Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Skövde
75 hp
Heltid/Deltid
Kommande starter

Plats & start


Skövde
Höst 2021

Skövde
Höst 2021

Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

Som examinerad distriktssköterska från Högskolan i Skövde får du en mycket bred kompetens vilket krävs idag. Under studierna får du kunskap om hur du genomför en systematisk klinisk undersökning samt hur du bedömer, åtgärdar och utvärderar komplexa hälsoproblem utifrån patienters helhetssituation.Programmet innebär studier på heltid under 2,5 terminer eller på halvfart 5 terminer. Studierna bedrivs både på campus och via Högskolans digitala lärplattform Canvas. Utbildningen ger dig behörighet att vaccinera i enlighet med barnvaccinationsprogrammet, förskriva förbrukningsartiklar samt vissa läkemedel.Ansökningsperiod 2021OBS! Datum för anmälan: 15 februari till 15 mars.Det här läser du på programmetI utbildningen ingår såväl teoretiska studier inom omvårdnad och biomedicin som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I de teoretiska studierna läser du om såväl barn och ungdomars hälsa som vuxna och äldres hälsa, undersökningsmetodik och hälsobedömning samt förskrivningsrätt för vissa läkemedel. Du genomför din VFU inom barnhälsovård, elevhälsa, kommunal hälso- och sjukvård eller primärvård. Under VFU tillämpar och fördjupar du dina kunskaper och färdigheter. Läser du programmet på halvfart rekommenderas att VFU genomförs som helfartsstudier. VFU-platserna planeras i möjligaste mån till Högskolans närområde. Utdrag från belastningsregistret ska visar inför VFU.Vetenskaplig teori och metod finns med som en röd tråd genom utbildningen, som avslutas med att du skriver en magisteruppsats.Utbildningen ges på svenska, men kurslitteratur och artiklar på engelska förekommer.Passar det här programmet mig?Distriktssköterskeprogrammet vänder sig till dig som är sjuksköterska och har 1 års yrkeserfarenhet. Du är intresserad av att arbeta riktat mot individer i sitt sammanhang, där aspekter som närmiljö och samhälle beaktas. Yrket som distriktssköterska ställer stora krav på din förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar.Ett personcentrerat arbetssätt är grunden för att stödja och stärka individen, familjen och gruppen i det hälsofrämjande arbetet där omvårdnads- och medicinska ställningstaganden integreras.Jobb efter examenDistriktssköterskan arbetar inom många olika verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna är skiftande. I arbetet ingår att identifiera och bedöma patienters vårdbehov samt genomföra åtgärder som främjar hälsa och förebygger ohälsa i alla åldersgrupper.I dagsläget råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Dessutom beräknas cirka 60 procent av dagens distriktssköterskor att gå i pension under de närmaste 15 åren. Möjligheterna till anställning som distriktssköterska efter din utbildning anses därför vara goda.Läsa vidareUtbildningen ger dig en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska samt en filosofie magisterexamen i omvårdnad. Efter examen är du behörig att genomgå utbildning på forskarnivå.

Förkunskaper

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde

Platsen för dig och dina idéerPå Högskolan i Skövde får du en nära kontakt med dina lärare och all personal ger det lilla extra för att du ska trivas. Här får du naturligtvis utbildningar av hög kvalitet som ger både...


Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: