Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Skövde

Platsen för dig och dina idéer
På Högskolan i Skövde får du en nära kontakt med dina lärare och all personal ger det lilla extra för att du ska trivas. Här får du naturligtvis utbildningar av hög kvalitet som ger både kunskaper och jobb. Vad du än vill uppnå eller uppleva så finns alla möjligheter här.

Upp till bevis

Högskolan i Skövde lägger stor vikt vid att erbjuda dig som student goda kontakter med arbetslivet redan under studietiden. Faktum är att Högskolan i Skövde har fem utbildningar bland landets tolv främsta i Svenskt Näringslivs kartläggning 2014 av alla svenska lärosätens kontakter med arbetslivet.

Försprång på arbetsmarknaden
Högskolan i Skövde har ett mycket nära samarbete med arbetslivet i regionen. Vårt mentorprogram för studenter, ett av Sveriges största, är uppskattat och populärt. Engagerade studenter får under ett läsår en personlig, erfaren mentor från arbetslivet som stärker kontakten mellan studenten och framtida yrkesliv. Högskolan i Skövde arrangerar också exjobbsexpo, arbetsmarknadsdagar och gästföreläsningar. Allt för att ge dig som student försprång på arbetsmarknaden.

Kreativ miljö
Högskolan i Skövdes campus och lokaler är moderna, välutrustade och ger dig en stimulerande och kreativ studietid. Vi delar också lokaler med Gothia Science Park, en teknik- och forskningspark där studenter kan få hjälp med att förverkliga affärsidéer och möta entreprenörskap.

Påverka dina studier och din framtid
På Högskolan i Skövde är du en viktig person - du blir sedd, bekräftad och får de förutsättningar som just du behöver. Som student hos oss bidrar du till Högskolans utveckling och Sveriges framtid. Du har alla möjligheter att påverka, delta och ingå i vår gemensamma riktning framåt.

YOU CREATE REALITY

Visa alla utbildningar med Högskolan i Skövde

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Kunskaps- och innovationshantering G1F Skövde
Systemadministration - introduktion G1F Skövde
Beteendevetenskap
Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F Skövde
Medvetandet och dess neurala bas A1N Skövde
Människans kognitiva förmågor och IT G1N Skövde
Människans och djurens kognition G1N Distans
Seminarier i kognitiv neurovetenskap A1N Skövde
Psykologi
Evolutionspsykologi G1F Skövde
Grundläggande psykiatri G1N Distans
Medvetandet och dess olika tillstånd G1N Distans
Medvetandet och hjärnan I G1N Distans
Medvetandets neuropsykologi G1N Skövde
Psykologi från ett kognitiv neurovetenskapligt perspektiv G1N Skövde
Socialpsykologi - människors möten G1N Distans
Statistik
Introduktion i SPSS G1N Distans
Presentation av enkätundersökningar med Excel G1N Distans
Regressions- och tidsserieanalys - grundkurs G1F Skövde
Data / IT
Analys av komplexa data A1F Skövde
Artificiell intelligens i dataspel G1F Skövde
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans
Data Science - magisterprogram Skövde
Data Science - masterprogram Skövde
Databaskonstruktion G1F Skövde
Databaskonstruktion G1F Skövde
Datadrivet beslutsfattande A1F Skövde
Datakommunikation - Introduktion G1N Skövde
Dataskydd och anonymitet A1N Skövde
Dataskydd och anonymitet A1N Distans
Dataspelsutveckling - 2D-grafik Skövde
Dataspelsutveckling - 3D-grafik Skövde
Dataspelsutveckling - animation Skövde
Dataspelsutveckling - Game Writing Skövde
Dataspelsutveckling - grafik - 2D Skövde
Dataspelsutveckling - grafik - 3D Skövde
Dataspelsutveckling - grafik - Animation Skövde
Dataspelsutveckling - programmering Skövde
Datorns grunder G1N Skövde
e-Logistik och e-Business G1N Distans
Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N Skövde
Games user experience - magisterprogram Skövde
Introduktion till Business Intelligence G1N Skövde
Introduktion till motion capture G1F Skövde
Introduktion till människa-robotinteraktion A1N Distans
Introduktion till User Experience Design G1N Skövde
IT-forensik G1F Skövde
Kognitiv neurovetenskap: forskningspraktik A1N Skövde
Ledning och styrning av informationssäkerhet A1N Skövde
Ledning och styrning av informationssäkerhet A1N Distans
Mekatronik G1F Skövde
Människa-robotinteraktion - magisterprogram Skövde
Människa-robotinteraktion - masterprogram Skövde
Praktisk kryptologi A1N Skövde
Praktisk kryptologi A1N Distans
Principer för integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1N Skövde
Principer för integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1N Distans
Spelutveckling - masterprogram Skövde
Trådlösa nätverk G1N Skövde
Trådlösa nätverk G1N Skövde
Webbprogrammering G1F Skövde
Programmering
Avancerad programmering A1N Skövde
PLC-programmering I G1N Distans
Spelutveckling
Dataspelsutveckling - design Skövde
Dataspelsutveckling - ljud Skövde
Dataspelsutveckling - musik Skövde
Introduktion till speldesign G1N Skövde
Introduktion till speldesign G1N Skövde
Systemvetenskap
Business Intelligence - aktuella trender G2F Skövde
Business Intelligence - översikt G1N Distans
Industriella systemfilosofier A1N Skövde
Informationssäkerhet - riskhantering G1N Skövde
Systemtänkande A1N Skövde
Ekonomi / Försäljning
Ekonomistyrning II G1F Skövde
Entreprenörskap som nyföretagande G1N Skövde
Företag och etik G1F Skövde
Kunskaps- och innovationshantering G1F Skövde
Ekonomi
Ekonomistyrning I G1N Skövde
Ekonomprogrammet Skövde
Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet Skövde
Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling Skövde
Ekonomprogrammet - redovisning och revision Skövde
Handelsekonomiprogrammet Distans
Handelsekonomiprogrammet Distans
Handelsekonomiprogrammet Distans
Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram Skövde
Makroekonomi G1N Skövde
Redovisning / Bokföring
Externredovisning I G1N Skövde
Externredovisning II G1F Skövde
Externredovisning III G2F Skövde
Företagsanalys och hållbara redovisningspraktiker G2F Skövde
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Skövde
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik - försörjningskedjor och hållbarhet G1F Skövde
Juridik
Arbetsrätt II G1F Skövde
Beskattningsrätt I G1F Skövde
Krediträtt G1F Skövde
Kommunikation / Media
Data Mining A1N Skövde
Datavetenskap - inriktning systemutveckling Skövde
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - magisterprogram Skövde
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - magisterprogram Distans
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Distans
Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram Skövde
Nätverks- och systemadministration Skövde
Systemadministration och användarsupport G1F Skövde
Webbutvecklare - programmering Skövde
Film
Filmhistorisk översikt G1N Skövde
Grafisk design
Animeringsprojekt G1F Skövde
Informationsvetenskap
Aktuella trender i informationssystem G2F Skövde
Marknadsföring / PR
Internationell marknadsföring G2F Skövde
Marknadsföring I G1N Skövde
Marknadsföring II G1F Skövde
Medieproduktion
Experimentella ljudvärldar G1F Skövde
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Skövde
Projektstudier i nya medier I G1F Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Skövde
Multimedia
Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram Skövde
Serious Games - magisterprogram Skövde
Presentationsteknik och retorik
Retorik G1N Skövde
Kultur / Humanistiska inriktningar
Filosofi
Etik för det hållbara samhället G1N Distans
Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier Skövde
Litteraturvetenskap
Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och verksamhetsutveckling A1N Skövde
Organisation och ledarskap I G1N Skövde
Organisation och ledarskap II G1F Skövde
Ledarskap
Tekniskt ledarskap A1N Skövde
Projektledning
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Distans
Verksamhet och organisation
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans
Business Process Management G1F Skövde
Verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling G2F Skövde
Natur / Djur
Beteendeekologi G1F Skövde
Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F Skövde
Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F Skövde
Miljöbedömningar G2F Skövde
Organismvärlden G1N Skövde
Naturvetenskap
Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N Skövde
Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling Skövde
Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram Skövde
Hållbar utveckling G1N Skövde
Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F Distans
Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N Skövde
Naturvetenskapligt och tekniskt basår Skövde
Naturvetenskapligt och tekniskt basår Distans
Praktikkurs i biovetenskap A1N Skövde
Biologi
Analys av NGS-data 1 A1N Distans
Analys av NGS-data 2 A1F Skövde
Bioinformatik - magisterprogram Skövde
Bioinformatisk analys med Perl G1N Distans
Bioinformatisk analys med Python 1 G1N Distans
Bioinformatisk analys med Python 1 G1N Skövde
Bioinformatiska koncept och metoder A1N Distans
Biologiska data och GIS G1F Skövde
Biologiska livsformer G1N Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin A1N Distans
Biomarkörer inom molekylär medicin A1N Skövde
Biovetenskap - Molekylär biodesign Skövde
Cellbiologi G1N Skövde
Experimentell design och dataanalys inom biovetenskap A1N Skövde
Experimentell design och dataanalys inom biovetenskap A1N Distans
Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N Skövde
Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1F Skövde
Grundläggande neurovetenskap G1N Skövde
Infektionsbiologi - magisterprogram Skövde
Infektionsbiologi - masterprogram Skövde
Introduktion till bioinformatik G1N Distans
Molekylär biodesign - II G2F Skövde
Molekylär bioinformatik Skövde
Molekylär bioteknik - magisterprogram Skövde
Molekylär bioteknik - masterprogram Skövde
Molekylär bioteknik A1N Skövde
Molekylär genetik G1F Skövde
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F Skövde
Viral patogenes G1N Skövde
Fysik
Fysik för ingenjörer I G1N Distans
Fysik för ingenjörer II G1N Distans
Fysik för ingenjörer III G1N Distans
Fysik för ingenjörer IV G1N Distans
Fysik för ingenjörer V G1N Distans
Fysik för ingenjörer VI G1N Distans
Termodynamik G1N Distans
Vardagsfysik G1N Distans
Kemi
Biokemi G1F Skövde
Grundläggande kemi G1N Skövde
Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N Skövde
Matematik
Diskret matematik G1N Skövde
Matematik T G1N Skövde
Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N Skövde
Miljö
Ekosystemtjänster G2F Skövde
Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N Skövde
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö G1F Skövde
Human Resource Management G2F Skövde
Ledarskap och chefsarbete G2F Skövde
Personal, organisation och ledarskap Skövde
Praktiskt personalarbete G1F Skövde
Språk
Engelska
Engelska: Affärsengelska G1N Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Skövde
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N Distans
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N Distans
Engelska: Kommunikation för vårdpersonal G1N Skövde
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Skövde
Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N Skövde
Engelska: Språkfärdighet G1N Skövde
Engelska: Språkfärdighet G1N Skövde
Teknik
Alternativa tillverkningsmetoder A1N Skövde
Artificiell Intelligens - industriellt projekt A1N Distans
Artificiell Intelligens - industriellt projekt A1N Distans
Automatiseringstekniker Skövde
Autonoma system A1F Skövde
Avancerad artificiell intelligens A1N Skövde
Examensarbete i virtuell produktframtagning A2E Skövde
Hållbar utveckling och innovation A1N Skövde
Industriell ergonomi A1N Skövde
Industriell robotteknik G1F Skövde
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Distans
Informationsteknologi - Business Intelligence Skövde
Integrerad virtuell driftsättning A1N Distans
Intelligent automation - magisterprogram Skövde
Intelligent automation - masterprogram Skövde
MTM tidsstudier för manuella processer G1N Distans
Människa-robotsamarbete inom industrin A1F Skövde
Människa-robotsamarbete inom industrin A1F Skövde
Produktionsingenjör Skövde
Systemvetenskap Skövde
Teknisk basutbildning Distans
Teknisk basutbildning Skövde
Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser A1N Distans
Tekniskt ledarskap för industri i förändring G1N Distans
Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker 1 G1F Skövde
Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker 1 G1F Skövde
Underhållsteknik för tekniker G1F Skövde
User Experience Design Skövde
Webbutveckling - content management och drift G2F Skövde
Design och produktutveckling
CAD 1 för tekniker G1N Skövde
Högskoleingenjör - bred ingång Skövde
Produkt- och processdatahantering A1N Skövde
Virtuell ergonomi och design - magisterprogram Skövde
Virtuell ergonomi och design - masterprogram Skövde
Elektroteknik
Ellära G1F Skövde
Information- och kommunikationsteknik
Informationsfusion A1F Skövde
Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi A1N Skövde
Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi A1N Skövde
Maskinteknik
Bearbetningstekniker Skövde
Beredning G1F Distans
Konceptuell maskinteknik G1N Distans
Maskiningenjör Skövde
Produktionstekniker Skövde
Tillverkningsteknik och materiallära för tekniker G1F Distans
Medicinsk teknik
Designingenjör Skövde
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Skövde
Vård / Medicin
Barnmorskeprogrammet Skövde
Profession, teori och metod A1N Skövde
Sjuksköterskeprogrammet Skövde
Socialpsykologiskt program Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Distans
Biomedicin
Bioinformatisk analys med R A1N Distans
Biovetenskaplig metodik och design G1F Skövde
Cancerbiologi G1N Distans
Farmakologi I G2F Skövde
Farmakologi II G2F Skövde
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F Distans
Stamcellsbiologi G2F Skövde
Vårdhygien A1N Distans
Hälsa och samhälle
Epidemiologi och biostatistik G2F Distans
Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien A1E Distans
Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F Distans
Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram Distans
Folkhälsovetenskapens grunder G1N Distans
Folkhälsovetenskapligt program Distans
Framtidens folkhälsoutmaningar G2F Distans
Hälsa i befolkningen G1N Distans
Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F Distans
Hälsokommunikation och ledarskap G1F Distans
Hälsopsykologi G1N Distans
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Skövde
Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans
Teorier inom hälsofrämjande arbete G1F Distans
Vetenskaplig metod I G1F Distans
Vetenskaplig metod II G2F Distans
Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N Distans
Medicin
Fördjupning i kognitiv neurovetenskap G2F Skövde
Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment G2F Skövde
Vaccinologi och immunologi A1N Distans
Omvårdnad / Omsorg
Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Distans
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Distans
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar I A1N Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar I A1N Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar II A1F Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar II A1F Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Skövde
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Skövde
Vetenskaplig teori och metod A1N Skövde
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Skövde

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Högskolev. 1
541 28 SKÖVDE


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Skövde

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön