Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp

Linköpings universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2025 - Distans

Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp

Kursen är den tredje i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne, alternativt planerar att läsa KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Kursen genomförs huvudsakligen i distansform men med tre fysiska träffar i Linköping per termin. Du väljer att läsa antingen inriktning textil eller trä och metall. Du kan alltså inte läsa båda materialinriktningarna samtidigt. De fyra kurser som ingår i serien är: Kurs 1, Textilslöjd - Det pedagogiska slöjdrummet, kurskod 919G26 Kurs 2, Textilslöjd - Lärandeprocesser i slöjd, kurskod 919G44 Kurs 3, Textilslöjd - Slöjdens tradition och samtid, kurskod 919G45 Kurs 4, Textilslöjd - Slöjd och slöjddidaktik, kurskod 919G46 Kursplaner finns på liu.se/studieinfo. Välj "kurs" och skriv in kurskoden. Tillsammans motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger i sig ingen lärarexamen. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med studier inom allmänt utbildningsområde. Kursen innehåller praktiskt arbete med textila material och grundläggande hantverkstekniker för textilslöjd. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt. De fyra kurserna tillsammans syftar till att utveckla de egna färdigheterna samt förståelse för slöjdämnets didaktik. Samtliga fyra kurser behandlar ämnesdidaktiska frågor i slöjd kopplat till ämnesinnehåll och verksamhetsförlagd utbildning (fältstudier i kurs 1 och 2 samt praktik på skola i kurs 3 och 4). Delar av utbildningen sker genom informations- och kommunikationsteknik som redskap för dokumentation och kommunikation.

Förkunskaper

Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15hp varav 6hp godkända Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd 16-30hp, 15hp varav 3hp godkända

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön