Visa allastudier.se som: Mobil

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda.

Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom undervisningslokaler finns här kaféer, restauranger och bostäder.

Campus USÖ ligger i anslutning till Universitetssjukhuset Örebro. Här studerar universitetets läkarstudenter från och med läkarutbildningens termin 4. Här finns universitetets medicinska bibliotek, samt Kliniskt forskningscentrum – universitetssjukhusets resursstöd för patientnära klinisk forskning. Vid Campus USÖ finns även en restaurang.

Universitetet har även campusområden i Grythyttan och Karlskoga.
Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder ca 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 700 fristående kurser.

Örebro universitet har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen.

Visa alla utbildningar med Örebro universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Klassrum Örebro
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande Klassrum Örebro
Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle Klassrum Örebro
Kriminologi
Biopsykosocial kriminologi Klassrum Örebro
Kriminologi I Klassrum Örebro
Kriminologi II Klassrum Örebro
Kriminologi III Klassrum Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod Klassrum Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande Klassrum Örebro
Kriminologiprogrammet Klassrum Örebro
Polisiärt arbete Klassrum Örebro
Psykisk störning, droger och brott Klassrum Örebro
Våld i nära relation Klassrum Örebro
Psykologi
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Arbetspsykologi, organisation och folkhälsa Klassrum Örebro
Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande Distans Distans
Psykologi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Psykologi, grundkurs Klassrum Örebro
Psykologi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Psykologprogrammet Klassrum Örebro
Sociologi
Hedersrelaterat våld och förtryck Klassrum Örebro
Hållbar utveckling Klassrum Örebro
Kandidatprogram i samhällsanalys Klassrum Örebro
Ledarskap i Socialt arbete - teori och praktik Klassrum Örebro
Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling Klassrum Örebro
Magisterprogram i samhällsanalys Klassrum Örebro
Risk och kris i det moderna samhället Klassrum Örebro
Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa Klassrum Örebro
Socialt arbete med personer med funktionshinder Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering Klassrum Örebro
Sociologi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Sociologi, Globaliseringsteori Klassrum Örebro
Sociologi, grundkurs Klassrum Örebro
Sociologi, Hållbar utveckling och organisationsteori Klassrum Örebro
Sociologi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Sociologi, Välfärdsstat och samhälle Klassrum Örebro
Socionom
Socialt arbete och socialpolitik för en hållbar framtid Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i ett jämförande perspektiv Klassrum Örebro
Socionomprogrammet Klassrum Örebro
Data / IT
AI-baserade sökmetoder för mobila robotar Distans Distans
Autonoma robotar och ROS Distans Distans
Databasteknik Klassrum Örebro
Datorkommunikation och nät Klassrum Örebro
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Introduktion till artificiell intelligens Distans Distans
Kompilatorer och interpretatorer Klassrum Örebro
Logisk problemlösning med Answer Set-programmering Distans Distans
Maskininlärning del 1 Distans Distans
Maskininlärning del 2 Distans Distans
Människa-dator-interaktion Klassrum Örebro
Objektorienterad programmering Klassrum Örebro
Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Realtidsprogrammering Klassrum Örebro
Reinforcement learning del 1 Distans Distans
Reinforcement learning del 2 Distans Distans
System- och programvaruutveckling Klassrum Örebro
System- och programvaruutveckling, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Virtual Reality i industriella tillämpningar Distans Distans
Programmering
Programmering av distribuerade system Klassrum Örebro
Programmering grundkurs Klassrum Örebro
Systemvetenskap
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs Klassrum Örebro
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkurs Klassrum Örebro
Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Interaktionsdesign, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Klientprogrammering för webbsystem, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Kravställande för informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Objektorienterad analys och design, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Professionell och akademisk kommunikation, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Teorier om informationssystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Systemvetenskapliga programmet Klassrum Örebro
Ekonomi
Biologisk innovation Klassrum Örebro
Ekonomiprogrammet Klassrum Örebro
Masterprogram i finansiell ekonomi Klassrum Örebro
Företagsekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, CSR och företagsetik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Global marknadsföring Klassrum Örebro
Företagsekonomi, grundkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell logistik Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell redovisning och redovisningsval, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationellt Management Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ledarskapets identitet och professionalitet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Makt, styrning och organisering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Miljömanagement, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Strategi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Strategisk företagsutveckling i praktiken, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Supply Chain Management Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Varumärkesstrategi Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning inom hållbarhetsområdet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå Klassrum Örebro
Masterprogram i företagsekonomi Klassrum Örebro
Förvaltning
Offentlig förvaltning och ledning Klassrum Örebro
Industriell ekonomi
Civilingenjör, Industriell ekonomi Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Industriell ekonomi Klassrum Örebro
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Globalisering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Globalisering, välstånd och inkomstfördelning Klassrum Örebro
Nationalekonomi, grundkurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Offentlig ekonomi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Estetiska utbildningar
Musik
Ensemble inriktning Jazz och Pop II Klassrum Örebro
Ensemble, inriktning Jazz och Pop I Klassrum Örebro
Gitarrensemble I Klassrum Örebro
Gitarrensemble II Klassrum Örebro
Gitarrensemble III Klassrum Örebro
Gitarrensemble IV Klassrum Örebro
Klassisk sång med inriktning professionell ensemble II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz- och rockmusik Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik Klassrum Örebro
Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan Klassrum Örebro
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Komposition och arrangering III Klassrum Örebro
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Komposition och arrangering IV Klassrum Örebro
Musikproduktion
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting Klassrum Örebro
Teater / Artist
Arrangering i jazz och pop I Klassrum Örebro
Arrangering och Komposition Klassrum Örebro
Dirigering för orkester- och kammarmusiker Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 3, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 7, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Interpretation II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Komposition för film och datorspel Klassrum Örebro
Komposition I Distans Distans
Komposition och arrangering I, avancerad nivå Klassrum Örebro
Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Körpedagog, inriktning vuxenkör I Klassrum Örebro
Körpedagog, inriktning vuxenkör II Klassrum Örebro
Ljudteknik I Distans Distans
Slagverksensemble I Klassrum Örebro
Slagverksensemble II Klassrum Örebro
Slagverksensemble III Klassrum Örebro
Slagverksensemble IV Klassrum Örebro
Stor jazzensemble I Klassrum Örebro
Stor jazzensemble II Klassrum Örebro
Stor jazzensemble III Klassrum Örebro
Stor jazzensemble IV Klassrum Örebro
Teaterpedagogprogrammet Klassrum Örebro
Världsmusik I Klassrum Örebro
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår Klassrum Örebro
Humaniora
Från revolution till revolution: politiska omvälvningar i Europa och världen från sent 1700-tal till början av 1900-talet Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Örebro
Genusvetenskap, kandidatkurs Klassrum Örebro
Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten Klassrum Örebro
Mäns våld mot kvinnor Distans Distans
Historia
Historia, Perspektiv på Förintelsen Distans Distans
Historia: Fakta, fiktion och faktion förr och nu Distans Distans
Migration och globalisering Distans Distans
Människor och maskiner Distans Distans
Sverigebilder - Sveriges historia och kultur sedan 1800-talet Distans Distans
Kulturvetenskap
Musik, kultur och medier Klassrum Örebro
Litteraturvetenskap
Gotiska berättelser och annan fasaväckande fiktion Distans Distans
Inspiration, imitation, konfrontation - att gå i dialog med klassikerna Klassrum Örebro
Litteraturvetenskap, Perspektiv på Förintelsen Distans Distans
Litteraturvetenskap: Fakta, fiktion och faktion förr och nu Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Personlig tränare
Tränarprogrammet Klassrum Örebro
Juridik
Asyl- och flyktingrätt Distans Distans
Barn i rättsprocessen, avancerad nivå Klassrum Örebro
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå Klassrum Örebro
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsbeskattning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Internationell humanitär rätt Klassrum Örebro
Internationell straffrätt, avancerad nivå Distans Distans
Juridisk introduktionskurs Klassrum Örebro
Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå Klassrum Örebro
Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning Klassrum Örebro
Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete Klassrum Örebro
Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete Klassrum Örebro
Stats- och förvaltningsrätt Klassrum Örebro
Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå Klassrum Örebro
Juristprogrammet
Juristprogrammet Klassrum Örebro
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, inriktning film Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs Klassrum Örebro
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap Klassrum Örebro
Public relations och planerad kommunikation Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation I Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation och place branding Klassrum Örebro
Visuell kommunikation Klassrum Örebro
Film
Filmprogrammet Klassrum Örebro
Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign Klassrum Örebro
Kommunikation
Magisterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Örebro
Medier, kommunikation och PR Klassrum Örebro
Retorik
Retorik och kommunikativt ledarskap Klassrum Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap Klassrum Örebro
Ledarskap / Organisation
Kommunikation och professionella samtal i arbetet Distans Distans
Organisation, arbetsmiljö och hälsa Distans Distans
Projektledning
Projektledarutbildning Distans Distans
Naturvetenskap
Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6 Klassrum Örebro
Biologi
Biologiprogrammet Klassrum Örebro
Doping, narkotika och kriminalteknik Klassrum Örebro
Eukaryot cellbiologi Klassrum Örebro
Fysiologi Klassrum Örebro
Introduktion till biologi och professionell utveckling Klassrum Örebro
Prokaryot cellbiologi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi Klassrum Örebro
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi Klassrum Örebro
Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin Klassrum Örebro
BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Laboratoriemedicinska metoder Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Distans Distans
BMLV, Bild- och funktionsmedicin Klassrum Örebro
BMLV, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
BMLV, Neurofysiologi Klassrum Örebro
BMLV, Ultraljud Klassrum Örebro
Kemi
Allmän kemi I Klassrum Örebro
Allmän kemi II Klassrum Örebro
Analysvetenskap och forensik Klassrum Örebro
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Klassrum Örebro
Analytiska metoder inom miljöforensik II Klassrum Örebro
Biokemi Klassrum Örebro
Föroreningars spridning i mark, vatten och luft, avancerad nivå Klassrum Örebro
Hälsoeffekter av miljöexponering Klassrum Örebro
Instrumentella analytiska metoder Klassrum Örebro
Introduktion till analysvetenskap och forensik Klassrum Örebro
Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik Klassrum Örebro
Miljöforensik Klassrum Örebro
Miljötoxikologi Klassrum Örebro
Oorganisk kemi Klassrum Örebro
Organisk och analytisk kemi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Självständigt arbete för masterexamen i kemi Klassrum Örebro
Matematik
Algebra och analys för högskoleingenjörer Klassrum Örebro
Algebraiska strukturer Klassrum Örebro
Analysens grunder Klassrum Örebro
Beräkningsmatematik I Klassrum Örebro
Beräkningsmatematik I Klassrum Örebro
Differentialekvationer Klassrum Örebro
Elementär algebra Klassrum Örebro
Enumerativ kombinatorik Distans Distans
Envariabelanalys I Klassrum Örebro
Envariabelanalys II Klassrum Örebro
Fallstudier i beräkningsmatematik Klassrum Örebro
Kommutativ algebra Distans Distans
Komplex analys Klassrum Örebro
Linjär algebra Klassrum Örebro
Linjär analys Klassrum Örebro
Matematik, politik och etik Klassrum Örebro
Matematik, praktik och estetik Klassrum Örebro
Matematikerprogrammet Klassrum Örebro
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Örebro
Matematisk reglerteori Distans Distans
Matematisk statistik för högskoleingenjörer Klassrum Örebro
Numeriska metoder för differentialekvationer Klassrum Örebro
Optimering i normerade vektorrum Distans Distans
Sannolikhetsteori Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Örebro
Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence Klassrum Örebro
Miljö
Miljövetenskap, Agroekologi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Miljötoxikologi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Örebro
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi, Arbetsinriktad rehabilitering Klassrum Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Arbetsterapi för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Distans Distans
Arbetsterapi, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Arbetsterapi, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Distans Distans
Arbetsterapi, Forskningsmetodik Klassrum Örebro
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete Klassrum Örebro
Arbetsterapi, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Personalvetarprogrammet Klassrum Örebro
Arbetsmiljö
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Örebro
Coaching
Coachning och handledning i arbetet Distans Distans
Restaurang
Kock
Kulinarisk kock och måltidskreatör Klassrum Hällefors
Mat / Dryck
Framtidens måltider - trender och innovationer, avancerad nivå Distans Distans
Kulturanalytiska perspektiv på mat och måltider, avancerad nivå Distans Distans
Måltidsekologprogrammet Klassrum Örebro
Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Distans Distans
Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället Klassrum Hällefors
Sommelier och måltidskreatör Klassrum Hällefors
Samhällsvetenskap
Naturvetenskapligt basår Klassrum Örebro
Teorier om ideologi Distans Distans
Geografi
Det svenska samhällets geografi Klassrum Örebro
Europeisk samhällsplanering Klassrum Örebro
GIS fördjupningskurs Klassrum Örebro
Kulturgeografi, grundkurs Klassrum Örebro
Miljö- och utvecklingsgeografi Klassrum Örebro
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Örebro
Samhällsplanering och krisberedskap Klassrum Örebro
Statistik
Data mining and business analytics Klassrum Örebro
Grundläggande statistik, grundkurs Klassrum Örebro
Masterprogram i statistik Klassrum Örebro
Statistik, Analys av registerdata och kausal inferens, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Biostatistik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Ekonometri, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs Klassrum Örebro
Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Mikroekonometri, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs Klassrum Örebro
Statistik, Självständigt arbete, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Uppsats, kandidatkurs Klassrum Örebro
Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statsvetenskap
Samhällsvetenskapliga perspektiv på välfärdsstaten: tematisk fördjupningskurs Klassrum Örebro
Statskunskap, grundkurs Klassrum Örebro
Statskunskap, kandidatkurs Klassrum Örebro
Svensk politik och policy Klassrum Örebro
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare 4-6 (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare 7-9 (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Idrott, avancerad nivå, Principer inom nutrition och fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och hälsopromotion Klassrum Örebro
Idrott, Friluftsliv Klassrum Örebro
Idrott, grundkurs, inriktning träningslära Klassrum Örebro
Idrott, Introduktion till sport management Klassrum Örebro
Idrott, kandidatkurs Klassrum Örebro
Idrott, Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR Klassrum Örebro
Idrott, motions- och hälsopsykologi Klassrum Örebro
Idrott, Sport management i praktiken Klassrum Örebro
Idrott, Tränarskap med inriktning mot fotboll Klassrum Örebro
Masterprogram i idrott med inriktning fysiologi och medicin Klassrum Örebro
Sport management Klassrum Örebro
Språk
Engelska för arbetslivet Klassrum Örebro
Engelska
Engelska, grundkurs Klassrum Örebro
Svenska
Svenska som andraspråk och lärande i ett flerkulturellt klassrum Klassrum Örebro
Teknik
Kvalitetsutveckling I, distans Distans Distans
Masterprogram i AI och robotik Klassrum Örebro
Byggnadsteknik
Högskoleingenjör, Byggteknik Klassrum Örebro
Datateknik
Civilingenjör, Datateknik Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för robotik Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Datateknik Klassrum Örebro
Design och produktutveckling
Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling Klassrum Örebro
Information- och kommunikationsteknik
Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet Klassrum Örebro
Ljudteknik
Ljudteknik II Distans Distans
Maskinteknik
Formningsteknik II Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Maskinteknik Klassrum Örebro
Olinjär FEM och konstruktionsoptimering Distans Distans
Systemtillgänglighet Distans Distans
Medicinsk teknik
Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Arbetslivspedagogik, grundkurs Distans Distans
Att forska om arbetslivet Distans Distans
Att hantera konflikter Distans Distans
Dans och rörelse för lärare, med inriktning mot skolans äldre åldrar Klassrum Örebro
Ledarskap för organisation och arbetsliv Distans Distans
Mångfald i klassrummet Klassrum Örebro
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Pedagogik, grundkurs Klassrum Örebro
Pedagogiska processer i arbetslivet Distans Distans
Pedagogiskt arbete med barns och ungas rättigheter i utbildning Distans Distans
Specialpedagogik i klassrummet Klassrum Örebro
Utbildning för hållbar utveckling i praktiken Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Örebro
Handledarutbildning för förskollärare och lärare Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Örebro
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Örebro
Pedagogik
Pedagogik, Att forska om arbetslivet Distans Distans
Pedagogik, Projektledarutbildning Distans Distans
Specialpedagog
Specialpedagogiskt program Distans Distans
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, gymnasieskolan, ett undervisningsämne Distans Distans
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Instrument och ensemble Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Kör Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Biologi Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Matematik Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, Matematik Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Vård / Omsorg
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Företagshälsovård Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Distans Distans
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vårdhygien Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Radiografi, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Distans Distans
Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Hörselvetenskap, Hörselskadeprevention Distans Distans
Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi, Arbetsterapi Distans Distans
Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi, Hörselvetenskap Distans Distans
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Örebro
Medicin
Masterprogram i experimentell medicin Klassrum Örebro
Medicin, Anatomi Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi och immunologi Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Hematologi Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Infektionssjukvård Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi Klassrum Örebro
Medicin, Cellbiologi Klassrum Örebro
Medicin, Fysiologi med anatomi Klassrum Örebro
Medicin, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Medicin, Hjärtsjukdomar Klassrum Örebro
Sjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Örebro
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Klassrum Örebro

Visa alla

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

Örebro universitet
701 82 ÖREBRO


Recensioner

Det finns inga recensioner för Örebro universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön