Masterprogram i kritisk samhällsanalys

Karlstads universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Karlstad
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Masterprogram i kritisk samhällsanalys

För att bidra till hållbara lösningar på komplexa samhällsfrågor behövs kunskap och kompetens. En masterexamen i kritisk samhällsanalys ger dig förutsättningar för att arbeta med kvalificerat analysarbete i olika delar av samhället. Det kan handla om att undersöka olika gruppers behov och intressen i förhållande till organisationer och myndigheter, verksamhetsutveckling eller social innovationer. Detta program fördjupar dina kunskaper i samhällsanalys, sociologi och socialpsykologi och stärker dina teoretiska och metodmässiga kunskaper för avancerad utredning, analys och förändringsarbete. Fria sökord: samhällsanalys, samhällsanalytiker, analytiker, beteendevetenskap, utredare, samhälle, samtid, samhällsvetenskap, sociologi

Förkunskaper

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng. Lägst 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom sociologi eller närliggande ämnen såsom antropologi, arbetsvetenskap, etnologi, genusvetenskap, förvaltningsvetenskap, kriminologi, socialpsykologi, socialt arbete, statsvetenskap och samhällskunskap. Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp ska ingå. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B och gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i kritisk samhällsanalys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön