Skola och sexualitet - från barn till ungdom

Linköpings universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Skola och sexualitet - från barn till ungdom

Är du intresserad av frågor om sexualitet, identitet och relationer och hur dessa spelar roll i barns och ungas liv? Möter du barn och ungdomar i ditt arbete? I den här kursen kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper med utgångspunkt i barns, ungas och vuxnas erfarenheter och perspektiv. Kursen ges online, med digitala träffar, på halvfart. Genom sitt unika och breda anslag är kursen relevant för flera yrkeskategorier och studenter med olika ämnesbakgrunder. För dig som har lärarutbildning eller är verksam inom skolan ger kursen särskild möjlighet till fördjupning inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Fördjupning utifrån helhetsperspektiv och eget intresse I kursen möter du lärare som aktivt bedriver forskning inom området. Tillsammans med dem och andra kurskamrater kommer du få möjlighet att behandla och diskutera aktuell forskning, teorier och föreställningar om barn, unga och sexualitet med särskild koppling till skola och utbildning. Kursen är upplagd så att du möter övergripande frågor och områden som är viktiga utifrån ett helhetsperspektiv samtidigt som du ges möjlighet att skapa en egen inriktning mot den åldersgrupp eller det intresseområde som du själv vill fördjupa dig inom. Barns och ungas perspektiv i centrum Kursen är särskilt inriktad mot frågor om kropp, gränser och rättigheter, sexualitet, media och bilder samt kärlek och relationer. Här tas utgångspunkt i de många olika och ibland motstridiga förväntningar och föreställningar som omgärdar området. Särskilt betonas barns och ungas erfarenheter och perspektiv och hur olika sammanhang skapar olika betydelser. På detta sätt lyfts den komplexitet och de föränderliga normer som omgärdar barndom, ungdom och sexualitet och sätts i relation till barns och ungas livsvillkor och aktörskap. I kursen knyts denna komplexitet till sexualitet som kunskapsområde och hur undervisning om sexualitet kan ta sig olika uttryck. Kursen ger dig därmed ökad kompetens att förstå och möta barn och unga i ett föränderligt samhälle där sexualitet är en central fråga. Kursen ges på svenska och kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Förkunskaper

180 hp inom förskollärarprogram, grundlärarprogram eller ämneslärarprogram inklusive examensarbete 15 hp eller 180 hp inom en yrkes- eller kandidatexamen i något av nedanstående områden inklusive 15 hp examensarbete på lägst fördjupningsnivå G2; - barn- och ungdomsvetenskap - beteendevetenskap - pedagogik - samhällsvetenskap - socialpedagogik - sociologi - hälso- och sjukvård - juridik/kriminologi - polisiärt arbete - socionom eller annan likvärdig utbildning Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Skola och sexualitet - från barn till ungdom

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön