Barn- och ungdomspsykiatri

Linköpings universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Linköping
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Linköping

Barn- och ungdomspsykiatri

Fristående kurs i barn- och ungdomspsykiatri GRUNDINFORMATION I kursen avhandlas klinisk bild, bedömning samt behandling av de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden. Kursen belyser även olika behandlingsmetoder, samtalstekniker och perspektiv på behandling för att behandla barn och ungdomar med barnpsykiatriska symtom. BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN Kursen ges på kvartsfart under ett läsår (hösttermin och vårtermin). Kursen ges heldag varannan vecka (ojämna tisdagar) och innehåller endast fysiska träffar. Ojämna tisdagar behöver således avsättas för kursen. Kursen ges enligt problembaserat lärande (PBL) och varje kurstillfälle inleds med basgrupp där det är obligatorisk närvaro. UNDERVISNING OCH ARBETSFORMER Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, föreläsningar samt seminarier. Kursen ges på kvartsfart under ett läsår (hösttermin och vårtermin). Varje kurstillfälle inleds med obligatorisk basgrupp enligt problembaserat lärande. Sedan följer föreläsningar/seminarium under resten av dagen. Kursen examineras individuellt genom två skriftliga självständiga arbeten, samt i en muntlig gruppexamination. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Då merparten av studenterna på BUP-kursen är yrkesverksamma och går kursen på arbetstid rekommenderar vi att studenter som avser att gå BUP-kuren på arbetstid först säkerställer att arbetsgivaren godkänner detta, vilket även innebär att studenten kommer att vara borta från arbetet en heldag varannan vecka under det läsår som kursen ges.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet på grundnivå Två års yrkeserfarenhet av att ha arbetat med barn och/eller ungdomar inom exempelvis förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård, barnsjukvård, barn och ungdomspsykiatri eller motsvarande

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Barn- och ungdomspsykiatri

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön