Visa allastudier.se som: Mobil

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

Linköpings universitets ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort.

Linköpings universitet har gjort sig känd som en förnyare av utbildning och forskning genom:

  • nya utbildningar som har fått efterföljare på andra universitet, t.ex. civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi
  • ny pedagogik
  • LiU's satsning på tvärvetenskap och nya forskningsområden
  • LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Linköpings universitet är det universitet som har flest professionsutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

Visa alla utbildningar med Linköpings universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Språk Ort
Behörighetsgivande kurs i svenska Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande inom EU Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2 Linköping
Svenska
Behörighetsgivande kurs i svenska Linköping
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap
Agentbaserad modellering Norrköping
Att forska om välfärd och rättigheter Norrköping
Barnlitteratur Linköping
Bayesian Learning Linköping
Beteendevetenskaplig grundkurs Linköping
Contemporary European Governance Linköping
Contemporary European Institutions Linköping
Datorintensiva statistiska metoder Linköping
Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning Norrköping
Europe in the World Linköping
Europe's Relations with the World Linköping
European Democratic Culture Linköping
Grundläggande statistik Linköping
History of European Identity Linköping
Hästkulturer i förvandling Distans
InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt Linköping
International and European Security Linköping
Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs Linköping
Kroppen: mer än kött och blod Linköping
Kultur och samhälle i Spanien Linköping
Magisteruppsats i socialt arbete Norrköping
Magisteruppsats i socialt arbete Norrköping
Masteruppsats i socialt arbete Norrköping
Masteruppsats i socialt arbete Norrköping
Migration and Asylum Policy in the European Union Norrköping
Mobbning och sociala processer Distans
Modellering av diskreta val Norrköping
Programmering i R Linköping
Psykologi 2, fortsättningskurs Linköping
Psykologi 4, avancerad nivå Linköping
Psykologi, metod och projekt, fortsättningskurs Linköping
Psykoterapeutprogrammet - inriktning Relationell- och interpersonell psykoterapi Linköping
Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi Linköping
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts Norrköping
Regressions- och tidsserieanalys Linköping
Retorik i professionella sammanhang Norrköping
Social nätverksanalys Norrköping
Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning Norrköping
Sociologi 1, grundkurs Linköping
Sociologi 2, fortsättningskurs Linköping
Socionomprogrammet Norrköping
Statsvetenskap 1 - kurspaket Linköping
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs Linköping
Statsvetenskap 3, fördjupningskurs Linköping
Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal Linköping
Svenska språket - Professionell kommunikation i tal och skrift Linköping
Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap Linköping
Svenska språket - Språkande från barndom till ålderdom Linköping
Svenska språket - Språksociologi Linköping
Svenska språket - Svenska språkets byggstenar Linköping
Svenska språket - Textanalys Linköping
Svenska språket 1: Det moderna språksamhället Linköping
The Swedish Model Linköping
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet Norrköping
Genusvetenskap
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme - First and main admission round Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Distans
Psykologi
Human Resourses, Masterprogram Linköping
Kognitionsvetenskap, kandidatprogram Linköping
Kognitionsvetenskap, masterprogram Linköping
Psykologprogrammet Linköping
Samhällsvetenskap
Samhällsplanering, kandidatprogram Linköping
Socialt inriktade utbildningar
Socionomprogrammet Norrköping
Statsvetenskap
International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round Linköping
International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Linköping
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning Linköping
Bygg / Anläggning / Fastighet
El
Civilingenjör i datateknik Linköping
Civilingenjör i elektronikdesign Norrköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik Linköping
Communication Systems, masterprogram Linköping
Communication Systems, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Electronics Engineering, masterprogram Linköping
Electronics Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Högskoleingenjör i datateknik Linköping
Högskoleingenjör i elektronik Linköping
Data / IT
Civilingenjör i industriell ekonomi Linköping
Civilingenjör i informationsteknologi Linköping
Computational Social Science, Master´s Programme - First and main admission round Norrköping
Computational Social Science, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Norrköping
Computer Science, masterprogram Linköping
Computer Science, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Grunderna i AI Distans
Grunderna i AI Distans
Grundläggande datasäkerhet Distans
Innovativ programmering, kandidatprogram Linköping
IT och management, masterprogram Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Linköping
Statistik och dataanalys, kandidatprogram Linköping
Systemvetenskap
Systemvetenskap, kandidatprogram Linköping
Ekonomi / Försäljning
Beteendeekonomi Linköping
Civilingenjör i energi - miljö - management Linköping
Finansiell ekonomi, fortsättningskurs Linköping
Health Economics and Ethics Linköping
Industrial Engineering and Management, masterprogram Linköping
Industrial Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Intermediate Macroeconomics Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs Linköping
Labour Economics Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Linköping
Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs Linköping
Nationalekonomi 1, grundkurser Linköping
Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Linköping
Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser Linköping
Nationalekonomi 3, fördjupningskurser Linköping
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs Linköping
Ekonomi
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Program, 2nd adm round, only for SWE/ Linköping
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska Linköping
Ekonometri Linköping
Företagsekonomi 2 Linköping
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring Linköping
Företagsekonomi 3 - Redovisning Linköping
Företagsekonomi 3 - Styrning Linköping
Nationalekonomi, masterprogram Linköping
Samhällets logistik, kandidatprogram Norrköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Linköping
Strategy and International Management Linköping
Nationalekonomi
Politices kandidatprogram Linköping
Estetiska inriktningar
Designhistoria och designteori Linköping
Det kollektiva minnets visuella gestaltning i det offentliga rummet Linköping
International Course in Drama Communication A Linköping
International Course in Drama Communication A Linköping
Konstvetenskap 4, avancerad kurs Linköping
Körsång 2 Linköping
Körsång 3 Linköping
Magisterprojekt i kultur- och mediegestaltning Norrköping
Skapande arbete med ull, grundkurs Distans
Slöjd - Textilslöjd, 1-30 hp Linköping
Slöjd - Trä- och metallslöjd 1-30 hp Linköping
Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans
Design
Experimentellt arbete Linköping
Hotell / Restaurang / Turism
Friluftspedagogik för vuxna Distans
Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande Linköping
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Diabetes och diabetesvård II Norrköping
Inköp / Logistik
Logistik
Flygtransport och logistik, kandidatprogram Norrköping
Juridik
Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram Linköping
Affärsjuridik, masterprogram Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska Linköping
Associationsrätt, grundkurs Linköping
Beskattningsrätt, halvfart Linköping
EU Law Linköping
Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs Linköping
Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs Linköping
Intellectual Property Rights Linköping
Kommunikation / Media
Film
Philosophy and Film Linköping
Grafisk design
Design, masterprogram Linköping
Journalistik
Medier, kommunikation och offentlighet Linköping
Medier, kommunikation och samtidskultur Linköping
Presentationsteknik Linköping
Retorik: Att tala Linköping
Marknadsföring / PR
Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram Norrköping
Multimedia
Civilingenjör i medieteknik Norrköping
Kultur / Humanistiska inriktningar
Entreprenörskap för kulturarbetare Linköping
Från bok till skärm - och vidare. Litteratur och mediekulturer från 1960-talet till idag Linköping
Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs Distans
Kulturens villkor Linköping
Litteraturvetenskap 1, grundkurs Linköping
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs Linköping
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs Linköping
Magisterkurs i litteraturvetenskap Linköping
Religionshistoria II: Levd religion i samtiden Linköping
Rum, platser och världar i populärfiktion Linköping
Svenska språket - Språkvetenskaplig uppsats Linköping
Svenska språket - Svenska språkets ursprung och utveckling Linköping
Tros- och livsåskådning II: Etik, kristendom och den sekulära staten Linköping
Filosofi
1900-talets filosofi Linköping
Applied Ethics, Master´s Programme - First and main admission round Linköping
Applied Ethics, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Linköping
Biomedical Ethics, advanced course Linköping
Biomedical Ethics, basic course Linköping
Business Ethics, advanced course Linköping
Business Ethics, basic course Linköping
Den artificiella intelligensens etik Linköping
Den artificiella intelligensens etik Distans
Environmental and Animal Ethics, basic course Linköping
Etik 1, grundkurs Linköping
Etik och tillämpad etik Linköping
Filosofi 1 Linköping
Filosofi 2 Linköping
Filosofins historia Linköping
Hjärna och medvetande Distans
Logik och filosofisk instrumentkurs Linköping
Politisk filosofi och samhällsfilosofi Linköping
Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs Linköping
Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Linköping
Språkfilosofi och kunskapsteori Linköping
Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs Linköping
Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs) Linköping
Vetenskapsteori för medicinare Distans
Vetenskapsteori för naturvetare Distans
Vetenskapsteori för samhällsvetare Distans
Vetenskapsteori och metafysik Linköping
Historia
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska Distans
Den moderna litteraturens historia Linköping
Den äldre litteraturens historia Linköping
Historia 1, grundkurs Linköping
Historia 2, fortsättningskurs Linköping
Historia 3, fördjupningskurs Linköping
Historia 4, avancerad kurs Linköping
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs Distans
Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs Distans
Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs Distans
Kristendomens historia, magisteruppsats Distans
Kristendomens historia, masteruppsats Distans
Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs Distans
Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå Distans
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid Distans
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid Linköping
Religionshistoria uppsats, fördjupningskurs Distans
Religionshistoria, avancerad kurs Distans
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd Distans
Östasiatiska religioner, introduktion Distans
Konstvetenskap
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs Linköping
Masterprogram i Medieproduktion för humanister och samhällsvetare Linköping
Kulturvetenskap
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round Norrköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Norrköping
Kultur, samhälle och mediegestaltning, kandidatprogram Norrköping
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Handledning inom förskole- och lärarutbildning Distans
Ledarskap - samtal och reflektion Distans
Natur / Djur
Biologi, kandidatprogram Linköping
Djurvård och hästhållning
Katters personlighet och kommunikation Linköping
Katters personlighet och kommunikation Distans
Katters personlighet och kommunikation II Linköping
Naturvetenskap
Ecology and the Environment, masterprogram Linköping
Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Fysioterapeutprogrammet Linköping
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping Linköping
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping Norrköping
Biologi
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram Linköping
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Biologi - kurspaket Linköping
Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat Linköping
Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur Distans
Fortsättningskurs i etologi Distans
Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs Distans
Hästens sinnen och beteende Distans
Infektionsbiologi med kliniska perspektiv Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) Linköping
Kardiovaskulär biologi Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Linköping
Molekylär avbildning Linköping
Neurobiologi Linköping
Protein Science, masterprogram Linköping
Fysik
Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat: 7,5 hp Linköping
Fysik och nanovetenskap, masterprogram Linköping
Materials Science and Nanotechnology, masterprogram Linköping
Materials Science and Nanotechnology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Geografi
Geografi 2, fortsättningskurs Linköping
Kemi
Chemistry, masterprogram Linköping
Chemistry, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik Linköping
Kemi - molekylär design, kandidatprogram Linköping
Matematik
Diskret matematik Linköping
Linjär algebra Linköping
Matematik, kandidatprogram Linköping
Matematik, masterprogram Linköping
Miljö
Analytical Frameworks in Sustainability Studies Linköping
Miljövetenskap, kandidatprogram Norrköping
Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round Linköping
Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Linköping
Sustainable Resources Management Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Norrköping
Civilekonomprogrammet Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska Linköping
Human Resources, kandidatprogram Linköping
Sport / Fritid
Barn
Child Studies, master's programme - First and main admission round Distans
Child Studies, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Distans
Idrott och sport
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil Distans
Idrott och hälsa: Motorik och lek Distans
Idrottsmedicin Linköping
Språk
Asienkunskap - inriktning Japan Linköping
Asienkunskap - inriktning Kina Linköping
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Linköping
Modern tysk litteratur, grundkurs Linköping
Retorik: Att skriva Linköping
Retorik: Att skriva, distanskurs Distans
Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs Linköping
Svenska för utländska studenter - nivå A1, distans Distans
Svenska för utländska studenter - nivå A2, distanskurs Distans
Tyska - baskurs i språkfärdighet Linköping
Tyska 2, fortsättningskurs Linköping
Tyska 3, fördjupningskurs Linköping
Tyska i tal och skrift Linköping
Engelska
Akademisk engelska, grundkurs Distans
Akademisk engelska, grundkurs Linköping
Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod Linköping
Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle Linköping
Engelska 1 - Muntlig och skriftlig kommunikation Distans
Engelska 1 - Muntlig och skriftlig kommunikation Linköping
Engelska 1- Modern litteratur Linköping
Engelska 1- Språkstudier Linköping
Engelska 1, grundkurs Linköping
Engelska 2, fortsättningskurs Linköping
Engelska 3, fördjupningskurs Linköping
Engelska 3, Språk och litteratur Linköping
Engelska 3, uppsats Linköping
Engelska, History of English, avancerad kurs Linköping
Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs Linköping
English, Applied Theory and Method, advanced level Linköping
English, Writers and Contexts, advanced level Linköping
International Business English Linköping
Kontrastiva moment för engelsklärare Distans
Kontrastiva moment för engelsklärare Linköping
Magisterkurs i engelska Linköping
Franska
Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans
Francais: Att kommunicera på franska, del 2 Linköping
Francais: La Suede en francais Linköping
Franska - baskurs i språkfärdighet Linköping
Franska - Francais: La France contemporaine Linköping
Franska inför Erasmus Linköping
Franska: Att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Grekiska
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Spanska - baskurs i språkfärdighet Linköping
Spanska 2 - Litteraturstudier Linköping
Spanska 2 - Språkstudier Linköping
Spanska 2 - Uppsatsskrivning Linköping
Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling Linköping
Spanska
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska Linköping
Spanska 2 - Latinamerika: Kultur och samhälle Linköping
Spanska 2, fortsättningskurs Linköping
Spanska 3, Språkvetenskap Linköping
Spanska: Att kommunicera skriftligt på spanska Linköping
Spanska: Att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Spanska: Spanska inför Erasmus-utbyte Linköping
Svenska
Språk. litteratur och medier, kandidatprogram Linköping
Teknik
Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle Norrköping
Civilingenjör i mjukvaruteknik Linköping
Civilingenjör i teknisk biologi Linköping
Högskoleingenjör i byggnadsteknik Norrköping
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram Norrköping
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Norrköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram Linköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Design och produktutveckling
Civilingenjör i design och produktutveckling Linköping
Civilingenjör i maskinteknik Linköping
Högskoleingenjör i maskinteknik Linköping
Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram Stockholm
Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram Stockholm
Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram Stockholm
Maskinteknik
Aeronautical Engineering, masterprogram Linköping
Aeronautical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Medicinsk teknik
Biomedical Engineering, masterprogram Linköping
Biomedical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Civilingenjör i medicinsk teknik Linköping
Medicinteknisk säkerhet Linköping
Utbildning / Pedagogik
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9 Distans
Folkbildningens idé och utveckling Distans
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad Distans
Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare Distans
Pedagogik 4 Linköping
Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare Distans
Skolans uppdrag och kunskap om bedömning – gymnasieskolans yrkesprogram Distans
Textilslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna: Förskolans samhälleliga roll och uppdrag Distans
Lärare
Att leda lärprocesser Linköping
Den akademiska skrivprocessen Linköping
Folkhögskollärarprogrammet, helfart Linköping
Grundläggande färdigheter i matematik Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart Linköping
Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet Linköping
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 2 Linköping
Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare Distans
Pedagogik
Folkhögskollärarprogrammet, halvfart Distans
Förskollärarprogrammet Norrköping
Förskollärarprogrammet Hultsfred
Förskollärarprogrammet Västervik
Förskollärarprogrammet Vimmerby
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Norrköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Västervik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Nyköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Linköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Norrköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart Distans
Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning Linköping
Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart Distans
Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart Distans
Pedagogik 2, fortsättningskurs Linköping
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp Linköping
Vård / Medicin
Barnmorskeprogrammet Jönköping
Barnmorskeprogrammet Linköping
Läkarprogrammet Linköping
Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram Norrköping
Sjuksköterskeprogrammet Norrköping
Sjuksköterskeprogrammet Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård Jönköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Nyköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Jönköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Karlstad
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Jönköping
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Linköping
Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen Linköping
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen Linköping
Hälsa och samhälle
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp Linköping
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp Linköping
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp Linköping
Katastrofmedicin Distans
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap Linköping
Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet Linköping
Medicin
Inkontinens och inkontinensvård Norrköping
Läkarprogrammet Linköping
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling Linköping
Smärta och smärtbehandling Linköping
Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar Linköping
Omvårdnad / Omsorg
Sjuksköterskeprogrammet Linköping
Sjuksköterskeprogrammet Norrköping
Sjukgymnastik och rehabilitering
Arbetsterapeutprogrammet Norrköping
Fysioterapeutprogrammet Linköping
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder Distans
Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin Linköping
Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin Linköping
Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi Linköping
Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, magister, 15 hp Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master, 15 hp Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi, master, 30 hp Linköping
Tal och hörsel
Logopedprogrammet Linköping

Visa alla

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön