Att leda lärprocesser

Linköpings universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Linköping
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Linköping

Att leda lärprocesser

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av vuxnas lärande och vad det kan innebära att leda en lärprocess, oavsett yrkesområde. Kursen ger dig en överblick över och insikt i olika pedagogiska perspektiv, samt utrymme att reflektera över hur faktorer så som ledarskap, grupprocesser och mångfald relaterar till vuxnas lärande. Det vi läser i teorin arbetar vi även med praktiskt genom att prova på olika arbets- och undervisningsformer och genom att koppla litteraturens innehåll till våra egna arbetskontexter eller andra betydelsefulla kontexter för vuxnas lärande. Kursen ges på halvfart och är upplagd kring fem heldagsträffar som äger rum på Campus Valla i Linköping och som är utspridda under terminen. Mellan kursträffarna sker bearbetning av kurslitteratur och arbete med övningsuppgifter genom vår digitala lärplattform Lisam. Dynamiska arbetsformer, såsom grupparbeten, rollspel och diskussioner utifrån deltagarnas egna erfarenheter kopplas till de teorier som behandlas i kurslitteraturen. Kursupplägget förutsätter aktivt deltagande på träffarna, samt litteraturläsning och arbete med övningar mellan kursträffarna. Observera att vi har distansupprop på kursen. För att behålla din plats på kursen förväntas du vid kursstart att kort presentera dig själv och varför du går kursen på vår digitala lärplattform Lisam.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet på grundnivå

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Att leda lärprocesser

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön