Ledarskapets psykologi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Ledarskapets psykologi

I kursen tillägnar sig studenten grundläggande vetenskaplig kunskap om ledarskap utifrån en organisationspsykologisk, samhällelig och historisk kontext. Kommunikationens betydelse i ledarskap belyses och analyseras utifrån individ- och organisationsperspektiv med hjälp av rollspel. Olika psykologiska modeller och teorier om konflikter i organisationer presenteras och diskuteras i relation till olika ledarskapsperspektiv. En konflikt analyseras utifrån olika förklaringsmodeller och värdering sker av lämpliga strategier för att förebygga och hantera konflikten. Under handledning planerar och genomför studenten en organisationsanalys som sedan analyseras och diskuteras med hjälp av adekvat psykologisk teori och empiri. Betydelsen av mångfald och genus i relation till ledarskap presenteras även i kursen.Undervisningen sker genom föreläsningar, grupparbeten och gruppredovisningar, praktiska övningar och seminarier. Kursen bygger på att studenten mellan undervisningstillfällena bedriver litteraturstudier och genomför övningar på egen hand.Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

Minst 15 hp inom kursen PSGA34 Psykologi A - en översikt 30 hp, eller minst 15 hp inom kursen PSGA38 Psykologi - grunder 30 hp, eller motsvarande.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ledarskapets psykologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön