Specialidrott för lärare i idrott och hälsa

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Specialidrott för lärare i idrott och hälsa

Specialidrott för lärare i idrott och hälsa, 60 hp är en ettårig utbildning i undervisningsämnet Specialidrott. Undervisningen i ämnet specialidrott ger unga idrottstalanger möjlighet att utveckla sin idrottsliga förmåga och kombinera sin gymnasieutbildning med en satsning mot nationell eller internationell elit.Kurspaketet kan, tillsammans med minst 90hp i Idrott och hälsa och en ämneslärarexamen, ligga till grund för utökad behörighet i ämnet Specialidrott. Beslut om detta fattas av Skolverket.Utbildningen inleds med studier om olika idrottspsykologiska frågeställningar som bland annat teorier och centrala problemställningar kring individers och gruppers utveckling med betydelse för specialidrott. Särskild tonvikt läggs vid idrottarnas känslomässiga utveckling. Som en utveckling av tidigare studier inom Idrott och hälsa studeras träningsplanering, träningsformer, metoder och praktiska träningsexempel. Andra viktiga studieområden i kursen är barn och ungdomars motoriska, kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Detta relateras till olika aspekter av ledarskap ur pedagogiska och didaktiska perspektiv. Under den första terminen studeras och diskuteras även olika tekniker för mental träning kopplade till idrottares prestation och prestationsutveckling samt individers välbefinnande och hälsa.Under den andra terminen presenteras olika idrottsdidaktiska perspektiv och forskningstraditioner liksom olika undervisningsteorier och ledarskapsmodeller för att utveckla studentens kompetens att organisera och leda undervisningsmoment inom specialidrott. Under terminen behandlas också kunskap om kostens betydelse för prestation inom idrott och den idrottande individens behov av energi och näringsämnen. Under terminen skrivs även ett mindre vetenskapligt arbete. Som avslutning studeras individers prestationsutveckling. Det görs genom att studenterna får tillämpa sina kunskaper inom humanbiologi och beteendevetenskap i ett ledarskapsprojekt som syftar till ökad och förbättrad prestationsförmåga och hälsa hos individer och grupper.Mer informationÄmnesplan för Specialidrott på Skolverket.se

Förkunskaper

Minst 90 hp i ämnet idrott och hälsa med inriktning mot arbete i gymnasieskola. Motsvarandebedömning kan göras.Utöver detta skall minst två av tre av nedanstående kriterier vara styrkta för behörighet:1) Minst 400 poäng godkända kurser från gymnasiets ämne Specialidrott, och/eller 2) minst 2 års dokumenterad idrottserfarenhet på elitnivå (även junior) inom någon av Riksidrottsförbundets Specialidrottsförbund och/eller 3) dokumenterad tränar-/ledarerfarenhet på elitnivå (lägst junior) om minst 1 år.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialidrott för lärare i idrott och hälsa

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön