Idéhistoria I

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Idéhistoria I

Idéhistoria handlar om hur världsbilder och kulturella föreställningar har formats och hur de har påverkat människor genom tiderna. Studierna ger en bred bildning och sätter in många av vår tids brännande frågor i ett större sammanhang. Inom idéhistoria lär man sig tänka självständigt, genom ett samtal med andra människor i andra tider och kulturer. Som ämne befinner sig idéhistoria någonstans mittemellan ämnen som filosofi och historia. Idéhistoria handlar om den tänkta världen, om verkligheten ur begreppens och teoriernas synvinkel, men också från drömmarnas och passionernas horisont.Idéhistoria är framförallt ett bildningsämne men idéhistoriska kunskaper är efterfrågade inom alla yrkesområden där det finns behov av utvärdering, bedömning, utredning, argumentation, analys, tolkning, reflektion, källkritik och att snabbt kunna skapa översikter och sätta sig in i abstrakta och komplexa sammanhang.Delkurs 1. Antiken, medeltiden och renässansen (7,5 hp)Delkursen ger en grundläggande idéhistorisk orientering om filosofi, vetenskap, livsåskådning, kultur och samhälle från tidiga högkulturer fram till mitten av 1500-talet. Tyngdpunkterna ligger på den grekiska antiken, tidigkristen tid och medeltiden (med nedslag i den västkristna, bysantinska och arabiskspråkiga kultursfären) samt renässansen och reformationen. Delkursen presenterar även centrala idéhistoriska begrepp och teman och ger en introduktion till källtextanalysen som metod.Delkurs 2. Den upplysta världen (7,5 hp)Delkursen ger en grundläggande idéhistorisk orientering från början av 1500-talet fram till och med franska revolutionen, med fokus på föreställningar om naturen, samhället och människan. Delkursen behandlar den vetenskapliga revolutionen och den europeiska intellektuella utvecklingen under tidigmodern tid i förhållande till förändrade samhälleliga och globala förhållanden. En tyngdpunkt ligger på betydelsefulla intellektuella strömningar som upplysningen, en annan på framväxten av den koloniala världsordningen och dess ideologier. Fokus ligger på det europeiska tänkandet men även hur detta förändras i mötet mellan kolonisatörer och koloniserade.Delkurs 3. Moderna tider (7,5 hp)Delkursen ger en övergripande idéhistorisk orientering om 1800- och 1900-talen med förgreningar in i det tidiga 2000-talet, från romantiken till postmodernismen, och belyser de förändringar som skedde i synen på naturen, samhället, vetenskapen, kulturen och människan. I delkursen behandlas politiska ideologier, systemtänkandet, sociala rörelser, vetenskapernas utveckling och institutionalisering samt filosofins specialisering och diversifiering. Av central betydelse är dels mångfalden i de intellektuella strömningarna, dels återkommande mönster och strukturer. Under delkursens gång belyses även olika maktaspekter på kunskapens förutsättningar, samtidigt som såväl positiva som negativa förhållningssätt till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen studeras.Delkurs 4. Den svenska idéhistorien (7,5 hp)Delkursen ger en orientering om svensk idé-, kultur- och vetenskapshistoria i dess europeiska sammanhang med fokus på 1800- och 1900-talen. Delkursen behandlar särskilt framväxten av det moderna Sverige, vilket inbegriper sociala rörelser, utbyggnaden av utbildnings- och vetenskapsväsendet, demokratiseringen, folkhemmet, politiska och kulturella ideologier och debatter, jämställdhetspolitiken och Sveriges plats i den globaliserade världen. Delkursen är forskningsanknuten och ackompanjeras av frågor om historiemedvetande, historiekultur, historieskrivning och historiebruk.Undervisningen består dels av föreläsningar, vilka i översiktlig form presenterar kursens väsentliga innehåll, dels av återkommande obligatoriska seminarier, där studenterna diskuterar kursinnehållet i ljuset av kurslitteraturen och redovisar sin förståelse muntligt och skriftligt.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Idéhistoria I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön