Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

Linköpings universitets ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort.

Linköpings universitet har gjort sig känd som en förnyare av utbildning och forskning genom:

  • nya utbildningar som har fått efterföljare på andra universitet, t.ex. civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi
  • ny pedagogik
  • LiU's satsning på tvärvetenskap och nya forskningsområden
  • LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Linköpings universitet är det universitet som har flest professionsutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

Visa alla utbildningar med Linköpings universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Linköping
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska Klassrum Linköping
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår Klassrum Flera orter (3)
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör i datadriven utveckling Klassrum Norrköping
Civilingenjör i datateknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i design och produktutveckling Klassrum Linköping
Civilingenjör i energi - miljö - management Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi Klassrum Linköping
Civilingenjör i informationsteknologi Klassrum Linköping
Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle Klassrum Norrköping
Civilingenjör i maskinteknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i medieteknik Klassrum Norrköping
Civilingenjör i mjukvaruteknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk biologi Klassrum Linköping
Naturvetenskap
Biologi
Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat Klassrum Linköping
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart Klassrum Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp Klassrum Linköping
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Flera orter (3)
Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9 Distans Distans
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Linköping
Medicin
Läkarprogrammet Klassrum Linköping
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Hjärna och medvetande Distans Distans
Socionomprogrammet Klassrum Norrköping
Psykologi
Barn och unga som hälsoaktörer Distans Distans
Kognitionsvetenskap, kandidatprogram Klassrum Linköping
Psykologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Psykologi, metod och projekt, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Sociologi
Sociologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Data / IT
Den artificiella intelligensens etik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundläggande datasäkerhet Distans Distans
Grundläggande datorgrafik Distans Distans
Innovativ programmering, kandidatprogram Klassrum Linköping
Introduktionskurs i Matlab Distans Distans
Statistik och dataanalys, kandidatprogram Klassrum Linköping
Programmering
Programmering i R Klassrum Linköping
Spelutveckling
Spelteori och politik Klassrum Linköping
Systemvetenskap
Systemvetenskap, kandidatprogram Klassrum Linköping
Djur / Natur
Djurpsykologi, kandidatprogram Klassrum Linköping
Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur Distans Distans
Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs Distans Distans
Hästens sinnen och beteende Distans Distans
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Linköping
Introduktion till hållbara affärsmodeller Distans Distans
Offentlig upphandling av cirkulära lösningar i teori och praktik Distans Distans
Politices kandidatprogram Klassrum Linköping
Samhällets logistik, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Företagsekonomi
Business Ethics, basic course Klassrum Linköping
Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket Klassrum Linköping
Företagsekonomi 2 Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Redovisning Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Styrning Klassrum Linköping
Strategy and International Management Klassrum Linköping
Nationalekonomi
Beteendeekonomi Klassrum Linköping
Nationalekonomi 1, grundkurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 3, fördjupningskurser Klassrum Linköping
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Klassrum Linköping
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Skapande arbete med ull, grundkurs Distans Distans
Musik
Körsång 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Farmaci
Biomedicin
Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Linköping
Biomedicinska analytikerprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Linköping
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping Klassrum Linköping
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping Klassrum Norrköping
Hantverk
Trä- och metallslöjd 1-30hp Klassrum Linköping
Konsthantverk
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Textilhantverk
Textilslöjd 1-30hp Klassrum Linköping
Humaniora
Barn, kultur och fritid Distans Distans
Historia 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Filosofi
Biomedical Ethics, basic course Klassrum Linköping
Environmental and Animal Ethics, basic course Klassrum Linköping
Historia
Att arbeta med historiska arkiv, fördjupningskurs Klassrum Vadstena
Konstvetenskap
Den tidiga modernismens konst och visuella kultur i Europa Distans Distans
Samtida visuella uttryck: bild, media och design Klassrum Linköping
Kulturvetenskap
Folkbildningens idé och utveckling Distans Distans
Fransk affärskultur - från teori till praktik Distans Distans
Kulturarv: Historia, praktik och värderingar Klassrum Linköping
Kulturens arena: museets roll och förutsättningar Klassrum Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap - Uppsats och metod Klassrum Linköping
Medier och demokrati Klassrum Linköping
Medier och samtidskultur Klassrum Linköping
Utopiska visioner om det hållbara samhället Distans Distans
Utställningskunskap, grundkurs Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning Distans Distans
Språk, litteratur och medier, kandidatprogram Klassrum Linköping
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet Distans Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska Distans Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska Distans Distans
Filipperbrevet: Paulus, vänskap och ett Kristuslikt sunt förnuft Distans Distans
Martin Luther liv, verk och receptionshistoria, grundnivå Distans Distans
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid Distans Distans
Religion och Vita huset: Från Truman till Trump Distans Distans
Religionshistoria II: Levd religion i samtiden Klassrum Linköping
Religionshistoria uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd Distans Distans
Tros- och livsåskådning II: Etik, kristendom och den sekulära staten Klassrum Linköping
Vikingarnas religion - från fornnordisk religion till modern asatro Distans Distans
Östasiatiska religioner, introduktion Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Hälsoekonomi och etik Klassrum Linköping
Ingenjör
Design och produktutveckling
Designhistoria och designteori Distans Distans
Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör i byggnadsteknik Klassrum Norrköping
Högskoleingenjör i datateknik Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i maskinteknik Klassrum Linköping
Medicinsk teknik
Medicinsk teknik Distans Distans
Medicinteknisk säkerhet Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Flygtransport och logistik, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Planering av räddningssystem Distans Distans
Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering Distans Distans
Juridik
Associationsrätt, grundkurs Distans Distans
Ekonomisk familjerätt, grundkurs Distans Distans
EU Law Klassrum Linköping
Tyska med juridisk inriktning Distans Distans
Affärsjuridik
Affärsjuridiska kandidatprogrammet Klassrum Linköping
Kommunikation / Media
Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Film
Philosophy and Film Klassrum Linköping
Grafisk design
Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Kreativt skrivande
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring Klassrum Linköping
Retorik
Internationell kurs i muntligt berättande Klassrum Linköping
Retorik: Att tala Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Miljö, klimat och hållbar utveckling, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Naturvetenskap
Genetikens historia i Sverige Distans Distans
Biologi
Biologi, kandidatprogram Klassrum Linköping
Fortsättningskurs i etologi Distans Distans
Svensk rasbiologi genom historien och dess tillämpningar Distans Distans
Kemi
Kemi - molekylär design, kandidatprogram Klassrum Linköping
Matematik
Diskret matematik Klassrum Linköping
Matematik, kandidatprogram Klassrum Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Norrköping
Samhällsvetenskap
Det åldrande samhällets sociologi en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förän Klassrum, Distans Flera orter (2)
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad Distans Distans
Geografi årskurs 4-6 Distans Distans
Globala studier, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Human Resources, kandidatprogram Klassrum Linköping
Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Samhällskunskap årskurs 4-6 Distans Distans
Samhällsplanering, kandidatprogram Klassrum Linköping
USA idag Distans Distans
Geografi
Geografi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Statistik
Regressions- och tidsserieanalys Klassrum Linköping
Statsvetenskap
Contemporary European Governance Klassrum Linköping
Europe in the World Klassrum Linköping
European Democratic Culture Klassrum Linköping
History of European Identity Klassrum Linköping
Statsvetenskap 1 - kurspaket Klassrum Linköping
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil Distans Distans
Idrott och hälsa: Motivation och idrottspsykologi Distans Distans
Idrott och hälsa: Motorik och lek Distans Distans
Språk
Asienkunskap - inriktning Japan Klassrum Linköping
Asienkunskap - inriktning Kina Klassrum Linköping
Bedömning av andraspråksutveckling och analys av texter Distans Distans
Engelska 2, grundkurs Klassrum Linköping
Engelska med inriktning mot hållbarhet och marknadsföring Distans Distans
Flerspråkighet - lärande och utveckling Distans Distans
Flerspråkighet i en social kontext Distans Distans
Japan - efter det ekonomiska miraklet Distans Distans
Japanska för yrkeslivet 3 - muntlig och skriftlig kommunikation Distans Distans
Kinesiska för yrkeslivet 3 - muntlig och skriftlig kommunikation Distans Distans
Spanska med inriktning mot hållbarhet och marknadsföring Distans Distans
Språktypologi i relation till svenska som andraspråk Klassrum Linköping
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp) Distans Distans
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (16-30 hp) Distans Distans
Svenska som andraspråk, multimodala perspektiv Distans Distans
Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap Klassrum Linköping
Svenska språket - Språksociologi Klassrum Linköping
Svenska språket - Textanalys Klassrum Linköping
Svenska språkets struktur Klassrum Linköping
Engelska
International Business English Klassrum Linköping
Franska
Franska med juridisk inriktning Distans Distans
Marknadsföring på den franska marknaden Distans Distans
Professionsspråk: Frankrike inifrån - Att förstå dagens Frankrike Distans Distans
Spanska
Marknadsföring på den spanska marknaden Distans Distans
Professionsspråk: Spanien inifrån - Att förstå dagens Spanien Distans Distans
Spanska med juridisk inriktning Distans Distans
Spanska: Språkfärdighet och muntlig kommunikation med inriktning på spanska, nivå C1 Distans Distans
Svenska
Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 Distans Distans
Från Bullerby till Rinkeby: Svensk barnlitteratur i tysk översättning Distans Distans
Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktik i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Svenska för studier och yrkesliv: Akademiskt läsande Klassrum Linköping
Svenska för studier och yrkesliv: Skönlitterärt läsande Klassrum Linköping
Svenska språket - Funktionellt skrivande Klassrum Linköping
Svenska språket - Grammatiska perspektiv Klassrum Linköping
Svenska språket - Professionell kommunikation i tal och skrift Klassrum Linköping
Svenska språket - Språkvetenskapligt arbete Klassrum Linköping
Svenska språket 1, Det moderna språksamhället Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska språket 2 - Perspektiv på språket Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska språkets ursprung och utveckling Klassrum Linköping
Uppsats i svenska som andraspråk Distans Distans
Tyska
Tysk affärskultur - från teori till praktik Distans Distans
Tyska för studier och yrkesliv: nybörjarkurs Distans Distans
Teknik
Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat Distans Distans
Solcellsteknik Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Barnlitteratur Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, halvfart Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, helfart Distans Distans
Fritidspedagogik i fritidshem 2 Distans Distans
Förskollärarprogrammet Klassrum Norrköping
Matematik för grundlärare 4-6 Distans Distans
Matematik för grundlärare F-3 Distans Distans
Pedagogik 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Pedagogik
Att leda lärprocesser Klassrum Linköping
Friluftspedagogik för vuxna Distans Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Flera orter (3)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Klassrum Flera orter (3)
Teknik för lärare i årskurs 7-9: Tekniska system Distans Distans
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning grundlärare 4-6 75 hp Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning grundlärare F-3 75 hp Distans Distans
Slöjd för lärare i åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Vård / Omsorg
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Linköping
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Kognitionsvetenskap, masterprogram Klassrum Linköping
Psykologi 4, avancerad nivå Klassrum Linköping
Psykoterapeutprogrammet - inriktning Psykodynamisk relationell terapi Klassrum Linköping
Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi Klassrum Linköping
Sociologi
Barn och familjer i det sociala arbetet Klassrum Norrköping
Barn och unga i samhällsvård Klassrum Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet i socialt arbete Klassrum Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot utredning av barn, ungdomar och familj Klassrum Norrköping
Bygg / Anläggning
Elektriker
Electronics Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Data / IT
Computational Social Science, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Computational Social Science, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Computer Science, masterprogram Klassrum Linköping
Computer Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Cybersecurity, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
IT och management, masterprogram Klassrum Linköping
Modellering av diskreta val Klassrum Norrköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
IT-säkerhet
Cybersecurity, masterprogram Klassrum Linköping
Ekonomi
Industrial Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Nationalekonomi, masterprogram Klassrum Linköping
Företagsekonomi
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Program - Second admission round (op Klassrum Linköping
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission Klassrum Linköping
Business Ethics, advanced course Klassrum Linköping
One Year Master - Business and Marketing Analytics Klassrum Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Nationalekonomi
One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser Klassrum Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser Klassrum Linköping
Redovisning / Bokföring
One Year Master - Redovisning och finans Klassrum Linköping
Farmaci
Biomedicin
Infektionsbiologi med kliniska perspektiv Klassrum Linköping
Kardiovaskulär biologi Klassrum Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (nationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Molekylär och medicinsk farmakologi Klassrum Linköping
Neurobiologi Klassrum Linköping
Humaniora
Agentbaserad modellering Klassrum Norrköping
Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning Klassrum Norrköping
Ethics, Science, and Policy, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Samhällsomställningar för hållbar utveckling Klassrum Linköping
Social nätverksanalys Klassrum Norrköping
Filosofi
Biomedical Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Ethics, Science, and Policy, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Genusvetenskap
Dekolonialt feministiskt tänkande, aktivism och konst Distans Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme, Distance Distans Distans
Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring Klassrum Linköping
Queerstudier: subjekt, kroppar, ekologier Distans Distans
Konstvetenskap
Konstvetenskap 4, avancerad kurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturvetenskap
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Historia 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts Klassrum Norrköping
Religionsvetenskap
Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, magisteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, masteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 30 hp Distans Distans
Ingenjör
Industrial Engineering and Management, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Byggnadsteknik
Digitaliserat byggande, masterprogram Klassrum Norrköping
Design och produktutveckling
Systemsäkerhet Distans Distans
Elektroteknik
Data Science and Information Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Maskinteknik
Aeronautical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Aeronautical Engineering, masterprogram - Andra sökomgången för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Medicinsk teknik
Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärnan Distans Distans
Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat: 7,5 hp Distans Distans
Biomedical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik och kvalitet inom vården Distans Distans
Trafikmodellering Distans Distans
Juridik
Affärsjuridik
Affärsjuridiska masterprogrammet Klassrum Linköping
Kommunikation / Media
Grafisk design
Design, masterprogram Klassrum Linköping
Naturvetenskap
Ecology and Sustainable Development, masterprogram Klassrum Linköping
Ecology and Sustainable Development, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Smärta och smärtbehandling Distans Distans
Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar Klassrum Linköping
Biologi
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram Klassrum Linköping
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Protein Science, masterprogram Klassrum Linköping
Protein Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Fysik
Materials Science, masterprogram Klassrum Linköping
Geovetenskap
Hållbar resurshantering Klassrum Linköping
Kemi
Chemistry, masterprogram Klassrum Linköping
Chemistry, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Miljö
Klimatvetenskap och klimatförändringar Klassrum Linköping
Science for Sustainable Development, Master's programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Science for Sustainable Development, Master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
HR
Human Resources, Masterprogram Klassrum Linköping
Samhällsvetenskap
Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round Distans Distans
Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Distans Distans
Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round Klassrum Norrköping
Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Framtida perspektiv på åldrande och social förändring Distans, Klassrum Flera orter (2)
Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete Klassrum Norrköping
Policy och policyrådgivning i ett åldrande samhälle Distans, Klassrum Flera orter (2)
Social struktur, ojämlikhet och exkludering i en åldrande värld Klassrum, Distans Flera orter (2)
Åldrandepolicys Distans, Klassrum Flera orter (2)
Statistik
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare Distans Distans
Statsvetenskap
Contemporary European Institutions Klassrum Linköping
Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning Klassrum Linköping
Europe's Relations with the World Klassrum Linköping
International and European Relations, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
International and European Relations, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
International and European Security Klassrum Linköping
Kommunal självstyrelse och förvaltning Klassrum Linköping
Migration and Asylum Policy in the European Union Klassrum Norrköping
Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram Klassrum Linköping
Språk
Flerspråkig litteracitet Distans Distans
Engelska
Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs Klassrum Linköping
English, Writers and Contexts, advanced level Klassrum Linköping
Svenska
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Teknik
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram Klassrum Norrköping
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Norrköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Utbildning / Pedagogik
Child Studies, Master´s Programme, Distance Distans Distans
Forskningsteori och undersökningsmetoder Klassrum Linköping
Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning Klassrum Linköping
Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare Distans Distans
Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart Distans Distans
Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart Distans Distans
Mobbning och sociala processer Distans Distans
Pedagogik 4 Klassrum Linköping
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Specialpedagogprogrammet Distans Distans
Vård / Omsorg
Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar Distans Distans
Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär Klassrum Linköping
Inkontinens och inkontinensvård Klassrum Norrköping
Litteraturfördjupning inom fysioterapi Distans Distans
Masterprogrammet i genetisk vägledning Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, magister Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi, master Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master Distans Distans
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Norrköping
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Medicin
Diabetes och diabetesvård II Klassrum Norrköping
Ischemisk hjärtsjukdom Klassrum Linköping
Neurologiska sjukdomar: patofysiologi, behandling och specifik omvårdnad Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 15 hp Distans Distans
Tillämpad cirkulations- och respirationsfysiologi vid akuta kardiovaskulära tillstånd Klassrum Linköping
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Flera orter (4)

Kontaktuppgifter

Linköpings universitet

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Recensioner

Snittbetyg: 3

Baseras på 1 recensioner

Manal Joria

Jag tycker om att lära mig om barn och fritid.