Business Process Management G1F Skövde
Natur / Djur
Beteendeekologi G1F Skövde
Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F Skövde
Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F Skövde
Miljöbedömningar G2F Skövde
Organismvärlden G1N Skövde
Naturvetenskap
Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N Skövde
Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling Skövde
Examensarbete i biomedicin G2E Skövde
Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram Skövde
Hållbar utveckling G1N Skövde
Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F Skövde
Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N Skövde
Naturvetenskapligt och tekniskt basår Skövde
Praktikkurs i biovetenskap A1N Skövde
Sjuksköterskeprogrammet Skövde
Biologi
Analys av NGS-data 1 A1N Distans
Analys av NGS-data 1 A1N Distans
Analys av NGS-data 2 A1F Skövde
Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Skövde
Bioinformatik - magisterprogram Skövde
Bioinformatik - magisterprogram Skövde
Bioinformatisk analys med Perl G1N Distans
Bioinformatisk analys med Perl G1N Distans
Bioinformatisk analys med Python 1 G1N Distans
Bioinformatisk analys med Python 1 G1N Skövde
Bioinformatisk analys med R A1N Distans
Bioinformatiska koncept och metoder A1N Distans
Bioinformatiska koncept och metoder A1N Distans
Biologiska data och GIS G1F Skövde
Biologiska livsformer G1N Skövde
Biomarkörer - analys av data A1F Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin A1N Skövde
Biovetenskap - Molekylär biodesign Skövde
Cellbiologi G1N Skövde
Ekologi G1F Skövde
Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F Skövde
Ekologisk analys med GIS G1F Skövde
Evolution G1F Skövde
Experimentell design och dataanalys inom biovetenskap A1N Skövde
Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N Skövde
Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1F Skövde
Genetik G1N Skövde
Grundläggande neurovetenskap G1N Skövde
Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F Skövde
Infektionsbiologi - magisterprogram Skövde
Infektionsbiologi - masterprogram Skövde
Infektionsbiologi - modellering A1F Skövde
Infektionsbiologi G1F Skövde
Introduktion till bioinformatik G1N Distans
Kriminalteknik i praktiken G1N Skövde
Mikrobiologi G1N Skövde
Molekylär biodesign - II G2F Skövde
Molekylär biodesign I G1F Skövde
Molekylär bioinformatik Skövde
Molekylär bioteknik - magisterprogram Skövde
Molekylär bioteknik - masterprogram Skövde
Molekylär bioteknik - modellering A1F Skövde
Molekylär bioteknik A1N Skövde
Molekylär diagnostik och biomarkörer G2F Skövde
Molekylär genetik G1F Skövde
Multivariat biologisk analys med R A1F Skövde
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F Skövde
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F Skövde
Systembiologi A1F Skövde
Tumörbiologi G1F Skövde
Viral patogenes G1N Skövde
Fysik
Fysik för ingenjörer I G1N Distans
Fysik för ingenjörer II G1N Distans
Fysik för ingenjörer III G1N Distans
Fysik för ingenjörer IV G1N Distans
Fysik för ingenjörer V G1N Distans
Fysik för ingenjörer VI G1N Distans
Termodynamik G1N Distans
Vardagsfysik G1N Distans
Kemi
Biokemi G1F Skövde
Grundläggande kemi G1N Skövde
Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N Skövde
Matematik
Diskret matematik G1N Skövde
Flervariabelanalys G1F Skövde
Linjär algebra G1N Skövde
Miljö
Ekosystemtjänster G2F Skövde
Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N Skövde
Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F Skövde
Personal / Arbetsmiljö / HR
Human Resource Management G2F Skövde
Personal, organisation och ledarskap Skövde
Praktiskt personalarbete G1F Skövde
Språk
Akademiskt skrivande 1 G1N Distans
Engelska
Engelska: Affärsengelska G1N Skövde
Engelska: Affärsengelska G1N Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Skövde
Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N Distans
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N Distans
Engelska: Kommunikation för vårdpersonal G1N Skövde
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Skövde
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Skövde
Engelska: Skriva med språkhjälpmedel G1N Skövde
Engelska: Språkfärdighet G1N Skövde
Engelska: Språkfärdighet G1N Skövde
Engelska: Språkfärdighet G1N Skövde
Teknik
Alternativa tillverkningsmetoder A1N Skövde
Automatiseringstekniker Skövde
Autonoma system A1F Skövde
Ergonomisimulering A1F Skövde
Examensarbete i virtuell produktframtagning A1E Skövde
Examensarbete i virtuell produktframtagning A2E Skövde
Examensarbete i virtuell produktframtagning A2E Skövde
Hållbar utveckling och innovation A1N Skövde
Industriell ergonomi A1N Skövde
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Distans
Industriellt människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg A1N Skövde
Informationsteknologi - Business Intelligence Skövde
Intelligent automation - magisterprogram Skövde
Intelligent automation - masterprogram Skövde
Kognitiv ergonomi A1F Skövde
Människa-robotsamarbete inom industrin A1F Skövde
Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd A1N Distans
Optimeringsmetoder för industri A1N Distans
Produktionsingenjör Skövde
Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N Distans
Systemvetenskap Skövde
Teknisk basutbildning Distans
Teknisk basutbildning Skövde
Teknisk basutbildning Skövde
Teknisk basutbildning Distans
Underhållsteknik för tekniker G1F Skövde
User Experience Design Skövde
Design och produktutveckling
Högskoleingenjör - bred ingång Skövde
Produkt- och processdatahantering A1N Skövde
Virtuell ergonomi och design - magisterprogram Skövde
Virtuell ergonomi och design - masterprogram Skövde
Information- och kommunikationsteknik
Talteori och kryptografi G1N Skövde
Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi A1N Skövde
Maskinteknik
Bearbetningstekniker Skövde
Beredning G1F Distans
Forskningsmetodik och kommunikation A1N Skövde
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans
Ingenjörsprojekt III A1N Skövde
Konceptuell maskinteknik G1N Distans
Maskiningenjör Skövde
Modellering och optimering A1N Skövde
PLC-programmering I G1N Distans
Produktionstekniker Skövde
Reglerteknik A1N Skövde
Tillverkningsteknik och materiallära för tekniker G1F Distans
Underhåll och driftsäkerhet 1 G1N Skövde
Virtuella intelligenta maskiner A1N Skövde
Medicinsk teknik
Designingenjör Skövde
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Att undervisa flerspråkiga elever G1N Distans
Pedagogik
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Skövde
Vård / Medicin
Barnmorskeprogrammet Skövde
Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F Distans
Profession, teori och metod A1N Skövde
Sjuksköterskeprogrammet Skövde
Socialpsykologiskt program Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Distans
Biomedicin
Bioinformatisk analys med R A1N Distans
Biovetenskaplig metodik och design G1F Skövde
Cancerbiologi G1N Distans
Farmakologi I G2F Skövde
Farmakologi II G2F Skövde
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F Skövde
Humangenetik G1F Skövde
Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Distans
Patofysiologi G2F Skövde
Stamcellsbiologi G2F Skövde
Vårdhygien A1N Distans
Hälsa och samhälle
Epidemiologi A1N Distans
Epidemiologi och biostatistik G2F Distans
Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E Distans
Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien A1E Distans
Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F Distans
Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N Distans
Folkhälsofrågor inom EU G1F Distans
Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram Distans
Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram Distans
Folkhälsovetenskapens grunder G1N Distans
Folkhälsovetenskapligt program Distans
Framtidens folkhälsoutmaningar G2F Distans
Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F Distans
Grundläggande hälsoekonomi G1F Distans
Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N Distans
Hälsa i befolkningen G1N Distans
Hälsofrämjande arbete G2F Distans
Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F Distans
Hälsokommunikation och ledarskap G1F Distans
Hälsokommunikation och ledarskap II G2F Distans
Hälsopsykologi G1N Distans
Hälsosystem G1F Distans
IT och hälsa G1F Distans
IT och hälsa II G2F Distans
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Skövde
Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F Distans
Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans
Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans
Ojämlikhet i hälsa G1F Distans
Samhälle och folkhälsa G1F Distans
Teorier inom hälsofrämjande arbete G1F Distans
Vetenskaplig metod I G1F Distans
Vetenskaplig metod II G2F Distans
Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N Distans
Medicin
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E Skövde
Vaccinologi och immunologi A1N Distans
Omvårdnad / Omsorg
Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Distans
Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska A1E Skövde
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Distans
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Distans
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Skövde
Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N Distans
Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N Distans
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar I A1N Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar I A1N Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar II A1F Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre II A1F Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Skövde
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Skövde
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Skövde
Vetenskaplig teori och metod A1N Skövde
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Skövde

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Högskolev. 1
541 28 SKÖVDE


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön