Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Kursen presenterar perspektiv på, och teorier om, opinionsbildning och offentlighet samt dessa fenomens relation till rumslighet och offentliga rum. Opinionsbildningens mekanismer beskrivs också, liksom förutsättningarna för olika typer av opinionsbildande verksamhet. Begreppen "opinionsbildning" och "opinionsbildande verksamhet" definieras brett inom ramen för kursen och inkluderar exempelvis PR, lobbying, reklam, propaganda, och journalistik, men också populärkulturella texter (till exempel filmer eller fotografiska medier). Digitala arenor och rum för opinionsbildning beskrivs också, liksom mobilitetens och mobila mediers roll i opinionsbildning och offentlighet. Kursen introducerar även de beröringspunkter som finns mellan opinionsbildning, opinionspåverkan och marknadsföring i relation till exempelvis platsmarknadsföring. Metoder och metodproblem vid studier av offentlig opinion och offentliga rum berörs också. Kursen ger studenten verktyg att förstå och analysera relationen mellan opinionsbildning, offentlighet och offentliga rum och att självständigt dokumentera opinionsbildande verksamheter i relation till offentliga rum samt att analysera utfallet av sådana verksamheter utifrån kursens teoretiska ramverk.

Förkunskaper

90 hp kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap varav minst 30 hp på G2F-nivå eller motsvarande inkl. Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande, ska ingå. Engelska B/6.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön