Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

Linköpings universitets ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort.

Linköpings universitet har gjort sig känd som en förnyare av utbildning och forskning genom:

  • nya utbildningar som har fått efterföljare på andra universitet, t.ex. civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi
  • ny pedagogik
  • LiU's satsning på tvärvetenskap och nya forskningsområden
  • LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Linköpings universitet är det universitet som har flest professionsutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

Visa alla utbildningar med Linköpings universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Linköping
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska Klassrum Linköping
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår Klassrum Nyköping
Tekniskt basår Klassrum Västervik
Tekniskt basår Klassrum Katrineholm
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör i datadriven utveckling Klassrum Norrköping
Civilingenjör i datateknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i design och produktutveckling Klassrum Linköping
Civilingenjör i elektronikdesign Klassrum Norrköping
Civilingenjör i energi - miljö - management Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi Klassrum Linköping
Civilingenjör i informationsteknologi Klassrum Linköping
Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle Klassrum Norrköping
Civilingenjör i maskinteknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i medicinsk teknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i medieteknik Klassrum Norrköping
Civilingenjör i mjukvaruteknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk biologi Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk matematik Klassrum Linköping
Naturvetenskap
Biologi
Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat Klassrum Linköping
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart Distans Distans
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp Klassrum Linköping
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Norrköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Linköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Nyköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Västervik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Linköping
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart Klassrum Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart Klassrum Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9 Distans Distans
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Linköping
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Linköping
Läkarprogrammet Klassrum Linköping
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv Distans Distans
Beteendevetenskaplig grundkurs Klassrum Linköping
Psykologi
Beteendevetenskaplig grundkurs Klassrum Linköping
Funktionsnedsättning och samhälle I, grundkurs Distans Distans
Funktionsnedsättning och samhälle II, fortsättningskurs Distans Distans
Funktionsnedsättning och samhälle III, fördjupningskurs Distans Distans
Idrottspsykologi Distans Distans
Kognitionsvetenskap, kandidatprogram Klassrum Linköping
Psykologi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Psykologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Psykologi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Psykologi för hållbar utveckling Distans Distans
Psykologi, metod och projekt, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Psykoterapi
Våld mot barn i teori och praktik Distans Distans
Sociologi
Migration samtida och historiska perspektiv Distans Distans
Sociologi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Sociologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Sociologi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Norrköping
Socionomprogrammet Klassrum Norrköping
Data / IT
AI för naturligt språk Distans Distans
AI för naturligt språk Distans Distans
Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet Distans Distans
Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet Distans Distans
Grunderna i AI Distans Distans
Grunderna i AI Distans Distans
Grunderna i AI Distans Distans
Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI Distans Distans
Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI Distans Distans
Grunderna i maskininlärning Distans Distans
Grunderna i maskininlärning Distans Distans
Grundläggande datasäkerhet Distans Distans
Grundläggande datorgrafik Distans Distans
Innovativ programmering, kandidatprogram Klassrum Linköping
Introduktionskurs i Matlab Distans Distans
Statistik och dataanalys, kandidatprogram Klassrum Linköping
Datavetenskap
Den artificiella intelligensens etik Klassrum Linköping
Den artificiella intelligensens etik Distans Distans
Programmering
Programmering i R Klassrum Linköping
Systemvetenskap
Systemvetenskap, kandidatprogram Klassrum Linköping
Djur / Natur
Djurpsykologi, kandidatprogram Klassrum Linköping
Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur Distans Distans
Hundens beteendebiologi 1 - introduktion Distans Distans
Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs Distans Distans
Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning Distans Distans
Hästens sinnen och beteende Distans Distans
Katters personlighet och kommunikation, distanskurs Distans Distans
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Linköping
Beteendeekonomi Klassrum Linköping
Cirkulär ekonomi i teori och praktik Distans Distans
Engelska för affärsförhandlingar och affärsmöten Distans Distans
Engelska för affärsförhandlingar och affärsmöten Distans Distans
Engelska för ekonomisk redovisning Distans Distans
Grundläggande statistik Klassrum Linköping
Introduktion till hållbara affärsmodeller Distans Distans
Makroekonomisk teori och politik Klassrum Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Klassrum Linköping
Offentlig upphandling av cirkulära lösningar i teori och praktik Distans Distans
Politices kandidatprogram Klassrum Linköping
Realisering av cirkulära affärsmodeller Distans Distans
Samhällets logistik, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Företagsekonomi
Ekonometri Klassrum Linköping
Ekonometri Klassrum Linköping
Finansiell ekonomi Klassrum Linköping
Finansiell ekonomi Klassrum Linköping
Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket Klassrum Linköping
Företagsekonomi 2 Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Redovisning Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Styrning Klassrum Linköping
International Business Klassrum Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Klassrum Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Klassrum Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Klassrum Linköping
Organisationsteori och analys Klassrum Linköping
Perspectives on Digitalization Klassrum Linköping
Starta och driva eget företag Distans Distans
Strategy and International Management Klassrum Linköping
Sustainable Business - an ecological perspective Klassrum Linköping
Tvärkulturellt ledarskap Klassrum Linköping
Nationalekonomi
Development Economics Klassrum Linköping
Hälsoekonomi och etik Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori och politik Klassrum Linköping
Matematiska metoder i nationalekonomi Klassrum Linköping
Miljöekonomi Klassrum Linköping
Nationalekonomi 1, grundkurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 1, grundkurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 3, fördjupningskurser Klassrum Linköping
Risk Management of Financial Markets and Institutions Klassrum Linköping
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Klassrum Linköping
Spelteori och politik Klassrum Linköping
Redovisning / Bokföring
Engelska för ekonomisk redovisning Distans Distans
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärliga metoder i utbildning Klassrum Linköping
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Kulturarv: Historia, praktik och värderingar Klassrum Linköping
Praktisk-estetiska arbetsformer i skolan - som redskap för lärande Distans Distans
Skapande arbete med ull, grundkurs Distans Distans
Musik
Körsång 1 Distans Distans
Körsång 1 Klassrum Linköping
Körsång 2 Distans Distans
Körsång 2 Klassrum Linköping
Teater / Artist
Internationell kurs i dramakommunikation A Klassrum Linköping
Internationell kurs i dramakommunikation A Klassrum Linköping
Farmaci
Biomedicin
Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Linköping
Preparandkurs i grundläggande biomedicin Distans Distans
Biomedicinska analytikerprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Linköping
Farmakologi
Allmän farmakologi Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping Klassrum Linköping
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping Klassrum Norrköping
Hantverk
Textilhantverk
Textil formgivning 1, grundkurs Distans Distans
Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans Distans
Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans Distans
Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans Distans
Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans Distans
Textilslöjd 1-30hp Klassrum Linköping
Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp Distans Distans
Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) Distans Distans
Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) Distans Distans
Trähantverk
Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans Distans
Trä- och metallslöjd 1-30hp Klassrum Linköping
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp Distans Distans
Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) Distans Distans
Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) Distans Distans
Humaniora
Barn och unga som hälsoaktörer Distans Distans
Barn, kultur och fritid Distans Distans
Den moderna litteraturens historia Klassrum Linköping
Den moderna litteraturens historia Klassrum Linköping
Den äldre litteraturens historia Klassrum Linköping
Den äldre litteraturens historia Klassrum Linköping
Engelska 1, grundkurs Klassrum Linköping
Engelska 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Engelska 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Engelska 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Engelska 3, Språk och litteratur Klassrum Linköping
Engelska 3, Språk och litteratur Klassrum Linköping
Engelska som professionsspråk med teknisk inriktning Distans Distans
Etik 1, grundkurs Klassrum Linköping
Etik 1, grundkurs Klassrum Linköping
Kärlek i litteratur från Sapfo till Michelangelo Distans Distans
Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan Distans Distans
Filosofi
1900-talets filosofi Klassrum Linköping
1900-talets filosofi Klassrum Linköping
Den artificiella intelligensens etik Klassrum Linköping
Den artificiella intelligensens etik Distans Distans
Environmental and Animal Ethics, basic course Klassrum Linköping
Etik och tillämpad etik Klassrum Linköping
Etik och tillämpad etik Klassrum Linköping
Fakta, faktaresistens och alternativa fakta Distans Distans
Filosofi 1 Klassrum Linköping
Filosofi 1 Klassrum Linköping
Filosofi 2 Klassrum Linköping
Filosofi 2 Klassrum Linköping
Filosofins historia Klassrum Linköping
Filosofins historia Klassrum Linköping
Hjärna och medvetande Distans Distans
Logik och filosofisk instrumentkurs Klassrum Linköping
Logik och filosofisk instrumentkurs Klassrum Linköping
Politisk filosofi och samhällsfilosofi Klassrum Linköping
Politisk filosofi och samhällsfilosofi Klassrum Linköping
Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Språkfilosofi och kunskapsteori Klassrum Linköping
Språkfilosofi och kunskapsteori Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och metafysik Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och metafysik Klassrum Linköping
Genusvetenskap
Genus och globalisering Klassrum Norrköping
Genusvetenskap en introduktion Distans Distans
Integration i den moderna välfärdsstaten Distans Distans
Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism Klassrum Linköping
Historia
Att arbeta med historiska arkiv Klassrum Vadstena
Att arbeta med historiska arkiv, fördjupningskurs Klassrum Vadstena
Film och historia Distans Distans
Från kartläsning till kartframställning: historiska, kulturella och politiska tolkningar Distans Distans
Från kartläsning till kartframställning: historiska, kulturella och politiska tolkningar Klassrum Linköping
Historia 1, grundkurs Klassrum Linköping
Historia 1, grundkurs Klassrum Linköping
Historia 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Historia 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Pest eller kolera? Pandemier genom historien Distans Distans
Konstvetenskap
Den tidiga modernismens konst och visuella kultur i Europa Distans Distans
Konst och arkitektur från Antiken fram till slutet av 1800-talet Klassrum Linköping
Konst och arkitektur kring sekelskiftet 1900 fram till idag Klassrum Linköping
Konstvetenskap 1, grundkurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Kulturens arena: museets roll och förutsättningar Klassrum Linköping
Samtida visuella uttryck: bild, media och design Klassrum Linköping
Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900 Distans Distans
Utställningskunskap, grundkurs Distans Distans
Kulturvetenskap
Designhistoria och designteori Distans Distans
Globala och lokala ekonomier: Kulturella perspektiv på pengar, rationalitet och status Klassrum Norrköping
Historia 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Interkulturell affärskommunikation Distans Distans
Katters personlighet och kommunikation, distanskurs Distans Distans
Kultur i rörelse Klassrum Norrköping
Kultur och marknadsföring Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap - Uppsats och metod Klassrum Linköping
Medier och demokrati Klassrum Linköping
Medier och samtidskultur Klassrum Linköping
Produktion för kultur- och mediesektorn Distans Distans
Utopiska visioner om det hållbara samhället Distans Distans
Litteraturvetenskap
Fandom och fankulturer Distans Distans
Från bok till skärm: Litteratur och digitala medier Distans Distans
Genus i litteratur och film, grundkurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 1, grundkurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 1, grundkurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Oändliga historier: seriellt berättande och medier Distans Distans
Skönlitteratur för hållbar utveckling Distans Distans
Språk, litteratur och medier, kandidatprogram Klassrum Linköping
Transmedialt berättande Klassrum Linköping
Ungdomslitteratur Distans Distans
Utforskande litteratursamtal Distans Distans
Världslitteratur och globalt berättande Klassrum Norrköping
Religionsvetenskap
Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande Distans Distans
Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln Klassrum Linköping
Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet Distans Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska Distans Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska Distans Distans
Filipperbrevet: Paulus, vänskap och ett Kristuslikt sunt förnuft Distans Distans
Islam, introduktionskurs Distans Distans
Islams historia år 600-1500 vt Klassrum Norrköping
Judendom: Levande traditioner Distans Distans
Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia Klassrum Linköping
Kristendomens historia III: Utveckling i Sverige och valfri specialisering Distans Distans
Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Martin Luther liv, verk och receptionshistoria, grundnivå Distans Distans
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid Distans Distans
Religion och politik, grundkurs Klassrum Linköping
Religion och Vita huset: Från Truman till Trump Distans Distans
Religion, våld och terrorism, grundkurs Klassrum Linköping
Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism Klassrum Linköping
Religionshistoria II: Levd religion i samtiden Klassrum Linköping
Religionshistoria III: Extremism och forntida religioner Klassrum Linköping
Religionshistoria uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Religionsvetenskap, grundkurs Klassrum Linköping
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd Distans Distans
Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning II: Etik, kristendom och den sekulära staten Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning III: Etik och kristen frälsningslära Klassrum Linköping
Vikingarnas religion - från fornnordisk religion till modern asatro Distans Distans
Östasiatiska religioner, introduktion Distans Distans
Ingenjör
Design och produktutveckling
Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör i byggnadsteknik Klassrum Norrköping
Högskoleingenjör i datateknik Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i elektronik Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i maskinteknik Klassrum Linköping
Maskinteknik
Grundkurs i additiv tillverkning Distans Distans
Maskininlärning Distans Distans
Medicinsk teknik
E-hälsa: visioner och verktyg Distans Distans
Medicinsk teknik Distans Distans
Medicinteknisk säkerhet Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Flygtransport och logistik, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Logistik 1 Distans Distans
Planering av räddningssystem Distans Distans
Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering Distans Distans
Juridik
Associationsrätt, grundkurs Distans Distans
Ekonomisk familjerätt, grundkurs Distans Distans
EU Law Klassrum Linköping
Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs Klassrum Linköping
Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs Klassrum Linköping
IT-rätt Distans Distans
Affärsjuridik
Affärsjuridiska kandidatprogrammet Klassrum Linköping
Beskattningsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs Distans Distans
Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Kommunikation / Media
Att publicera i den medierade offentligheten Klassrum Linköping
Att verka i den medierade offentligheten Klassrum Linköping
Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs Klassrum Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Mediernas språk och innehåll Klassrum Linköping
Perspektiv på mediesamhället Klassrum Linköping
Praktik inom medier och kommunikation Klassrum Linköping
Film
Philosophy and Film Klassrum Linköping
Grafisk design
Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Kommunikation
Interkulturell affärskommunikation Distans Distans
Kommunikation och gestaltning: Att arbeta med text Klassrum Norrköping
Skriva för att övertyga: Att kommunicera skriftligt i internationella sammanhang Klassrum Linköping
Tala effektivt inför andra i internationella sammanhang Klassrum Linköping
Marknadsföring / PR
Engelska för digitala marknadsförare Distans Distans
Engelska för digitala marknadsförare Distans Distans
Engelska med inriktning mot hållbarhet och marknadsföring Distans Distans
Medieproduktion
Att göra utställning: rum, publik och samhälle Distans Distans
Podcast: ljudgestaltning och produktionsvillkor Distans Distans
Retorik
Presentationsteknik Klassrum Linköping
Presentationsteknik Klassrum Linköping
Retorik: Att leda och lyssna i yrkeslivet Distans Distans
Retorik: Att leda och lyssna i yrkeslivet Distans Distans
Retorik: Att skriva Klassrum Linköping
Retorik: Att skriva Klassrum Linköping
Retorik: Att skriva, distanskurs Distans Distans
Retorik: Att tala Klassrum Linköping
Retorik: Att tala Distans Distans
Retorik: Att tala Klassrum Linköping
Retorik: Att tala Klassrum Linköping
Retorik: Att tala, distanskurs Distans Distans
Retorik: att övertyga i digitala medier Distans Distans
Retorik: att övertyga i digitala medier Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap för verksamhetsutveckling Distans Distans
Projektledning
InGenious - Ansvarsfull innovation för en hållbar värld Distans Distans
InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt Klassrum Linköping
Miljö, klimat och hållbar utveckling, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Naturvetenskap
Anatomi och fysiologi Distans Distans
Genetikens historia i Sverige Distans Distans
Vetenskapsteori för naturvetare Distans Distans
Vetenskapsteori för naturvetare Distans Distans
Biologi
Biologi, kandidatprogram Klassrum Linköping
Fortsättningskurs i etologi Distans Distans
Introduktion till etologi Distans Distans
Kemi
Kemi - kurspaket Klassrum Linköping
Kemi - molekylär design, kandidatprogram Klassrum Linköping
Matematik
Diskret matematik Klassrum Linköping
Diskret matematik med algebra Klassrum Linköping
Linjär algebra Klassrum Linköping
Linjär algebra Klassrum Linköping
Matematik - kurspaket Klassrum Linköping
Matematik, kandidatprogram Klassrum Linköping
Matematikdidaktik åk 4-6 Distans Distans
Matematiska metoder i nationalekonomi Klassrum Linköping
Miljö
Hållbar utveckling Distans Distans
Hållbar utveckling i den globala kontexten Distans Distans
Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd Klassrum Norrköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Norrköping
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Norrköping
Human Resource Management Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 1 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 1 - distans Distans Distans
Ledning och strategiskt personalarbete 2 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 2 - distans Distans Distans
Ledning och strategiskt personalarbete 3 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 3 - distans Distans Distans
Samhällsvetenskap
Den europeiska integrationens utmaningar Klassrum Linköping
Det åldrande samhällets sociologi en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förän Klassrum Norrköping
Det åldrande samhällets sociologi en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förän Distans Distans
Det åldrande samhällets sociologi en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förän Distans Distans
Det åldrande samhällets sociologi en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förän Klassrum Norrköping
Globala frågor i skolan Distans Distans
Globala studier, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Human Resources, kandidatprogram Klassrum Linköping
Livsvillkor - arbete - identitet, fortsättningskurs Klassrum Norrköping
Makt, ordning och konflikt i internationell politik Klassrum Linköping
New Social Movements Klassrum Norrköping
Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Samhällskunskap årskurs 4-6 Distans Distans
Samhällsplanering, kandidatprogram Klassrum Linköping
Vetenskapsteori för samhällsvetare Distans Distans
Välfärdssystem i Europa: idéer, policies och effekter Klassrum Linköping
Geografi
Geografi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Geografi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Geografi årskurs 4-6 Distans Distans
Samhällsvetarprogrammet
Vetenskapsteori för samhällsvetare Distans Distans
Statistik
Grundläggande statistik Klassrum Linköping
Regressions- och tidsserieanalys Klassrum Linköping
Surveymetodik Klassrum Linköping
Statsvetenskap
Att leda lärprocesser Klassrum Linköping
Den akademiska skrivprocessen Distans Distans
Den europeiska integrationens utmaningar Klassrum Linköping
Handledning inom förskole- och lärarutbildning Distans Distans
Makt, ordning och konflikt i internationell politik Klassrum Linköping
Statsbildning och demokratisering i Afrika och Mellanöstern Klassrum Linköping
Statsbildning och demokratisering i Afrika och Mellanöstern Klassrum Linköping
Statsvetenskap 1 - kurspaket Klassrum Linköping
Statsvetenskap 1 - kurspaket Klassrum Linköping
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Statsvetenskap 3 - kurspaket, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Statsvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Teknik för lärare i årskurs 7-9: Tekniska system Distans Distans
Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande Klassrum Linköping
Välfärdssystem i Europa: idéer, policies och effekter Klassrum Linköping
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barns rättigheter i policy och praktik Distans Distans
Idrott och sport
Idrott och hälsa A Klassrum Linköping
Idrott och hälsa B Klassrum Linköping
Idrott och hälsa: Boll och dans Distans Distans
Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet Distans Distans
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil Distans Distans
Idrott och hälsa: Motorik och lek Distans Distans
Sport och globalisering Klassrum Norrköping
Språk
Asienkunskap - inriktning Japan Klassrum Linköping
Asienkunskap - inriktning Kina Klassrum Linköping
Bedömning av andraspråksutveckling och analys av texter Distans Distans
Digitala medier i svenska som andraspråksundervisningen Distans Distans
Digitala medier i svenska som andraspråksundervisningen Distans Distans
Engelsk språkfärdighet Klassrum Linköping
Engelsk språkfärdighet Klassrum Linköping
Engelska 3, uppsats Klassrum Linköping
Engelska 3, uppsats Klassrum Linköping
Engelska språket i teori och praktik Klassrum Linköping
Engelska språket i teori och praktik Klassrum Linköping
Experimentellt skrivande Distans Distans
Experimentellt skrivande Distans Distans
Flerspråkighet - lärande och utveckling Distans Distans
Flerspråkighet i en social kontext Distans Distans
Grammatik för skrivutveckling Distans Distans
International Business English Klassrum Linköping
Japan - kultur, tänkande och språk Distans Distans
Japanska för yrkeslivet 1A - nybörjarkurs i muntlig språkfärdighet Distans Distans
Japanska för yrkeslivet 1B - nybörjarkurs i skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Japanska för yrkeslivet 2A - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet Distans Distans
Japanska för yrkeslivet 2B - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Kinesiska för yrkeslivet 1A - nybörjarkurs i muntlig språkfärdighet Distans Distans
Kinesiska för yrkeslivet 1B - nybörjarkurs i skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Kinesiska för yrkeslivet 2A - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet Distans Distans
Kinesiska för yrkeslivet 2B - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Modern engelsk litteratur Klassrum Linköping
Modern engelsk litteratur Klassrum Linköping
Skrivande för vardag, studier och yrkesliv Distans Distans
Språkdidaktik för modersmålslärare Distans Distans
Språktypologi i relation till svenska som andraspråk Distans Distans
Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktik i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Svenska för utländska studenter nivå B2, text och grammatik, distanskurs Distans Distans
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp) Distans Distans
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (16-30 hp) Distans Distans
Uppsats i svenska som andraspråk Distans Distans
Uttalsmetodik - att undervisa uttal i svenska som andraspråk Distans Distans
Uttalsmetodik - att undervisa uttal i svenska som andraspråk Distans Distans
Engelska
Akademisk engelska, grundkurs Klassrum Linköping
Akademisk engelska, grundkurs Klassrum Linköping
Akademisk engelska, grundkurs, distans Distans Distans
Akademisk engelska, grundkurs, distans Distans Distans
Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod Klassrum Linköping
Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod Klassrum Linköping
Engelska 1, grundkurs Klassrum Linköping
Engelska 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Engelska som professionsspråk med teknisk inriktning Distans Distans
Engelska: Professionsspråk med inriktning mot professionell skriftlig kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Engelska: Professionsspråk med inriktning mot professionell skriftlig kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Interkulturell kommunikation i en engelsktalande värld Distans Distans
Interkulturell kommunikation i en engelsktalande värld Distans Distans
Kontrastiva moment för engelsklärare Distans Distans
Kontrastiva moment för engelsklärare Distans Distans
Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Linköping
Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Linköping
Franska
Frankrike idag Distans Distans
Frankrikes ekonomi Distans Distans
Fransk affärskultur och näringsliv Distans Distans
Franska med teknisk inriktning Distans Distans
Franska: Språk och professionell kommunikation, nivå B1 Distans Distans
Franska: Språk och professionell kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Franska: språkfärdighet och muntlig kommunikation med inriktning på franska, nivå C1 Distans Distans
Professionsspråk: Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans Distans
Professionsspråk: Franska: att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Spanska
Professionsspråk: Ett föränderligt Latinamerika - Att förstå dagens Latinamerika Distans Distans
Professionsspråk: Spanska - Grunder i spanska Distans Distans
Professionsspråk: Spanska: Att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Spanien idag Distans Distans
Spaniens ekonomi Distans Distans
Spansk affärskultur och näringsliv Distans Distans
Spanska 1: Att kommunicera på spanska Distans Distans
Spanska med teknisk inriktning Distans Distans
Spanska: Språk och professionell kommunikation, nivå B1 Distans Distans
Spanska: Språk och professionell kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Svenska
Att undervisa andraspråkselever Distans Distans
Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 Distans Distans
Behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska: akademiskt och professionellt språkbruk Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska: akademiskt och professionellt språkbruk Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurser i svenska Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurser i svenska Klassrum Linköping
Den akademiska skrivprocessen Distans Distans
Flerspråkig utveckling och andraspråksinlärning Distans Distans
Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter Distans Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Förberedd? Introduktion till akademiskt skrivande Distans Distans
Förberedd? Introduktion till akademiskt skrivande Distans Distans
Intensivkurs i svenska Distans Distans
Intensivkurs i svenska Distans Distans
Litteracitetsutveckling i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Läs- och skrivutveckling hos vuxna andraspråksinlärare Distans Distans
Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 Distans Distans
Retorik: Att skriva, distanskurs Distans Distans
Skrivande för vardag, studier och yrkesliv Distans Distans
Skönlitteratur i Svenska som andraspråk - litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Svenska för studier och yrkesliv: Akademiskt läsande Klassrum Linköping
Svenska för studier och yrkesliv: Akademiskt skrivande Distans Distans
Svenska för studier och yrkesliv: Muntlig kommunikation Klassrum Linköping
Svenska för studier och yrkesliv: Skönlitterärt läsande Klassrum Linköping
Svenska för utländska studenter nivå B1:1, distanskurs Distans Distans
Svenska för utländska studenter nivå B1:1, distanskurs Distans Distans
Svenska för utländska studenter nivå B1:2, distanskurs Distans Distans
Svenska för utländska studenter nivå B1:2, distanskurs Distans Distans
Svenska för utländska studenter nivå B2, tala och skriva, distanskurs Distans Distans
Svenska för utländska studenter nivå B2, tala och skriva, distanskurs Distans Distans
Svenska för utländska studenter nivå B2, text och grammatik, distanskurs Distans Distans
Svenska för utländska studenter - nivå A1, distans Distans Distans
Svenska för utländska studenter - nivå A1, distans Distans Distans
Svenska för utländska studenter - nivå A2, distanskurs Distans Distans
Svenska för utländska studenter - nivå A2, distanskurs Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Svenska som andraspråk I Distans Distans
Svenska som andraspråk II Distans Distans
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp) Distans Distans
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp) Distans Distans
Svenska språket - Funktionellt skrivande Klassrum Linköping
Svenska språket - Grammatiska perspektiv Klassrum Linköping
Svenska språket - Professionell kommunikation i tal och skrift Klassrum Linköping
Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap Klassrum Linköping
Svenska språket - Språksociologi Klassrum Linköping
Svenska språket - Språkvetenskapligt arbete Klassrum Linköping
Svenska språket - Textanalys Klassrum Linköping
Svenska språket 1, Det moderna språksamhället Distans Distans
Svenska språket 1, Det moderna språksamhället Klassrum Linköping
Svenska språket 2 - Perspektiv på språket Distans Distans
Svenska språket 2 - Perspektiv på språket Klassrum Linköping
Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap Distans Distans
Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap Klassrum Linköping
Svenska språket i arbetslivet Klassrum Linköping
Svenska språkets struktur Klassrum Linköping
Svenska språkets struktur och grammatikdidaktik i det flerspråkiga klassrummet Distans Distans
Svenska språkets ursprung och utveckling Klassrum Linköping
Systemisk-funktionell grammatik Distans Distans
Teorier och vetenskapliga metoder i andraspråksforskning Distans Distans
Textlaboration för svensklärare Distans Distans
Textlaboration för svensklärare Distans Distans
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Utforskande litteratursamtal Distans Distans
Tyska
Professionsspråk: Tyska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Tysk affärskultur och näringsliv Distans Distans
Tyska med teknisk inriktning Distans Distans
Tyska: Språk och professionell kommunikation, nivå B1 Distans Distans
Tyska: Språk och professionell kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Tyskland idag Distans Distans
Tysklands ekonomi Distans Distans
Teknik
Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat Distans Distans
Teknik för lärare i årskurs 7-9: Teknik i skolan Distans Distans
Teknik för lärare i årskurs 7-9: Teknik och design Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Barnlitteratur Distans Distans
Folkbildningens idé och utveckling Distans Distans
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, halvfart Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, halvfart Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, helfart Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, helfart Distans Distans
Fritidspedagogik i fritidshem 2 Distans Distans
Förskollärarprogrammet Klassrum Norrköping
Handledning inom förskole- och lärarutbildning Distans Distans
Historia årskurs 4-6 Distans Distans
Idrott och hälsa: Identitet och inkludering Distans Distans
Idrott och hälsa: Motivation och idrottspsykologi Distans Distans
Internationell kurs i muntligt berättande Klassrum Linköping
Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer - ämneslärare Distans Distans
Matematik för grundlärare 4-6 Distans Distans
Matematik för grundlärare F-3 Distans Distans
Matematikdidaktik åk F-3 Distans Distans
Pedagogik 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Religionskunskap årskurs 4-6 Distans Distans
Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare Distans Distans
UFO - från foliehatt till forskningsämne Distans Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag Distans Distans
Virtuell simuleringsundervisning om kontroversiella frågor Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Nynäshamn
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Norrtälje
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Norrköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Klassrum Mariestad
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Klassrum Västerås
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Klassrum Vetlanda
Teknik för lärare åk 1-3 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Teknik för lärare åk 4-6 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Textilslöjd (31-37.5 hp) Klassrum Linköping
Textilslöjd 38.5-60hp Klassrum Linköping
Trä- och metallslöjd (31-37.5hp) Klassrum Linköping
Trä- och metallslöjd 38.5-60hp Klassrum Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, 30-120 hp Distans Distans
Pedagogik
Förskolans pedagogiska uppdrag i relation till barns livsvillkor, lek, utveckling och lärande Distans Distans
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Pedagogik 1 Klassrum Linköping
Pedagogik 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupningskurs Distans Distans
Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande Klassrum Linköping
Vuxenpedagogik, grundkurs Distans Distans
Specialpedagog
Det funktionsvarierade klassrummet - NPF i skolan Distans Distans
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning grundlärare 4-6 75 hp Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning grundlärare F-3 75 hp Distans Distans
Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer - ämneslärare Distans Distans
Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare Distans Distans
Vård / Omsorg
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Linköping
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Norrköping
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Linköping
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Linköping
Medicin
Barn- och ungdomspsykiatri Klassrum Linköping
Medicinsk genetik och genomik, del I Distans Distans
Preparandkurs i grundläggande biomedicin Distans Distans
Svensk rasbiologi genom historien och dess tillämpningar Distans Distans
Vetenskapsteori för medicinare Distans Distans
Vetenskapsteori för medicinare Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Linköping
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Norrköping
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Funktionshinder, kommunikation och kognition, avancerad kurs Klassrum Linköping
Kognition och funktionshinder Klassrum Linköping
Utvärdering och kognitiv mätning Klassrum Linköping
Psykologi
Avancerad kognitiv psykologi Klassrum Linköping
Avancerad utvecklingspsykologi Klassrum Linköping
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi Klassrum Linköping
Klimatvetenskap och klimatförändringar Klassrum Linköping
Kognitionsvetenskap, masterprogram Klassrum Linköping
Psykologi 4, avancerad nivå Klassrum Linköping
Psykologi 5 Klassrum Linköping
Psykoterapi
Psykoterapi Introduktion till KBT och Relationell PDT Klassrum Linköping
Sociologi
Barn och familjer i det sociala arbetet Klassrum Norrköping
Barn och unga i samhällsvård Klassrum Norrköping
Barns rättigheter och mänskliga rättigheter i socialt arbete Klassrum Norrköping
Ledarskap i det sociala arbetets organisationer Klassrum Norrköping
Ledarskap och organisering i socialt förändringsarbete Klassrum Norrköping
Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete Klassrum Norrköping
Samtal som hantverk i socialt arbete: analys, forskning och förbättring Klassrum Norrköping
Socialt arbete i en tid av globalisering och transnationell migration Klassrum Norrköping
Socialt förändringsarbete och insatser mot ojämlikhet Klassrum Norrköping
Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå Klassrum Linköping
Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet i socialt arbete Klassrum Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot utredning av barn, ungdomar och familj Klassrum Norrköping
Överskuldsättning - Att upptäcka, utreda och åtgärda Klassrum Norrköping
Bygg / Anläggning
Elektriker
Electronics Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Data / IT
Algoritmisk problemlösning: Grafer och flöden Distans Distans
Algoritmisk problemlösning: Grafer och flöden Distans Distans
Algoritmisk problemlösning: Sökning och dynamisk programmering Distans Distans
Algoritmisk problemlösning: Sökning och dynamisk programmering Distans Distans
Computational Social Science, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Computational Social Science, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Computer Science, masterprogram Klassrum Linköping
Computer Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Cybersecurity, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
IT och management, masterprogram Klassrum Linköping
Kryptoteknik Distans Distans
Natural Language Processing (NLP) Distans Distans
Natural Language Processing (NLP) Distans Distans
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Datavetenskap
Beräkningsmetoder för att studera organisationer Klassrum Norrköping
Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen Klassrum Norrköping
Big data: Sociala processer och etiska frågor Klassrum Norrköping
Data Science and Information Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Den samhällsvetenskapliga forskningens logik Klassrum Norrköping
Maskininlärning för samhällsvetenskap Klassrum Norrköping
Ojämlikhet och segregation: Teorier och mått Klassrum Norrköping
IT-säkerhet
Cybersecurity, masterprogram Klassrum Linköping
Ekonomi
Class, Labour Migration and Globalization Klassrum Norrköping
Industrial Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Nationalekonomi, masterprogram Klassrum Linköping
The World System in the Post-colonial Era Klassrum Norrköping
Företagsekonomi
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Program - Second admission round (op Klassrum Linköping
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission Klassrum Linköping
One Year Master - Business and Marketing Analytics Klassrum Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Nationalekonomi
Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata Klassrum Linköping
Ekonometri: Tidsseriedata Klassrum Linköping
Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori Klassrum Linköping
Mikroekonomisk analys Klassrum Linköping
Mikroekonomisk teori Klassrum Linköping
One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser Klassrum Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser Klassrum Linköping
Spelteori Klassrum Linköping
Redovisning / Bokföring
One Year Master - Redovisning och finans Klassrum Linköping
Farmaci
Biomedicin
Avancerad immunologi Klassrum Linköping
Avancerad neurobiologi Klassrum Linköping
Infektionsbiologi med kliniska perspektiv Klassrum Linköping
Kardiovaskulär biologi Klassrum Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (nationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Molekylär och medicinsk farmakologi Klassrum Linköping
Molekylär och medicinsk genetik Klassrum Linköping
Molekylär virologi Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Stamceller och tillämpad regenerativ medicin Klassrum Linköping
Tumörbiologi Klassrum Linköping
Humaniora
Agentbaserad modellering Klassrum Norrköping
Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning Klassrum Norrköping
Ethics, Science, and Policy, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Modellering av diskreta val Klassrum Norrköping
Samhällsomställningar för hållbar utveckling Klassrum Linköping
Social nätverksanalys Klassrum Norrköping
Filosofi
Aktuella frågor inom etik, vetenskap och policy Klassrum Linköping
Beskattning, policy och filosofi Klassrum Linköping
Ethics, Science, and Policy, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Etik och vårdens prioriteringar Klassrum Linköping
Forskningsetik och forskningsbaserad kunskap Klassrum Linköping
Medicinens filosofi Klassrum Linköping
Policymakandets filosofi Klassrum Linköping
Praktisk filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Praktisk filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Klassrum Linköping
Vetenskapliga modeller: normativa och praktiska aspekter Klassrum Linköping
Vetenskapsteori inom policymakande Klassrum Linköping
Genusvetenskap
Dekolonialt feministiskt tänkande, aktivism och konst Distans Distans
Feministisk miljöhumaniora Distans Distans
Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik Distans Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme, Distance Distans Distans
Genus, arbete och social reproduktion Distans Distans
Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring Klassrum Linköping
Queerstudier: subjekt, kroppar, ekologier Distans Distans
Konstvetenskap
Konstvetenskap 4, avancerad kurs Distans Distans
Konstvetenskap 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Kulturvetenskap
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Inkludering, medborgarskap och exkludering Klassrum Norrköping
Intersectional Migration Studies: Bodies, Genders, Sexualities Klassrum Norrköping
Migration, Health and Biopolitics Klassrum Norrköping
Minne, makt, motstånd Distans Distans
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts Klassrum Norrköping
Litteraturvetenskap
Genus i litteratur och film, avancerad kurs Klassrum Linköping
Litteraturfördjupning inom fysioterapi Distans Distans
Litteraturfördjupning inom fysioterapi Distans Distans
Magisterkurs i litteraturvetenskap Klassrum Linköping
Magisterkurs i litteraturvetenskap Klassrum Linköping
Religionsvetenskap
Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, magisteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, masteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs Distans Distans
Ingenjör
Industrial Engineering and Management, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Byggnadsteknik
Digitaliserat byggande, masterprogram Klassrum Norrköping
Design och produktutveckling
Design, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Systemsäkerhet Distans Distans
Elektroteknik
Data Science and Information Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Electronics Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Maskinteknik
Aeronautical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Aeronautical Engineering, masterprogram - Andra sökomgången för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Medicinsk teknik
Biomedical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Biomedical Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Datortomografi (DT), teknik, fysik och metodik Distans Distans
E-hälsa: visioner och verktyg Distans Distans
Teknisk fysik
Materials Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Juridik
Affärsjuridik
Affärsjuridiska masterprogrammet Klassrum Linköping
Proaktiv affärsrätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Vetenskaplig visualisering Distans Distans
Grafisk design
Design, masterprogram Klassrum Linköping
Medieproduktion
Magisterprojekt i kultur- och mediegestaltning Klassrum Norrköping
Medie- och kulturproduktion Klassrum Norrköping
Ledarskap / Organisation
Ledarskap i det sociala arbetets organisationer Klassrum Norrköping
Naturvetenskap
Ecology and Sustainable Development, masterprogram Klassrum Linköping
Ecology and Sustainable Development, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Smärta och smärtbehandling Distans Distans
Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar Klassrum Linköping
Biologi
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram Klassrum Linköping
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Protein Science, masterprogram Klassrum Linköping
Protein Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Fysik
Materials Science, masterprogram Klassrum Linköping
Geovetenskap
Hållbar resurshantering Klassrum Linköping
Kemi
Chemistry, masterprogram Klassrum Linköping
Chemistry, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Matematik
Matematik, masterprogram Klassrum Linköping
Miljö
Environmental and Resource Use Challenges Klassrum Linköping
Kritiska perspektiv på hållbar utveckling Klassrum Linköping
Miljöpolitik och miljöstyrning Klassrum Linköping
Science for Sustainable Development, Master's programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Science for Sustainable Development, Master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Sustainability in the urban realm: city/neighbourhood/home Klassrum Linköping
Visualisering av utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling Klassrum Linköping
Vår planet i förändring Klassrum Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering Distans Distans
Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar Distans Distans
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering Distans Distans
Hälsofrämjande åtgärder och rehabilitering för äldre personer - inriktning arbetsterapi/fysioterapi Distans Distans
Ledning och strategiskt personalarbete 4 Klassrum Linköping
HR
Human Resources, Masterprogram Klassrum Linköping
Samhällsvetenskap
Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round Distans Distans
Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Distans Distans
Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round Klassrum Norrköping
Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Att utforska det åldrande samhället I - forskningsmetoder inom åldrande och social förändring Distans Distans
Att utforska det åldrande samhället I - forskningsmetoder inom åldrande och social förändring Klassrum Norrköping
Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring II Klassrum Norrköping
Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring II Distans Distans
Framtida perspektiv på åldrande och social förändring Distans Distans
Framtida perspektiv på åldrande och social förändring Klassrum Norrköping
Policy och policyrådgivning i ett åldrande samhälle Distans Distans
Policy och policyrådgivning i ett åldrande samhälle Klassrum Norrköping
Social struktur, ojämlikhet och exkludering i en åldrande värld Klassrum Norrköping
Social struktur, ojämlikhet och exkludering i en åldrande värld Distans Distans
Åldrande, välfärd och samhällelig hållbarhet Klassrum Norrköping
Åldrande, välfärd och samhällelig hållbarhet Distans Distans
Åldrandepolicys Distans Distans
Åldrandepolicys Klassrum Norrköping
Samhällsplanerarprogrammet
Kritiska perspektiv på planering för hälsa Klassrum Linköping
Matlandskap i strategisk samhällsplanering Klassrum Linköping
Statistik
Avancerad statistik Klassrum Linköping
Statistik och dataanalys I Klassrum Norrköping
Statistik och dataanalys II Klassrum Norrköping
Statsvetenskap
Contemporary European Institutions Klassrum Linköping
Contemporary Issues in International Governance Klassrum Linköping
Diplomacy and Foreign Policy Analysis Klassrum Linköping
Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning Klassrum Linköping
Europe's Relations with the World Klassrum Linköping
International and European Law Klassrum Linköping
International and European Relations, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
International and European Relations, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
International and European Security Klassrum Linköping
International Governance and Civil Society Klassrum Linköping
International Organisations: Theory and Practice Klassrum Linköping
International Relations Theory Klassrum Linköping
Kommunal självstyrelse och förvaltning Klassrum Linköping
Ledarskap och styrning i offentliga organisationer Klassrum Linköping
Migration and Asylum Policy in the European Union Klassrum Norrköping
Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram Klassrum Linköping
Studiet av staten och den offentliga förvaltningen Klassrum Linköping
The Politics and Economics of International Relations Klassrum Linköping
Utvärdering av offentlig politik Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare Distans Distans
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barn och ungdomar som utmanar skolan Distans Distans
Skola och sexualitet - från barn till ungdom Distans Distans
Språk
Engelska, History of English, avancerad kurs Klassrum Linköping
Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs Klassrum Linköping
English, Applied Theory and Method, advanced level Klassrum Linköping
English, Applied Theory and Method, advanced level Klassrum Linköping
English, Writers and Contexts, advanced level Klassrum Linköping
English. Translation, advanced level Klassrum Linköping
Flerspråkig litteracitet Distans Distans
Interaktionsanalys Klassrum Linköping
Engelska
Engelska, Academic Writing, avancerad kurs Klassrum Linköping
Engelska, avancerad kurs, Critical Engagements Klassrum Linköping
Magisterkurs i engelska Klassrum Linköping
Magisterkurs i engelska Klassrum Linköping
Svenska
Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter - Fördjupningskurs Distans Distans
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Klassrum Linköping
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Distans Distans
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Klassrum Linköping
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Distans Distans
Teknik
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram Klassrum Norrköping
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Norrköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Utbildning / Pedagogik
Child Studies, Master´s Programme, Distance Distans Distans
Forskningsteori och undersökningsmetoder Klassrum Linköping
Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning Klassrum Linköping
Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare Distans Distans
Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart Distans Distans
Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart Distans Distans
Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet Klassrum Linköping
Pedagogik 4 Klassrum Linköping
Skolmobbning och sociala processer Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Specialpedagogprogrammet Distans Distans
Utomhuspedagogik i teori och praktik Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och forskningsmetod: Kvalitativ analys Distans Distans
Pedagogik
Att analysera, designa och utveckla undervisning - ett ämnesdidaktiskt perspektiv Distans Distans
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola Distans Distans
Utbildningsledarskap Distans Distans
Utomhuspedagogik med fokus på lärande för hållbar utveckling Distans Distans
Vård / Omsorg
Barnmorskeprogrammet Klassrum Linköping
Barnmorskeprogrammet Klassrum Jönköping
Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin Distans Distans
Fördjupningskurs i ortopedi Klassrum Jönköping
Handledning och lärande inom hälso-och sjukvårdens professionsutbildningar Distans Distans
Inkontinens och inkontinensvård Klassrum Norrköping
Katastrofmedicin Distans Distans
Katastrofmedicin Distans Distans
Kontaktsjuksköterska i cancervård Klassrum Linköping
Masterprogrammet i genetisk vägledning Klassrum Linköping
Neurorehabilitering och samverkan i team Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, magister Distans Distans
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Norrköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Jönköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Klassrum Nyköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Klassrum Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Klassrum Jönköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Jönköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Karlstad
Folkhälsovetenskap
Arbete, hälsa och välfärdssystem Distans Distans
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap Distans Distans
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården Distans Distans
Socialepidemiologi Distans Distans
Fysioterapeut
Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär Klassrum Linköping
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder Distans Distans
Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin Distans Distans
Idrottsmedicin Klassrum Linköping
Litteraturfördjupning inom fysioterapi Distans Distans
Litteraturfördjupning inom fysioterapi Distans Distans
Global hälsa
Global hälsa Distans Distans
Logoped
Examensarbete - master/Logopedi Klassrum Linköping
Examensarbete - master/Logopedi Klassrum Linköping
Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi Klassrum Linköping
Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi Klassrum Linköping
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt III Klassrum Linköping
Medicin
Arytmier Klassrum Linköping
Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av bukorgan Distans Distans
Diabetes och diabetesvård I Klassrum Norrköping
Diabetes och diabetesvård II Klassrum Norrköping
Evidensbaserat omhändertagande av cervikal- och thorakalryggsbesvär Klassrum Linköping
Fördjupningskurs i ortopedi Klassrum Jönköping
Hjärtsvikt, klaffsjukdom och medfödda hjärtfel hos vuxna Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 15 hp Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 30 hp Distans Distans
Teoretiska perspektiv på interprofessionell utbildning, lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktik samt socialtjä Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Linköping
Neurokirurgi vid neurologisk sjukdom och skada Klassrum Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Klassrum Linköping