Samhällsvetenskaplig metod och uppsats

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Samhällsvetenskaplig metod och uppsats

Kursen består av två delar: en metoddel (7.5 hp) och ett självständigt arbete (7.5 hp).I metoddelen behandlas forskningsprocessens olika delar. Kursen tar upp olika metoder för insamling och bearbetning av data och olika urvalskriterier som föregår själva datainsamlingen. Studenten genomför olika metodmoment med särskild betoning på forskningsprocessens olika delar med koppling till det självständiga projektarbetet.Det självständiga arbetet ska baseras på tidigare forskning samt eget insamlat material som rör en kulturgeografisk problemställning. Handledning erbjuds under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

Minst 30 hp från termin 1 och 2 inom Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM). Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Samhällsvetenskaplig metod och uppsats

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön