Interaktionsanalys

Linköpings universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Linköping
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Linköping

Interaktionsanalys

Kursen ger en introduktion till mikroanalys av mänsklig interaktion. Du involveras i en komplett forskningsprocess från etiska överväganden, datainsamling och transkription till identifikation av relevanta fenomen och metodologiska och analytiska argument. Under kursen lär du dig att analysera språkliga och sociala aspekter av interaktion i såväl institutionella som mera vardagliga sammanhang, bland annat med fokus på verksamhetstyper, betydelser, lärande och förståelse. Du studerar verbala såväl som ickeverbala aspekter av mänskliga handlingar, inklusive hur olika teknologier och artefakter mobiliseras som resurser i det interaktiva meningsskapandet. Du lär dig också om metodens historiska bakgrund, och lär dig kritiskt diskutera såväl teori som resultat.

Förkunskaper

Godkänd grundkurs 30 hp och fortsättningskurs 30 hp inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde alternativt inom logopedi eller psykologi eller motsvarande Fördjupningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända i samma huvudområde som ovan eller motsvarande Engelska 6 Undantag ges för svenska

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Interaktionsanalys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön