Visa allastudier.se som: Mobil

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

Linköpings universitets ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort.

Linköpings universitet har gjort sig känd som en förnyare av utbildning och forskning genom:

  • nya utbildningar som har fått efterföljare på andra universitet, t.ex. civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi
  • ny pedagogik
  • LiU's satsning på tvärvetenskap och nya forskningsområden
  • LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Linköpings universitet är det universitet som har flest professionsutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

Visa alla utbildningar med Linköpings universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Beteendevetenskaplig grundkurs Klassrum Linköping
Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs Klassrum Linköping
Genusvetenskap
Feministisk miljöhumaniora Distans Distans
Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik Distans Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme - First and main admission round Distans Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Distans Distans
Genusvetenskap en introduktion Klassrum Linköping
Jämställdhet och rättvisa i organisationer Distans Distans
Kroppen: mer än kött och blod Klassrum Linköping
Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change Distans Distans
Reading Gender Klassrum Linköping
Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism Klassrum Linköping
Psykologi
Avancerad kognitiv psykologi Klassrum Linköping
Avancerad utvecklingspsykologi Klassrum Linköping
Barn- och ungdomspsykiatri Klassrum Linköping
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi Klassrum Linköping
Human Resourses, Masterprogram Klassrum Linköping
Idrottspsykologi Klassrum Linköping
Kognitionsvetenskap, kandidatprogram Klassrum Linköping
Kognitionsvetenskap, masterprogram Klassrum Linköping
Psykologi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Psykologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Psykologi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Psykologi 4, avancerad nivå Klassrum Linköping
Psykologi 5 Klassrum Linköping
Psykologi för hållbar utveckling Klassrum Linköping
Psykologi, metod och projekt, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Psykologprogrammet Klassrum Linköping
Psykoterapi
Psykoterapi 1 Klassrum Linköping
Samhällsvetenskap
Agentbaserad modellering Klassrum Norrköping
Att analysera, designa och utveckla undervisning ett ämnesdidaktiskt perspektiv Distans Distans
Beräkningsmetoder för att studera organisationer Klassrum Norrköping
Beräkningsmetoder för kulturella marknader och social dynamik Klassrum Norrköping
Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen Klassrum Norrköping
Big data: Sociala processer och etiska frågor Klassrum Norrköping
Business Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Business Ethics, basic course Klassrum Linköping
Computational Social Science, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Den artificiella intelligensens etik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Den samhällsvetenskapliga forskningens logik Klassrum Norrköping
Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning Klassrum Norrköping
Ethical Theory and Moral Practice, advanced course Klassrum Linköping
Ethical Theory and Moral Practice, basic course Klassrum Linköping
Ethics and Migration, advanced course Klassrum Linköping
Etik 1, grundkurs Klassrum Linköping
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola Distans Distans
Från olikhet till ojämlikhet ett samhällsvetenskapligt perspektiv Klassrum Norrköping
Globalisation and Global Justice, advanced course Klassrum Linköping
Globalisation and Global Justice, basic course Klassrum Linköping
Livsvillkor - arbete - identitet, fortsättningskurs Klassrum Norrköping
Minne, makt, motstånd Distans Distans
Modellering av diskreta val Klassrum Norrköping
Ojämlikhet och segregation: Teorier och mått Klassrum Norrköping
Samhällsplanering, kandidatprogram Klassrum Linköping
Social and Political Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Social and Political Ethics, basic course Klassrum Linköping
Social nätverksanalys Klassrum Norrköping
Utomhuspedagogik med fokus på lärande för hållbar utveckling Distans Distans
Sociologi
Att forska om välfärd och rättigheter Klassrum Norrköping
Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner Klassrum Norrköping
Barnmisshandel och sexuella övergrepp Klassrum Linköping
Det åldrande samhällets sociologi en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förän Klassrum Norrköping
Global and transnational social work Klassrum Norrköping
Ledarskap i socialt arbete Klassrum Norrköping
Livslopp, åldrande och social exkludering Klassrum Norrköping
Metoder för att analysera individuell utveckling, livslopp och social förändring Klassrum Norrköping
Personlig assistans Klassrum Norrköping
Social kategorisering och socialt förändringsarbete Klassrum Norrköping
Social utsatthet och sociala problem i teoretisk belysning Klassrum Norrköping
Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning Klassrum Norrköping
Sociologi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Sociologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Sociologi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och forskningsdesign i socialt arbete Klassrum Norrköping
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete Klassrum Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet Klassrum Norrköping
Socionom
Magisteruppsats i socialt arbete Klassrum Norrköping
Masteruppsats i socialt arbete Klassrum Norrköping
Socionomprogrammet Klassrum Norrköping
Statistik
Grundläggande statistik Klassrum Linköping
Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Regressions- och tidsserieanalys Klassrum Linköping
Statistical Methods Klassrum Linköping
Statistik och dataanalys I Klassrum Norrköping
Statistik och dataanalys II Klassrum Norrköping
Surveymetodik Klassrum Linköping
Tidsserieanalys Klassrum Linköping
Statsvetenskap
Class, Labour Migration and Globalization Klassrum Norrköping
Contemporary European Governance Klassrum Linköping
Contemporary European Institutions Klassrum Linköping
Contemporary Issues in International Governance Klassrum Linköping
Diplomacy and Foreign Policy Analysis Klassrum Linköping
Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning Klassrum Linköping
Europe in the World Klassrum Linköping
Europe's Relations with the World Klassrum Linköping
European Democratic Culture Klassrum Linköping
Forskningsteori och undersökningsmetoder Klassrum Linköping
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering Klassrum Linköping
History of European Identity Klassrum Linköping
Inkludering, medborgarskap och exkludering Klassrum Norrköping
International and European Law Klassrum Linköping
International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
International and European Security Klassrum Linköping
International Governance and Civil Society Klassrum Linköping
International Organisations: Theory and Practice Klassrum Linköping
International Relations Theory Klassrum Linköping
Kommunal självstyrelse och förvaltning Klassrum Linköping
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning Klassrum Linköping
Migration and Asylum Policy in the European Union Klassrum Norrköping
Migration, Health and Biopolitics Klassrum Norrköping
Negotiation and Conflict Klassrum Norrköping
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupningskurs Distans Distans
Statsvetenskap 1 - kurspaket Klassrum Linköping
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Statsvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Studiet av staten och den offentliga förvaltningen Klassrum Linköping
Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
The Politics and Economics of International Relations Klassrum Linköping
The World System in the Post-colonial Era Klassrum Norrköping
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Utvärdering av offentlig politik Klassrum Linköping
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Elektriker
Civilingenjör i datateknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i elektronikdesign Klassrum Norrköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik Klassrum Linköping
Communication Systems, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Electronics Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Electronics Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i datateknik Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i elektronik Klassrum Linköping
Data / IT
Bayesian Learning Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi Klassrum Linköping
Civilingenjör i informationsteknologi Klassrum Linköping
Computational Social Science, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Computer Science, masterprogram Klassrum Linköping
Computer Science, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Datorintensiva statistiska metoder Klassrum Linköping
Grunderna i AI Distans Distans
Grundläggande datasäkerhet Distans Distans
Innovativ programmering, kandidatprogram Klassrum Linköping
IT och management, masterprogram Klassrum Linköping
Multivariata statistiska metoder Klassrum Linköping
Perspectives on Digitalization Klassrum Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Statistik och dataanalys, kandidatprogram Klassrum Linköping
Text Mining Klassrum Linköping
Visualisering Klassrum Linköping
Programmering
Avancerad programmering i R Klassrum Linköping
Programmering i R Klassrum Linköping
Programmering som digitalt verktyg i matematikundervisningen för blivande lärare i åk 1-6 Klassrum Linköping
Programmering som digitalt verktyg i matematikundervisningen för verksamma lärare i åk 1-6 Distans Distans
Systemvetenskap
Systemvetenskap, kandidatprogram Klassrum Linköping
Ekonomi / Försäljning
Civilingenjör i energi - miljö - management Klassrum Linköping
Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete Klassrum Linköping
Företagsekonomi 2 Klassrum Linköping
Industrial Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Linköping
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Program, 2nd adm round, only for SWE/ Klassrum Linköping
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska Klassrum Linköping
Ekonometri Klassrum Linköping
Finansiell ekonomi Klassrum Linköping
Finansiell ekonomi Klassrum Linköping
Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Redovisning Klassrum Linköping
Företagsekonomi 3 - Styrning Klassrum Linköping
HRM and Leadership Klassrum Linköping
International Business Klassrum Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Klassrum Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Klassrum Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Klassrum Linköping
Miljöekonomi Klassrum Linköping
Nationalekonomi, masterprogram Klassrum Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi Klassrum Linköping
One Year Master - Strategi och styrning Klassrum Linköping
One Year Master - Strategy and Marketing Klassrum Linköping
Samhällets logistik, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Strategy and International Management Klassrum Linköping
Sustainable Business - an ecological perspective Klassrum Linköping
Nationalekonomi
Beteendeekonomi Klassrum Linköping
Development Economics Klassrum Linköping
Ekonometri Klassrum Linköping
Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata Klassrum Linköping
Ekonometri: Tidsseriedata Klassrum Linköping
Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument Klassrum Linköping
Hälsoekonomi och etik Klassrum Linköping
Industrial Organization Klassrum Linköping
Institutionell teori och analys Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori och politik Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori och politik Klassrum Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Klassrum Linköping
Matematiska metoder i nationalekonomi Klassrum Linköping
Mikroekonomisk analys Klassrum Linköping
Mikroekonomisk teori Klassrum Linköping
Nationalekonomi 1, grundkurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 3, fördjupningskurser Klassrum Linköping
One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser Klassrum Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser Klassrum Linköping
Politices kandidatprogram Klassrum Linköping
Risk Management of Financial Markets and Institutions Klassrum Linköping
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Klassrum Linköping
Spelteori Klassrum Linköping
Tillämpad beteendeekonomi Klassrum Linköping
Redovisning / Bokföring
One Year Master - Redovisning och ekonomistyrning Klassrum Linköping
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Formgivning 1, grundkurs Distans Distans
Formgivning 2, grundkurs Distans Distans
Skapande arbete med ull, grundkurs Distans Distans
Slöjd - Textilslöjd (31-60 hp) Klassrum Linköping
Slöjd - Textilslöjd, 1-30 hp Klassrum Linköping
Design
Design, masterprogram Klassrum Linköping
Musik
Körsång 1 Klassrum Linköping
Körsång 2 Klassrum Linköping
Körsång 3 Klassrum Linköping
Teater / Artist
International Course in Drama Communication A Klassrum Linköping
Hantverk
Slöjd - Trä- och metallslöjd 31-60 hp Klassrum Linköping
Textilhantverk
Mönsterkonstruktion Distans Distans
Textil formgivning 1, grundkurs Distans Distans
Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans Distans
Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 2 Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) Distans Distans
Trähantverk
Slöjd - Trä- och metallslöjd 1-30 hp Klassrum Linköping
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Flygtransport och logistik, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram Klassrum Norrköping
Juridik
Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram Klassrum Linköping
Affärsjuridik, masterprogram Klassrum Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet Klassrum Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska Klassrum Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska Klassrum Linköping
Associationsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Bank- och finansrätt Klassrum Linköping
Beskattningsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Beskattningsrätt, halvfart Klassrum Linköping
EU Law Klassrum Linköping
EU:s inre marknad Klassrum Linköping
Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs Klassrum Linköping
Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Intellectual Property Rights Klassrum Linköping
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs Distans Distans
Komparativ rätt Klassrum Linköping
Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Överskuldsättning - Att upptäcka,utreda och åtgärda Distans Distans
Kommunikation / Media
Magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs Klassrum Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Mediernas språk och innehåll Klassrum Linköping
Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället Klassrum Linköping
Presentationsteknik Klassrum Linköping
Film
Philosophy and Film Klassrum Linköping
Grafisk design
Design, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Experimentellt arbete Klassrum Linköping
Informationsvetenskap
E-hälsa: visioner och verktyg, 7,5 hp Klassrum Linköping
Projekt i e-hälsa Klassrum Linköping
Kommunikation
Communication Systems, masterprogram Klassrum Linköping
Marknadsföring / PR
Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Medieproduktion
Att göra utställning: rum, publik och samhälle Klassrum Norrköping
Documentary Film, History, Theory, and Practice: Working with the real Klassrum Norrköping
Medie- och kulturproduktion Klassrum Norrköping
Podcast: Ljudgestaltning och produktionsvillkor Klassrum Norrköping
Multimedia
Civilingenjör i medieteknik Klassrum Norrköping
Från glasmontrar till digitala skärmar - rum, föremål och digital teknik Klassrum Norrköping
Presentationsteknik och retorik
Retorik i professionella sammanhang Klassrum Norrköping
Kultur / Humanistiska inriktningar
Filosofi
1900-talets filosofi Klassrum Linköping
Applied Ethics, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Applied Ethics, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Applied Ethics, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Biomedical Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Biomedical Ethics, basic course Klassrum Linköping
Environmental and Animal Ethics, basic course Klassrum Linköping
Ethics and Migration, basic course Klassrum Linköping
Etik och tillämpad etik Klassrum Linköping
Fakta, faktaresistens och alternativa fakta Distans Distans
Filosofi 1 Klassrum Linköping
Filosofi 2 Klassrum Linköping
Filosofins historia Klassrum Linköping
Hjärna och medvetande Distans Distans
Logik och filosofisk instrumentkurs Klassrum Linköping
Politisk filosofi och samhällsfilosofi Klassrum Linköping
Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Klassrum Linköping
Språkfilosofi och kunskapsteori Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs) Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och metafysik Klassrum Linköping
Historia
Att arbeta med historiska arkiv Klassrum Vadstena
Historia 1, grundkurs Klassrum Linköping
Historia 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Historia 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Internationellt
The Swedish Model Klassrum Linköping
Konstvetenskap
Föremål i ett kulturhistoriskt och kulturgeografiskt perspektiv Klassrum Linköping
Konst och visuell kultur fram till 1750, grundkurs Klassrum Linköping
Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 1, grundkurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 4, avancerad kurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Konstvetenskapens historiografi Klassrum Linköping
Masterprogram i Medieproduktion för humanister och samhällsvetare Klassrum Linköping
Samtida arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Linköping
Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900 Distans Distans
Teori och metod ur ett konstvetenskapligt perspektiv Klassrum Linköping
Utopiska visioner om det hållbara samhället Klassrum Norrköping
Kulturvetenskap
Designhistoria och designteori Klassrum Linköping
Entreprenörskap för kulturarbetare Klassrum Linköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Historia 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Hästkulturer i förvandling Distans Distans
Kultur, samhälle och mediegestaltning, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Kulturens villkor Klassrum Linköping
Magisterprojekt i kultur- och mediegestaltning Klassrum Norrköping
Medier, kommunikation och offentlighet Klassrum Linköping
Medier, kommunikation och samtidskultur Klassrum Linköping
New Social Movements Klassrum Norrköping
Produktion för kultur- och mediesektorn Klassrum Norrköping
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts Klassrum Norrköping
Litteraturvetenskap
Den moderna litteraturens historia Klassrum Linköping
Den äldre litteraturens historia Klassrum Linköping
Från bok till skärm - och vidare. Litteratur och mediekulturer från 1960-talet till idag Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 1, grundkurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Magisterkurs i litteraturvetenskap Klassrum Linköping
Rum, platser och världar i populärfiktion Klassrum Linköping
Transmedialt berättande Klassrum Linköping
Ungdomslitteratur Klassrum Linköping
Religionsvetenskap
Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande Distans Distans
Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln Klassrum Linköping
Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet Distans Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska Distans Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska Distans Distans
Islam, introduktionskurs Distans Distans
Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia Klassrum Linköping
Kristendomens historia III: Utveckling i Sverige och valfri specialisering Distans Distans
Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, magisteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, masteruppsats Distans Distans
Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs Distans Distans
Martin Luther liv, verk och receptionshistoria, grundnivå Distans Distans
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid Distans Distans
Religion and Politics, Introductory Course Klassrum Linköping
Religion och politik, grundkurs Klassrum Linköping
Religion och Vita huset: Från Truman till Trump Distans Distans
Religion, våld och terrorism, grundkurs Klassrum Linköping
Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism Klassrum Linköping
Religionshistoria II: Levd religion i samtiden Klassrum Linköping
Religionshistoria III: Extremism och forntida religioner Klassrum Linköping
Religionshistoria uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Religionsvetenskap, grundkurs Klassrum Linköping
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd Distans Distans
Terrorism, Violence and Religion, basic course Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning II: Etik, kristendom och den sekulära staten Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning III: Etik och kristen frälsningslära Klassrum Linköping
Östasiatiska religioner, introduktion Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Classics of Organization Theory Klassrum Linköping
Ledarskap - jag och gruppen Klassrum Linköping
Ledarskap och styrning i offentliga organisationer Klassrum Linköping
One Year Master - Entreprenörskap och innovation Klassrum Linköping
Ledarskap
Leadership and Culture Klassrum Linköping
Utbildningsledarskap Distans Distans
Projektledning
InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt Klassrum Linköping
Natur / Djur
Biologi, kandidatprogram Klassrum Linköping
Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur Distans Distans
Hundens beteendebiologi 1 - introduktion Distans Distans
Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs Distans Distans
Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning Distans Distans
Hästens sinnen och beteende Distans Distans
Katters personlighet och kommunikation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Övrigt inom natur / djur
Introduktion till etologi Distans Distans
Naturvetenskap
Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi, master Klassrum Linköping
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping Klassrum Linköping
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping Klassrum Norrköping
Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar Klassrum Linköping
Vetenskapsteori för medicinare Distans Distans
Vetenskapsteori för naturvetare Distans Distans
Vetenskapsteori för samhällsvetare Distans Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys Distans Distans
Biologi
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram Klassrum Linköping
Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Bioinformatik Klassrum Linköping
Biologi - kurspaket Klassrum Linköping
Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat Klassrum Linköping
Fortsättningskurs i etologi Distans Distans
Masterprogram i Protein Science Klassrum Linköping
Protein Science, masterprogram Klassrum Linköping
Biomedicin
Avancerad immunologi Klassrum Linköping
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Linköping
Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen Klassrum Linköping
Infektionsbiologi med kliniska perspektiv Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kardiovaskulär biologi Klassrum Linköping
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Klassrum Linköping
Molekylär och medicinsk farmakologi Klassrum Linköping
Molekylär virologi Klassrum Linköping
Neurobiologi Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Stamceller och tillämpad regenerativ medicin Klassrum Linköping
Farmakologi
Allmän farmakologi Distans Distans
Fysik
Fysik och nanovetenskap, masterprogram Klassrum Linköping
Materials Science and Nanotechnology, masterprogram Klassrum Linköping
Materials Science and Nanotechnology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Geografi
Geografi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Geovetenskap
Geografi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Kemi
Chemistry, masterprogram Klassrum Linköping
Chemistry, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik Klassrum Linköping
Kemi - kurspaket Klassrum Linköping
Kemi - molekylär design, kandidatprogram Klassrum Linköping
Matematik
Diskret matematik Klassrum Linköping
Linjär algebra Klassrum Linköping
Matematik - kurspaket Klassrum Linköping
Matematik, kandidatprogram Klassrum Linköping
Matematik, masterprogram Klassrum Linköping
Matematikdidaktik åk 4-6 Distans Distans
Matematikdidaktik åk F-3 Distans Distans
Miljö
Analytical Frameworks in Sustainability Studies Klassrum Linköping
Climate Science and Policy Klassrum Linköping
Critical Perspectives on Sustainable Development Klassrum Linköping
Ecology and the Environment, masterprogram Klassrum Linköping
Environmental and Resource Use Challenges Klassrum Linköping
Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet Klassrum Linköping
Miljövetenskap, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Strimma: Hållbar utveckling Distans Distans
Sustainable Development in the Global Context Klassrum Linköping
Sustainable Resources Management Klassrum Linköping
Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd Klassrum Norrköping
Visualizing Climate Change Klassrum Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering Klassrum Norrköping
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Norrköping
Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar Klassrum Norrköping
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering Klassrum Norrköping
Civilekonomprogrammet Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska Klassrum Linköping
Human Resources, kandidatprogram Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 1 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 2 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 3 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 4 Klassrum Linköping
Senare del: Arbetsterapeutprogrammet 180 hp - för dig som läst minst en termin på motsvarande program Klassrum Norrköping
Sport / Fritid
Barn
Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv Klassrum Linköping
Barnlitteratur Distans Distans
Child Studies, master's programme - First and main admission round Distans Distans
Child Studies, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Distans Distans
Master´s Programme in Child Studies Distans Distans
Idrott och sport
Idrott och hälsa A Klassrum Linköping
Idrott och hälsa B Klassrum Linköping
Idrott och hälsa: Boll och dans Distans Distans
Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet Distans Distans
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil Distans Distans
Idrott och hälsa: Motorik och lek Distans Distans
Idrottsmedicin Klassrum Linköping
Språk
Asienkunskap - inriktning Japan Klassrum Linköping
Asienkunskap - inriktning Kina Klassrum Linköping
Engelska, History of English, avancerad kurs Klassrum Linköping
Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs Klassrum Linköping
English, Writers and Contexts, advanced level Klassrum Linköping
Interaktionsanalys Klassrum Linköping
Professionsspråk: Tyska - Grunder i tyska Klassrum Linköping
Engelska
Akademisk engelska, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod Klassrum Linköping
Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle Klassrum Linköping
Engelska 1 - Muntlig och skriftlig kommunikation Klassrum Linköping
Engelska 1- Modern litteratur Klassrum Linköping
Engelska 1- Språkstudier Klassrum Linköping
Engelska 1, grundkurs Klassrum Linköping
Engelska 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Engelska 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Engelska 3, Språk och litteratur Klassrum Linköping
Engelska 3, uppsats Klassrum Linköping
Engelska, Academic Writing, avancerad kurs Klassrum Linköping
Engelska, avancerad kurs, Critical Engagements Klassrum Linköping
English, Applied Theory and Method, advanced level Klassrum Linköping
English. Translation, advanced level Klassrum Linköping
International Business English Klassrum Linköping
Kontrastiva moment för engelsklärare Distans Distans
Magisterkurs i engelska Klassrum Linköping
Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Linköping
Franska
Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans Distans
Franska 1 - Francais: Att kommunicera på franska Klassrum Linköping
Franska 1 - Franska språket - grammatik, fonetik och uttal Klassrum Linköping
Franska 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Franska: att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Professionsspråk: Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans Distans
Professionsspråk: Frankrike inifrån - Att förstå dagens Frankrike Distans Distans
Professionsspråk: Franska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Professionsspråk: Franska - Grunder i franska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Franska: Att kommunicera på franska, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Professionsspråk: Franska: Franska inför utbytesstudier Klassrum Linköping
Professionsspråk: Franska: La Suède en francais Klassrum Linköping
Spanska
Professionsspråk: Spanska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Professionsspråk: Spanska - Grunder i spanska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Spanska: Att kommunicera skriftligt på spanska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Spanska: Kultur och samhälle i Spanien Distans Distans
Professionsspråk: Spanska: Spanska inför utbytesstudier Klassrum Linköping
Spanska 1: Att kommunicera på spanska Klassrum Linköping
Spanska 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Spanska språket - grammatik, fonetik och uttal Klassrum Linköping
Spanska: Att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Svenska
Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 Distans Distans
Behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande inom EU Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2 Klassrum Linköping
Den akademiska skrivprocessen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Klassrum Linköping
Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 Distans Distans
Retorik: Att skriva Klassrum Linköping
Retorik: Att skriva, distanskurs Distans Distans
Retorik: Att tala Klassrum Linköping
Skönlitteratur i Svenska som andraspråk litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Språk, litteratur och medier, kandidatprogram Klassrum Linköping
Svenska för studier och yrkesliv Klassrum Linköping
Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs Klassrum Linköping
Svenska för utländska studenter - nivå A1, distans Distans Distans
Svenska för utländska studenter - nivå A2, distanskurs Distans Distans
Svenska som andraspråk 1 Klassrum Linköping
Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal Klassrum Linköping
Svenska språket - Professionell kommunikation i tal och skrift Klassrum Linköping
Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap Klassrum Linköping
Svenska språket - Språkande från barndom till ålderdom Klassrum Linköping
Svenska språket - Språksociologi Klassrum Linköping
Svenska språket - Språkvetenskaplig uppsats Klassrum Linköping
Svenska språket - Svenska språkets byggstenar Klassrum Linköping
Svenska språket - Svenska språkets ursprung och utveckling Klassrum Linköping
Svenska språket - Textanalys Klassrum Linköping
Svenska språket 1: Det moderna språksamhället Klassrum Linköping
Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap Klassrum Linköping
Svenska språket och människan Klassrum Linköping
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Tyska
Att kommunicera på tyska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Tyska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Tyska för yrkeslivet, grundkurs Klassrum Linköping
Teknik
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska Klassrum Linköping
Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle Klassrum Norrköping
Civilingenjör i mjukvaruteknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk biologi Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i byggnadsteknik Klassrum Norrköping
Industrial Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Norrköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Teknik för lärare åk 4-6 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet II. Distans Distans
Design och produktutveckling
Civilingenjör i design och produktutveckling Klassrum Linköping
Civilingenjör i maskinteknik Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i maskinteknik Klassrum Linköping
Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Advanced Machine Learning Klassrum Linköping
Aeronautical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Aeronautical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Introduction to Machine Learning Klassrum Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Mechanical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Medicinsk teknik
Biomedical Engineering, masterprogram Klassrum Linköping
Biomedical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Civilingenjör i medicinsk teknik Klassrum Linköping
Medicinsk teknik Distans Distans
Medicinteknisk säkerhet Klassrum Linköping
Utbildning / Pedagogik
Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer ämneslärare Distans Distans
Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare Distans Distans
Lärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Flera orter (4)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Flera orter (3)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Handledning inom förskole- och lärarutbildning Distans Distans
Matematik för grundlärare 4-6 Distans Distans
Matematik för grundlärare F-3 Distans Distans
Matematik för ämneslärare åk 79, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Slöjd för lärare i åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet II. Distans Distans
Teknik för lärare åk 1-3 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet II. Distans Distans
Teknik för lärare åk 1-3 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 3 Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare Distans Distans
Pedagogik
Att leda lärprocesser Klassrum Linköping
Barn och ungdomar som utmanar skolan Distans Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9 Distans Distans
Folkbildningens idé och utveckling Distans Distans
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, halvfart Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, helfart Klassrum Linköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Linköping
Handledning och handledningsmetodik Klassrum Norrköping
Individuell studiegång, Masterprogram i Specialpedagogik 90 hp Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart Klassrum Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart Klassrum Linköping
Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar Klassrum Linköping
Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning Klassrum Linköping
Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart Distans Distans
Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart Distans Distans
Mobbning och sociala processer Distans Distans
Pedagogik 1 Klassrum Linköping
Pedagogik 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Pedagogik 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Pedagogik 4 Klassrum Linköping
Skolans uppdrag och kunskap om bedömning gymnasieskolans yrkesprogram Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Specialpedagogprogrammet Distans Distans
Teoretiska perspektiv på interprofessionell utbildning, lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktik samt socialtjä Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 1 Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag Distans Distans
Utomhuspedagogik i teori och praktik Klassrum Linköping
Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande Klassrum Linköping
Vuxenpedagogik, grundkurs Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp Klassrum Linköping
Vård / Omsorg
Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp Klassrum Linköping
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder Distans Distans
Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp Klassrum Linköping
Inkontinens och inkontinensvård Klassrum Norrköping
Interdisciplinära perspektiv på långvariga smärtor Klassrum Linköping
Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar Klassrum Linköping
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling Klassrum Linköping
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling Klassrum Linköping
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 2 Klassrum Linköping
Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, magister Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master Klassrum Linköping
Smärta och smärtbehandling Klassrum Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Klassrum Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Klassrum Linköping
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp Klassrum Linköping
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Folkhälsovetenskap
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom Klassrum Linköping
Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder Distans Distans
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått Klassrum Linköping
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö Klassrum Linköping
Informationssystem inom folkhälsovetenskap och sjukvårdsplanering Klassrum Linköping
Kvalitetsregister Klassrum Linköping
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap Klassrum Linköping
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del I Klassrum Linköping
Socialepidemiologi Klassrum Linköping
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I Klassrum Linköping
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Linköping
Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin Klassrum Linköping
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Klassrum Linköping
Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi Klassrum Linköping
Läkemedel och fysioterapi Klassrum Linköping
Logoped
Implementering inom Logopedi, 7,5 hp Klassrum Linköping
Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi Klassrum Linköping
Logopedprogrammet Klassrum Linköping
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt III Klassrum Linköping
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Linköping
Medicin
Diabetes och diabetesvård I Klassrum Norrköping
Diabetes och diabetesvård II Distans Distans
Katastrofmedicin Distans Distans
Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 15 hp Distans Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 30 hp Distans Distans
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi Klassrum Linköping
Tumörbiologi Klassrum Linköping
Omvårdnad / Omsorg
Handikappvetenskap I, grundkurs Distans Distans
Handikappvetenskap II, fortsättningskurs Distans Distans
Handikappvetenskap III, fortsättningskurs Distans Distans
Sjuksköterska
Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Linköping
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum, Distans Flera orter (5)
Vårdadministratör
Kontaktsjuksköterska i cancervård Klassrum Linköping

Visa alla

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Recensioner

Det finns inga recensioner för Linköpings universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön