Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
60 hp
Heltid
CSN-berättigad

Videoreportage

Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram

Om programmet

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne, där hälsa studeras utifrån ett befolkningsperspektiv. Folkhälsovetenskap fokuserar på att förstå samhällets, arbetslivets, hälsosystemens, levnadsvillkorens och klimatets betydelse för befolkningens hälsa lokalt och globalt. Slutmålet är att bibehålla eller uppnå en god hälsa för såväl nuvarande som kommande generationer med fokus på jämlikhet i hälsa.

Digitaliseringen av samhället kan främja såväl som begränsa människors möjligheter till ett jämställt och jämlikt liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. För att kunna uppnå målen kring hälsa och välbefinnande krävs medarbetare med hög kompetens inom hälsa, digitalisering och hållbarhet.

Magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation ger dig en unik kompetens att förstå och förmedla möjligheter och fallgropar med digitalisering inom hälsoområdet.

Du får strategier för att informera och påverka beslut som förbättrar hälsan och välbefinnandet i befolkningen.

Det här läser du på programmet

Utbildningen genomförs helt och hållet som en nätbaserad distansutbildning och innehåller inte några moment som kräver närvaro på campus. Under utbildningens gång kommer vi att ses regelbundet i digitala möten. Däremellan arbetar du som student självständigt eller i grupp med andra studenter via en digital lärplattform. Programmet är på heltid och och motsvarande arbete och engagemang behövs för att genomföra utbildningen.

Programmet startar med kursen Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället. Den ger dig en bra grund till avancerade studier inom ämnet folkhälsovetenskap med fördjupningen digital hälsa. Du fortsätter med att läsa kurserna Folkhälsoarbete med digitala verktyg, Ledarskap och hälsokommunikation, Epidemiologi samt Vetenskapliga metoder och etiska perspektiv inom folkhälsovetenskap.

Utbildningen avslutas med ett 15 hp långt examensarbete. Då får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett valt ämne.

Jobb efter examen

Med en magisterexamen i folkhälsovetenskap får du en unik kompetens att kunna kartlägga, analysera och förstå aktuella folkhälsofrågor och för att lösa komplexa hälsoproblem. Du är väl rustad att ansvara för att driva förändrings-, utvärderings- och utvecklingsarbete. Du får verktyg att kunna kommunicera med beslutsfattare, media, allmänheten och aktörer på både lokal, nationell och global nivå.

Du kommer ha många olika karriärvägar att välja mellan, dina framtida arbetsgivare finns i lokala, regionala, nationella och internationella organisationer som arbetar med att främja folkhälsan och förebygga sjukdomar. Exempel på arbetsgivare är lokala och regionala folkhälsoavdelningar och myndigheter, ministerier för hälsa och sociala frågor, WHO, andra FN-organ och icke-statliga organisationer.

Läsa vidare efter programmet

Efter avslutade studier har du möjlighet att söka dig vidare till en masterutbildning inom folkhälsovetenskap. Programmet gör dig också väl förberedd för att påbörja forskarutbildning inom ämnet hälsovetenskaper.

Forskning inom området

Det sker många spännande forskningsprojekt på Högskolan i Skövde inom området och programmet kommer att vara kopplat till forskningsaktiviteterna inom framförallt folkhälsovetenskap men också inom socialpsykologi, informationsteknologi, omvårdnad och RPSH. Forskning inom hälsa, hållbarhet och digitalisering sker inom forskningsmiljön DHEAR (Digital HEAlth Research) på Institutionen för Hälsovetenskaper. Här sker forskning för ett hälsosammare och hållbarare digitalt samhälle.

Förkunskaper

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området eller inom socialt arbete omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper). Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

Urval

Individuell bedömning.

Språk

Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan i Skövde

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt.Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör.Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen.Du kanske vill förändra världen.Eller så vill du bara jobba med...


Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Högskolan i SkövdeRecensioner

Det finns inga recensioner för Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram från Högskolan i Skövde, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön