Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi

Linköpings universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Linköping
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Linköping

Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi

Lär dig mer om logopedi och fördjupa din kunskap i ett valfritt ämnesområde med kursen Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi. Kursen vänder sig till studenter som vill fördjupa sig inom ett specifikt område inom logopedi, vilket ger större frihet att välja litteratur som passar just dina intressen och karriärmål. Fristående kurs med fokus på delaktighet Kursen har en pedagogisk filosofi och metod som kallas Problembaserat lärande (PBL). Detta innebär att du som student är aktivt delaktig i din egen inlärning genom att söka kunskap, tillämpa och värdera det du lärt dig, samt utvärdera ditt eget lärande. Undervisningsformerna består av enskilda studier, handledning, seminarier och skriftlig dokumentation. Examination med skriftligt fördjupningsarbete Kursen examineras genom obligatoriska seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Det slutliga betyget bestäms av ett skriftligt fördjupningsarbete som presenteras och diskuteras under examinationsseminariet. För att bli godkänd i kursen krävs aktivt deltagande i alla obligatoriska moment. Förkunskapskrav och lärandemål För att antas till kursen krävs 180 hp, varav 90 hp i huvudområdet logopedi eller logopedexamen om minst 180 hp. Godkända betyg i svenska och engelska på grundnivå är också ett krav. Efter fullgjord kurs kommer du att kunna kritiskt analysera och värdera källor inom ditt valda fördjupningsområde i relation till logopediämnet. Du kommer också att kunna relatera ditt valda ämnesområde till teori och presentera dina slutsatser muntligt och skriftligt. Ge din karriär en boost genom att fördjupa dina kunskaper inom logopedi och ett valfritt ämnesområde med denna spännande kurs.

Förkunskaper

180 hp godkända varav 90hp i huvudområdet logopedi eller Logopedexamen om minst 180hp Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön