Visa allastudier.se som: Mobil

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

Linköpings universitets ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort.

Linköpings universitet har gjort sig känd som en förnyare av utbildning och forskning genom:

  • nya utbildningar som har fått efterföljare på andra universitet, t.ex. civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi
  • ny pedagogik
  • LiU's satsning på tvärvetenskap och nya forskningsområden
  • LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Linköpings universitet är det universitet som har flest professionsutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

Visa alla utbildningar med Linköpings universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Ort
Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs Linköping
Socionomprogrammet Norrköping
Genusvetenskap
Feministisk miljöhumaniora Distans
Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme - First and main admission round Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Distans
Genusvetenskap – en introduktion Linköping
Jämställdhet och rättvisa i organisationer Distans
Kroppen: mer än kött och blod Linköping
Reading Gender Linköping
Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism Linköping
Psykologi
Avancerad kognitiv psykologi Linköping
Avancerad utvecklingspsykologi Linköping
Barn- och ungdomspsykiatri Linköping
Beteendevetenskaplig grundkurs Linköping
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi Linköping
Human Resourses, Masterprogram Linköping
Idrottspsykologi Linköping
Kognitionsvetenskap, kandidatprogram Linköping
Kognitionsvetenskap, masterprogram Linköping
Psykologi 1, grundkurs Linköping
Psykologi 2, fortsättningskurs Linköping
Psykologi 3, fördjupningskurs Linköping
Psykologi 4, avancerad nivå Linköping
Psykologi 5 Linköping
Psykologi för hållbar utveckling Linköping
Psykologi, metod och projekt, fortsättningskurs Linköping
Psykologprogrammet Linköping
Psykoterapi
Psykoterapi 1 Linköping
Samhällsvetenskap
Agentbaserad modellering Norrköping
Att analysera, designa och utveckla undervisning – ett ämnesdidaktiskt perspektiv Distans
Beräkningsmetoder för att studera organisationer Norrköping
Beräkningsmetoder för kulturella marknader och social dynamik Norrköping
Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen Norrköping
Big data: Sociala processer och etiska frågor Norrköping
Business Ethics, advanced course Linköping
Business Ethics, basic course Linköping
Den moderna litteraturens historia Linköping
Den samhällsvetenskapliga forskningens logik Norrköping
Den äldre litteraturens historia Linköping
Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning Norrköping
Engelska 1, grundkurs Linköping
Engelska 3, fördjupningskurs Linköping
Engelska 3, Språk och litteratur Linköping
Ethical Theory and Moral Practice, advanced course Linköping
Ethical Theory and Moral Practice, basic course Linköping
Ethics and Migration, advanced course Linköping
Etik 1, grundkurs Linköping
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola Distans
Globalisation and Global Justice, advanced course Linköping
Globalisation and Global Justice, basic course Linköping
Livsvillkor - arbete - identitet, fortsättningskurs Norrköping
Minne, makt, motstånd Distans
Modellering av diskreta val Norrköping
Ojämlikhet och segregation: Teorier och mått Norrköping
Samhällsplanering, kandidatprogram Linköping
Social and Political Ethics, advanced course Linköping
Social and Political Ethics, basic course Linköping
Social nätverksanalys Norrköping
Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal Linköping
Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap Linköping
Svenska språket - Språksociologi Linköping
Svenska språket - Svenska språkets byggstenar Linköping
Svenska språket - Textanalys Linköping
Svenska språket 1: Det moderna språksamhället Linköping
Utomhuspedagogik med fokus på lärande för hållbar utveckling Distans
Sociologi
Att forska om välfärd och rättigheter Norrköping
Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner Norrköping
Barnmisshandel och sexuella övergrepp Linköping
Global and transnational social work Norrköping
Ledarskap i socialt arbete Norrköping
Magisteruppsats i socialt arbete Norrköping
Masteruppsats i socialt arbete Norrköping
Personlig assistans Norrköping
Social kategorisering och socialt förändringsarbete Norrköping
Social utsatthet och sociala problem i teoretisk belysning Norrköping
Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning Norrköping
Sociologi 1, grundkurs Linköping
Sociologi 2, fortsättningskurs Linköping
Sociologi 3, fördjupningskurs Linköping
Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå Linköping
Vetenskapsteori och forskningsdesign i socialt arbete Norrköping
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet Norrköping
Statistik
Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs Linköping
Regressions- och tidsserieanalys Linköping
Statistical Methods Linköping
Statistik och dataanalys I Norrköping
Statistik och dataanalys II Norrköping
Surveymetodik Linköping
Tidsserieanalys Linköping
Statsvetenskap
Class, Labour Migration and Globalization Norrköping
Contemporary European Governance Linköping
Contemporary European Institutions Linköping
Contemporary Issues in International Governance Linköping
Den akademiska skrivprocessen Flera orter (2)
Diplomacy and Foreign Policy Analysis Linköping
Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning Linköping
Europe in the World Linköping
Europe's Relations with the World Linköping
European Democratic Culture Linköping
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering Linköping
Handledning inom förskole- och lärarutbildning Distans
History of European Identity Linköping
Inkludering, medborgarskap och exkludering Norrköping
International and European Law Linköping
International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round Linköping
International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Linköping
International and European Security Linköping
International Governance and Civil Society Linköping
International Organisations: Theory and Practice Linköping
International Relations Theory Linköping
Kommunal självstyrelse och förvaltning Linköping
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning Linköping
Migration and Asylum Policy in the European Union Norrköping
Migration, Health and Biopolitics Norrköping
Negotiation and Conflict Norrköping
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupningskurs Distans
Statsvetenskap 1 - kurspaket Linköping
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs Linköping
Statsvetenskap 3, fördjupningskurs Linköping
Studiet av staten och den offentliga förvaltningen Linköping
Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans
The Politics and Economics of International Relations Linköping
The World System in the Post-colonial Era Norrköping
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans
Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande Linköping
Utvärdering av offentlig politik Linköping
Bygg / Anläggning
El
Civilingenjör i datateknik Linköping
Civilingenjör i elektronikdesign Norrköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik Linköping
Communication Systems, masterprogram Linköping
Communication Systems, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Electronics Engineering, masterprogram Linköping
Electronics Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Högskoleingenjör i datateknik Linköping
Högskoleingenjör i elektronik Linköping
Data / IT
Bayesian Learning Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi Linköping
Civilingenjör i informationsteknologi Linköping
Computational Social Science, Master´s Programme - First and main admission round Norrköping
Computational Social Science, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Norrköping
Computer Science, masterprogram Linköping
Computer Science, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Datorintensiva statistiska metoder Linköping
Grunderna i AI Distans
Grundläggande datasäkerhet Distans
Innovativ programmering, kandidatprogram Linköping
IT och management, masterprogram Linköping
Multivariata statistiska metoder Linköping
Perspectives on Digitalization Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Linköping
Statistik och dataanalys, kandidatprogram Linköping
Text Mining Linköping
Visualisering Linköping
Programmering
Avancerad programmering i R Linköping
Programmering i R Linköping
Programmering som digitalt verktyg i matematikundervisningen för blivande lärare i åk 1-6 Linköping
Programmering som digitalt verktyg i matematikundervisningen för verksamma lärare i åk 1-6 Distans
Systemvetenskap
Systemvetenskap, kandidatprogram Linköping
Ekonomi / Försäljning
Civilingenjör i energi - miljö - management Linköping
Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete Linköping
Företagsekonomi 2 Linköping
Industrial Engineering and Management, masterprogram Linköping
Industrial Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Linköping
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Program, 2nd adm round, only for SWE/ Linköping
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska Linköping
Ekonometri Linköping
Finansiell ekonomi Linköping
Finansiell ekonomi Linköping
Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket Linköping
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring Linköping
Företagsekonomi 3 - Redovisning Linköping
Företagsekonomi 3 - Styrning Linköping
Grundläggande statistik Linköping
HRM and Leadership Linköping
International Business Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Linköping
Miljöekonomi Linköping
Nationalekonomi, masterprogram Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi Linköping
One Year Master - Strategi och styrning Linköping
One Year Master - Strategy and Marketing Linköping
Samhällets logistik, kandidatprogram Norrköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Linköping
Strategy and International Management Linköping
Sustainable Business - an ecological perspective Linköping
Nationalekonomi
Beteendeekonomi Linköping
Development Economics Linköping
Ekonometri Linköping
Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata Linköping
Ekonometri: Tidsseriedata Linköping
Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument Linköping
Hälsoekonomi och etik Linköping
Industrial Organization Linköping
Institutionell teori och analys Linköping
Makroekonomisk teori Linköping
Makroekonomisk teori och politik Linköping
Makroekonomisk teori och politik Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Linköping
Matematiska metoder i nationalekonomi Linköping
Mikroekonomisk analys Linköping
Mikroekonomisk teori Linköping
Nationalekonomi 1, grundkurser Linköping
Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Linköping
Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser Linköping
Nationalekonomi 3, fördjupningskurser Linköping
One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser Linköping
Politices kandidatprogram Linköping
Risk Management of Financial Markets and Institutions Linköping
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Linköping
Spelteori Linköping
Tillämpad beteendeekonomi Linköping
Redovisning / Bokföring
One Year Master - Redovisning och ekonomistyrning Linköping
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Formgivning 1, grundkurs Distans
Formgivning 2, grundkurs Distans
Magisterprojekt i kultur- och mediegestaltning Norrköping
Skapande arbete med ull, grundkurs Distans
Slöjd - Textilslöjd (31-60 hp) Linköping
Slöjd - Textilslöjd, 1-30 hp Linköping
Musik
Körsång 1 Linköping
Körsång 2 Linköping
Körsång 3 Linköping
Teater / Artist
International Course in Drama Communication A Linköping
Hantverk
Slöjd - Trä- och metallslöjd 31-60 hp Linköping
Textilhantverk
Mönsterkonstruktion Distans
Textil formgivning 1, grundkurs Distans
Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans
Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans
Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans
Textilslöjd på distans, kurs 2 – Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans
Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) Distans
Trähantverk
Slöjd - Trä- och metallslöjd 1-30 hp Linköping
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 – Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans
Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Flygtransport och logistik, kandidatprogram Norrköping
Juridik
Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram Linköping
Affärsjuridik, masterprogram Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska Linköping
Associationsrätt, grundkurs Linköping
Bank- och finansrätt Linköping
Beskattningsrätt, grundkurs Linköping
Beskattningsrätt, halvfart Linköping
EU Law Linköping
EU:s inre marknad Linköping
Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs Linköping
Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs Linköping
Intellectual Property Rights Linköping
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs Distans
Komparativ rätt Linköping
Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs Linköping
Överskuldsättning - Att upptäcka,utreda och åtgärda Distans
Kommunikation / Media
Magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs Linköping
Mediernas språk och innehåll Linköping
Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället Linköping
Presentationsteknik Linköping
Retorik: Att tala Linköping
Film
Philosophy and Film Linköping
Grafisk design
Design, masterprogram Linköping
Design, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Experimentellt arbete Linköping
Informationsvetenskap
E-hälsa: visioner och verktyg, 7,5 hp Linköping
Projekt i e-hälsa Linköping
Marknadsföring / PR
Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram Norrköping
Medieproduktion
Att göra utställning: rum, publik och samhälle Norrköping
Documentary Film, History, Theory, and Practice: Working with the real Norrköping
Medie- och kulturproduktion Norrköping
Podcast: Ljudgestaltning och produktionsvillkor Norrköping
Multimedia
Civilingenjör i medieteknik Norrköping
Från glasmontrar till digitala skärmar - rum, föremål och digital teknik Norrköping
Presentationsteknik och retorik
Retorik i professionella sammanhang Norrköping
Kultur / Humanistiska inriktningar
Filosofi
1900-talets filosofi Linköping
Applied Ethics, Master´s Programme - First and main admission round Linköping
Applied Ethics, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Linköping
Biomedical Ethics, advanced course Linköping
Biomedical Ethics, basic course Linköping
Den artificiella intelligensens etik Flera orter (2)
Environmental and Animal Ethics, basic course Linköping
Ethics and Migration, basic course Linköping
Etik och tillämpad etik Linköping
Fakta, faktaresistens och alternativa fakta Distans
Filosofi 1 Linköping
Filosofi 2 Linköping
Filosofins historia Linköping
Hjärna och medvetande Distans
Logik och filosofisk instrumentkurs Linköping
Politisk filosofi och samhällsfilosofi Linköping
Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs Linköping
Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Linköping
Språkfilosofi och kunskapsteori Linköping
Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs Linköping
Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs) Linköping
Vetenskapsteori för medicinare Distans
Vetenskapsteori för naturvetare Distans
Vetenskapsteori för samhällsvetare Distans
Vetenskapsteori och metafysik Linköping
Historia
Att arbeta med historiska arkiv Vadstena
Internationellt
The Swedish Model Linköping
Konstvetenskap
Föremål i ett kulturhistoriskt och kulturgeografiskt perspektiv Linköping
Konst och visuell kultur fram till 1750, grundkurs Linköping
Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs Linköping
Konstvetenskap 1, grundkurs Linköping
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs Linköping
Konstvetenskap 3, fördjupningskurs Linköping
Konstvetenskap 4, avancerad kurs Flera orter (2)
Konstvetenskapens historiografi Linköping
Masterprogram i Medieproduktion för humanister och samhällsvetare Linköping
Samtida arkitektur och stadsbyggnad Linköping
Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900 Distans
Teori och metod ur ett konstvetenskapligt perspektiv Linköping
Utopiska visioner om det hållbara samhället Norrköping
Kulturvetenskap
Designhistoria och designteori Linköping
Entreprenörskap för kulturarbetare Linköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round Norrköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Norrköping
Historia 1, grundkurs Linköping
Historia 2, fortsättningskurs Linköping
Historia 3, fördjupningskurs Linköping
Historia 4, avancerad kurs Linköping
Hästkulturer i förvandling Distans
Katters personlighet och kommunikation Flera orter (2)
Kultur, samhälle och mediegestaltning, kandidatprogram Norrköping
Kulturens villkor Linköping
Medier, kommunikation och offentlighet Linköping
Medier, kommunikation och samtidskultur Linköping
New Social Movements Norrköping
Produktion för kultur- och mediesektorn Norrköping
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts Norrköping
Litteraturvetenskap
Från bok till skärm - och vidare. Litteratur och mediekulturer från 1960-talet till idag Linköping
Litteraturvetenskap 1, grundkurs Linköping
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs Linköping
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs Linköping
Magisterkurs i litteraturvetenskap Linköping
Rum, platser och världar i populärfiktion Linköping
Transmedialt berättande Linköping
Ungdomslitteratur Linköping
Religionsvetenskap
Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande Distans
Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln Linköping
Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska Distans
Islam, introduktionskurs Distans
Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia Linköping
Kristendomens historia III: Utveckling i Sverige och valfri specialisering Distans
Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs Distans
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs Distans
Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs Distans
Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs Distans
Kristendomens historia, magisteruppsats Distans
Kristendomens historia, masteruppsats Distans
Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs Distans
Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå Distans
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid Distans
Religion and Politics, Introductory Course Linköping
Religion och politik, grundkurs Linköping
Religion och Vita huset: Från Truman till Trump Distans
Religion, våld och terrorism, grundkurs Linköping
Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism Linköping
Religionshistoria II: Levd religion i samtiden Linköping
Religionshistoria III: Extremism och forntida religioner Linköping
Religionshistoria uppsats, fördjupningskurs Distans
Religionsvetenskap, grundkurs Linköping
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd Distans
Terrorism, Violence and Religion, basic course Linköping
Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar Linköping
Tros- och livsåskådning III: Etik och kristen frälsningslära Linköping
Östasiatiska religioner, introduktion Distans
Ledarskap / Organisation
Classics of Organization Theory Linköping
Ledarskap - jag och gruppen Linköping
Ledarskap och styrning i offentliga organisationer Linköping
One Year Master - Entreprenörskap och innovation Linköping
Ledarskap
Leadership and Culture Linköping
Utbildningsledarskap Distans
Projektledning
InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt Linköping
Natur / Djur
Biologi, kandidatprogram Linköping
Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur Distans
Hundens beteendebiologi 1 - introduktion Distans
Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs Distans
Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning Distans
Hästens sinnen och beteende Distans
Övrigt inom natur / djur
Introduktion till etologi Distans
Naturvetenskap
Ecology and the Environment, masterprogram Linköping
Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Linköping
Fysioterapeutprogrammet Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi, master Linköping
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping Linköping
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping Norrköping
Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar Linköping
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys Distans
Biologi
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram Linköping
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Bioinformatik Linköping
Biologi - kurspaket Linköping
Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat Linköping
Fortsättningskurs i etologi Distans
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Linköping
Protein Science, masterprogram Linköping
Farmakologi
Allmän farmakologi Distans
Fysik
Fysik och nanovetenskap, masterprogram Linköping
Materials Science and Nanotechnology, masterprogram Linköping
Materials Science and Nanotechnology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Geografi
Geografi 1, grundkurs Linköping
Geovetenskap
Geografi 2, fortsättningskurs Linköping
Kemi
Chemistry, masterprogram Linköping
Chemistry, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik Linköping
Kemi - kurspaket Linköping
Kemi - molekylär design, kandidatprogram Linköping
Matematik
Diskret matematik Linköping
Linjär algebra Linköping
Matematik - kurspaket Linköping
Matematik, kandidatprogram Linköping
Matematik, masterprogram Linköping
Matematikdidaktik åk 4-6 Distans
Matematikdidaktik åk F-3 Distans
Miljö
Analytical Frameworks in Sustainability Studies Linköping
Climate Science and Policy Linköping
Critical Perspectives on Sustainable Development Linköping
Environmental and Resource Use Challenges Linköping
Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet Linköping
Miljövetenskap, kandidatprogram Norrköping
Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round Linköping
Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Linköping
Strimma: Hållbar utveckling Distans
Sustainable Development in the Global Context Linköping
Sustainable Resources Management Linköping
Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd Norrköping
Visualizing Climate Change Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering Norrköping
Arbetsterapeutprogrammet Norrköping
Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar Norrköping
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering Norrköping
Civilekonomprogrammet Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska Linköping
Human Resources, kandidatprogram Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 1 Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 2 Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 3 Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 4 Linköping
Senare del: Arbetsterapeutprogrammet 180 hp - för dig som läst minst en termin på motsvarande program Norrköping
Sport / Fritid
Barn
Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv Linköping
Barnlitteratur Distans
Child Studies, master's programme - First and main admission round Distans
Child Studies, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Distans
Idrott och sport
Idrott och hälsa A Linköping
Idrott och hälsa B Linköping
Idrott och hälsa: Boll och dans Distans
Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet Distans
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil Distans
Idrott och hälsa: Motorik och lek Distans
Idrottsmedicin Linköping
Språk
Asienkunskap - inriktning Japan Linköping
Asienkunskap - inriktning Kina Linköping
Engelska 3, uppsats Linköping
Engelska, History of English, avancerad kurs Linköping
Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs Linköping
English, Applied Theory and Method, advanced level Linköping
English, Writers and Contexts, advanced level Linköping
Interaktionsanalys Linköping
Professionsspråk: Tyska - Baskurs - Fräscha upp dina kunskaper i tyska Linköping
Svenska för utländska studenter - nivå A1, distans Distans
Svenska för utländska studenter - nivå A2, distanskurs Distans
Engelska
Akademisk engelska, grundkurs Flera orter (2)
Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod Linköping
Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle Linköping
Engelska 1 - Muntlig och skriftlig kommunikation Linköping
Engelska 1- Modern litteratur Linköping
Engelska 1- Språkstudier Linköping
Engelska 2, fortsättningskurs Linköping
Engelska, Academic Writing, avancerad kurs Linköping
Engelska, avancerad kurs, Critical Engagements Linköping
English. Translation, advanced level Linköping
International Business English Linköping
Kontrastiva moment för engelsklärare Distans
Magisterkurs i engelska Linköping
Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod Linköping
Franska
Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans
Franska 1 - Francais: Att kommunicera på franska Linköping
Franska 1 - Franska språket - grammatik, fonetik och uttal Linköping
Franska 3, fördjupningskurs Linköping
Franska: att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Professionsspråk: Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans
Professionsspråk: Francais: Att kommunicera på franska, fortsättningskurs Linköping
Professionsspråk: Francais: La Suède en francais Linköping
Professionsspråk: Frankrike inifrån - Att förstå dagens Frankrike Distans
Professionsspråk: Franska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Professionsspråk: Franska - Baskurs - Fräscha upp dina kunskaper i franska Linköping
Professionsspråk: Franska inför Erasmus Linköping
Spanska
Professionsspråk: Kultur och samhälle i Spanien Distans
Professionsspråk: Spanska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Professionsspråk: Spanska - Baskurs - Fräscha upp dina kunskaper i spanska Linköping
Professionsspråk: Spanska: Att kommunicera skriftligt på spanska Linköping
Professionsspråk: Spanska: Spanska inför Erasmus Linköping
Spanska 1: Att kommunicera på spanska Linköping
Spanska 3, fördjupningskurs Linköping
Spanska språket - grammatik, fonetik och uttal Linköping
Spanska: Att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Svenska
Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 Distans
Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 Distans
Behörighetsgivande kurs i svenska Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande inom EU Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2 Linköping
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Linköping
Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 Distans
Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 Distans
Retorik: Att skriva Linköping
Retorik: Att skriva, distanskurs Distans
Skönlitteratur i Svenska som andraspråk – litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga perspektiv Distans
Språk, litteratur och medier, kandidatprogram Linköping
Svenska för studier och yrkesliv Linköping
Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs Linköping
Svenska som andraspråk 1 Linköping
Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs Linköping
Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs Linköping
Svenska språket - Professionell kommunikation i tal och skrift Linköping
Svenska språket - Språkande från barndom till ålderdom Linköping
Svenska språket - Språkvetenskaplig uppsats Linköping
Svenska språket - Svenska språkets ursprung och utveckling Linköping
Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap Linköping
Svenska språket och människan Linköping
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans
Tyska
Att kommunicera på tyska Linköping
Professionsspråk: Tyska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Tyska för yrkeslivet, grundkurs Linköping
Säkerhet / Skydd / Räddning
Brandskydd / räddning
Det åldrande samhällets sociologi – en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och socia Norrköping
Från olikhet till ojämlikhet – ett samhällsvetenskapligt perspektiv Norrköping
Livslopp, åldrande och social exkludering Norrköping
Metoder för att analysera individuell utveckling, livslopp och social förändring Norrköping
Teknik
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska Linköping
Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle Norrköping
Civilingenjör i mjukvaruteknik Linköping
Civilingenjör i teknisk biologi Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska Linköping
Högskoleingenjör i byggnadsteknik Norrköping
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram Norrköping
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Norrköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram Linköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Design och produktutveckling
Civilingenjör i design och produktutveckling Linköping
Civilingenjör i maskinteknik Linköping
Högskoleingenjör i maskinteknik Linköping
Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram Stockholm
Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram Stockholm
Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram Stockholm
Maskinteknik
Advanced Machine Learning Linköping
Aeronautical Engineering, masterprogram Linköping
Aeronautical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Introduction to Machine Learning Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Medicinsk teknik
Biomedical Engineering, masterprogram Linköping
Biomedical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Linköping
Civilingenjör i medicinsk teknik Linköping
Medicinsk teknik Distans
Medicinteknisk säkerhet Linköping
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Matematik för grundlärare 4-6 Distans
Matematik för grundlärare F-3 Distans
Matematik för ämneslärare åk 7–9, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet II. Distans
Teknik för lärare åk 1-3 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet II. Distans
Teknik för lärare åk 4-6 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet II. Distans
Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare Distans
Pedagogik
Att leda lärprocesser Linköping
Barn och ungdomar som utmanar skolan Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9 Distans
Folkbildningens idé och utveckling Distans
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad Distans
Folkhögskollärarprogrammet, halvfart Distans
Folkhögskollärarprogrammet, helfart Linköping
Förskollärarprogrammet Flera orter (4)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Flera orter (3)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Linköping
Handledning och handledningsmetodik Norrköping
Individuell studiegång, Masterprogram i Specialpedagogik 90 hp Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart Linköping
Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare Distans
Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar Linköping
Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning Linköping
Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart Distans
Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart Distans
Mobbning och sociala processer Distans
Pedagogik 1 Linköping
Pedagogik 2, fortsättningskurs Linköping
Pedagogik 3, fördjupningskurs Linköping
Pedagogik 4 Linköping
Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet. Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet. Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet. Distans
Specialpedagogprogrammet Distans
Teoretiska perspektiv på interprofessionell utbildning, lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktik samt socialtjä Distans
Textilslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag Distans
Utomhuspedagogik i teori och praktik Linköping
Vuxenpedagogik, grundkurs Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp Linköping
Vård / Medicin
Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp Linköping
Barnmorskeprogrammet Flera orter (2)
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder Distans
Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin Linköping
Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp Linköping
Inkontinens och inkontinensvård Norrköping
Interdisciplinära perspektiv på långvariga smärtor Linköping
Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar Linköping
Katastrofmedicin Distans
Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi Linköping
Läkarprogrammet Linköping
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling Linköping
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling Linköping
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 2 Linköping
Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram Norrköping
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (2)
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, magister Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master Linköping
Smärta och smärtbehandling Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Flera orter (5)
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp Linköping
Biomedicin
Avancerad immunologi Linköping
Biomedicinska analytikerprogrammet Linköping
Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen Linköping
Infektionsbiologi med kliniska perspektiv Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) Linköping
Kardiovaskulär biologi Linköping
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen Linköping
Molekylär och medicinsk farmakologi Linköping
Molekylär virologi Linköping
Neurobiologi Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Flera orter (2)
Stamceller och tillämpad regenerativ medicin Linköping
Hälsa och samhälle
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom Linköping
Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder Distans
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått Linköping
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö Linköping
Informationssystem inom folkhälsovetenskap och sjukvårdsplanering Linköping
Kvalitetsregister Linköping
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap Linköping
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del I Linköping
Socialepidemiologi Linköping
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I Linköping
Hälso- och sjukvårdadministration
Kontaktsjuksköterska i cancervård Linköping
Medicin
Diabetes och diabetesvård I Norrköping
Diabetes och diabetesvård II Distans
Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 15 hp Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 30 hp Distans
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi Linköping
Tumörbiologi Linköping
Omvårdnad / Omsorg
Handikappvetenskap I, grundkurs Distans
Handikappvetenskap II, fortsättningskurs Distans
Handikappvetenskap III, fortsättningskurs Distans
Sjukgymnastik och rehabilitering
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Linköping
Läkemedel och fysioterapi Linköping
Sjuksköterska
Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård Linköping
Tal och hörsel
Implementering inom Logopedi, 7,5 hp Linköping
Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi Linköping
Logopedprogrammet Linköping
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt III Linköping

Visa alla

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Recensioner

Det finns inga recensioner för Linköpings universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön