Visa allastudier.se som: Mobil

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

Linköpings universitets ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort.

Linköpings universitet har gjort sig känd som en förnyare av utbildning och forskning genom:

  • nya utbildningar som har fått efterföljare på andra universitet, t.ex. civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi
  • ny pedagogik
  • LiU's satsning på tvärvetenskap och nya forskningsområden
  • LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Linköpings universitet är det universitet som har flest professionsutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

Visa alla utbildningar med Linköpings universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Språk
Svenska Utbildningsform Längd Ort
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2 Klassrum Linköping
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart Klassrum Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart Klassrum Linköping
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Socionomprogrammet Klassrum Norrköping
Psykologi
Beteendevetenskaplig grundkurs Klassrum Linköping
HBTQ - Psykologiska perspektiv och bemötande Klassrum Linköping
Idrottspsykologi Klassrum Linköping
Psykologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Psykologi, metod och projekt, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Sociologi
Sociologi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Sociologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Data / IT
Den artificiella intelligensens etik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grunderna i maskininlärning Distans Distans
Grundläggande datasäkerhet Distans Distans
Djur / Natur
Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur Distans Distans
Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs Distans Distans
Hästens sinnen och beteende Distans Distans
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Linköping
Japan efter andra världskriget - samhälle, ekonomi och näringsliv i det moderna Japan Distans Distans
Kina efter 1949 - samhälle, ekonomi och näringsliv i det moderna Kina Distans Distans
Ekonomi2
Grundläggande statistik Klassrum Linköping
Företagsekonomi
Ekonometri Klassrum Linköping
Finansiell ekonomi Klassrum Linköping
Företagsekonomi 2 Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Redovisning Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Styrning Klassrum Linköping
International Business Klassrum Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Klassrum Linköping
Perspectives on Digitalization Klassrum Linköping
Strategy and International Management Klassrum Linköping
Sustainable Business - an ecological perspective Klassrum Linköping
Tvärkulturellt ledarskap Klassrum Linköping
Nationalekonomi
Beteendeekonomi Klassrum Linköping
Development Economics Klassrum Linköping
Hälsoekonomi och etik Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori och politik Klassrum Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Klassrum Linköping
Matematiska metoder i nationalekonomi Klassrum Linköping
Miljöekonomi Klassrum Linköping
Nationalekonomi 1, grundkurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 3, fördjupningskurser Klassrum Linköping
Risk Management of Financial Markets and Institutions Klassrum Linköping
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Klassrum Linköping
Redovisning / Bokföring
Tyska för yrkeslivet: ekonomisk redovisning Distans Distans
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Skapande arbete med ull, grundkurs Distans Distans
Musik
Körsång 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Körsång 2 Klassrum Linköping
Teater / Artist
International Course in Drama Communication A Klassrum Linköping
Farmaci
Biomedicin
Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Linköping
Hantverk
Slöjd för lärare i åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Humaniora
Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv Klassrum Linköping
Business Ethics, basic course Klassrum Linköping
Den moderna litteraturens historia Klassrum Linköping
Den äldre litteraturens historia Klassrum Linköping
Engelska 1, grundkurs Klassrum Linköping
Engelska 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Engelska 3, Språk och litteratur Klassrum Linköping
Ethical Theory and Moral Practice, basic course Klassrum Linköping
Etik 1, grundkurs Klassrum Linköping
Folkbildningens idé och utveckling Distans Distans
Globalisation and Global Justice, basic course Klassrum Linköping
Social and Political Ethics, basic course Klassrum Linköping
Svenska språket - Språksociologi Klassrum Linköping
Filosofi
1900-talets filosofi Klassrum Linköping
Biomedical Ethics, basic course Klassrum Linköping
Environmental and Animal Ethics, basic course Klassrum Linköping
Ethics and Migration, basic course Klassrum Linköping
Etik och tillämpad etik Klassrum Linköping
Filosofi 1 Klassrum Linköping
Filosofi 2 Klassrum Linköping
Filosofins historia Klassrum Linköping
Hjärna och medvetande Distans Distans
Logik och filosofisk instrumentkurs Klassrum Linköping
Politisk filosofi och samhällsfilosofi Klassrum Linköping
Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Språkfilosofi och kunskapsteori Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Vetenskapsteori för medicinare Distans Distans
Vetenskapsteori för naturvetare Distans Distans
Vetenskapsteori för samhällsvetare Distans Distans
Vetenskapsteori och metafysik Klassrum Linköping
Genusvetenskap
Genusvetenskap en introduktion Klassrum Linköping
Kroppen: mer än kött och blod Klassrum Linköping
Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism Klassrum Linköping
Internationella relationer
The Swedish Model Klassrum Linköping
Konstvetenskap
Den tidiga modernismens konst och visuella kultur i Europa Distans Distans
Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Samtida arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Linköping
Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900 Distans Distans
Utopiska visioner om det hållbara samhället Klassrum Norrköping
Kulturvetenskap
Designhistoria och designteori Klassrum Linköping
Fransk affärskultur - från teori till praktik Distans Distans
Historia 1, grundkurs Klassrum Linköping
Historia 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Historia 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Hästkulturer i förvandling Distans Distans
Interkulturell affärskommunikation Distans Distans
Katters personlighet och kommunikation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kultur och marknadsföring Distans Distans
Medier, kommunikation och offentlighet Klassrum Linköping
Medier, kommunikation och samtidskultur Klassrum Linköping
New Social Movements Klassrum Norrköping
Litteraturvetenskap
Från bok till skärm - och vidare. Litteratur och mediekulturer från 1960-talet till idag Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 1, grundkurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Rum, platser och världar i populärfiktion Klassrum Linköping
Transmedialt berättande Klassrum Linköping
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln Klassrum Linköping
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska Distans Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska Distans Distans
Islam, introduktionskurs Distans Distans
Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia Klassrum Linköping
Kristendomens historia II: Från fornkyrkan till modern tid Distans Distans
Kristendomens historia III: Utveckling i Sverige och valfri specialisering Distans Distans
Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Martin Luther liv, verk och receptionshistoria, grundnivå Distans Distans
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid Distans Distans
Religion och Vita huset: Från Truman till Trump Distans Distans
Religion, våld och terrorism, grundkurs Klassrum Linköping
Religionshistoria II: Levd religion i samtiden Klassrum Linköping
Religionshistoria III: Extremism och forntida religioner Klassrum Linköping
Religionshistoria uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd Distans Distans
Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning II: Etik, kristendom och den sekulära staten Klassrum Linköping
Vikingarnas religion - från fornnordisk religion till modern asatro Distans Distans
Östasiatiska religioner, introduktion Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Planering av räddningssystem Distans Distans
Juridik
Associationsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Beskattningsrätt, halvfart Klassrum Linköping
EU Law Klassrum Linköping
Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Intellectual Property Rights Klassrum Linköping
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs Distans Distans
Tyska med juridisk inriktning Distans Distans
Kommunikation / Media
Mediernas språk och innehåll Klassrum Linköping
Presentationsteknik Klassrum Linköping
Film
Philosophy and Film Klassrum Linköping
Grafisk design
Utställningskunskap, grundkurs Distans Distans
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring Klassrum Linköping
Marknadsföring på den tyska marknaden Distans Distans
Retorik
Retorik i professionella sammanhang Klassrum Norrköping
Sociala medier
Från glasmontrar till digitala skärmar - rum, föremål och digital teknik Klassrum Norrköping
Ledarskap / Organisation
Projektledning
InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt Klassrum Linköping
Naturvetenskap
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Linköping
Biologi
Biologi - kurspaket Klassrum Linköping
Fortsättningskurs i etologi Distans Distans
Matematik
Diskret matematik Klassrum Linköping
Linjär algebra Klassrum Linköping
Miljö
Strimma: Hållbar utveckling Distans Distans
Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd Klassrum Norrköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Human Resource Management Klassrum Linköping
Samhällsvetenskap
Livsvillkor - arbete - identitet, fortsättningskurs Klassrum Norrköping
USA idag Distans Distans
Geografi
Geografi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Statistik
Programmering i R Klassrum Linköping
Regressions- och tidsserieanalys Klassrum Linköping
Surveymetodik Klassrum Linköping
Statsvetenskap
Contemporary European Governance Klassrum Linköping
Den akademiska skrivprocessen Distans Distans
Europe in the World Klassrum Linköping
European Democratic Culture Klassrum Linköping
Handledning inom förskole- och lärarutbildning Distans Distans
History of European Identity Klassrum Linköping
Statsvetenskap 1 - kurspaket Klassrum Linköping
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Statsvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp Distans Distans
Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) Distans Distans
Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa B Klassrum Linköping
Språk
Engelska 3, uppsats Klassrum Linköping
Frankrike idag Distans Distans
International Business English Klassrum Linköping
Introduktionskurs i affärskommunikation över språkgränserna Klassrum, Distans Flera orter (2)
Japan - efter det ekonomiska miraklet Distans Distans
Japan - kultur, tänkande och språk Distans Distans
Japanska - professionsspråk med inriktning mot ekonomi och näringsliv Distans Distans
Japanska för yrkeslivet - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet Distans Distans
Japanska för yrkeslivet - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Japanska för yrkeslivet - nybörjarkurs i muntlig språkfärdighet Distans Distans
Japanska för yrkeslivet - nybörjarkurs i skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Kina idag - den nya supermakten Distans Distans
Kina idag - kultur, tänkande och språk Distans Distans
Kinesiska - professionsspråk med inriktning mot ekonomi och näringsliv Distans Distans
Kinesiska för näringslivet Distans Distans
Kinesiska för yrkeslivet - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet Distans Distans
Kinesiska för yrkeslivet - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Kinesiska för yrkeslivet - nybörjarkurs i muntlig språkfärdighet Distans Distans
Kinesiska för yrkeslivet - nybörjarkurs i skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Litteracitetsutveckling i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Professionsspråk: Tyska - Grunder i tyska Klassrum Linköping
Spanien idag Distans Distans
Svenska språkets struktur och bedömning i det flerspråkiga klassrummet Distans Distans
Tyskland idag Distans Distans
Engelska
Akademisk engelska, grundkurs Klassrum Linköping
Akademisk engelska, grundkurs, distans Distans Distans
Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod Klassrum Linköping
Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle Klassrum Linköping
Engelska 1 - Muntlig och skriftlig kommunikation Klassrum Linköping
Engelska 1- Modern litteratur Klassrum Linköping
Engelska 1- Språkstudier Klassrum Linköping
Engelska 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Kontrastiva moment för engelsklärare Distans Distans
Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Linköping
Franska
Frankrikes ekonomi Distans Distans
Fransk affärskultur och näringsliv Distans Distans
Franska för yrkeslivet: ekonomisk redovisning Distans Distans
Franska med juridisk inriktning Distans Distans
Franska: Språk och professionell kommunikation, nivå B1 Distans Distans
Franska: Språk och professionell kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Marknadsföring på den franska marknaden Distans Distans
Professionsspråk: Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans Distans
Professionsspråk: Frankrike inifrån - Att förstå dagens Frankrike Distans Distans
Professionsspråk: Franska - Grunder i franska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Franska: Att kommunicera på franska, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Professionsspråk: Franska: att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Japanska
Japanska - Professionaliserad skriftlig och muntlig kommunikation Distans Distans
Japanska för näringslivet Distans Distans
Kinesiska
Kinesiska - Professionaliserad skriftlig och muntlig kommunikation Distans Distans
Spanska
Professionsspråk: Spanien inifrån - Att förstå dagens Spanien Distans Distans
Professionsspråk: Spanska - Grunder i spanska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Spanska: Att kommunicera skriftligt på spanska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Spanska: Att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Professionsspråk: Spanska: Spanska inför utbytesstudier Klassrum Linköping
Spaniens ekonomi Distans Distans
Spansk affärskultur och näringsliv Distans Distans
Spanska för yrkeslivet: ekonomisk redovisning Distans Distans
Spanska: Språk och professionell kommunikation, nivå B1 Distans Distans
Spanska: Språk och professionell kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Svenska
Behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande inom EU Klassrum Linköping
Retorik: Att skriva Klassrum Linköping
Retorik: Att skriva, distanskurs Distans Distans
Retorik: Att tala Klassrum Linköping
Skrivande för vardag, studier och yrkesliv Distans Distans
Svenska för studier och yrkesliv Klassrum Linköping
Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs Klassrum Linköping
Svenska för utländska studenter - nivå A1, distans Distans Distans
Svenska för utländska studenter - nivå A2, distanskurs Distans Distans
Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal Klassrum Linköping
Svenska språket - Fonetik Klassrum Linköping
Svenska språket - Professionell kommunikation i tal och skrift Klassrum Linköping
Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap Klassrum Linköping
Svenska språket - Språkande från barndom till ålderdom Klassrum Linköping
Svenska språket - Språkvetenskaplig uppsats Klassrum Linköping
Svenska språket - Svenska språkets byggstenar Klassrum Linköping
Svenska språket - Svenska språkets ursprung och utveckling Klassrum Linköping
Svenska språket - Textanalys Klassrum Linköping
Svenska språket 1: Det moderna språksamhället Klassrum Linköping
Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling Klassrum Linköping
Svenska språket och människan Klassrum Linköping
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Tyska
Professionsspråk: Tyska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Professionsspråk: Tyskland inifrån - Att förstå dagens Tyskland, 7.5 hp Distans Distans
Tysk affärskultur - från teori till praktik Distans Distans
Tysk affärskultur och näringsliv Distans Distans
Tyska för studier och yrkesliv: nybörjarkurs Distans Distans
Tyska: Språk och professionell kommunikation, nivå B1 Distans Distans
Tyska: Språk och professionell kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Tysklands ekonomi Distans Distans
Teknik
Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat Distans Distans
Teknik för lärare åk 1-3 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Teknik för lärare åk 4-6 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Maskinteknik
Industriell automation Distans Distans
Medicinsk teknik
Medicinteknisk säkerhet Distans Distans
Samhällsbyggnadsteknik
Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Barnlitteratur Distans Distans
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, halvfart Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, helfart Distans Distans
Friluftspedagogik för vuxna Distans Distans
Fritidspedagogik i fritidshem 2 Distans Distans
Internationell kurs i muntligt berättande Klassrum Linköping
Pedagogik 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Ungdomslitteratur Distans Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag Distans Distans
Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande Klassrum Linköping
Grundlärare
Matematik för grundlärare 4-6 Distans Distans
Matematik för grundlärare F-3 Distans Distans
Pedagogik
Artistic methods in education Klassrum Linköping
Att leda lärprocesser Klassrum Linköping
Ämneslärare
Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 Distans Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil Distans Distans
Idrott och hälsa: Motorik och lek Distans Distans
Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer - ämneslärare Distans Distans
Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans Distans
Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans Distans
Textilslöjd 1-30hp Klassrum Linköping
Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans Distans
Trä- och metallslöjd 1-30hp Klassrum Linköping
Vård / Omsorg
E-hälsa: visioner och verktyg Distans Distans
Medicin
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi Klassrum Linköping
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs Klassrum Linköping
Psykologi
Advanced clinical psychology Klassrum Linköping
Psykologi 4, avancerad nivå Klassrum Linköping
Psykoterapeutprogrammet - inriktning Psykodynamisk relationell terapi Klassrum Linköping
Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi Klassrum Linköping
Sociologi
Barn och familjer i det sociala arbetet Klassrum Norrköping
Barn och unga i samhällsvård Klassrum Norrköping
Ledarskap i det sociala arbetets organisationer Klassrum Norrköping
Magisteruppsats i socialt arbete Klassrum Norrköping
Masteruppsats i socialt arbete Klassrum Norrköping
Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete Klassrum Norrköping
Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning Klassrum Norrköping
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete Klassrum Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet Klassrum Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot utredning av barn, ungdomar och familj Klassrum Norrköping
Bygg / Anläggning
Elektriker
Electronics Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Data / IT
Bayesian Learning Klassrum Linköping
Computational Social Science, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Computer Science, masterprogram Klassrum Linköping
Datorintensiva statistiska metoder Klassrum Linköping
Multivariata statistiska metoder Klassrum Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Text Mining Klassrum Linköping
CAD
Avancerad CAD Distans Distans
Systemvetenskap
Systemsäkerhet Distans Distans
Ekonomi
Class, Labour Migration and Globalization Klassrum Norrköping
Industrial Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
The World System in the Post-colonial Era Klassrum Norrköping
Företagsekonomi
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission Klassrum Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Nationalekonomi
Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata Klassrum Linköping
Ekonometri: Tidsseriedata Klassrum Linköping
Institutionell teori och analys Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori Klassrum Linköping
Farmaci
Biomedicin
Avancerad immunologi Klassrum Linköping
Infektionsbiologi med kliniska perspektiv Klassrum Linköping
Kardiovaskulär biologi Klassrum Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Molekylär och medicinsk farmakologi Klassrum Linköping
Neurobiologi Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Farmakologi
Tumörbiologi Klassrum Linköping
Humaniora
Agentbaserad modellering Klassrum Norrköping
Beräkningsmetoder för att studera organisationer Klassrum Norrköping
Beräkningsmetoder för kulturella marknader och social dynamik Klassrum Norrköping
Big data: Sociala processer och etiska frågor Klassrum Norrköping
Business Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning Klassrum Norrköping
Ethical Theory and Moral Practice, advanced course Klassrum Linköping
Globalisation and Global Justice, advanced course Klassrum Linköping
Minne, makt, motstånd Distans Distans
Modellering av diskreta val Klassrum Norrköping
Social and Political Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Social nätverksanalys Klassrum Norrköping
Filosofi
Applied Ethics, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Biomedical Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Ethics and Migration, advanced course Klassrum Linköping
Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Klassrum Linköping
Genusvetenskap
Feministisk miljöhumaniora Distans Distans
Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik Distans Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme Distans Distans
Jämställdhet och rättvisa i organisationer Distans Distans
Konstvetenskap
Konstvetenskap 4, avancerad kurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturvetenskap
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Historia 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Inkludering, medborgarskap och exkludering Klassrum Norrköping
Intersectional Migration Studies: Bodies, Genders, Sexualities Klassrum Norrköping
Migration, Health and Biopolitics Klassrum Norrköping
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts Klassrum Norrköping
Reading Gender Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap
Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi Klassrum Linköping
Magisterkurs i litteraturvetenskap Klassrum Linköping
Religionsvetenskap
Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, magisteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, masteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Hållbara logistiksystem Distans Distans
Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling Distans Distans
Logistik och kvalitet inom vården Distans Distans
Trafikmodellering Distans Distans
Juridik
EU:s inre marknad Klassrum Linköping
Komparativ rätt Klassrum Linköping
Kommunikation / Media
Grafisk design
Design, masterprogram Klassrum Linköping
Informationsvetenskap
E-hälsa: visioner och verktyg Distans Distans
Kommunikation
Communication Systems, masterprogram Klassrum Linköping
Naturvetenskap
Ecology and Sustainable Development, masterprogram Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi, master Distans Distans
Smärta och smärtbehandling Klassrum Linköping
Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar Klassrum Linköping
Biologi
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram Klassrum Linköping
Bioinformatik Klassrum Linköping
Introduction to Machine Learning Klassrum Linköping
Protein Science, masterprogram Klassrum Linköping
Fysik
Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat: 7,5 hp Distans Distans
Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, MRT Distans Distans
Materials Physics for Nano and Quantum Technology, masterprogram Klassrum Linköping
Kemi
Chemistry, masterprogram Klassrum Linköping
Miljö
Environmental and Resource Use Challenges Klassrum Linköping
Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet Klassrum Linköping
Miljöpolitik och miljöstyrning Klassrum Linköping
Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Sustainability in the urban realm: city/neighbourhood/home Klassrum Linköping
Visualisering av utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling Klassrum Linköping
Vår planet i förändring Klassrum Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar Distans Distans
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering Distans Distans
Arbetsterapi inom äldreområdet Distans Distans
Samhällsvetenskap
Ageing and Social Change, Master's Programme, 60-120 ECTS credits, Distance Distans Distans
Ageing and Social Change, Master´s Programme, 60-120 ECTS credits Klassrum Norrköping
Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen Klassrum Norrköping
Från olikhet till ojämlikhet ett samhällsvetenskapligt perspektiv Klassrum Norrköping
Metoder för att analysera individuell utveckling, livslopp och social förändring Klassrum Norrköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Statistik
Statistik och dataanalys II Klassrum Norrköping
Statsvetenskap
Applied Ethics, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Contemporary European Institutions Klassrum Linköping
Contemporary Issues in International Governance Klassrum Linköping
Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning Klassrum Linköping
Europe's Relations with the World Klassrum Linköping
Forskningsteori och undersökningsmetoder Klassrum Linköping
International and European Law Klassrum Linköping
International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
International and European Security Klassrum Linköping
International Governance and Civil Society Klassrum Linköping
International Organisations: Theory and Practice Klassrum Linköping
International Relations Theory Klassrum Linköping
Kommunal självstyrelse och förvaltning Klassrum Linköping
Ledarskap och styrning i offentliga organisationer Klassrum Linköping
Migration and Asylum Policy in the European Union Klassrum Norrköping
The Politics and Economics of International Relations Klassrum Linköping
Utvärdering av offentlig politik Klassrum Linköping
Språk
Engelska, Academic Writing, avancerad kurs Klassrum Linköping
Engelska, History of English, avancerad kurs Klassrum Linköping
Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs Klassrum Linköping
English, Applied Theory and Method, advanced level Klassrum Linköping
English, Writers and Contexts, advanced level Klassrum Linköping
Engelska
Magisterkurs i engelska Klassrum Linköping
Svenska
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Klassrum Linköping
Teknik
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram Klassrum Norrköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Design och produktutveckling
Produktmodellering Distans Distans
Maskinteknik
Aeronautical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Medicinsk teknik
Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärnan Distans Distans
Biomedical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Miljö och energiteknik
Småskalig förnybar energiproduktion Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Child Studies, Master´s Programme Distans Distans
Mobbning och sociala processer Distans Distans
Pedagogik 4 Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare Distans Distans
Pedagogik
Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar Distans Distans
Vård / Omsorg
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder Distans Distans
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Klassrum Linköping
Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Linköping
Inkontinens och inkontinensvård Klassrum Norrköping
Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar Distans Distans
Katastrofmedicin Distans Distans
Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi Klassrum Linköping
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 2 Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, magister Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master Distans Distans
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II Distans Distans
Folkhälsovetenskap
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom Distans Distans
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått Distans Distans
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö Distans Distans
Informationssystem inom folkhälsovetenskap och sjukvårdsplanering Distans Distans
Jämlik vård och välfärd Distans Distans
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I Distans Distans
Logoped
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt III Klassrum Linköping
Medicin
Diabetes och diabetesvård I Klassrum Norrköping
Diabetes och diabetesvård II Klassrum Norrköping
Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 15 hp Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 30 hp Distans Distans
Vårdadministratör
Kontaktsjuksköterska i cancervård Klassrum Linköping

Visa alla

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Recensioner

Det finns inga recensioner för Linköpings universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön