Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
60 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Videoreportage

Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre

Programmet, som utvecklats i nära samverkan med vårdverksamheterna, vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill läsa en specialistsjuksköterskeutbildning och utveckla dig inom området vård av äldre.Behovet av specialistsjuksköterskor med den här kompetensen är redan nu stort och kommer att öka. Av de ca 2,1 miljoner invånare som är 65 år eller äldre uppskattas 300 000 vara i stort behov av vård och omsorg. Om 20 år beräknas de äldre som behöver omfattande insatser öka med 50 procent.Du studerar på halvfart under två år och utbildningen ges som flexibel distans med fyra träffar på campus i Skövde per termin.Det här läser duProgrammet omfattar 60 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad. Du fördjupar din kliniska, teoretiska och vetenskapliga grund med fokus på specialistsjuksköterskans kompetensområde med inriktning mot vård av äldre. Du får ingående kunskaper om hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vård av äldre och fördjupar förmågan att självständigt bedöma den äldre patientens hälsa och behov av omvårdnad.Den professionella kompetensen utvecklas genom att integrera teoretisk och klinisk kunskap. Programmet inriktas mot ett personcentrerat förhållningssätt i vården, där du som student bland annat får kunskap i klinisk undersökningsmetodik för att kunna bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa hälsoproblem. Programmet fokuserar också på den digitala teknikens möjligheter för hållbar utveckling inom specialistsjuksköterskans arbetsområde.Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i programmet och det finns även möjlighet att studera utomlands.Läsa vidareProgrammet leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre, 60 hp samt filosofie magisterexamen i omvårdnad. Efter avslutade och godkända kurser är du behörig att söka utbildning på forskarnivå.Jobb efter examenI dagsläget råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor med kompetensen vård av äldre. Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre är efterfrågade i det patientnära arbetet så väl inom hemsjukvård och särskilt boende, som inom primärvård och på sjukhus.Det patientnära arbetet kan kombineras med uppdrag som innebär speciella ansvars- och utvecklingsområden. Att arbeta som chef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, huvudhandledare eller demenssamordnare kan vara alternativa karriärvägar.

Förkunskaper

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Högskolan i Skövde

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt.Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör.Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen.Du kanske vill förändra världen.Eller så vill du bara jobba med...


Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i SkövdeRecensioner

Det finns inga recensioner för Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre från Högskolan i Skövde, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön