Molekylär bioteknik - masterprogram

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Skövde
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Skövde
Sista ansökan: 2023-04-16
Öppet hus
2023-03-18

Videoreportage

Molekylär bioteknik - masterprogram

Högskolan i Skövde erbjuder ett tvåårigt mastersprogram i molekylär bioteknik där du använder laborativa och datorbaserade tekniker för att studera och modifiera gener och proteiner. Teknikerna du lär dig kan tillämpas inom medicin och jordbruks- och livsmedelsindustrin för att till exempel identifiera sjukdomar och att genetiskt modifiera växter, djur och celler. Inom programmet studerar du strukturen, funktionen och regleringen av gener och proteiner. Programmet innehåller fördjupade forskningsorienterade studier inom molekylärbiologi, bioteknik och systembiologi. Självständigt arbete i labb och datorbaserad analys av experimentell biologisk data är betydande inslag i studierna. Så du ska tycka om att arbeta både på labb och framför datorn.Det här läser du på programmetUnder programmets första termin lär du dig experimentellt arbete och använder kvalificerad laboratorieutrustning för att analysera DNA, RNA och proteiner. Tekniker som används är till exempel qPCR, mutagenes, kloning och proteinexpression. Du studerar även biostatistik, bioinformatik och molekylär bioteknik. Termin två fokuserar på analys av biologiska data både med hjälp av olika systembiologiska och bioinformatiska metoder samt mer avancerad biostatistik. Under första delen av termin tre läser du 15 hp Next Generation Sequencing (NGS) som i dag är ett av de hetaste fälten inom biovetenskap och här finns en stor efterfrågan på kunskap.Programmet avslutas med ett examensarbete på 45 högskolepoäng där du använder dina teoretiska och laborativa kunskaper för att lösa ett forskningsproblem inom systembiologi. Examensarbetet är individuellt och kan göras antingen vid ett företag eller ett lärosäte i Sverige eller utomlands.Fokus på programmet är datorbaserad analys av experimentell biologisk data.Molekylär bioteknik är ett internationellt program och kurserna ges på engelska.Jobb efter examenEfter studierna kan du arbeta inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin, bioteknikföretag eller vid laborativa analysföretag som till exempel statliga och privata forskningsinriktade laboratorier.Läsa vidare efter programmetDu kan fortsätta med forskarutbildning vilket flera av våra tidigare studenter gjort.Forskning inom områdetDu kan läsa mer på Forskningscentrum i systembiologi.Möjlighet till utlandsstudierDu har möjlighet att bedriva delar av ditt examensarbete som utlandsstudier.Molekylär bioteknik finns också som ett-årigt magisterprogram

Förkunskaper

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi.Vidare krävs godkänt betyg i Engelska 6 (eller motsvarande kunskaper). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Examen & Intyg

Masterexamen

Högskolan i Skövde

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt.Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör.Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen.Du kanske vill förändra världen.Eller så vill du bara jobba med...


Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar

Öppet hus

Välkommen på Öppet hus!

Lördagen den 18 mars bjuder vi på Högskolan i Skövde in till Öppet Hus 11:00-14:00 Då finns studenter, lärare och studievägledare på plats och du kan ställa frågor om studier och studentliv, lyssna på presentationer om våra olika utbildningar och hänga med på en guidad tur på campus (högskoleområdet).

Du som kommer med buss eller tåg till Öppet hus kan få ersättning för din biljett.

Hoppas att vi ses, välkommen!

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2023-03-18    Tid:   11:00 - 14:00   Läs mer

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Molekylär bioteknik - masterprogram
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Recensioner

Det finns inga recensioner för Molekylär bioteknik - masterprogram

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Molekylär bioteknik - masterprogram från Högskolan i Skövde, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön