Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Risk- och miljöstudier: kandidatuppsats

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Karlstad

Risk- och miljöstudier: kandidatuppsats

I uppsatsarbetet ska studenten väva samman och fördjupa de kunskaper som förvärvats under utbildningen i risk- och miljöstudier. Arbetet skall tematiskt fokusera på miljörisker i en samhällelig kontext. Kursen består av en uppsats som vilar på vetenskaplig grund och omfattar bland annat formulering av ämnesval och övergripande forskningsfråga, syfte och frågeställningar, analytisk precisering och vidareutveckling av syftet genom teorianknytning, avgränsningar, material och metod, insamling, bearbetning och sammanställning av primärt material, analys och diskussion av materialet i relation till syfte, frågeställningar och teorianknytning. Undervisningen består av handledning, individuellt och i grupp, samt seminarier. I kursen ingår muntlig presentation och försvar av uppsatsen samt opponering på en annan students uppsats.

Förkunskaper

Introduktionskurs i miljö och säkerhet 15 hp, Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder 15 hp, Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet 15 hp, Hantering av komplexa miljörisker 15 hp, Miljö, risk och hållbar utveckling 15 hp, samt registrerad på Metod och teori i risk- och miljöstudier 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Risk- och miljöstudier: kandidatuppsats

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön