Beteendevetenskaplig grundkurs

Linköpings universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Linköping
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Linköping

Beteendevetenskaplig grundkurs

Är du intresserad av människors beteende och vill lära dig mer hur vi fungerar både som individer och i grupp? På den här kursen läser du sociologi, pedagogik och psykologi, en kombination som gör att du får en fördjupad förståelse för människors beteende. Kursen ger dig en helhetssyn på människors beteende som går att tillämpa på många olika områden i vardags- och yrkeslivet. Det kan handla om förståelse av hur och varför människor agerar på särskilda sätt på och samarbete mellan individer. Det kan också handla om förståelse för människors utveckling och förutsättningar för lärande genom livet. Du får kunskaper som är användbara för att göra vad som sker omkring dig begripligt och för att kunna påverka eller förändra. Det gäller i sammanhang där du möter andra människor, oavsett om det är på din fritid, i ditt arbete eller i familjen. Det som gör denna kurs speciell är att du får inblick i de olika ämnena men också lär dig att integrera de olika synsätten de medför på aktuella teman. Karriär och framtid Kursen ger dig teoretisk kunskap och förståelse som är till nytta inom olika yrken. Våra tidigare studenter arbetar inom områden som socialt arbete, behandling, hälsa/livsstil, HR och utredning. Så här läser du Den beteendevetenskapliga grundkursen bygger både på individuellt arbete och arbete i grupp vilket ger goda möjligheter till att lära känna och vara tillsammans med samma kursgrupp under två terminer. Våra lärare är kvalificerade och motiverade vilket ger dig goda möjligheter till utvecklande studier som hjälper dig framåt oavsett om du läser kursen för att du är nyfiken på området eller om du planerar för fortsatta studier. Fortsatta studier Vid genomförd kurs har du behörighet att söka till fortsättningskurserna inom ämnena pedagogik, psykologi och sociologi vid Linköpings universitet och på så sätt kan kursen användas för att läsa till en generell examen på LiU i något av de beteendevetenskapliga ämnena.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet på grundnivå

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Beteendevetenskaplig grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön