Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

Linköpings universitets ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort.

Linköpings universitet har gjort sig känd som en förnyare av utbildning och forskning genom:

  • nya utbildningar som har fått efterföljare på andra universitet, t.ex. civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi
  • ny pedagogik
  • LiU's satsning på tvärvetenskap och nya forskningsområden
  • LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Linköpings universitet är det universitet som har flest professionsutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

Visa alla utbildningar med Linköpings universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Linköping
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska Klassrum Linköping
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör i datadriven utveckling Klassrum Norrköping
Civilingenjör i datateknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i design och produktutveckling Klassrum Linköping
Civilingenjör i elektronikdesign Klassrum Norrköping
Civilingenjör i energi - miljö - management Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi Klassrum Linköping
Civilingenjör i informationsteknologi Klassrum Linköping
Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle Klassrum Norrköping
Civilingenjör i maskinteknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i medicinsk teknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i medieteknik Klassrum Norrköping
Civilingenjör i mjukvaruteknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk biologi Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk matematik Klassrum Linköping
Naturvetenskap
Biologi
Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat Klassrum Linköping
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart Klassrum Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart Klassrum Linköping
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp Klassrum Linköping
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9 Distans Distans
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Linköping
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv Distans Distans
Hjärna och medvetande Distans Distans
Psykologi
Barn och unga som hälsoaktörer Distans Distans
Funktionsnedsättning och samhälle I, grundkurs Distans Distans
Funktionsnedsättning och samhälle II, fortsättningskurs Distans Distans
Funktionsnedsättning och samhälle III, fördjupningskurs Distans Distans
Idrottspsykologi Distans Distans
Kognitionsvetenskap, kandidatprogram Klassrum Linköping
Psykologi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Psykologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Psykologi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Psykologi, metod och projekt, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Psykoterapi
Våld mot barn i teori och praktik Distans Distans
Sociologi
Migration samtida och historiska perspektiv Distans Distans
Sociologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Sociologi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Data / IT
Innovativ programmering, kandidatprogram Klassrum Linköping
Statistik och dataanalys, kandidatprogram Klassrum Linköping
Programmering
Programmering i R Klassrum Linköping
Spelutveckling
Spelteori och politik Klassrum Linköping
Systemvetenskap
Systemvetenskap, kandidatprogram Klassrum Linköping
Djur / Natur
Djurpsykologi, kandidatprogram Klassrum Linköping
Hundens beteendebiologi 1 - introduktion Distans Distans
Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning Distans Distans
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Linköping
Cirkulär ekonomi i teori och praktik Distans Distans
Politices kandidatprogram Klassrum Linköping
Realisering av cirkulära affärsmodeller Distans Distans
Samhällets logistik, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Företagsekonomi
Business Ethics, basic course Klassrum Linköping
Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Redovisning Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Styrning Klassrum Linköping
International Business Klassrum Linköping
Organisationsteori och analys Klassrum Linköping
Perspectives on Digitalization Klassrum Linköping
Strategy and International Management Klassrum Linköping
Sustainable Business - an ecological perspective Klassrum Linköping
Tvärkulturellt ledarskap Klassrum Linköping
Nationalekonomi
Beteendeekonomi Klassrum Linköping
Development Economics Klassrum Linköping
Miljöekonomi Klassrum Linköping
Risk Management of Financial Markets and Institutions Klassrum Linköping
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Klassrum Linköping
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärliga metoder i utbildning Klassrum Linköping
Praktisk-estetiska arbetsformer i skolan - som redskap för lärande Distans Distans
Skapande arbete med ull, grundkurs Distans Distans
Farmaci
Biomedicin
Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Linköping
Preparandkurs i grundläggande biomedicin Distans Distans
Biomedicinska analytikerprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Linköping
Farmakologi
Allmän farmakologi Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping Klassrum Linköping
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping Klassrum Norrköping
Hantverk
Trä- och metallslöjd 1-30hp Klassrum Linköping
Konsthantverk
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Textilhantverk
Textil formgivning 1, grundkurs Distans Distans
Textilslöjd 1-30hp Klassrum Linköping
Humaniora
Barn, kultur och fritid Distans Distans
Historia 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan Distans Distans
Filosofi
Biomedical Ethics, basic course Klassrum Linköping
Environmental and Animal Ethics, basic course Klassrum Linköping
Fakta, faktaresistens och alternativa fakta Distans Distans
Genusvetenskap
Genus och globalisering Klassrum Norrköping
Genusvetenskap en introduktion Distans Distans
Integration i den moderna välfärdsstaten Distans Distans
Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism Klassrum Linköping
Historia
Att arbeta med historiska arkiv Klassrum Vadstena
Att arbeta med historiska arkiv, fördjupningskurs Klassrum Vadstena
Film och historia Distans Distans
Pest eller kolera? Pandemier genom historien Distans Distans
Konstvetenskap
Den tidiga modernismens konst och visuella kultur i Europa Distans Distans
Konst och arkitektur från Antiken fram till slutet av 1800-talet Klassrum Linköping
Konst och arkitektur kring sekelskiftet 1900 fram till idag Klassrum Linköping
Konstvetenskap 1, grundkurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Samtida visuella uttryck: bild, media och design Klassrum Linköping
Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900 Distans Distans
Kulturvetenskap
Folkbildningens idé och utveckling Distans Distans
Fransk affärskultur - från teori till praktik Distans Distans
Globala och lokala ekonomier: Kulturella perspektiv på pengar, rationalitet och status Klassrum Norrköping
Kultur i rörelse Klassrum Norrköping
Kulturarv: Historia, praktik och värderingar Klassrum Linköping
Kulturens arena: museets roll och förutsättningar Klassrum Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap - Uppsats och metod Klassrum Linköping
Medier och demokrati Klassrum Linköping
Medier och samtidskultur Klassrum Linköping
Produktion för kultur- och mediesektorn Distans Distans
Utopiska visioner om det hållbara samhället Distans Distans
Utställningskunskap, grundkurs Distans Distans
Litteraturvetenskap
Fandom och fankulturer Distans Distans
Från bok till skärm: Litteratur och digitala medier Distans Distans
Genus i litteratur och film, grundkurs Klassrum Linköping
Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning Distans Distans
Oändliga historier: seriellt berättande och medier Distans Distans
Språk, litteratur och medier, kandidatprogram Klassrum Linköping
Transmedialt berättande Klassrum Linköping
Ungdomslitteratur Distans Distans
Utforskande litteratursamtal Distans Distans
Världslitteratur och globalt berättande Klassrum Norrköping
Religionsvetenskap
Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande Distans Distans
Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln Klassrum Linköping
Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet Distans Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska Distans Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska Distans Distans
Filipperbrevet: Paulus, vänskap och ett Kristuslikt sunt förnuft Distans Distans
Islam, introduktionskurs Distans Distans
Islams historia år 600-1500 vt Klassrum Norrköping
Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia Klassrum Linköping
Martin Luther liv, verk och receptionshistoria, grundnivå Distans Distans
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid Distans Distans
Religion och politik, grundkurs Klassrum Linköping
Religion och Vita huset: Från Truman till Trump Distans Distans
Religion, våld och terrorism, grundkurs Klassrum Linköping
Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism Klassrum Linköping
Religionshistoria II: Levd religion i samtiden Klassrum Linköping
Religionshistoria III: Extremism och forntida religioner Klassrum Linköping
Religionshistoria uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Religionsvetenskap, grundkurs Klassrum Linköping
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd Distans Distans
Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning II: Etik, kristendom och den sekulära staten Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning III: Etik och kristen frälsningslära Klassrum Linköping
Vikingarnas religion - från fornnordisk religion till modern asatro Distans Distans
Östasiatiska religioner, introduktion Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Hälsoekonomi och etik Klassrum Linköping
Ingenjör
Design och produktutveckling
Designhistoria och designteori Distans Distans
Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör i byggnadsteknik Klassrum Norrköping
Högskoleingenjör i datateknik Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i elektronik Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i maskinteknik Klassrum Linköping
Maskinteknik
Grundkurs i additiv tillverkning Distans Distans
Maskininlärning Distans Distans
Medicinsk teknik
E-hälsa: visioner och verktyg Distans Distans
Medicinteknisk säkerhet Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Flygtransport och logistik, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Logistik 1 Distans Distans
Juridik
Associationsrätt, grundkurs Distans Distans
Ekonomisk familjerätt, grundkurs Distans Distans
EU Law Klassrum Linköping
IT-rätt Distans Distans
Tyska med juridisk inriktning Distans Distans
Affärsjuridik
Affärsjuridiska kandidatprogrammet Klassrum Linköping
Beskattningsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs Distans Distans
Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Kommunikation / Media
Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs Klassrum Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Mediernas språk och innehåll Klassrum Linköping
Perspektiv på mediesamhället Klassrum Linköping
Film
Philosophy and Film Klassrum Linköping
Grafisk design
Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Kommunikation
Kommunikation och gestaltning: Att arbeta med text Klassrum Norrköping
Skriva för att övertyga: Att kommunicera skriftligt i internationella sammanhang Klassrum Linköping
Tala effektivt inför andra i internationella sammanhang Klassrum Linköping
Kreativt skrivande
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring Klassrum Linköping
Medieproduktion
Att göra utställning: rum, publik och samhälle Distans Distans
Podcast: ljudgestaltning och produktionsvillkor Distans Distans
Retorik
Internationell kurs i muntligt berättande Klassrum Linköping
Retorik: Att tala, distanskurs Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap för verksamhetsutveckling Distans Distans
Projektledning
Miljö, klimat och hållbar utveckling, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Naturvetenskap
Anatomi och fysiologi Distans Distans
Genetikens historia i Sverige Distans Distans
Biologi
Biologi, kandidatprogram Klassrum Linköping
Introduktion till etologi Distans Distans
Svensk rasbiologi genom historien och dess tillämpningar Distans Distans
Kemi
Kemi - kurspaket Klassrum Linköping
Kemi - molekylär design, kandidatprogram Klassrum Linköping
Matematik
Diskret matematik Klassrum Linköping
Diskret matematik med algebra Klassrum Linköping
Matematik - kurspaket Klassrum Linköping
Matematik, kandidatprogram Klassrum Linköping
Matematikdidaktik åk 4-6 Distans Distans
Miljö
Hållbar utveckling Distans Distans
Hållbar utveckling i den globala kontexten Distans Distans
Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd Klassrum Norrköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Human Resource Management Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 1 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 1 - distans Distans Distans
Ledning och strategiskt personalarbete 2 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 2 - distans Distans Distans
Ledning och strategiskt personalarbete 3 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 3 - distans Distans Distans
Samhällsvetenskap
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad Distans Distans
Geografi årskurs 4-6 Distans Distans
Globala frågor i skolan Distans Distans
Globala studier, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Human Resources, kandidatprogram Klassrum Linköping
Livsvillkor - arbete - identitet, fortsättningskurs Klassrum Norrköping
New Social Movements Klassrum Norrköping
Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Samhällskunskap årskurs 4-6 Distans Distans
Samhällsplanering, kandidatprogram Klassrum Linköping
USA idag Distans Distans
Geografi
Geografi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Geografi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Statistik
Regressions- och tidsserieanalys Klassrum Linköping
Surveymetodik Klassrum Linköping
Statsvetenskap
Contemporary European Governance Klassrum Linköping
Den europeiska integrationens utmaningar Klassrum Linköping
Europe in the World Klassrum Linköping
European Democratic Culture Klassrum Linköping
History of European Identity Klassrum Linköping
Makt, ordning och konflikt i internationell politik Klassrum Linköping
Statsbildning och demokratisering i Afrika och Mellanöstern Klassrum Linköping
Välfärdssystem i Europa: idéer, policies och effekter Klassrum Linköping
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barns rättigheter i policy och praktik Distans Distans
Idrott och sport
Idrott och hälsa A Klassrum Linköping
Idrott och hälsa B Klassrum Linköping
Idrott och hälsa: Boll och dans Distans Distans
Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet Distans Distans
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil Distans Distans
Idrott och hälsa: Motivation och idrottspsykologi Distans Distans
Idrott och hälsa: Motorik och lek Distans Distans
Sport och globalisering Klassrum Norrköping
Språk
Asienkunskap - inriktning Japan Klassrum Linköping
Asienkunskap - inriktning Kina Klassrum Linköping
Bedömning av andraspråksutveckling och analys av texter Distans Distans
Engelska 2, grundkurs Klassrum Linköping
Engelska med inriktning mot hållbarhet och marknadsföring Distans Distans
Flerspråkighet - lärande och utveckling Distans Distans
Flerspråkighet i en social kontext Distans Distans
Grammatik för skrivutveckling Distans Distans
Japan - efter det ekonomiska miraklet Distans Distans
Japanska för yrkeslivet 3 - muntlig och skriftlig kommunikation Distans Distans
Kinesiska för yrkeslivet 3 - muntlig och skriftlig kommunikation Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Spanska med inriktning mot hållbarhet och marknadsföring Distans Distans
Språkdidaktik för modersmålslärare Distans Distans
Språktypologi i relation till svenska som andraspråk Klassrum Linköping
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp) Distans Distans
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (16-30 hp) Distans Distans
Svenska som andraspråk, multimodala perspektiv Distans Distans
Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap Klassrum Linköping
Svenska språket - Språksociologi Klassrum Linköping
Svenska språket - Textanalys Klassrum Linköping
Svenska språkets struktur Klassrum Linköping
Engelska
Engelska 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
International Business English Klassrum Linköping
Franska
Frankrike idag Distans Distans
Frankrikes ekonomi Distans Distans
Fransk affärskultur och näringsliv Distans Distans
Franska med juridisk inriktning Distans Distans
Franska: språkfärdighet och muntlig kommunikation med inriktning på franska, nivå C1 Distans Distans
Marknadsföring på den franska marknaden Distans Distans
Professionsspråk: Frankrike inifrån - Att förstå dagens Frankrike Distans Distans
Spanska
Marknadsföring på den spanska marknaden Distans Distans
Professionsspråk: Ett föränderligt Latinamerika - Att förstå dagens Latinamerika Distans Distans
Professionsspråk: Spanien inifrån - Att förstå dagens Spanien Distans Distans
Spanien idag Distans Distans
Spaniens ekonomi Distans Distans
Spansk affärskultur och näringsliv Distans Distans
Spanska 1: Att kommunicera på spanska Distans Distans
Spanska med juridisk inriktning Distans Distans
Spanska: Språkfärdighet och muntlig kommunikation med inriktning på spanska, nivå C1 Distans Distans
Svenska
Att undervisa andraspråkselever Distans Distans
Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 Distans Distans
Flerspråkig utveckling och andraspråksinlärning Distans Distans
Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter Distans Distans
Från Bullerby till Rinkeby: Svensk barnlitteratur i tysk översättning Distans Distans
Intensivkurs i svenska Distans Distans
Litteracitetsutveckling i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Läs- och skrivutveckling hos vuxna andraspråksinlärare Distans Distans
Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 Distans Distans
Skönlitteratur i Svenska som andraspråk - litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktik i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Svenska för studier och yrkesliv: Akademiskt läsande Klassrum Linköping
Svenska för studier och yrkesliv: Akademiskt skrivande Distans Distans
Svenska för studier och yrkesliv: Muntlig kommunikation Klassrum Linköping
Svenska för studier och yrkesliv: Skönlitterärt läsande Klassrum Linköping
Svenska för utländska studenter nivå B2, tala och skriva, distanskurs Distans Distans
Svenska för utländska studenter nivå B2, text och grammatik, distanskurs Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Svenska som andraspråk I Distans Distans
Svenska som andraspråk II Distans Distans
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp) Distans Distans
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp) Distans Distans
Svenska språket - Funktionellt skrivande Klassrum Linköping
Svenska språket - Grammatiska perspektiv Klassrum Linköping
Svenska språket - Professionell kommunikation i tal och skrift Klassrum Linköping
Svenska språket - Språkvetenskapligt arbete Klassrum Linköping
Svenska språket i arbetslivet Klassrum Linköping
Svenska språkets struktur och grammatikdidaktik i det flerspråkiga klassrummet Distans Distans
Svenska språkets ursprung och utveckling Klassrum Linköping
Systemisk-funktionell grammatik Distans Distans
Teorier och vetenskapliga metoder i andraspråksforskning Distans Distans
Textlaboration för svensklärare Distans Distans
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Uppsats i svenska som andraspråk Distans Distans
Tyska
Tysk affärskultur - från teori till praktik Distans Distans
Tysk affärskultur och näringsliv Distans Distans
Tyska för studier och yrkesliv: nybörjarkurs Distans Distans
Tyskland idag Distans Distans
Tysklands ekonomi Distans Distans
Teknik
Solcellsteknik Distans Distans
Teknik för lärare i årskurs 7-9: Teknik i skolan Distans Distans
Teknik för lärare i årskurs 7-9: Teknik och design Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Barnlitteratur Distans Distans
Fritidspedagogik i fritidshem 2 Distans Distans
Förskollärarprogrammet Klassrum Norrköping
Historia årskurs 4-6 Distans Distans
Idrott och hälsa: Identitet och inkludering Distans Distans
Matematik för grundlärare 4-6 Distans Distans
Matematik för grundlärare F-3 Distans Distans
Matematikdidaktik åk F-3 Distans Distans
Pedagogik 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Religionskunskap årskurs 4-6 Distans Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag Distans Distans
Virtuell simuleringsundervisning om kontroversiella frågor Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Grundlärare
Textilslöjd (31-37.5 hp) Klassrum Linköping
Textilslöjd 38.5-60hp Klassrum Linköping
Trä- och metallslöjd (31-37.5hp) Klassrum Linköping
Trä- och metallslöjd 38.5-60hp Klassrum Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, 30-120 hp Distans Distans
Pedagogik
Att leda lärprocesser Klassrum Linköping
Friluftspedagogik för vuxna Distans Distans
Förskolans pedagogiska uppdrag i relation till barns livsvillkor, lek, utveckling och lärande Distans Distans
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Pedagogik 1 Klassrum Linköping
Pedagogik 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupningskurs Distans Distans
Teknik för lärare i årskurs 7-9: Tekniska system Distans Distans
Vuxenpedagogik, grundkurs Distans Distans
Specialpedagog
Det funktionsvarierade klassrummet - NPF i skolan Distans Distans
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning grundlärare 4-6 75 hp Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning grundlärare F-3 75 hp Distans Distans
Slöjd för lärare i åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Vård / Omsorg
Medicin
Barn- och ungdomspsykiatri Klassrum Linköping
Medicinsk genetik och genomik, del I Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Funktionshinder, kommunikation och kognition, avancerad kurs Klassrum Linköping
Kognition och funktionshinder Klassrum Linköping
Psykologi
Avancerad kognitiv psykologi Klassrum Linköping
Avancerad utvecklingspsykologi Klassrum Linköping
Kognitionsvetenskap, masterprogram Klassrum Linköping
Psykologi 4, avancerad nivå Klassrum Linköping
Psykologi 5 Klassrum Linköping
Psykoterapeutprogrammet - inriktning Psykodynamisk relationell terapi Klassrum Linköping
Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi Klassrum Linköping
Psykoterapi
Psykoterapi Introduktion till KBT och Relationell PDT Klassrum Linköping
Sociologi
Barn och familjer i det sociala arbetet Klassrum Norrköping
Barn och unga i samhällsvård Klassrum Norrköping
Barns rättigheter och mänskliga rättigheter i socialt arbete Klassrum Norrköping
Ledarskap och organisering i socialt förändringsarbete Klassrum Norrköping
Samtal som hantverk i socialt arbete: analys, forskning och förbättring Klassrum Norrköping
Socialt arbete i en tid av globalisering och transnationell migration Klassrum Norrköping
Socialt förändringsarbete och insatser mot ojämlikhet Klassrum Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet i socialt arbete Klassrum Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot utredning av barn, ungdomar och familj Klassrum Norrköping
Överskuldsättning - Att upptäcka, utreda och åtgärda Klassrum Norrköping
Bygg / Anläggning
Elektriker
Electronics Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Data / IT
Algoritmisk problemlösning: Grafer och flöden Distans Distans
Algoritmisk problemlösning: Sökning och dynamisk programmering Distans Distans
Computational Social Science, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Computational Social Science, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Computer Science, masterprogram Klassrum Linköping
Computer Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Cybersecurity, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
IT och management, masterprogram Klassrum Linköping
Kryptoteknik Distans Distans
Modellering av diskreta val Klassrum Norrköping
Natural Language Processing (NLP) Distans Distans
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Datavetenskap
Beräkningsmetoder för att studera organisationer Klassrum Norrköping
Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen Klassrum Norrköping
Big data: Sociala processer och etiska frågor Klassrum Norrköping
Data Science and Information Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Den samhällsvetenskapliga forskningens logik Klassrum Norrköping
Maskininlärning för samhällsvetenskap Klassrum Norrköping
Ojämlikhet och segregation: Teorier och mått Klassrum Norrköping
IT-säkerhet
Cybersecurity, masterprogram Klassrum Linköping
Ekonomi
Class, Labour Migration and Globalization Klassrum Norrköping
Industrial Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Nationalekonomi, masterprogram Klassrum Linköping
The World System in the Post-colonial Era Klassrum Norrköping
Företagsekonomi
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Program - Second admission round (op Klassrum Linköping
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission Klassrum Linköping
Business Ethics, advanced course Klassrum Linköping
One Year Master - Business and Marketing Analytics Klassrum Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Nationalekonomi
Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata Klassrum Linköping
Ekonometri: Tidsseriedata Klassrum Linköping
Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori Klassrum Linköping
Mikroekonomisk analys Klassrum Linköping
Mikroekonomisk teori Klassrum Linköping
One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser Klassrum Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser Klassrum Linköping
Spelteori Klassrum Linköping
Redovisning / Bokföring
One Year Master - Redovisning och finans Klassrum Linköping
Farmaci
Biomedicin
Avancerad immunologi Klassrum Linköping
Infektionsbiologi med kliniska perspektiv Klassrum Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (nationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Molekylär och medicinsk farmakologi Klassrum Linköping
Molekylär och medicinsk genetik Klassrum Linköping
Molekylär virologi Klassrum Linköping
Neurobiologi Klassrum Linköping
Stamceller och tillämpad regenerativ medicin Klassrum Linköping
Tumörbiologi Klassrum Linköping
Humaniora
Agentbaserad modellering Klassrum Norrköping
Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning Klassrum Norrköping
Ethics, Science, and Policy, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Samhällsomställningar för hållbar utveckling Klassrum Linköping
Social nätverksanalys Klassrum Norrköping
Filosofi
Aktuella frågor inom etik, vetenskap och policy Klassrum Linköping
Biomedical Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Ethics, Science, and Policy, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Forskningsetik och forskningsbaserad kunskap Klassrum Linköping
Policymakandets filosofi Klassrum Linköping
Vetenskapsteori inom policymakande Klassrum Linköping
Genusvetenskap
Dekolonialt feministiskt tänkande, aktivism och konst Distans Distans
Feministisk miljöhumaniora Distans Distans
Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik Distans Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme, Distance Distans Distans
Genus, arbete och social reproduktion Distans Distans
Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring Klassrum Linköping
Queerstudier: subjekt, kroppar, ekologier Distans Distans
Kulturvetenskap
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Historia 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Inkludering, medborgarskap och exkludering Klassrum Norrköping
Intersectional Migration Studies: Bodies, Genders, Sexualities Klassrum Norrköping
Migration, Health and Biopolitics Klassrum Norrköping
Minne, makt, motstånd Distans Distans
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts Klassrum Norrköping
Litteraturvetenskap
Genus i litteratur och film, avancerad kurs Klassrum Linköping
Religionsvetenskap
Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, magisteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, masteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 30 hp Distans Distans
Ingenjör
Industrial Engineering and Management, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Byggnadsteknik
Digitaliserat byggande, masterprogram Klassrum Norrköping
Design och produktutveckling
Design, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Systemsäkerhet Distans Distans
Elektroteknik
Data Science and Information Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Electronics Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Maskinteknik
Aeronautical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Aeronautical Engineering, masterprogram - Andra sökomgången för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Medicinsk teknik
Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärnan Distans Distans
Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat: 7,5 hp Distans Distans
Biomedical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Biomedical Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Datortomografi (DT), teknik, fysik och metodik Distans Distans
E-hälsa: visioner och verktyg Distans Distans
Teknisk fysik
Materials Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Juridik
Affärsjuridik
Affärsjuridiska masterprogrammet Klassrum Linköping
Proaktiv affärsrätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Vetenskaplig visualisering Distans Distans
Grafisk design
Design, masterprogram Klassrum Linköping
Medieproduktion
Magisterprojekt i kultur- och mediegestaltning Klassrum Norrköping
Medie- och kulturproduktion Klassrum Norrköping
Naturvetenskap
Ecology and Sustainable Development, masterprogram Klassrum Linköping
Ecology and Sustainable Development, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Smärta och smärtbehandling Distans Distans
Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar Klassrum Linköping
Biologi
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram Klassrum Linköping
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Protein Science, masterprogram Klassrum Linköping
Protein Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Fysik
Materials Science, masterprogram Klassrum Linköping
Geovetenskap
Hållbar resurshantering Klassrum Linköping
Kemi
Chemistry, masterprogram Klassrum Linköping
Chemistry, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Matematik
Matematik, masterprogram Klassrum Linköping
Miljö
Environmental and Resource Use Challenges Klassrum Linköping
Klimatvetenskap och klimatförändringar Klassrum Linköping
Kritiska perspektiv på hållbar utveckling Klassrum Linköping
Miljöpolitik och miljöstyrning Klassrum Linköping
Science for Sustainable Development, Master's programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Science for Sustainable Development, Master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Sustainability in the urban realm: city/neighbourhood/home Klassrum Linköping
Visualisering av utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling Klassrum Linköping
Vår planet i förändring Klassrum Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering Distans Distans
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering Distans Distans
Hälsofrämjande åtgärder och rehabilitering för äldre personer - inriktning arbetsterapi/fysioterapi Distans Distans
Ledning och strategiskt personalarbete 4 Klassrum Linköping
HR
Human Resources, Masterprogram Klassrum Linköping
Samhällsvetenskap
Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round Distans Distans
Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Distans Distans
Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round Klassrum Norrköping
Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete Klassrum Norrköping
Samhällsplanerarprogrammet
Kritiska perspektiv på planering för hälsa Klassrum Linköping
Matlandskap i strategisk samhällsplanering Klassrum Linköping
Statistik
Statistik och dataanalys I Klassrum Norrköping
Statistik och dataanalys II Klassrum Norrköping
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare Distans Distans
Statsvetenskap
Contemporary European Institutions Klassrum Linköping
Contemporary Issues in International Governance Klassrum Linköping
Diplomacy and Foreign Policy Analysis Klassrum Linköping
Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning Klassrum Linköping
Europe's Relations with the World Klassrum Linköping
International and European Law Klassrum Linköping
International and European Relations, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
International and European Relations, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
International and European Security Klassrum Linköping
International Governance and Civil Society Klassrum Linköping
International Organisations: Theory and Practice Klassrum Linköping
International Relations Theory Klassrum Linköping
Kommunal självstyrelse och förvaltning Klassrum Linköping
Ledarskap och styrning i offentliga organisationer Klassrum Linköping
Migration and Asylum Policy in the European Union Klassrum Norrköping
Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram Klassrum Linköping
Studiet av staten och den offentliga förvaltningen Klassrum Linköping
The Politics and Economics of International Relations Klassrum Linköping
Utvärdering av offentlig politik Klassrum Linköping
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barn och ungdomar som utmanar skolan Distans Distans
Skola och sexualitet - från barn till ungdom Distans Distans
Språk
Flerspråkig litteracitet Distans Distans
Interaktionsanalys Klassrum Linköping
Engelska
Engelska, Academic Writing, avancerad kurs Klassrum Linköping
Engelska, avancerad kurs, Critical Engagements Klassrum Linköping
Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs Klassrum Linköping
English, Writers and Contexts, advanced level Klassrum Linköping
Svenska
Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter - Fördjupningskurs Distans Distans
Teknik
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram Klassrum Norrköping
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Norrköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Utbildning / Pedagogik
Child Studies, Master´s Programme, Distance Distans Distans
Forskningsteori och undersökningsmetoder Klassrum Linköping
Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning Klassrum Linköping
Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare Distans Distans
Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart Distans Distans
Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart Distans Distans
Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet Klassrum Linköping
Mobbning och sociala processer Distans Distans
Pedagogik 4 Klassrum Linköping
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Specialpedagogprogrammet Distans Distans
Utomhuspedagogik i teori och praktik Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och forskningsmetod: Kvalitativ analys Distans Distans
Pedagogik
Att analysera, designa och utveckla undervisning - ett ämnesdidaktiskt perspektiv Distans Distans
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola Distans Distans
Utbildningsledarskap Distans Distans
Utomhuspedagogik med fokus på lärande för hållbar utveckling Distans Distans
Vård / Omsorg
Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar Distans Distans
Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär Klassrum Linköping
Handledning och lärande inom hälso-och sjukvårdens professionsutbildningar Distans Distans
Inkontinens och inkontinensvård Klassrum Norrköping
Masterprogrammet i genetisk vägledning Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, magister Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi, master Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master Distans Distans
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Norrköping
Folkhälsovetenskap
Arbete, hälsa och välfärdssystem Distans Distans
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap Distans Distans
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården Distans Distans
Socialepidemiologi Distans Distans
Fysioterapeut
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder Distans Distans
Idrottsmedicin Klassrum Linköping
Global hälsa
Global hälsa Distans Distans
Logoped
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt III Klassrum Linköping
Medicin
Arytmier Klassrum Linköping
Diabetes och diabetesvård I Klassrum Norrköping
Diabetes och diabetesvård II Klassrum Norrköping
Evidensbaserat omhändertagande av cervikal- och thorakalryggsbesvär Klassrum Linköping
Ischemisk hjärtsjukdom Klassrum Linköping
Neurologiska sjukdomar: patofysiologi, behandling och specifik omvårdnad Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 15 hp Distans Distans
Teoretiska perspektiv på interprofessionell utbildning, lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktik samt socialtjä Distans Distans
Tillämpad cirkulations- och respirationsfysiologi vid akuta kardiovaskulära tillstånd Klassrum Linköping
Specialistsjuksköterska
Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Linköping
Neurokirurgi vid neurologisk sjukdom och skada Klassrum Linköping

Kontaktuppgifter

Linköpings universitet

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Recensioner

Snittbetyg: 3

Baseras på 1 recensioner

Manal Joria

Jag tycker om att lära mig om barn och fritid.