Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Örebro
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Fysiologi

Kursen vänder sig till dig med intresse för biologi och som vill fördjupa dina kunskaper inom fysiologi. Vidare ger kursen grundläggande kunskaper om organsystemens fysiologiska funktion hos människa samt berör djurs och växters morfologi och specifika fysiologi. I kursen ingår förutom föreläsningar och gruppövningar, laborativa moment samt ett projektarbete med fördjupning och träning av olika former av presentationsteknik.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet