Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Kunskaps- och innovationshantering G1F Skövde
Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N Skövde
Beteende- / Samhällsvetenskap
Förändringsledning I G1N Distans
Grundläggande neurovetenskap G1N Skövde
Medvetandet och dess olika tillstånd G1N Distans
Medvetandets neuropsykologi G1N Skövde
Metodik och statistik inom kognitiv neurovetenskap G1F Skövde
Minikonferens i positiv psykologi G1F Skövde
Positiv psykologi och välbefinnande G1N Skövde
Presentation av enkätundersökningar med Excel G1N Distans
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Distans
Psykologi som vetenskaplig disciplin: grunder och delområden G1N Skövde
Seminarier i kognitiv neurovetenskap A1N Skövde
Socialpsykologiska teorier och forskningsområden G1F Skövde
Statistik G1N Skövde
Statistik inom hälsovetenskaperna II G1F Distans
Data / IT
Aktuella trender i informationssystem G2F Skövde
Animeringsprojekt G1F Skövde
Business Intelligence - aktuella trender G2F Skövde
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans
Data Science - magisterprogram Skövde
Data Science - masterprogram Skövde
Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Skövde
Datakommunikation - Introduktion G1N Skövde
Datorintelligens A1N Skövde
Games user experience - magisterprogram Skövde
Grundläggande programmering med C++ G1N Skövde
Introduktion till speldesign G1N Skövde
Introduktion till User Experience Design G1N Skövde
IT-forensik G1F Skövde
Linux-administration G1F Skövde
Människa-robotinteraktion - magisterprogram Skövde
Människa-robotinteraktion - masterprogram Skövde
Scriptprogrammering G1F Skövde
Spel, spelande och spelkultur - samhälleliga, sociala och psykologiska perspektiv G1N Distans
Spelutveckling - masterprogram Skövde
Systemadministration - introduktion G1F Skövde
Trådlösa nätverk G1N Skövde
Windows-administration I G1F Skövde
Ekonomi / Försäljning
Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N Skövde
Företagsanalys och företagsvärdering G2F Skövde
Företagsanalys och hållbara redovisningspraktiker G2F Skövde
Logistik och hållbarhet G1N Distans
Makroekonomi G1N Skövde
Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N Skövde
Produktionslogistik I G1N Distans
Projektledning G1N Skövde
Ekonomi
Corporate Social Responsibility G1F Skövde
Ekonomistyrning I G1N Skövde
Ekonomprogrammet Skövde
Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet Skövde
Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling Skövde
Ekonomprogrammet - redovisning och revision Skövde
Examensarbete i företagsekonomi: management G2E Skövde
Examensarbete i företagsekonomi: marknadsföring G2E Skövde
Examensarbete i företagsekonomi: redovisning G2E Skövde
Externredovisning II G1F Skövde
Finansiering G1F Skövde
Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning: management G2F Skövde
Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning: marknadsföring G2F Skövde
Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning: redovisning G2F Skövde
Handelsekonomiprogrammet Distans
Handelsekonomiprogrammet Distans
Handelsekonomiprogrammet Distans
Introduktion till digital marknadsföring G1N Distans
Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram Skövde
Ledning och styrning G2F Skövde
Marknadsföring I G1N Skövde
Personalekonomi G1F Skövde
Retail Management G2F Skövde
Juridik
Arbetsrätt G1F Skövde
Arbetsrätt I G1N Skövde
Arbetsrätt II G1F Skövde
Associationsrätt G1F Skövde
Handelsrättslig översiktskurs G1N Skövde
Socialrätt G1N Skövde
Kommunikation / Media
Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Distans
Datavetenskap - inriktning systemutveckling Skövde
Nätverks- och systemadministration Skövde
Projektstudier i nya medier I G1F Skövde
Webbutvecklare - programmering Skövde
Journalistik
Modern retorik i digitala och sociala medier G1N Distans
Kommunikation
Förändrade medvetandetillstånd G1N Skövde
Praktisk retorik G1N Skövde
Medieproduktion
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Skövde
Projektstudier i nya medier II G2F Skövde
Multimedia
Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram Skövde
Serious Games - magisterprogram Skövde
Kultur / Humanistiska inriktningar
Engelska: Skriftlig kommunikation för internationell handel G1N Distans
Filosofi
Grundläggande etik G1N Skövde
Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier Skövde
Moralfilosofi G1N Skövde
Litteraturvetenskap
Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Organisation och ledarskap II G1F Skövde
Naturvetenskap
Bakteriell patogenes G1N Skövde
Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling Skövde
Examensarbete i biomedicin G2E Skövde
Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram Skövde
Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F Skövde
Naturvetenskapligt och tekniskt basår Skövde
Sjuksköterskeprogrammet Skövde
Biologi
Analys av NGS-data 1 A1N Distans
Analys av NGS-data 2 A1F Distans
Beteendeekologi G1F Skövde
Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Skövde
Bioinformatik - magisterprogram Skövde
Bioinformatik - magisterprogram Skövde
Bioinformatisk analys med Perl G1N Distans
Bioinformatisk analys med R A1N Distans
Bioinformatisk analys med R A1N Distans
Bioinformatiska koncept och metoder A1N Distans
Biomarkörer - analys av data A1F Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram Skövde
Biomarkörer inom molekylär medicin A1N Skövde
Biovetenskap - Molekylär biodesign Skövde
Cellbiologi G1N Skövde
Cellsignalering G1F Skövde
Ekologi G1F Skövde
Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F Skövde
Ekologisk analys med GIS G1F Skövde
Evolution G1F Skövde
Genetik G1N Skövde
Hållbar utveckling G1N Skövde
Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F Skövde
Infektionsbiologi - magisterprogram Skövde
Infektionsbiologi - masterprogram Skövde
Infektionsbiologi - modellering A1F Skövde
Infektionsbiologi G1F Skövde
Introduktion till bioinformatik G1N Distans
Kriminalteknik i praktiken G1N Skövde
Mikrobiologi G1N Skövde
Miljökonsekvensbeskrivning G2F Skövde
Molekylär biodesign I G1F Skövde
Molekylär bioinformatik Skövde
Molekylär bioteknik - magisterprogram Skövde
Molekylär bioteknik - masterprogram Skövde
Molekylär bioteknik - modellering A1F Skövde
Molekylär bioteknik A1N Skövde
Molekylär diagnostik och biomarkörer G2F Skövde
Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N Skövde
Multivariat biologisk analys med R A1F Skövde
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F Skövde
Stamcellsbiologi G2F Skövde
Systembiologi A1F Skövde
Tumörbiologi G1F Skövde
Kemi
Biokemi G1F Skövde
Matematik
Flervariabelanalys G1F Skövde
Linjär algebra G1N Skövde
Miljö
Ekosystemtjänster G2F Skövde
Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F Skövde
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal, organisation och ledarskap Skövde
Språk
Akademiskt skrivande 1 G1N Distans
Engelska
Engelska: Affärsengelska G1N Skövde
Engelska: Affärsengelska G1N Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Skövde
Engelska: Akademiskt skrivande G1N Skövde
Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N Distans
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N Distans
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N Distans
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Skövde
Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Skövde
Engelska: Skriva med språkhjälpmedel G1N Skövde
Engelska: Språkfärdighet G1N Skövde
Engelska: Språkfärdighet G1N Skövde
Teknik
Automatiseringstekniker Skövde
Autonoma system A1F Skövde
Ergonomisimulering A1F Skövde
Examensarbete i virtuell produktframtagning A1E Skövde
Examensarbete i virtuell produktframtagning A2E Skövde
Industriell ergonomi A1N Skövde
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Distans
Industriellt människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg A1N Skövde
Informationsteknologi - Business Intelligence Skövde
Intelligent automation - magisterprogram Skövde
Intelligent automation - masterprogram Skövde
Kognitiv ergonomi A1F Skövde
Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd A1N Distans
Optimeringsmetoder för industri A1N Distans
Produktionsingenjör Skövde
Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N Distans
Systemvetenskap Skövde
Teknisk basutbildning Distans
Teknisk basutbildning Skövde
Teknisk basutbildning Skövde
Teknisk basutbildning Distans
Underhållsteknik för tekniker G1F Skövde
User Experience Design Skövde
Design och produktutveckling
Högskoleingenjör - bred ingång Skövde
Produkt- och processdatahantering A1N Skövde
Virtuell ergonomi och design - magisterprogram Skövde
Virtuell ergonomi och design - masterprogram Skövde
Industri och produktion
Tillverkningsteknik och materiallära för tekniker G1F Skövde
Information- och kommunikationsteknik
Informationssäkerhet - Introduktion G1N Skövde
Talteori och kryptografi G1N Skövde
Maskinteknik
Artificiell Intelligens - industriellt projekt A1N Skövde
Bearbetningstekniker Skövde
Beredning G1F Skövde
Forskningsmetodik och kommunikation A1N Skövde
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N Distans
Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Distans
Ingenjörsprojekt III A1N Skövde
Maskiningenjör Skövde
Modellering och optimering A1N Skövde
PLC-programmering I G1N Distans
Produktionstekniker Skövde
Reglerteknik A1N Skövde
Underhåll och driftsäkerhet 1 G1N Skövde
Virtuella intelligenta maskiner A1N Skövde
Medicinsk teknik
Designingenjör Skövde
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Att undervisa flerspråkiga elever G1N Distans
Vård / Medicin
Barnmorskeprogrammet Skövde
Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F Distans
Sjuksköterskeprogrammet Skövde
Socialpsykologiskt program Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Distans
Biomedicin
Bioinformatisk analys med R A1N Distans
Farmakologi II G2F Skövde
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F Skövde
Humangenetik G1F Skövde
Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Distans
Patofysiologi G2F Skövde
Vårdhygien A1N Distans
Hälsa och samhälle
Epidemiologi A1N Distans
Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E Distans
Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F Distans
Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N Distans
Folkhälsofrågor inom EU G1F Distans
Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram Distans
Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram Distans
Folkhälsovetenskapligt program Distans
Framtidens folkhälsoutmaningar G2F Distans
Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F Distans
Grundläggande hälsoekonomi G1F Distans
Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N Distans
Hälsa i befolkningen G1N Distans
Hälsofrämjande arbete G2F Distans
Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F Distans
Hälsokommunikation och ledarskap G1F Distans
Hälsokommunikation och ledarskap II G2F Distans
Hälsopsykologi G1N Distans
Hälsosystem G1F Distans
IT och hälsa G1F Distans
IT och hälsa II G2F Distans
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Skövde
Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F Distans
Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Distans
Ojämlikhet i hälsa G1F Distans
Samhälle och folkhälsa G1F Distans
Teorier inom hälsofrämjande arbete G1F Distans
Vetenskaplig metod II G2F Distans
Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N Distans
Medicin
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E Skövde
Omvårdnad / Omsorg
Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska A1E Skövde
Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Skövde
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Distans
Geriatrisk och palliativ omvårdnad A1N Skövde
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Skövde
Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N Distans
Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N Distans
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N Skövde
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre II A1F Skövde
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Skövde
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Skövde
Vetenskaplig teori och metod A1N Skövde

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Högskolev. 1
541 28 SKÖVDE