Visa allastudier.se som: Mobil

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

Linköpings universitets ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort.

Linköpings universitet har gjort sig känd som en förnyare av utbildning och forskning genom:

  • nya utbildningar som har fått efterföljare på andra universitet, t.ex. civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi
  • ny pedagogik
  • LiU's satsning på tvärvetenskap och nya forskningsområden
  • LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Linköpings universitet är det universitet som har flest professionsutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

Visa alla utbildningar med Linköpings universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Beteendevetenskaplig grundkurs Klassrum Linköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs Klassrum Linköping
Psykologi
Advanced clinical psychology Klassrum Linköping
Advanced group and social psychology Klassrum Linköping
Barnmisshandel och sexuella övergrepp Klassrum Linköping
HBTQ - Psykologiska perspektiv och bemötande Klassrum Linköping
Idrottspsykologi Klassrum Linköping
Kognitionsvetenskap, kandidatprogram Klassrum Linköping
Kognitionsvetenskap, masterprogram Klassrum Linköping
Psykologi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Psykologi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Psykologi 5 Klassrum Linköping
Psykologi, metod och projekt, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Psykologprogrammet Klassrum Linköping
Psykoterapi
Handledar- och lärarutbildning i familjeterapi med systemteoretisk inriktning Klassrum Linköping
Psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi Klassrum Linköping
Psykoterapi 1 Klassrum Linköping
Sociologi
Att forska om välfärd och rättigheter Klassrum Norrköping
Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner Klassrum Norrköping
Ledarskap i socialt arbete Klassrum Norrköping
Social kategorisering och socialt förändringsarbete Klassrum Norrköping
Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning Klassrum Norrköping
Sociologi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Sociologi 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Sociologi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och forskningsdesign i socialt arbete Klassrum Norrköping
Socionom
Magisteruppsats i socialt arbete Klassrum Norrköping
Socionomprogrammet Klassrum Norrköping
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elektroniska kretsar och system, masterprogram Klassrum Linköping
Data / IT
AI för naturligt språk Distans Distans
Avancerad programmering i R Klassrum Linköping
Bayesian Learning Klassrum Linköping
Computational Social Science, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Norrköping
Computational Social Science, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Dataanalys för smarta städer Distans Distans
Datavetenskap, masterprogram Klassrum Linköping
Datavetenskap, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Datorintensiva statistiska metoder Klassrum Linköping
Den artificiella intelligensens etik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grunderna i AI Distans Distans
Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI Distans Distans
Grunderna i maskininlärning Distans Distans
Introduktionskurs i Matlab Distans Distans
IT och management, masterprogram Klassrum Linköping
Kryptoteknik Distans Distans
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Statistik och dataanalys, kandidatprogram Klassrum Linköping
Text Mining Klassrum Linköping
Vetenskaplig visualisering Distans Distans
IT-säkerhet
Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet Distans Distans
Programmering
Civilingenjör i mjukvaruteknik Klassrum Linköping
Innovativ programmering, kandidatprogram Klassrum Linköping
Systemvetenskap
Systemvetenskap, kandidatprogram Klassrum Linköping
Djur / Natur
Djurpsykologi, kandidatprogram Klassrum Linköping
Hundens beteendebiologi 1 - introduktion Distans Distans
Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning Distans Distans
Introduktion till etologi Distans Distans
Tillämpad etologi och djurbiologi, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Ekonomi
Cirkulär ekonomi i teori och praktik Distans Distans
Class, Labour Migration and Globalization Klassrum Norrköping
Fransk affärskultur - från teori till praktik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundläggande statistik Klassrum Linköping
Industriell ekonomi, masterprogram Klassrum Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Strategy and International Management Klassrum Linköping
The World System in the Post-colonial Era Klassrum Norrköping
Tysklands ekonomi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska Klassrum Linköping
Ekonometri Klassrum Linköping
Finansiell ekonomi Klassrum Linköping
Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket Klassrum Linköping
Företagsekonomi 2 Klassrum Linköping
International Business Klassrum Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Klassrum Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Klassrum Linköping
One Year Master - Entreprenörskap och innovation Klassrum Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi Klassrum Linköping
One Year Master - Redovisning och ekonomistyrning Klassrum Linköping
One Year Master - Strategi och styrning Klassrum Linköping
One Year Master - Strategy and Marketing Klassrum Linköping
Perspectives on Digitalization Klassrum Linköping
Sustainable Business - an ecological perspective Klassrum Linköping
Tvärkulturellt ledarskap Klassrum Linköping
Industriell ekonomi
Civilingenjör i industriell ekonomi Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska Klassrum Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska Klassrum Linköping
Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle Klassrum Norrköping
Industriell ekonomi, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Nationalekonomi
Beteendeekonomi Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska Klassrum Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska Klassrum Linköping
Development Economics Klassrum Linköping
Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata Klassrum Linköping
Ekonometri: Tidsseriedata Klassrum Linköping
Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument Klassrum Linköping
Institutionell teori och analys Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori Klassrum Linköping
Makroekonomisk teori och politik Klassrum Linköping
Matematiska metoder i nationalekonomi Klassrum Linköping
Mikroekonomisk analys Klassrum Linköping
Mikroekonomisk teori Klassrum Linköping
Miljöekonomi Klassrum Linköping
Nationalekonomi 1, grundkurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi 3, fördjupningskurser Klassrum Linköping
Nationalekonomi, masterprogram Klassrum Linköping
One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser Klassrum Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser Klassrum Linköping
Risk Management of Financial Markets and Institutions Klassrum Linköping
Spelteori Klassrum Linköping
Tillämpad beteendeekonomi Klassrum Linköping
Redovisning / Bokföring
Tyska för yrkeslivet: ekonomisk redovisning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Formgivning 1, grundkurs Distans Distans
Magisterprojekt i kultur- och mediegestaltning Klassrum Norrköping
Medie- och kulturproduktion Klassrum Norrköping
Textil formgivning 1, grundkurs Distans Distans
Musik
Körsång 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teater / Artist
International Course in Drama Communication A Klassrum Linköping
Förberedande utbildningar
Allmän kurs
Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, 30-120 hp Klassrum Linköping
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping Klassrum Linköping
Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping Klassrum Norrköping
Hantverk
Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Textilhantverk
Textilslöjd 38.5-60hp Klassrum Linköping
Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp Distans Distans
Trähantverk
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp Distans Distans
Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) Distans Distans
Humaniora
Att arbeta med historiska arkiv Klassrum Vadstena
Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv Klassrum Linköping
Beräkningsmetoder för att studera organisationer Klassrum Norrköping
Beräkningsmetoder för kulturella marknader och social dynamik Klassrum Norrköping
Big data: Sociala processer och etiska frågor Klassrum Norrköping
Den akademiska skrivprocessen Distans Distans
Den moderna litteraturens historia Klassrum Linköping
Den äldre litteraturens historia Klassrum Linköping
Ethical Theory and Moral Practice, advanced course Klassrum Linköping
Ethical Theory and Moral Practice, basic course Klassrum Linköping
Etik 1, grundkurs Klassrum Linköping
Globalisation and Global Justice, advanced course Klassrum Linköping
Globalisation and Global Justice, basic course Klassrum Linköping
Minne, makt, motstånd Distans Distans
Ojämlikhet och segregation: Teorier och mått Klassrum Norrköping
Social and Political Ethics, advanced course Klassrum Linköping
Social and Political Ethics, basic course Klassrum Linköping
Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal Klassrum Linköping
Svenska språket - Språksociologi Klassrum Linköping
Svenska språket - Svenska språkets byggstenar Klassrum Linköping
Svenska språket - Textanalys Klassrum Linköping
Svenska språket 1: Det moderna språksamhället Klassrum Linköping
Filosofi
1900-talets filosofi Klassrum Linköping
Applied Ethics, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Environmental and Animal Ethics, basic course Klassrum Linköping
Ethics and Migration, advanced course Klassrum Linköping
Ethics and Migration, basic course Klassrum Linköping
Etik och tillämpad etik Klassrum Linköping
Fakta, faktaresistens och alternativa fakta Distans Distans
Filosofi 1 Klassrum Linköping
Filosofi 2 Klassrum Linköping
Filosofins historia Klassrum Linköping
Logik och filosofisk instrumentkurs Klassrum Linköping
Politisk filosofi och samhällsfilosofi Klassrum Linköping
Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Klassrum Linköping
Språkfilosofi och kunskapsteori Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Klassrum Linköping
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Klassrum Linköping
Vetenskapsteori för medicinare Distans Distans
Vetenskapsteori för naturvetare Distans Distans
Vetenskapsteori för samhällsvetare Distans Distans
Vetenskapsteori och metafysik Klassrum Linköping
Genusvetenskap
Feministisk miljöhumaniora Distans Distans
Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik Distans Distans
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme Distans Distans
Genusvetenskap en introduktion Klassrum Linköping
Jämställdhet och rättvisa i organisationer Distans Distans
Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism Klassrum Linköping
Historia
Historia 1, grundkurs Klassrum Linköping
Historia 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Historia 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap
Konst och visuell kultur fram till 1750, grundkurs Klassrum Linköping
Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 1, grundkurs Klassrum Linköping
Konstvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Samtida arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Linköping
Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900 Distans Distans
Utopiska visioner om det hållbara samhället Klassrum Norrköping
Kulturvetenskap
Entreprenörskap för kulturarbetare Klassrum Linköping
Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Norrköping
Inkludering, medborgarskap och exkludering Klassrum Norrköping
Interkulturell affärskommunikation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Intersectional Migration Studies: Bodies, Genders, Sexualities Klassrum Norrköping
Katters personlighet och kommunikation Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kultur och marknadsföring Klassrum, Distans Flera orter (2)
Migration, Health and Biopolitics Klassrum Norrköping
New Social Movements Klassrum Norrköping
Produktion för kultur- och mediesektorn Distans Distans
Reading Gender Klassrum Linköping
Spansk affärskultur och näringsliv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Litteraturvetenskap
Från bok till skärm - och vidare. Litteratur och mediekulturer från 1960-talet till idag Klassrum Linköping
Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi Klassrum Linköping
Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 1, grundkurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Magisterkurs i litteraturvetenskap Klassrum Linköping
Rum, platser och världar i populärfiktion Klassrum Linköping
Transmedialt berättande Klassrum Linköping
Religionsvetenskap
Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande Distans Distans
Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln Klassrum Linköping
Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet Distans Distans
Islam, introduktionskurs Distans Distans
Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia Klassrum Linköping
Kristendomens historia II: Från fornkyrkan till modern tid Distans Distans
Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs Distans Distans
Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs Distans Distans
Religion and Politics, Introductory Course Klassrum Linköping
Religion och politik, grundkurs Klassrum Linköping
Religion, våld och terrorism, grundkurs Klassrum Linköping
Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism Klassrum Linköping
Religionshistoria III: Extremism och forntida religioner Klassrum Linköping
Religionshistoria uppsats, fördjupningskurs Distans Distans
Religionsvetenskap, grundkurs Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning II: Etik, kristendom och den sekulära staten Klassrum Linköping
Tros- och livsåskådning III: Etik och kristen frälsningslära Klassrum Linköping
Östasiatiska religioner, introduktion Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Flygtransport och logistik, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Samhällets logistik, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Juridik
Affärsjuridiska Kandidatprogrammet Klassrum Linköping
Bank- och finansrätt Klassrum Linköping
Beskattningsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Diplomacy and Foreign Policy Analysis Klassrum Linköping
EU:s inre marknad Klassrum Linköping
Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs Klassrum Linköping
Intellectual Property Rights Klassrum Linköping
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs Distans Distans
Komparativ rätt Klassrum Linköping
Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs Klassrum Linköping
Tyska med juridisk inriktning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Överskuldsättning - Att upptäcka,utreda och åtgärda Distans Distans
Affärsjuridik
Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram Klassrum Linköping
Affärsjuridik, masterprogram Klassrum Linköping
Kommunikation / Media
Magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs Klassrum Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Mediernas språk och innehåll Klassrum Linköping
Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället Klassrum Linköping
Film
Philosophy and Film Klassrum Linköping
Grafisk design
Design, masterprogram Klassrum Linköping
Design, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Informationsvetenskap
E-hälsa: visioner och verktyg Distans Distans
Projekt i e-hälsa Distans Distans
Kommunikation
Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion Klassrum Norrköping
Marknadsföring / PR
Marknadsföring på den tyska marknaden Klassrum, Distans Flera orter (2)
Medieproduktion
Att göra utställning: rum, publik och samhälle Klassrum Norrköping
Dokumentärfilm, historia, teori och praktik: Att gestalta med verkligheten Klassrum Norrköping
Podcast: ljudgestaltning och produktionsvillkor Klassrum Norrköping
Retorik
Presentationsteknik Klassrum Linköping
Retorik: Att skriva Klassrum Linköping
Retorik: Att skriva, distanskurs Distans Distans
Retorik: Att tala Klassrum Linköping
Sociala medier
Från glasmontrar till digitala skärmar - rum, föremål och digital teknik Klassrum Norrköping
Ledarskap / Organisation
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Program - Second admission round (op Klassrum Linköping
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission Klassrum Linköping
Civilingenjör i energi - miljö - management Klassrum Linköping
Organisationsteori och analys Klassrum Linköping
Projektledning
InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt Klassrum Linköping
Naturvetenskap
Anatomi och fysiologi Distans Distans
Ekologi och miljö, masterprogram Klassrum Linköping
Ekologi och miljö, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Linköping
Läkemedel och fysioterapi Klassrum Linköping
Biologi
Advanced Machine Learning Klassrum Linköping
Bioinformatik Klassrum Linköping
Biologi, kandidatprogram Klassrum Linköping
Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat Klassrum Linköping
Introduction to Machine Learning Klassrum Linköping
Protein Science, masterprogram Klassrum Linköping
Protein Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Tillämpad etologi och djurbiologi, masterprogram Klassrum Linköping
Biomedicin
Avancerad immunologi Klassrum Linköping
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Linköping
Infektionsbiologi med kliniska perspektiv Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) Klassrum Linköping
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Linköping
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Klassrum Linköping
Molekylär virologi Klassrum Linköping
Neurobiologi Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Stamceller och tillämpad regenerativ medicin Klassrum Linköping
Farmakologi
Allmän farmakologi Distans Distans
Tumörbiologi Klassrum Linköping
Fysik
Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, MRT Distans Distans
Materialfysik för nano- och kvantteknologi, masterprogram Klassrum Linköping
Materialfysik för nano- och kvantteknologi, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Teknik och metodik inom medicinsk bildvetenskap Distans Distans
Kemi
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik Klassrum Linköping
Kemi - kurspaket Klassrum Linköping
Kemi - molekylär design, kandidatprogram Klassrum Linköping
Kemi, masterprogram Klassrum Linköping
Kemi, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Matematik
Diskret matematik Klassrum Linköping
Grundläggande optimeringslära Distans Distans
Matematik - kurspaket Klassrum Linköping
Matematik, kandidatprogram Klassrum Linköping
Matematik, masterprogram Klassrum Linköping
Matematikdidaktik åk 4-6 Distans Distans
Miljö
Critical Perspectives on Sustainable Development Klassrum Linköping
Environmental and Resource Use Challenges Klassrum Linköping
Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet Klassrum Linköping
Miljöpolitik och miljöstyrning Klassrum Linköping
Miljövetenskap, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round Klassrum Linköping
Strimma: Hållbar utveckling Distans Distans
Sustainability in the urban realm: city/neighbourhood/home Klassrum Linköping
Sustainable Development in the Global Context Distans Distans
Sustainable Resources Management Klassrum Linköping
Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd Klassrum Norrköping
Visualisering av utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling Klassrum Linköping
Vår planet i förändring Klassrum Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering Distans Distans
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Norrköping
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering Distans Distans
Arbetsterapi inom äldreområdet Distans Distans
Human Resource Management Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 1 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 1 - distans Distans Distans
Ledning och strategiskt personalarbete 2 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 3 Klassrum Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 4 Klassrum Linköping
Senare del: Arbetsterapeutprogrammet 180 hp - för dig som läst minst en termin på motsvarande program Klassrum Norrköping
HR
Human Resources, kandidatprogram Klassrum Linköping
Human Resources, Masterprogram Klassrum Linköping
Samhällsvetenskap
Agentbaserad modellering Klassrum Norrköping
Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen Klassrum Norrköping
Den samhällsvetenskapliga forskningens logik Klassrum Norrköping
Det åldrande samhällets sociologi en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förän Klassrum Norrköping
Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning Klassrum Norrköping
Från olikhet till ojämlikhet ett samhällsvetenskapligt perspektiv Klassrum Norrköping
Globala frågor i skolan Distans Distans
Kandidatprogrammet i Globala studier Klassrum Norrköping
Livslopp, åldrande och social exkludering Klassrum Norrköping
Livsvillkor - arbete - identitet, fortsättningskurs Klassrum Norrköping
Metoder för att analysera individuell utveckling, livslopp och social förändring Klassrum Norrköping
Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram Klassrum Norrköping
Samhällsplanering, kandidatprogram Klassrum Linköping
Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Geografi
Geografi 1, grundkurs Klassrum Linköping
Statistik
Regressions- och tidsserieanalys Klassrum Linköping
Statistik och dataanalys I Klassrum Norrköping
Statistik och dataanalys II Klassrum Norrköping
Surveymetodik Klassrum Linköping
Tidsserier och sekvensinlärning Klassrum Linköping
Statsvetenskap
Applied Ethics, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Contemporary European Governance Klassrum Linköping
Contemporary Issues in International Governance Klassrum Linköping
Europe in the World Klassrum Linköping
Europe's Relations with the World Klassrum Linköping
European Democratic Culture Klassrum Linköping
History of European Identity Klassrum Linköping
International and European Law Klassrum Linköping
International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round Klassrum Linköping
International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
International Governance and Civil Society Klassrum Linköping
International Organisations: Theory and Practice Klassrum Linköping
International Relations Theory Klassrum Linköping
Ledarskap och styrning i offentliga organisationer Klassrum Linköping
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning Klassrum Linköping
Migration and Asylum Policy in the European Union Klassrum Norrköping
Politices kandidatprogram Klassrum Linköping
Statsvetenskap 1 - kurspaket Klassrum Linköping
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Statsvetenskap 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Studiet av staten och den offentliga förvaltningen Klassrum Linköping
The Politics and Economics of International Relations Klassrum Linköping
The Swedish Model Klassrum Linköping
Utvärdering av offentlig politik Klassrum Linköping
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Child Studies, Master´s Programme Distans Distans
Idrott och sport
Idrott och hälsa A Klassrum Linköping
Idrott och hälsa B Klassrum Linköping
Idrott och hälsa: Boll och dans Distans Distans
Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet Distans Distans
Idrottsmedicin Klassrum Linköping
Språk
Asienkunskap - inriktning Japan Klassrum Linköping
Asienkunskap - inriktning Kina Klassrum Linköping
Engelska 3, uppsats Klassrum Linköping
Engelska, Academic Writing, avancerad kurs Klassrum Linköping
Engelska, avancerad kurs, Critical Engagements Klassrum Linköping
English, Applied Theory and Method, advanced level Klassrum Linköping
English. Translation, advanced level Klassrum Linköping
Interaktionsanalys Klassrum Linköping
Introduktionskurs i affärskommunikation över språkgränserna Distans, Klassrum Flera orter (2)
Japan - efter det ekonomiska miraklet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Japan - kultur, tänkande och språk Distans, Klassrum Flera orter (2)
Japanska - professionsspråk med inriktning mot ekonomi och näringsliv Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier Klassrum Linköping
Kina idag - den nya supermakten Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kina idag - kultur, tänkande och språk Distans Distans
Kinesiska för näringslivet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska för utländska studenter - nivå A1, distans Distans Distans
Svenska för utländska studenter - nivå A2, distanskurs Distans Distans
Tyska för yrkeslivet, grundkurs Klassrum Linköping
Undervisning i det flerspråkiga klassrummet Distans Distans
Engelska
Akademisk engelska, grundkurs Klassrum Linköping
Akademisk engelska, grundkurs, distans Distans Distans
Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod Klassrum Linköping
Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle Klassrum Linköping
Engelska 1 - Muntlig och skriftlig kommunikation Klassrum Linköping
Engelska 1- Modern litteratur Klassrum Linköping
Engelska 1- Språkstudier Klassrum Linköping
Engelska 1, grundkurs Klassrum Linköping
Engelska 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Engelska 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Engelska 3, Språk och litteratur Klassrum Linköping
English - Literature, Foundation Course Klassrum Linköping
Interkulturell kommunikation i en engelsktalande värld Distans Distans
Kontrastiva moment för engelsklärare Distans Distans
Magisterkurs i engelska Klassrum Linköping
Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Linköping
Franska
Frankrikes ekonomi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fransk affärskultur och näringsliv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska 1 - Francais: Att kommunicera på franska Klassrum Linköping
Franska 1 - Franska språket - grammatik, fonetik och uttal Klassrum Linköping
Franska för yrkeslivet: ekonomisk redovisning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska med juridisk inriktning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska med teknisk inriktning Distans Distans
Franska: språk och professionell kommunikation, nivå B1 Distans Distans
Franska: språk och professionell kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Marknadsföring på den franska marknaden Distans, Klassrum Flera orter (2)
Professionsspråk: Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans Distans
Professionsspråk: Frankrike inifrån - Att förstå dagens Frankrike Distans Distans
Professionsspråk: Franska: att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Japanska
Japanska professionsspråk med inriktning mot teknologi och naturvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Japanska för yrkeslivet - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Japanska för yrkeslivet - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Japanska för yrkeslivet - nybörjarkurs i muntlig språkfärdighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Japanska för yrkeslivet - nybörjarkurs i skriftlig språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kinesiska
Kinesiska - professionsspråk med inriktning mot ekonomi och näringsliv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kinesiska - professionsspråk med inriktning mot teknologi och naturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kinesiska för yrkeslivet - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kinesiska för yrkeslivet - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kinesiska för yrkeslivet - nybörjarkurs i muntlig språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kinesiska för yrkeslivet - nybörjarkurs i skriftlig språkfärdighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap Klassrum Linköping
Spanska
Professionsspråk: Spanska: Att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Professionsspråk: Spanska: Kultur och samhälle i Spanien Distans Distans
Spaniens ekonomi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska 1: Att kommunicera på spanska Klassrum Linköping
Spanska 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Spanska för yrkeslivet: ekonomisk redovisning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska med teknisk inriktning Distans Distans
Spanska språket - grammatik, fonetik och uttal Klassrum Linköping
Spanska: språk och professionell kommunikation, nivå B1 Distans Distans
Spanska: språk och professionell kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Svenska
Att undervisa andraspråkselever Distans Distans
Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 Distans Distans
Behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande inom EU Klassrum Linköping
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2 Klassrum Linköping
Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter Distans Distans
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap Klassrum Linköping
Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 Distans Distans
Skrivande för vardag, studier och yrkesliv Distans Distans
Skönlitteratur i Svenska som andraspråk - litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga perspektiv Klassrum Linköping
Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktisk i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Svenska för studier och yrkesliv Klassrum Linköping
Svenska som andraspråk 1 Klassrum Linköping
Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs Klassrum Linköping
Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Svenska språket - Språkande från barndom till ålderdom Klassrum Linköping
Svenska språket - Språkvetenskaplig uppsats Klassrum Linköping
Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap Klassrum Linköping
Svenska språket och människan Klassrum Linköping
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans Distans
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans Distans
Tyska
Att kommunicera på tyska Klassrum Linköping
Professionsspråk: Tyska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans Distans
Professionsspråk: Tyskland inifrån - Att förstå dagens Tyskland, 7.5 hp Distans Distans
Tysk affärskultur - från teori till praktik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tysk affärskultur och näringsliv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska med teknisk inriktning Distans Distans
Tyska: språk och professionell kommunikation, nivå B1 Distans Distans
Tyska: språk och professionell kommunikation, nivå B2 Distans Distans
Teknik
Civilingenjör i medieteknik Klassrum Norrköping
Civilingenjör i teknisk biologi Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska Klassrum Linköping
Geografiska informationssystem för trafik och transporter Distans Distans
Grundkurs inom additiv tillverkning för yrkesverksamma Distans Distans
Intelligenta transportsystem och logistik, masterprogram Klassrum Norrköping
Intelligenta transportsystem och logistik, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Norrköping
Kommunikationssystem, masterprogram Klassrum Linköping
Kommunikationssystem, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) Klassrum Linköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram Klassrum Linköping
Sustainability Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students Klassrum Linköping
Teknik för lärare åk 4-6 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Byggnadsteknik
Högskoleingenjör i byggnadsteknik Klassrum Norrköping
Civilingenjör
Civilingenjör i datateknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i design och produktutveckling Klassrum Linköping
Civilingenjör i maskinteknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i medicinsk teknik Klassrum Linköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik Klassrum Linköping
Datateknik
Högskoleingenjör i datateknik Klassrum Linköping
Design och produktutveckling
Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Elektroteknik
Civilingenjör i elektronikdesign Klassrum Norrköping
Elektroniska kretsar och system, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Högskoleingenjör i elektronik Klassrum Linköping
Information- och kommunikationsteknik
Civilingenjör i informationsteknologi Klassrum Linköping
Maskinteknik
Flygteknik, masterprogram Klassrum Linköping
Framtidens fabriker Distans Distans
Högskoleingenjör i maskinteknik Klassrum Linköping
Industriell automation Distans Distans
Ingenjören och CAD-verktyget Distans Distans
Maskinteknik, masterprogram Klassrum Linköping
Maskinteknik, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Medicinsk teknik
Medicinsk teknik Distans Distans
Medicinsk teknik, masterprogram Klassrum Linköping
Medicinsk teknik, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Medicinska informationssystem Distans Distans
Medicinteknisk säkerhet Klassrum Linköping
Transportutbildningar
Flyg
Flygteknik, masterprogram - Andra sökomgången för svenska och EU/EEA-studenter Klassrum Linköping
Utbildning / Pedagogik
Att analysera, designa och utveckla undervisning ett ämnesdidaktiskt perspektiv Distans Distans
Filosofi för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering Klassrum Linköping
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Matematikdidaktik åk F-3 Distans Distans
Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Teknik för lärare åk 1-3 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Textilslöjd (31-37.5 hp) Klassrum Linköping
Textilslöjd på distans, kurs 1 Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 2 Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Textilslöjd på distans, kurs 3 Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd (31-37.5hp) Klassrum Linköping
Trä- och metallslöjd 38.5-60hp Klassrum Linköping
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp Distans Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans Distans
Ungdomslitteratur Distans Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna: Förskolans samhälleliga roll och uppdrag Distans Distans
Utomhuspedagogik med fokus på lärande för hållbar utveckling Distans Distans
Vuxenpedagogik, grundkurs Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Handledning inom förskole- och lärarutbildning Distans Distans
Grundlärare
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola Distans Distans
Pedagogik
Artistic methods in education Klassrum Linköping
Bedöma, värdera och mäta elevers kunskap och lärande Distans Distans
Folkhögskollärarprogrammet, halvfart Distans Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Flera orter (3)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Klassrum Flera orter (4)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Linköping
Handledning och handledningsmetodik Klassrum Norrköping
Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar Distans Distans
Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning Klassrum Linköping
Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart Distans Distans
Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart Distans Distans
Pedagogik 1 Klassrum Linköping
Pedagogik 3, fördjupningskurs Klassrum Linköping
Teoretiska perspektiv på interprofessionell utbildning, lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktik samt socialtjä Distans Distans
Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) Distans Distans
Utomhuspedagogik i teori och praktik Klassrum Linköping
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp Klassrum Linköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp Klassrum Linköping
Specialpedagog
Barn och ungdomar som utmanar skolan Distans Distans
Specialpedagogprogrammet Distans Distans
Ämneslärare
Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer - ämneslärare Distans Distans
Matematik för ämneslärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning Distans Distans
Vård / Omsorg
Arbete, hälsa och välfärdssystem Distans Distans
Barnmorskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
E-hälsa: visioner och verktyg Distans Distans
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Klassrum Linköping
Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Linköping
Handikappvetenskap I, grundkurs Distans Distans
Handikappvetenskap II, fortsättningskurs Distans Distans
Handikappvetenskap III, fortsättningskurs Distans Distans
Implementering inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar Distans Distans
Katastrofmedicin Distans Distans
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling Klassrum Linköping
Masterprogrammet i genetisk vägledning Klassrum Linköping
Smärta och smärtbehandling Klassrum Linköping
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II Distans Distans
Folkhälsovetenskap
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom Klassrum Linköping
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått Klassrum Linköping
Jämlik vård och välfärd Distans Distans
Kritiska perspektiv på planering för hälsa Klassrum Linköping
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del I Distans Distans
Socialepidemiologi Distans Distans
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I Distans Distans
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Linköping
Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin Klassrum Linköping
Logoped
Examensarbete - master/Logopedi Klassrum Linköping
Implementering inom Logopedi Distans Distans
Logopedprogrammet Klassrum Linköping
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt III Klassrum Linköping
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Linköping
Medicin
Barn- och ungdomspsykiatri Distans Distans
Diabetes och diabetesvård I Klassrum Norrköping
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap Distans Distans
Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Klassrum Linköping
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi Klassrum Linköping
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Klassrum Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum, Distans Flera orter (5)

Visa alla

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Recensioner

Det finns inga recensioner för Linköpings universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön