Visa allastudier.se som: Mobil

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

Linköpings universitets ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort.

Linköpings universitet har gjort sig känd som en förnyare av utbildning och forskning genom:

  • nya utbildningar som har fått efterföljare på andra universitet, t.ex. civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi
  • ny pedagogik
  • LiU's satsning på tvärvetenskap och nya forskningsområden
  • LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Linköpings universitet är det universitet som har flest professionsutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

Visa alla utbildningar med Linköpings universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Ort
Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs Linköping
Genusvetenskap
Feministisk miljöhumaniora Distans
Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik Distans
Genusvetenskap – en introduktion Linköping
Jämställdhet och rättvisa i organisationer Distans
Kroppen: mer än kött och blod Linköping
Reading Gender Linköping
Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism Linköping
Psykologi
Avancerad kognitiv psykologi Linköping
Avancerad utvecklingspsykologi Linköping
Barn- och ungdomspsykiatri Linköping
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi Linköping
Human Resourses, Masterprogram Linköping
Idrottspsykologi Linköping
Kognitionsvetenskap, kandidatprogram Linköping
Kognitionsvetenskap, masterprogram Linköping
Psykologi 1, grundkurs Linköping
Psykologi 2, fortsättningskurs Linköping
Psykologi 3, fördjupningskurs Linköping
Psykologi 4, avancerad nivå Linköping
Psykologi 5 Linköping
Psykologi för hållbar utveckling Linköping
Psykologi, metod och projekt, fortsättningskurs Linköping
Psykologprogrammet Linköping
Psykoterapi
Psykoterapi 1 Linköping
Samhällsvetenskap
Agentbaserad modellering Norrköping
Att analysera, designa och utveckla undervisning – ett ämnesdidaktiskt perspektiv Distans
Beräkningsmetoder för att studera organisationer Norrköping
Beräkningsmetoder för kulturella marknader och social dynamik Norrköping
Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen Norrköping
Big data: Sociala processer och etiska frågor Norrköping
Business Ethics, advanced course Linköping
Business Ethics, basic course Linköping
Den samhällsvetenskapliga forskningens logik Norrköping
Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning Norrköping
Ethical Theory and Moral Practice, advanced course Linköping
Ethical Theory and Moral Practice, basic course Linköping
Ethics and Migration, advanced course Linköping
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola Distans
Globalisation and Global Justice, advanced course Linköping
Globalisation and Global Justice, basic course Linköping
Livsvillkor - arbete - identitet, fortsättningskurs Norrköping
Minne, makt, motstånd Distans
Modellering av diskreta val Norrköping
Ojämlikhet och segregation: Teorier och mått Norrköping
Samhällsplanering, kandidatprogram Linköping
Social and Political Ethics, advanced course Linköping
Social and Political Ethics, basic course Linköping
Social nätverksanalys Norrköping
Utomhuspedagogik med fokus på lärande för hållbar utveckling Distans
Sociologi
Att forska om välfärd och rättigheter Norrköping
Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner Norrköping
Barnmisshandel och sexuella övergrepp Linköping
Global and transnational social work Norrköping
Ledarskap i socialt arbete Norrköping
Masteruppsats i socialt arbete Norrköping
Personlig assistans Norrköping
Social kategorisering och socialt förändringsarbete Norrköping
Social utsatthet och sociala problem i teoretisk belysning Norrköping
Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning Norrköping
Sociologi 3, fördjupningskurs Linköping
Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå Linköping
Vetenskapsteori och forskningsdesign i socialt arbete Norrköping
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete Norrköping
Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet Norrköping
Statistik
Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs Linköping
Regressions- och tidsserieanalys Linköping
Statistical Methods Linköping
Statistik och dataanalys I Norrköping
Statistik och dataanalys II Norrköping
Surveymetodik Linköping
Tidsserieanalys Linköping
Statsvetenskap
Class, Labour Migration and Globalization Norrköping
Contemporary European Institutions Linköping
Contemporary Issues in International Governance Linköping
Diplomacy and Foreign Policy Analysis Linköping
Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning Linköping
Europe's Relations with the World Linköping
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering Linköping
Inkludering, medborgarskap och exkludering Norrköping
International and European Law Linköping
International and European Security Linköping
International Governance and Civil Society Linköping
International Organisations: Theory and Practice Linköping
International Relations Theory Linköping
Kommunal självstyrelse och förvaltning Linköping
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning Linköping
Migration and Asylum Policy in the European Union Norrköping
Migration, Health and Biopolitics Norrköping
Negotiation and Conflict Norrköping
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupningskurs Distans
Studiet av staten och den offentliga förvaltningen Linköping
The Politics and Economics of International Relations Linköping
The World System in the Post-colonial Era Norrköping
Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande Linköping
Utvärdering av offentlig politik Linköping
Bygg / Anläggning
El
Civilingenjör i datateknik Linköping
Civilingenjör i elektronikdesign Norrköping
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik Linköping
Högskoleingenjör i datateknik Linköping
Högskoleingenjör i elektronik Linköping
Data / IT
Bayesian Learning Linköping
Civilingenjör i industriell ekonomi Linköping
Civilingenjör i informationsteknologi Linköping
Datorintensiva statistiska metoder Linköping
Grundläggande datasäkerhet Distans
Innovativ programmering, kandidatprogram Linköping
IT och management, masterprogram Linköping
Multivariata statistiska metoder Linköping
Perspectives on Digitalization Linköping
Statistik och dataanalys, kandidatprogram Linköping
Text Mining Linköping
Visualisering Linköping
Programmering
Avancerad programmering i R Linköping
Programmering i R Linköping
Programmering som digitalt verktyg i matematikundervisningen för blivande lärare i åk 1-6 Linköping
Programmering som digitalt verktyg i matematikundervisningen för verksamma lärare i åk 1-6 Distans
Systemvetenskap
Systemvetenskap, kandidatprogram Linköping
Ekonomi / Försäljning
Civilingenjör i energi - miljö - management Linköping
Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete Linköping
Företagsekonomi 2 Linköping
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska Linköping
Ekonometri Linköping
Finansiell ekonomi Linköping
Finansiell ekonomi Linköping
Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket Linköping
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring Linköping
Företagsekonomi 3 - Redovisning Linköping
Företagsekonomi 3 - Styrning Linköping
HRM and Leadership Linköping
International Business Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Linköping
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Linköping
Miljöekonomi Linköping
Nationalekonomi, masterprogram Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi Linköping
One Year Master - Strategi och styrning Linköping
One Year Master - Strategy and Marketing Linköping
Samhällets logistik, kandidatprogram Norrköping
Strategy and International Management Linköping
Sustainable Business - an ecological perspective Linköping
Nationalekonomi
Beteendeekonomi Linköping
Development Economics Linköping
Ekonometri Linköping
Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata Linköping
Ekonometri: Tidsseriedata Linköping
Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument Linköping
Hälsoekonomi och etik Linköping
Industrial Organization Linköping
Institutionell teori och analys Linköping
Makroekonomisk teori Linköping
Makroekonomisk teori och politik Linköping
Makroekonomisk teori och politik Linköping
Marknadsstruktur och företagsstrategi Linköping
Mikroekonomisk analys Linköping
Mikroekonomisk teori Linköping
Nationalekonomi 3, fördjupningskurser Linköping
One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser Linköping
One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser Linköping
Politices kandidatprogram Linköping
Risk Management of Financial Markets and Institutions Linköping
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Linköping
Spelteori Linköping
Tillämpad beteendeekonomi Linköping
Redovisning / Bokföring
One Year Master - Redovisning och ekonomistyrning Linköping
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Formgivning 1, grundkurs Distans
Formgivning 2, grundkurs Distans
Skapande arbete med ull, grundkurs Distans
Slöjd - Textilslöjd (31-60 hp) Linköping
Slöjd - Textilslöjd, 1-30 hp Linköping
Musik
Körsång 1 Linköping
Körsång 2 Linköping
Körsång 3 Linköping
Hantverk
Slöjd - Trä- och metallslöjd 31-60 hp Linköping
Textilhantverk
Mönsterkonstruktion Distans
Textil formgivning 1, grundkurs Distans
Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans
Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans
Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) Distans
Trähantverk
Slöjd - Trä- och metallslöjd 1-30 hp Linköping
Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Flygtransport och logistik, kandidatprogram Norrköping
Juridik
Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram Linköping
Affärsjuridik, masterprogram Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska Linköping
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska Linköping
Associationsrätt, grundkurs Linköping
Bank- och finansrätt Linköping
Beskattningsrätt, grundkurs Linköping
Beskattningsrätt, halvfart Linköping
EU Law Linköping
EU:s inre marknad Linköping
Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs Linköping
Intellectual Property Rights Linköping
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs Distans
Komparativ rätt Linköping
Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs Linköping
Överskuldsättning - Att upptäcka,utreda och åtgärda Distans
Kommunikation / Media
Magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs Linköping
Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs Linköping
Mediernas språk och innehåll Linköping
Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället Linköping
Film
Philosophy and Film Linköping
Grafisk design
Experimentellt arbete Linköping
Informationsvetenskap
E-hälsa: visioner och verktyg, 7,5 hp Linköping
Projekt i e-hälsa Linköping
Marknadsföring / PR
Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram Norrköping
Medieproduktion
Att göra utställning: rum, publik och samhälle Norrköping
Documentary Film, History, Theory, and Practice: Working with the real Norrköping
Medie- och kulturproduktion Norrköping
Podcast: Ljudgestaltning och produktionsvillkor Norrköping
Multimedia
Civilingenjör i medieteknik Norrköping
Från glasmontrar till digitala skärmar - rum, föremål och digital teknik Norrköping
Presentationsteknik och retorik
Retorik i professionella sammanhang Norrköping
Kultur / Humanistiska inriktningar
Filosofi
Biomedical Ethics, advanced course Linköping
Biomedical Ethics, basic course Linköping
Environmental and Animal Ethics, basic course Linköping
Ethics and Migration, basic course Linköping
Fakta, faktaresistens och alternativa fakta Distans
Hjärna och medvetande Distans
Historia
Att arbeta med historiska arkiv Vadstena
Konstvetenskap
Föremål i ett kulturhistoriskt och kulturgeografiskt perspektiv Linköping
Konst och visuell kultur fram till 1750, grundkurs Linköping
Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs Linköping
Konstvetenskap 1, grundkurs Linköping
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs Linköping
Konstvetenskap 3, fördjupningskurs Linköping
Konstvetenskapens historiografi Linköping
Masterprogram i Medieproduktion för humanister och samhällsvetare Linköping
Samtida arkitektur och stadsbyggnad Linköping
Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900 Distans
Teori och metod ur ett konstvetenskapligt perspektiv Linköping
Utopiska visioner om det hållbara samhället Norrköping
Kulturvetenskap
Designhistoria och designteori Linköping
Entreprenörskap för kulturarbetare Linköping
Historia 4, avancerad kurs Linköping
Hästkulturer i förvandling Distans
Kultur, samhälle och mediegestaltning, kandidatprogram Norrköping
Kulturens villkor Linköping
Medier, kommunikation och offentlighet Linköping
Medier, kommunikation och samtidskultur Linköping
New Social Movements Norrköping
Produktion för kultur- och mediesektorn Norrköping
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts Norrköping
Litteraturvetenskap
Från bok till skärm - och vidare. Litteratur och mediekulturer från 1960-talet till idag Linköping
Rum, platser och världar i populärfiktion Linköping
Transmedialt berättande Linköping
Ungdomslitteratur Linköping
Religionsvetenskap
Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande Distans
Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln Linköping
Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska Distans
Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska Distans
Islam, introduktionskurs Distans
Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia Linköping
Kristendomens historia III: Utveckling i Sverige och valfri specialisering Distans
Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs Distans
Kristendomens historia, magisteruppsats Distans
Kristendomens historia, masteruppsats Distans
Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå Distans
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid Distans
Religion and Politics, Introductory Course Linköping
Religion och politik, grundkurs Linköping
Religion och Vita huset: Från Truman till Trump Distans
Religion, våld och terrorism, grundkurs Linköping
Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism Linköping
Religionshistoria II: Levd religion i samtiden Linköping
Religionshistoria III: Extremism och forntida religioner Linköping
Religionshistoria uppsats, fördjupningskurs Distans
Religionsvetenskap, grundkurs Linköping
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd Distans
Terrorism, Violence and Religion, basic course Linköping
Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar Linköping
Tros- och livsåskådning III: Etik och kristen frälsningslära Linköping
Östasiatiska religioner, introduktion Distans
Ledarskap / Organisation
Classics of Organization Theory Linköping
Ledarskap - jag och gruppen Linköping
Ledarskap och styrning i offentliga organisationer Linköping
One Year Master - Entreprenörskap och innovation Linköping
Ledarskap
Leadership and Culture Linköping
Utbildningsledarskap Distans
Natur / Djur
Biologi, kandidatprogram Linköping
Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur Distans
Hundens beteendebiologi 1 - introduktion Distans
Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs Distans
Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning Distans
Hästens sinnen och beteende Distans
Övrigt inom natur / djur
Introduktion till etologi Distans
Naturvetenskap
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi, master Linköping
Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar Linköping
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys Distans
Biologi
Bioinformatik Linköping
Biologi - kurspaket Linköping
Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat Linköping
Fortsättningskurs i etologi Distans
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Linköping
Protein Science, masterprogram Linköping
Farmakologi
Allmän farmakologi Distans
Fysik
Fysik och nanovetenskap, masterprogram Linköping
Geografi
Geografi 1, grundkurs Linköping
Geovetenskap
Geografi 2, fortsättningskurs Linköping
Kemi
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik Linköping
Kemi - kurspaket Linköping
Kemi - molekylär design, kandidatprogram Linköping
Matematik
Diskret matematik Linköping
Linjär algebra Linköping
Matematik - kurspaket Linköping
Matematik, kandidatprogram Linköping
Matematik, masterprogram Linköping
Matematikdidaktik åk 4-6 Distans
Matematikdidaktik åk F-3 Distans
Miljö
Analytical Frameworks in Sustainability Studies Linköping
Climate Science and Policy Linköping
Critical Perspectives on Sustainable Development Linköping
Environmental and Resource Use Challenges Linköping
Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet Linköping
Miljövetenskap, kandidatprogram Norrköping
Strimma: Hållbar utveckling Distans
Sustainable Development in the Global Context Linköping
Sustainable Resources Management Linköping
Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd Norrköping
Visualizing Climate Change Linköping
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering Norrköping
Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar Norrköping
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering Norrköping
Civilekonomprogrammet Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska Linköping
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska Linköping
Human Resources, kandidatprogram Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 1 Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 2 Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 3 Linköping
Ledning och strategiskt personalarbete 4 Linköping
Sport / Fritid
Barn
Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv Linköping
Barnlitteratur Distans
Idrott och sport
Idrott och hälsa A Linköping
Idrott och hälsa B Linköping
Idrott och hälsa: Boll och dans Distans
Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet Distans
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil Distans
Idrott och hälsa: Motorik och lek Distans
Språk
Asienkunskap - inriktning Japan Linköping
Asienkunskap - inriktning Kina Linköping
Engelska, History of English, avancerad kurs Linköping
Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs Linköping
English, Writers and Contexts, advanced level Linköping
Interaktionsanalys Linköping
Professionsspråk: Tyska - Baskurs - Fräscha upp dina kunskaper i tyska Linköping
Engelska
Engelska, Academic Writing, avancerad kurs Linköping
Engelska, avancerad kurs, Critical Engagements Linköping
English. Translation, advanced level Linköping
International Business English Linköping
Franska
Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans
Franska 1 - Francais: Att kommunicera på franska Linköping
Franska 1 - Franska språket - grammatik, fonetik och uttal Linköping
Franska 3, fördjupningskurs Linköping
Franska: att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Professionsspråk: Français en action - tillämpad franska för arbete och studier Distans
Professionsspråk: Francais: Att kommunicera på franska, fortsättningskurs Linköping
Professionsspråk: Francais: La Suède en francais Linköping
Professionsspråk: Frankrike inifrån - Att förstå dagens Frankrike Distans
Professionsspråk: Franska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Professionsspråk: Franska - Baskurs - Fräscha upp dina kunskaper i franska Linköping
Professionsspråk: Franska inför Erasmus Linköping
Spanska
Professionsspråk: Kultur och samhälle i Spanien Distans
Professionsspråk: Spanska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Professionsspråk: Spanska - Baskurs - Fräscha upp dina kunskaper i spanska Linköping
Professionsspråk: Spanska: Att kommunicera skriftligt på spanska Linköping
Professionsspråk: Spanska: Spanska inför Erasmus Linköping
Spanska 1: Att kommunicera på spanska Linköping
Spanska 3, fördjupningskurs Linköping
Spanska språket - grammatik, fonetik och uttal Linköping
Spanska: Att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Svenska
Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 Distans
Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans
Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans
Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 Distans
Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 Distans
Skönlitteratur i Svenska som andraspråk – litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga perspektiv Distans
Språk, litteratur och medier, kandidatprogram Linköping
Svenska för studier och yrkesliv Linköping
Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs Linköping
Svenska som andraspråk 1 Linköping
Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs Linköping
Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs Linköping
Svenska språket - Professionell kommunikation i tal och skrift Linköping
Svenska språket - Språkande från barndom till ålderdom Linköping
Svenska språket - Språkvetenskaplig uppsats Linköping
Svenska språket - Svenska språkets ursprung och utveckling Linköping
Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap Linköping
Svenska språket och människan Linköping
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 Distans
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 Distans
Tyska
Att kommunicera på tyska Linköping
Professionsspråk: Tyska - att uttrycka sig i tal och skrift Distans
Tyska för yrkeslivet, grundkurs Linköping
Teknik
Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle Norrköping
Civilingenjör i mjukvaruteknik Linköping
Civilingenjör i teknisk biologi Linköping
Högskoleingenjör i byggnadsteknik Norrköping
Design och produktutveckling
Civilingenjör i design och produktutveckling Linköping
Civilingenjör i maskinteknik Linköping
Högskoleingenjör i maskinteknik Linköping
Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram Stockholm
Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram Stockholm
Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram Stockholm
Maskinteknik
Advanced Machine Learning Linköping
Introduction to Machine Learning Linköping
Medicinsk teknik
Civilingenjör i medicinsk teknik Linköping
Medicinsk teknik Distans
Medicinteknisk säkerhet Linköping
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Matematik för grundlärare 4-6 Distans
Matematik för grundlärare F-3 Distans
Matematik för ämneslärare åk 7–9, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet II. Distans
Teknik för lärare åk 1-3 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet II. Distans
Teknik för lärare åk 4-6 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet II. Distans
Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning Distans
Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning Distans
Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare Distans
Pedagogik
Att leda lärprocesser Linköping
Barn och ungdomar som utmanar skolan Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9 Distans
Folkbildningens idé och utveckling Distans
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Linköping
Handledning och handledningsmetodik Norrköping
Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare Distans
Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar Linköping
Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning Linköping
Mobbning och sociala processer Distans
Pedagogik 1 Linköping
Pedagogik 2, fortsättningskurs Linköping
Pedagogik 3, fördjupningskurs Linköping
Pedagogik 4 Linköping
Specialpedagogprogrammet Distans
Teoretiska perspektiv på interprofessionell utbildning, lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktik samt socialtjä Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag Distans
Utomhuspedagogik i teori och praktik Linköping
Vuxenpedagogik, grundkurs Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Vård / Medicin
Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp Linköping
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder Distans
Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp Linköping
Inkontinens och inkontinensvård Norrköping
Interdisciplinära perspektiv på långvariga smärtor Linköping
Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar Linköping
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling Linköping
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling Linköping
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 2 Linköping
Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram Norrköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, magister Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Linköping
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Linköping
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp Linköping
Biomedicin
Avancerad immunologi Linköping
Biomedicinska analytikerprogrammet Linköping
Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen Linköping
Infektionsbiologi med kliniska perspektiv Linköping
Kardiovaskulär biologi Linköping
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen Linköping
Molekylär och medicinsk farmakologi Linköping
Molekylär virologi Linköping
Neurobiologi Linköping
Stamceller och tillämpad regenerativ medicin Linköping
Hälsa och samhälle
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom Linköping
Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder Distans
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått Linköping
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö Linköping
Informationssystem inom folkhälsovetenskap och sjukvårdsplanering Linköping
Kvalitetsregister Linköping
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap Linköping
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del I Linköping
Socialepidemiologi Linköping
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I Linköping
Hälso- och sjukvårdadministration
Kontaktsjuksköterska i cancervård Linköping
Medicin
Diabetes och diabetesvård I Norrköping
Diabetes och diabetesvård II Distans
Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Linköping
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 15 hp Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i radiografi, 30 hp Distans
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi Linköping
Tumörbiologi Linköping
Omvårdnad / Omsorg
Handikappvetenskap I, grundkurs Distans
Handikappvetenskap II, fortsättningskurs Distans
Handikappvetenskap III, fortsättningskurs Distans
Sjukgymnastik och rehabilitering
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Linköping
Läkemedel och fysioterapi Linköping
Sjuksköterska
Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård Linköping
Tal och hörsel
Implementering inom Logopedi, 7,5 hp Linköping
Logopedprogrammet Linköping
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt III Linköping

Visa alla

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Recensioner

Det finns inga recensioner för Linköpings universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön