Visa allastudier.se som: Mobil

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

Linköpings universitets ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort.

Linköpings universitet har gjort sig känd som en förnyare av utbildning och forskning genom:

  • nya utbildningar som har fått efterföljare på andra universitet, t.ex. civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi
  • ny pedagogik
  • LiU's satsning på tvärvetenskap och nya forskningsområden
  • LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Linköpings universitet är det universitet som har flest professionsutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

Visa alla utbildningar med Linköpings universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Beteendevetenskaplig grundkurs Klassrum Linköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Etik 1, grundkurs Klassrum Linköping
Etik och tillämpad etik Klassrum Linköping
Från olikhet till ojämlikhet ett samhällsvetenskapligt perspektiv Klassrum Norrköping
Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs Klassrum Linköping
Metoder för att analysera individuell utveckling, livslopp och social förändring Klassrum Norrköping
Genusvetenskap
Feministisk miljöhumaniora Distans Distans
Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik Distans Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme Distans Distans
Genusvetenskap en introduktion Klassrum Linköping
Jämställdhet och rättvisa i organisationer Distans Distans
Kroppen: mer än kött och blod Klassrum Linköping
Reading Gender Klassrum Linköping
Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism Klassrum Linköping
Psykologi
Avancerad utvecklingspsykologi Klassrum Linköping
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi Klassrum Linköping
Idrottspsykologi Klassrum Linköping
Psykologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Psykologi 4, avancerad nivå Klassrum Linköping
Psykologi, metod och projekt, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Samhällsvetenskap
Agentbaserad modellering Klassrum Norrköping
Beräkningsmetoder för att studera organisationer Klassrum Norrköping
Beräkningsmetoder för kulturella marknader och social dynamik Klassrum Norrköping
Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen Klassrum Norrköping
Big data: Sociala processer och etiska frågor Klassrum Norrköping
Business Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Business Ethics, basic course Klassrum Linköping
Den moderna litteraturens historia Klassrum Linköping
Den äldre litteraturens historia Klassrum Linköping
Det åldrande samhällets sociologi en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förän Klassrum Norrköping
Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning Klassrum Norrköping
Ethics and Migration, advanced course Klassrum Linköping
Globalisation and Global Justice, advanced course Klassrum Linköping
Globalisation and Global Justice, basic course Klassrum Linköping
Livsvillkor - arbete - identitet, fortsättningskurs Klassrum Norrköping
Modellering av diskreta val Klassrum Norrköping
Social and Political Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Social and Political Ethics, basic course Klassrum Linköping
Social nätverksanalys Klassrum Norrköping
Vetenskapsteori för samhällsvetare Distans Distans
Sociologi
Att forska om välfärd och rättigheter Klassrum Norrköping
Magisteruppsats i socialt arbete Klassrum Norrköping
Masteruppsats i socialt arbete Klassrum Norrköping
Social utsatthet och sociala problem i teoretisk belysning Klassrum Norrköping
Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning Klassrum Norrköping
Sociologi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Sociologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete Klassrum Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet Klassrum Norrköping
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Norrköping
Statistik
Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Regressions- och tidsserieanalys Klassrum Linköping
Statistik och dataanalys II Klassrum Norrköping
Surveymetodik Klassrum Linköping
Statsvetenskap
Class, Labour Migration and Globalization Klassrum Norrköping
Contemporary European Governance Klassrum Linköping
Contemporary European Institutions Klassrum Linköping
Contemporary Issues in International Governance Klassrum Linköping
Den akademiska skrivprocessen Distans Distans
Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning Klassrum Linköping
Europe in the World Klassrum Linköping
Europe's Relations with the World Klassrum Linköping
Forskningsteori och undersökningsmetoder Klassrum Linköping
History of European Identity Klassrum Linköping
Inkludering, medborgarskap och exkludering Klassrum Norrköping
International and European Law Klassrum Linköping
International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
International and European Security Klassrum Linköping
International Governance and Civil Society Klassrum Linköping
International Organisations: Theory and Practice Klassrum Linköping
International Relations Theory Klassrum Linköping
Kommunal självstyrelse och förvaltning Klassrum Linköping
Migration and Asylum Policy in the European Union Klassrum Norrköping
Statsvetenskap 1 - kurspaket Klassrum Linköping
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Statsvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
The Politics and Economics of International Relations Klassrum Linköping
The World System in the Post-colonial Era Klassrum Norrköping
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Utvärdering av offentlig politik Klassrum Linköping
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elektroniska kretsar och system, masterprogram Klassrum Linköping
Data / IT
Bayesian Learning Klassrum Linköping
Computational Social Science, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Datavetenskap, masterprogram Klassrum Linköping
Datorintensiva statistiska metoder Klassrum Linköping
Grunderna i AI Distans Distans
Grundläggande datasäkerhet Distans Distans
Multivariata statistiska metoder Klassrum Linköping
Perspectives on Digitalization Klassrum Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Text Mining Klassrum Linköping
Programmering
Programmering i R Klassrum Linköping
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Linköping
Ekonometri Klassrum Linköping
Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete Klassrum Linköping
Finansiell ekonomi Klassrum Linköping
Företagsekonomi 2 Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Redovisning Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Styrning Klassrum Linköping
Grundläggande statistik Klassrum Linköping
HRM and Leadership Klassrum Linköping
Industriell ekonomi, masterprogram Klassrum Linköping
International Business Klassrum Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Klassrum Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Klassrum Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Klassrum Linköping
Miljöekonomi Klassrum Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Strategy and International Management Klassrum Linköping
Sustainable Business - an ecological perspective Klassrum Linköping
Nationalekonomi
Beteendeekonomi Klassrum Linköping
Development Economics Klassrum Linköping
Ekonometri Klassrum Linköping
Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata Klassrum Linköping
Ekonometri: Tidsseriedata Klassrum Linköping
Hälsoekonomi och etik Klassrum Linköping
Industrial Organization Klassrum Linköping
Institutionell teori och analys Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori och politik Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori och politik Klassrum Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Klassrum Linköping
Matematiska metoder i nationalekonomi Klassrum Linköping
Nationalekonomi 1, grundkurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 3, fördjupningskurser Klassrum Linköping
Risk Management of Financial Markets and Institutions Klassrum Linköping
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Klassrum Linköping
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Formgivning 2, grundkurs Distans Distans
Skapande arbete med ull, grundkurs Distans Distans
Slöjd - Textilslöjd, 1-30 hp Klassrum Linköping
Musik
Körsång 2 Klassrum Linköping
Körsång 3 Klassrum Linköping
Teater / Artist
International Course in Drama Communication A Klassrum Linköping
Hantverk
Textilhantverk
Textil formgivning 1, grundkurs Distans Distans
Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans Distans
Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans Distans
Trähantverk
Slöjd - Trä- och metallslöjd 1-30 hp Klassrum Linköping
Juridik
Associationsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Beskattningsrätt, halvfart Klassrum Linköping
EU Law Klassrum Linköping
EU:s inre marknad Klassrum Linköping
Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs Klassrum Linköping
Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Intellectual Property Rights Klassrum Linköping
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs Distans Distans
Komparativ rätt Klassrum Linköping
Kommunikation / Media
Mediernas språk och innehåll Klassrum Linköping
Film
Philosophy and Film Klassrum Linköping
Grafisk design
Design, masterprogram Klassrum Linköping
Experimentellt arbete Klassrum Linköping
Informationsvetenskap
E-hälsa: visioner och verktyg, 7,5 hp Klassrum Linköping
Multimedia
Från glasmontrar till digitala skärmar - rum, föremål och digital teknik Klassrum Norrköping
Presentationsteknik och retorik
Presentationsteknik Klassrum Linköping
Retorik i professionella sammanhang Klassrum Norrköping
Retorik: Att skriva Klassrum Linköping
Retorik: Att tala Klassrum Linköping
Kultur / Humanistiska inriktningar
Filosofi
1900-talets filosofi Klassrum Linköping
Applied Ethics, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Biomedical Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Biomedical Ethics, basic course Klassrum Linköping
Den artificiella intelligensens etik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Environmental and Animal Ethics, basic course Klassrum Linköping
Ethics and Migration, basic course Klassrum Linköping
Filosofi 1 Klassrum Linköping
Filosofi 2 Klassrum Linköping
Filosofins historia Klassrum Linköping
Hjärna och medvetande Distans Distans
Logik och filosofisk instrumentkurs Klassrum Linköping
Politisk filosofi och samhällsfilosofi Klassrum Linköping
Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Klassrum Linköping
Språkfilosofi och kunskapsteori Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs) Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och metafysik Klassrum Linköping
Historia
Historia 1, grundkurs Klassrum Linköping
Historia 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Historia 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Internationellt
The Swedish Model Klassrum Linköping
Konstvetenskap
Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 4, avancerad kurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Samtida arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Linköping
Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900 Distans Distans
Teori och metod ur ett konstvetenskapligt perspektiv Klassrum Linköping
Utopiska visioner om det hållbara samhället Klassrum Norrköping
Kulturvetenskap
Designhistoria och designteori Klassrum Linköping
Entreprenörskap för kulturarbetare Klassrum Linköping
European Democratic Culture Klassrum Linköping
Historia 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Hästkulturer i förvandling Distans Distans
Kulturens villkor Klassrum Linköping
Medier, kommunikation och offentlighet Klassrum Linköping
Medier, kommunikation och samtidskultur Klassrum Linköping
New Social Movements Klassrum Norrköping
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts Klassrum Norrköping
Litteraturvetenskap
Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod Klassrum Linköping
Från bok till skärm - och vidare. Litteratur och mediekulturer från 1960-talet till idag Klassrum Linköping
Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 1, grundkurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Magisterkurs i litteraturvetenskap Klassrum Linköping
Rum, platser och världar i populärfiktion Klassrum Linköping
Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Linköping
Transmedialt berättande Klassrum Linköping
Ungdomslitteratur Klassrum Linköping
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln Klassrum Linköping
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska Distans Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska Distans Distans
Islam, introduktionskurs Distans Distans
Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia Klassrum Linköping
Kristendomens historia III: Utveckling i Sverige och valfri specialisering Distans Distans
Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, magisteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, masteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs Distans Distans
Martin Luther liv, verk och receptionshistoria, grundnivå Distans Distans
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid Distans Distans
Religion och Vita huset: Från Truman till Trump Distans Distans
Religion, våld och terrorism, grundkurs Klassrum Linköping
Religionshistoria II: Levd religion i samtiden Klassrum Linköping
Religionshistoria III: Extremism och forntida religioner Klassrum Linköping
Religionshistoria uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd Distans Distans
Terrorism, Violence and Religion, basic course Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning II: Etik, kristendom och den sekulära staten Klassrum Linköping
Östasiatiska religioner, introduktion Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission Klassrum Linköping
Ledarskap och styrning i offentliga organisationer Klassrum Linköping
Ledarskap
Leadership and Culture Klassrum Linköping
Projektledning
InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt Klassrum Linköping
Natur / Djur
Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur Distans Distans
Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs Distans Distans
Hästens sinnen och beteende Distans Distans
Katters personlighet och kommunikation Distans, Klassrum Flera orter (2)
Naturvetenskap
Ekologi och miljö, masterprogram Klassrum Linköping
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi, master Klassrum Linköping
Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar Klassrum Linköping
Vetenskapsteori för naturvetare Distans Distans
Biologi
Bioinformatik Klassrum Linköping
Biologi - kurspaket Klassrum Linköping
Fortsättningskurs i etologi Distans Distans
Protein Science, masterprogram Klassrum Linköping
Tillämpad etologi och djurbiologi, masterprogram Klassrum Linköping
Biomedicin
Avancerad immunologi Klassrum Linköping
Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen Klassrum Linköping
Infektionsbiologi med kliniska perspektiv Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kardiovaskulär biologi Klassrum Linköping
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Klassrum Linköping
Molekylär och medicinsk farmakologi Klassrum Linköping
Neurobiologi Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Fysik
Materialfysik för nano- och kvantteknologi, masterprogram Klassrum Linköping
Geovetenskap
Geografi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Kemi
Kemi, masterprogram Klassrum Linköping
Matematik
Diskret matematik Klassrum Linköping
Linjär algebra Klassrum Linköping
Miljö
Analytical Frameworks in Sustainability Studies Klassrum Linköping
Climate Science and Policy Klassrum Linköping
Environmental and Resource Use Challenges Klassrum Linköping
Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet Klassrum Linköping
Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Sustainable Resources Management Klassrum Linköping
Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd Klassrum Norrköping
Visualizing Climate Change Klassrum Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar Klassrum Norrköping
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering Klassrum Norrköping
Arbetsmiljö
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Norrköping
Sport / Fritid
Barn
Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv Klassrum Linköping
Barnlitteratur Distans Distans
Child Studies, Master´s Programme Distans Distans
Idrott och sport
Idrott och hälsa B Klassrum Linköping
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil Distans Distans
Idrott och hälsa: Motorik och lek Distans Distans
Idrottsmedicin Klassrum Linköping
Språk
Engelska 3, uppsats Klassrum Linköping
Engelska, History of English, avancerad kurs Klassrum Linköping
Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs Klassrum Linköping
English, Applied Theory and Method, advanced level Klassrum Linköping
English, Writers and Contexts, advanced level Klassrum Linköping
Professionsspråk: Tyska - Grunder i tyska Klassrum Linköping
Svenska för utländska studenter - nivå A1, distans Distans Distans
Engelska
Akademisk engelska, grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle Klassrum Linköping
Engelska 1 - Muntlig och skriftlig kommunikation Klassrum Linköping
Engelska 1- Modern litteratur Klassrum Linköping
Engelska 1- Språkstudier Klassrum Linköping
Engelska 1, grundkurs Klassrum Linköping
Engelska 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Engelska 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Engelska 3, Språk och litteratur Klassrum Linköping
Engelska, Academic Writing, avancerad kurs Klassrum Linköping
International Business English Klassrum Linköping
Magisterkurs i engelska Klassrum Linköping
Franska
Professionsspråk: Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans Distans
Professionsspråk: Frankrike inifrån - Att förstå dagens Frankrike Distans Distans
Professionsspråk: Franska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Professionsspråk: Franska - Grunder i franska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Franska: Att kommunicera på franska, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Professionsspråk: Franska: Franska inför utbytesstudier Klassrum Linköping
Professionsspråk: Franska: La Suède en francais Klassrum Linköping
Spanska
Professionsspråk: Spanska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Professionsspråk: Spanska - Grunder i spanska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Spanska: Att kommunicera skriftligt på spanska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Spanska: Kultur och samhälle i Spanien Distans Distans
Professionsspråk: Spanska: Spanska inför utbytesstudier Klassrum Linköping
Svenska
Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 Distans Distans
Behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande inom EU Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2 Klassrum Linköping
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Klassrum Linköping
Retorik: Att skriva, distanskurs Distans Distans
Svenska för studier och yrkesliv Klassrum Linköping
Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs Klassrum Linköping
Svenska för utländska studenter - nivå A2, distanskurs Distans Distans
Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal Klassrum Linköping
Svenska språket - Professionell kommunikation i tal och skrift Klassrum Linköping
Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap Klassrum Linköping
Svenska språket - Språkande från barndom till ålderdom Klassrum Linköping
Svenska språket - Språksociologi Klassrum Linköping
Svenska språket - Språkvetenskaplig uppsats Klassrum Linköping
Svenska språket - Svenska språkets byggstenar Klassrum Linköping
Svenska språket - Svenska språkets ursprung och utveckling Klassrum Linköping
Svenska språket - Textanalys Klassrum Linköping
Svenska språket 1: Det moderna språksamhället Klassrum Linköping
Svenska språket och människan Klassrum Linköping
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Tyska
Att kommunicera på tyska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Tyska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Teknik
Intelligenta transportsystem och logistik, masterprogram Klassrum Norrköping
Kommunikationssystem, masterprogram Klassrum Linköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Maskinteknik
Flygteknik, masterprogram Klassrum Linköping
Introduction to Machine Learning Klassrum Linköping
Maskinteknik, masterprogram Klassrum Linköping
Medicinsk teknik
Medicinsk teknik, masterprogram Klassrum Linköping
Medicinteknisk säkerhet Klassrum Linköping
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Matematik för grundlärare 4-6 Distans Distans
Matematik för grundlärare F-3 Distans Distans
Slöjd för lärare i åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Teknik för lärare åk 1-3 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 3 Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare Distans Distans
Pedagogik
Att leda lärprocesser Klassrum Linköping
Folkbildningens idé och utveckling Distans Distans
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, helfart Klassrum Linköping
Handledning inom förskole- och lärarutbildning Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart Klassrum Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart Klassrum Linköping
Kontrastiva moment för engelsklärare Distans Distans
Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer ämneslärare Distans Distans
Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar Klassrum Linköping
Mobbning och sociala processer Distans Distans
Pedagogik 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Pedagogik 4 Klassrum Linköping
Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare Distans Distans
Skolans uppdrag och kunskap om bedömning gymnasieskolans yrkesprogram Distans Distans
Teknik för lärare åk 4-6 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet II. Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 1 Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag Distans Distans
Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande Klassrum Linköping
Vård / Omsorg
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder Distans Distans
Inkontinens och inkontinensvård Klassrum Norrköping
Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar Klassrum Linköping
Livslopp, åldrande och social exkludering Klassrum Norrköping
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling Klassrum Linköping
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 2 Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, magister Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master Klassrum Linköping
Smärta och smärtbehandling Klassrum Linköping
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp Klassrum Linköping
Folkhälsovetenskap
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom Klassrum Linköping
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått Klassrum Linköping
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö Klassrum Linköping
Informationssystem inom folkhälsovetenskap och sjukvårdsplanering Klassrum Linköping
Kvalitetsregister Klassrum Linköping
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I Klassrum Linköping
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Linköping
Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin Klassrum Linköping
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Klassrum Linköping
Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi Klassrum Linköping
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Linköping
Medicin
Diabetes och diabetesvård II Distans Distans
Katastrofmedicin Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 15 hp Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 30 hp Distans Distans
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi Klassrum Linköping
Tumörbiologi Klassrum Linköping
Vetenskapsteori för medicinare Distans Distans
Sjuksköterska
Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Linköping
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Vårdadministratör
Kontaktsjuksköterska i cancervård Klassrum Linköping

Visa alla

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Recensioner

Det finns inga recensioner för Linköpings universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön