Service management

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Service management

I kursen beskrivs, diskuteras och analyseras centrala begrepp inom tjänsteforskningen och hur de kan användas inom såväl forskning som praktik. Bland annat diskuteras begreppet tjänst och tjänsters speciella egenskaper samt vilka implikationer dessa har avseende ledning och styrning av företag och andra organisationer. Vidare diskuteras bland annat tjänstekvalitet, interaktioner, servicescape, medarbetares samt kunders roll och betydelse för tjänsteverksamheter. I kursen behandlas även verktyg och modeller för att beskriva, kategorisera och analysera värdeskapande genom tjänster. I kursen beskrivs och diskuteras även utvecklingen inom tjänsteforskningen (service management research) och kopplingar till hållbarhet görs. Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar och seminarier där aktivt deltagande krävs. Kursen förutsätter självständigt arbete.

Förkunskaper

Företagsekonomi 60 hp varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Service management

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön