Visa allastudier.se som: Mobil

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda.

Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom undervisningslokaler finns här kaféer, restauranger och bostäder.

Campus USÖ ligger i anslutning till Universitetssjukhuset Örebro. Här studerar universitetets läkarstudenter från och med läkarutbildningens termin 4. Här finns universitetets medicinska bibliotek, samt Kliniskt forskningscentrum – universitetssjukhusets resursstöd för patientnära klinisk forskning. Vid Campus USÖ finns även en restaurang.

Universitetet har även campusområden i Grythyttan och Karlskoga.
Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder ca 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 700 fristående kurser.

Örebro universitet har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen.

Visa alla utbildningar med Örebro universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologprogrammet Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Örebro
Sociologi
Socionomprogrammet Klassrum Örebro
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör, Datateknik Klassrum Örebro
Civilingenjör, Industriell ekonomi Klassrum Örebro
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Örebro
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Klassrum Örebro
Naturvetenskap
Läkarprogrammet Klassrum Örebro
Utbildning / Pedagogik
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Örebro
Grundlärare
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Örebro
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Örebro
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Instrument och ensemble Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Biologi Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Matematik Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle Klassrum Örebro
Kriminologi
Biologisk kriminalteknik Klassrum Örebro
Biopsykosocial kriminologi Klassrum Örebro
Doping, narkotika och forensiska analyser Klassrum Örebro
Kriminologi II Klassrum Örebro
Kriminologiprogrammet Klassrum Örebro
Psykisk störning, droger och brott Klassrum Örebro
Psykologi
Psykologi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Psykologi, grundkurs Klassrum Örebro
Psykologi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Sociologi
Kandidatprogram i samhällsanalys Klassrum Örebro
Sociologi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Sociologi, Globaliseringsteori Klassrum Örebro
Sociologi, grundkurs Klassrum Örebro
Sociologi, Hållbar utveckling och organisationsteori Klassrum Örebro
Sociologi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Sociologi, Välfärdsstat och samhälle Klassrum Örebro
Socionom
Socialt arbete och socialpolitik för en hållbar framtid Klassrum Örebro
Data / IT
Analys med Finita Elementmetoden, fördjupning Klassrum Örebro
Artificiell intelligens Klassrum Örebro
Databasteknik Klassrum Örebro
Datastrukturer och algoritmer Klassrum Örebro
Datorteknik Klassrum Örebro
Informatik, Objektorienterad analys och design, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Människa-dator-interaktion Klassrum Örebro
Programvarukvalitet Klassrum Örebro
System- och programvaruutveckling Klassrum Örebro
Programmering
Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Objektorienterad programmering Klassrum Örebro
Programmering grundkurs Klassrum Örebro
Realtidsprogrammering Klassrum Örebro
Systemvetenskap
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs Klassrum Örebro
Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Interaktionsdesign, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Kravhantering, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Programmering av distribuerade system Klassrum Örebro
Djur / Natur
Ekologi Klassrum Örebro
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling Klassrum Örebro
Företagsekonomi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Global marknadsföring Klassrum Örebro
Företagsekonomi, grundkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell logistik Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationellt Management Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistik Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Supply Chain Management Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Varumärkesstrategi Klassrum Örebro
Förvaltning
Offentlig förvaltning och ledning Klassrum Örebro
Nationalekonomi
Nationalekonomi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, grundkurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Musik, kultur och medier Klassrum Örebro
Dans
Arrangering i jazz och pop I Distans Distans
Musik
Arrangering och Komposition Klassrum Örebro
Digitala verktyg för musiklärare Distans Distans
Dirigering för orkester- och kammarmusiker Klassrum Örebro
Gitarrensemble I Klassrum Örebro
Gitarrensemble II Klassrum Örebro
Gitarrensemble III Klassrum Örebro
Gitarrensemble IV Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 4, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 8, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Interpretation, profil kammarmusik II Klassrum Örebro
Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör I Klassrum Örebro
Körpedagog, inriktning barn- och ungdomskör II Klassrum Örebro
Musikvetenskap, Populärmusikforskning - medier, mediering och medialisering, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Score studies I Distans Distans
Teater / Artist
Estetiska uttrycksformer i förskolan, inriktning musik och teater Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz och pop Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting Klassrum Örebro
Ljudteknik I Distans Distans
Ljudteknik II Distans Distans
Slagverksensemble I Klassrum Örebro
Slagverksensemble II Klassrum Örebro
Slagverksensemble III Klassrum Örebro
Slagverksensemble IV Klassrum Örebro
Stor jazzensemble I Klassrum Örebro
Stor jazzensemble II Klassrum Örebro
Stor jazzensemble III Klassrum Örebro
Stor jazzensemble IV Klassrum Örebro
Teaterpedagogprogrammet Klassrum Örebro
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi Klassrum Örebro
Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin Klassrum Örebro
BMLV, Bild- och funktionsmedicin Klassrum Örebro
BMLV, Neurofysiologi Klassrum Örebro
BMLV, Ultraljud Klassrum Örebro
Farmakologi
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Örebro
Humaniora
Genusvetenskap
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Örebro
Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten Klassrum Örebro
Historia
Historia, Perspektiv på Förintelsen Distans Distans
Sverigebilder - Sveriges historia och kultur sedan 1800-talet Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap, Perspektiv på Förintelsen Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Personlig tränare
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete Klassrum Örebro
Ingenjör
Civilingenjör
Formningsteknik II Klassrum Örebro
Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör, Byggteknik Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Datateknik Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Industriell ekonomi Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Maskinteknik Klassrum Örebro
Juridik
Juridisk engelska för jurister Distans Distans
Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning Klassrum Örebro
Rättsvetenskap, Juridisk engelska Distans Distans
Stats- och förvaltningsrätt Klassrum Örebro
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Juridisk introduktionskurs Klassrum Örebro
Kommunikation / Media
Global kommunikation Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs Klassrum Örebro
Public relations och planerad kommunikation Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation II - Design Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation II - Management Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation och place branding Klassrum Örebro
Systemvetenskapliga programmet Klassrum Örebro
Videografi för filmvetare Klassrum Örebro
Film
Beställningsfilm Klassrum Örebro
Kommunikation
Kommunikation och professionella samtal i arbetet Distans Distans
Visuell kommunikation Klassrum Örebro
Marknadsföring / PR
Ekonomiprogrammet Klassrum Örebro
Medier, kommunikation och PR Klassrum Örebro
Medieproduktion
Filmprogrammet Klassrum Örebro
Retorik
Retorik och kommunikativt ledarskap Klassrum Örebro
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - retorik Klassrum Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap - retorik, kandidatkurs Klassrum Örebro
Ledarskap / Organisation
Ledarskap för organisation och arbetsliv Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Bioinformatik och systembiologiska metoder Klassrum Örebro
Biologiprogrammet Klassrum Örebro
Biologisk innovation Klassrum Örebro
Eukaryot cellbiologi Klassrum Örebro
Fysiologi Klassrum Örebro
Fysiologi Klassrum Örebro
Mekanistisk toxikologi Klassrum Örebro
Miljöbiologi Klassrum Örebro
Molekylärbiologi och genetik Klassrum Örebro
Prokaryot cellbiologi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi Klassrum Örebro
Kemi
Allmän kemi I Klassrum Örebro
Allmän kemi II Klassrum Örebro
Analysvetenskap och forensik Klassrum Örebro
Analysvetenskap och forensik - tema grön Klassrum Örebro
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Klassrum Örebro
Analytisk biokemi Klassrum Örebro
Analytisk kemi Klassrum Örebro
Biokemi Klassrum Örebro
Miljöforensik Klassrum Örebro
Organisk och analytisk kemi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi Klassrum Örebro
Matematik
Algebraiska strukturer Klassrum Örebro
Analysens grunder Klassrum Örebro
Beräkningsmatematik I Klassrum Örebro
Beräkningsmatematik II Klassrum Örebro
Differentialekvationer Klassrum Örebro
Envariabelanalys II Klassrum Örebro
Fallstudier i beräkningsmatematik Klassrum Örebro
Flervariabelanalys Klassrum Örebro
Kombinatorik Klassrum Örebro
Komplex analys Klassrum Örebro
Linjär algebra Klassrum Örebro
Linjär algebra II Klassrum Örebro
Matematik för statistiker Klassrum Örebro
Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan Klassrum Örebro
Matematik och statistik för naturvetare Klassrum Örebro
Matematik, historik och logik Klassrum Örebro
Matematikerprogrammet Klassrum Örebro
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Örebro
Numeriska metoder för differentialekvationer Klassrum Örebro
Optimering Klassrum Örebro
Optimering för högskoleingenjörer Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Örebro
Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence Klassrum Örebro
Miljö
Hållbar utveckling Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Miljötoxikologi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Örebro
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi, Examensarbete Klassrum Örebro
Personalvetarprogrammet Klassrum Örebro
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Örebro
Restaurang
Mat / Dryck
Kulinarisk kock och måltidskreatör Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I Distans Distans
Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Vetenskaplig metod Klassrum Hällefors
Sommelier och måltidskreatör Klassrum Hällefors
Samhällsvetenskap
Migration och globalisering Distans Distans
Risk och kris i det moderna samhället Klassrum Örebro
Samhällsplanering och krisberedskap Klassrum Örebro
Geografi
Det svenska samhällets geografi Klassrum Örebro
Europeisk samhällsplanering Klassrum Örebro
GIS fördjupningskurs Klassrum Örebro
Kulturgeografi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Miljö- och utvecklingsgeografi Klassrum Örebro
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Örebro
Statistik
Data mining and business analytics Klassrum Örebro
Grundläggande statistik, grundkurs Klassrum Örebro
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkurs Klassrum Örebro
Statistik, Statistiska metoder, kandidatkurs Klassrum Örebro
Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Uppsats, kandidatkurs Klassrum Örebro
Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statsvetenskap
Samhällsvetenskapliga perspektiv på välfärdsstaten: tematisk fördjupningskurs Distans Distans
Statskunskap, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statskunskap, grundkurs Klassrum Örebro
Sport / Fritid
Friluftsliv
Idrott, Friluftsliv Klassrum Örebro
Idrott och sport
Dans och rörelse för lärare, med inriktning mot skolans äldre åldrar Klassrum Örebro
Idrott, Idrottspsykologi och coaching Klassrum Örebro
Idrott, Träningslära för hälsa och prestation Klassrum Örebro
Sport management Klassrum Örebro
Tränarprogrammet Klassrum Örebro
Språk
Engelska
Engelska, Juridisk engelska Klassrum Örebro
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - engelska Klassrum Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap engelska, kandidatkurs Klassrum Örebro
Svenska
Samtida fantasylitteratur Distans Distans
Skrivande för arbetslivet Klassrum Örebro
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - svenska språket Klassrum Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap Klassrum Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap svenska språket, kandidatkurs Klassrum Örebro
Svenska för arbetslivet Klassrum Örebro
Säkerhet / Skydd
Polis
Polisiärt arbete Klassrum Örebro
Teknik
Livsmedelsteknik
Miljövetenskapligt program, Hållbara livsmedelssystem Klassrum Örebro
Utbildning / Pedagogik
Att forska om arbetslivet Distans Distans
Att hantera konflikter Distans Distans
Coachning och handledning i arbetet Distans Distans
Handledarutbildning för förskollärare och lärare Distans Distans
Mångfald i klassrummet Klassrum Örebro
Projektledarutbildning Distans Distans
Specialpedagogik i klassrummet Klassrum Örebro
Undervisning och lärande Klassrum Örebro
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, gymnasieskolan, ett undervisningsämne Distans Distans
Vård / Omsorg
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod Klassrum Örebro
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Örebro
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod Klassrum Örebro
Sjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Örebro
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Klassrum Örebro
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Sociologi
Hedersrelaterat våld och förtryck Klassrum Örebro
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Örebro
Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling Klassrum Örebro
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Klassrum Örebro
Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering Klassrum Örebro
Data / IT
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Mobila plattformar Klassrum Örebro
IT-säkerhet
Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Systemvetenskap
Artificiell intelligens för webben Klassrum Örebro
Datasäkerhet Klassrum Örebro
Informatik, Kravställande för informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Tillämpad styrning av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Uppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Systemtillgänglighet Klassrum Örebro
Ekonomi
Företagsekonomi, Innovationsskapande i ekosystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi
Företagsekonomi, Affärsförnyelse och tillväxt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Datorbaserad kalkylering och redovisning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ledarskapets identitet och professionalitet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Miljömanagement, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Strategi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Strategisk företagsutveckling i praktiken, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå Klassrum Örebro
Masterprogram i finansiell ekonomi Klassrum Örebro
Masterprogram i företagsekonomi Klassrum Örebro
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Globalisering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Estetiska utbildningar
Musik
Klassisk sång med inriktning professionell ensemble II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Komposition och arrangering IV Klassrum Örebro
Teater / Artist
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Interpretation II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Komposition och arrangering II, avancerad nivå Klassrum Örebro
Farmaci
Biomedicin
BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans Distans
Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin Distans Distans
Humaniora
Magisterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Örebro
Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan Klassrum Örebro
Genusvetenskap
Magisterprogram i samhällsanalys Klassrum Örebro
Ingenjör
Civilingenjör
Datateknik, avancerad nivå, AI och cybersäkerhet Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, AI-baserade sökmetoder för mobila robotar Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, AI-etik för ingenjörer Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Autonoma robotar och ROS Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Distribuerad artificiell intelligens och multiagentsystem Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Logisk problemlösning med Answer Set-programmering Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Maskininlärning del 1 Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Maskininlärning del 2 Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Naturlig språkbehandling Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Reinforcement learning del 1 Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Reinforcement learning del 2 Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Virtual Reality i industriella tillämpningar Distans Distans
Datorgrafik för civilingenjörer Klassrum Örebro
Juridik
Advokaträtt Klassrum Örebro
Barn i rättsprocessen, avancerad nivå Klassrum Örebro
Bolagsrätt och företagsbeskattning med inriktning mot mergers och acquisitions Klassrum Örebro
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå Klassrum Örebro
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Internationell humanitär rätt Klassrum Örebro
Internationell straffrätt, avancerad nivå Distans Distans
Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete Klassrum Örebro
Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete Klassrum Örebro
Kommunikation / Media
Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet Klassrum Örebro
Grafisk design
Digital bildbehandling och datorseende Klassrum Örebro
Kommunikation
Informatik, Professionell och akademisk kommunikation, avancerad nivå Klassrum Örebro
Retorik
Rättsretorik Klassrum Örebro
Ledarskap / Organisation
Företagsekonomi, Företaget och samhället, avancerad nivå Klassrum Örebro
Naturvetenskap
Masterprogram i experimentell medicin Klassrum Örebro
Biologi
Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik Klassrum Örebro
Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning arktisk miljöforensik Klassrum Örebro
Kemi
Analytiska metoder inom miljöforensik I Klassrum Örebro
Analytiska metoder inom miljöforensik II Klassrum Örebro
Hälsoeffekter av miljöexponering Klassrum Örebro
Miljötoxikologi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Självständigt arbete för masterexamen i kemi Klassrum Örebro
Matematik
Algebra och representationteori Distans Distans
Matematiska grunder och algoritmer för maskininlärning Distans Distans
Miljö
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Klassrum Örebro
Arbetsmiljö
Arbetsterapi, avancerad nivå, Implementering av evidensbaserade metoder Distans Distans
Arbetsterapi, avancerad nivå, Rehabiliterande och hälsofrämjande arbete för äldre Distans Distans
Arbetsterapeutprogrammet
Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi, Arbetsterapi Distans Distans
Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi, Hörselvetenskap Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Framtidens måltider - trender och innovationer, avancerad nivå Distans Distans
Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Distans Distans
Sensorik - metoder för bedömning av komplexa måltidssituationer, avancerad nivå Distans Distans
Samhällsvetenskap
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Statistik
Masterprogram i statistik, Statistisk modellering och data science Klassrum Örebro
Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statsvetenskap
Masterprogram i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap Klassrum Örebro
Teorier om ideologi Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott, avancerad nivå, Principer inom nutrition och fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och hälsopromotion Klassrum Örebro
Utbildning / Pedagogik
Specialpedagogiskt program Distans Distans
Vård / Omsorg
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Barn med hörselskador - kommunikation, kognition och intervention Distans Distans
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Störningar i den centrala auditiva processen Distans Distans
Masterprogram i idrott med inriktning fysiologi och medicin Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage Klassrum Örebro
Audionom
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Klassrum Örebro
Medicin
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans Distans
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Klassrum Örebro

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

Örebro universitet
701 82 ÖREBRO


Recensioner

Det finns inga recensioner för Örebro universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön