Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Nationalekonomi, fortsättningskurs Örebro
Beteende- / Samhällsvetenskap
Arbetsterapeutprogrammet Örebro
Genusvetenskap, grundkurs Örebro
Grundläggande statistik Örebro
Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Örebro
Hedersrelaterat våld och förtryck Örebro
Hållbar utveckling Örebro
Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten Örebro
Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten Örebro
Kandidatprogram i samhällsanalys Örebro
Kriminologi II Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande Örebro
Lean Grundkurs, distans Distans
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Örebro
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Örebro
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Örebro
Matematik för statistiker Örebro
Matematik och statistik för naturvetare Örebro
Personalvetarprogrammet Örebro
Polisiärt arbete Örebro
Psykisk störning, droger och brott Örebro
Psykologi, fortsättningskurs Örebro
Psykologi, grundkurs Örebro
Psykologi, kandidatkurs Örebro
Psykologprogrammet Örebro
Samhällsvetenskapliga perspektiv på välfärdsstaten: tematisk fördjupningskurs Örebro
Socialt arbete med personer med funktionshinder Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld II Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Självständigt arbete Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Självständigt arbete Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande Örebro
Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle Örebro
Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle Örebro
Socialt arbete, kandidatkurs Örebro
Socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i ett jämförande perspektiv Örebro
Socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i ett jämförande perspektiv Örebro
Sociologi, fortsättningskurs Örebro
Sociologi, Globaliseringsteori Örebro
Sociologi, Globaliseringsteori Örebro
Sociologi, grundkurs Örebro
Sociologi, Hållbar utveckling och organisationsteori Örebro
Sociologi, kandidatkurs Örebro
Sociologi, Självständigt arbete, masterkurs Örebro
Sociologi, Välfärdsstat och samhälle Örebro
Sociologi, Välfärdsstat och samhälle Örebro
Socionomprogrammet Örebro
Statistik, Bayesiansk statistik, avancerad nivå Örebro
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Biostatistik, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Ekonometri, avancerad nivå Örebro
Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Finansiella och makroekonomiska tidsseriemodeller, avancerad nivå Örebro
Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs Örebro
Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs Örebro
Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå Örebro
Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå Örebro
Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivå Örebro
Statistik, Mikroekonometri, avancerad nivå Örebro
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs Örebro
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs Örebro
Statistik, Självständigt arbete, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkurs Örebro
Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå Örebro
Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivå Örebro
Statistik, Statistiska metoder, kandidatkurs Örebro
Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå Örebro
Statistik, Uppsats, kandidatkurs Örebro
Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå Örebro
Statskunskap, fortsättningskurs Örebro
Statskunskap, grundkurs Örebro
Statskunskap, kandidatkurs Örebro
Våldsbrottslighet Örebro
Genusvetenskap
Magisterprogram i samhällsanalys Örebro
Magisterprogram i samhällsanalys Örebro
Psykologi
Arbetsterapeutprogrammet Örebro
Samhällsvetenskap
Magisterprogrammet strategisk kommunikation Örebro
Magisterprogrammet strategisk kommunikation Örebro
Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan Örebro
Offentlig förvaltning och ledning Örebro
Psykologprogrammet Örebro
Sociologi
Kandidatprogram i samhällsanalys Örebro
Kriminologiprogrammet Örebro
Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling Örebro
Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling Örebro
Socionomprogrammet Örebro
Statistik
Masterprogram i statistik Örebro
Masterprogram i statistik Örebro
Statistikerprogrammet Örebro
Data / IT
Artificiell intelligens Örebro
Civilingenjör, Datateknik Örebro
Databasteknik Örebro
Databasteknik II Distans
Datastrukturer och algoritmer Örebro
Datastrukturer och algoritmer Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Avancerad artificiell intelligens Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Maskininlärning Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Planering och schemaläggning Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Probabilistisk robotik Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Reglerteknik och modellering för robotar Örebro
Högskoleingenjör, Datateknik Örebro
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs Örebro
Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Interaktionsdesign, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Kravhantering, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Kravställande för informationssäkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Örebro
Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Örebro
Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå Örebro
Informatik, Objektorienterad analys och design, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Professionell och akademisk kommunikation, avancerad nivå Örebro
Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Tillämpad styrning av informationssäkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Uppsats, avancerad nivå Örebro
Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs Örebro
Människa-dator-interaktion Örebro
Objektorienterad programmering Örebro
Programmering av distribuerade system Örebro
Programmering grundkurs Örebro
Projektarbete inom datateknik Örebro
Realtidsprogrammering Örebro
Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram Örebro
Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram Örebro
Simulering och visualisering Örebro
System- och programvaruutveckling Örebro
Systemvetenskapliga programmet Örebro
Ekonomi / Försäljning
Civilingenjör, Industriell ekonomi Örebro
Företagsekonomi, Företagande idag Hällefors
Högskoleingenjör, Industriell ekonomi Örebro
Kulinarisk kock och måltidskreatör Hällefors
Nationalekonomi och ekonometri Örebro
Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning, kandidatkurs Örebro
Nationalekonomi, Ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning, kandidatkurs Örebro
Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Globalisering, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Globalisering, välstånd och inkomstfördelning Örebro
Nationalekonomi, grundkurs Örebro
Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå Örebro
Sommelier och måltidskreatör Hällefors
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Örebro
Ekonomiprogrammet Örebro
Företagsekonomi, Affärsförnyelse och tillväxt, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Datorbaserad kalkylering och redovisning, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs Örebro
Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, fortsättningskurs Örebro
Företagsekonomi, Global marknadsföring Örebro
Företagsekonomi, grundkurs Örebro
Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs Örebro
Företagsekonomi, Internationell logistik Örebro
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs Örebro
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs Örebro
Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande Örebro
Företagsekonomi, Ledarskapets identitet och professionalitet, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs Örebro
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs Örebro
Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistik Örebro
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs Örebro
Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event Örebro
Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Miljömanagement, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Strategi, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Strategisk företagsutveckling i praktiken, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Supply Chain Management Örebro
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs Örebro
Företagsekonomi, Varumärkesstrategi Örebro
Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå Örebro
Masterprogram i finansiell ekonomi Örebro
Nationalekonomi, kandidatkurs Örebro
Sport management Örebro
Estetiska inriktningar
Arrangering i jazz och pop I Örebro
Arrangering och komposition med digitala verktyg Örebro
Arrangering Storband II Örebro
Ensemble inriktning Jazz och Pop II Örebro
Ensemble, inriktning Jazz och Pop I Örebro
Gitarrensemble I Örebro
Gitarrensemble II Örebro
Improvisation, inriktning Jazz och Pop I Örebro
Improvisation, inriktning Jazz och Pop II Örebro
Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet Musik Örebro
Instrument extrakurs termin 4, Ämneslärarprogrammet Musik Örebro
Instrument extrakurs termin 8, Ämneslärarprogrammet Musik Örebro
Instrumentaldiaktik I Örebro
Instrumentaldidaktik I Örebro
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Örebro
Interpretation II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Örebro
Interpretation, profil kammarmusik I Örebro
Interpretation, profil kammarmusik II Örebro
Komposition för film och datorspel Örebro
Komposition I Örebro
Komposition och interpretation I Örebro
Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör I Örebro
Körpedagog, inriktning barn- och ungdomskör II Örebro
Ljudteknik I Distans
Ljudteknik II Distans
Mellanösterns musiktraditioner I Örebro
Slagverksensemble I Örebro
Slagverksensemble II Örebro
Slagverksensemble III Örebro
Slagverksensemble IV Örebro
Spela teater II Örebro
Språklig gestaltning i sång Örebro
Stor jazzensemble I Örebro
Stor jazzensemble II Örebro
Stor jazzensemble III Örebro
Stor jazzensemble IV Örebro
Sången i praktiken Örebro
Världsmusik II Örebro
Bild / Form / Konst
Musik, kultur och medier Örebro
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz- och rockmusik Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting Örebro
Teaterpedagogprogrammet Örebro
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Måltidsekologprogrammet Örebro
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Framtidens måltider - trender och innovationer, avancerad nivå Distans
Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Distans
Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Distans
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I Distans
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap II Distans
Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Hotell- och restaurangbranschen idag, fortsättningskurs Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Vetenskaplig metod Hällefors
Sensorik - metoder för bedömning av komplexa måltidssituationer, avancerad nivå Distans
Juridik
Arbetsrätt, avancerad nivå Örebro
Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå Örebro
Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå Örebro
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå Örebro
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå Örebro
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå Örebro
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå Örebro
Europeisk processrätt, avancerad nivå Örebro
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå Örebro
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå Örebro
Företagsbeskattning, avancerad nivå Örebro
Företagsbeskattning, avancerad nivå Örebro
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Örebro
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Örebro
Internationell förmögenhetsrätt Örebro
Internationell straffrätt, avancerad nivå Distans
Juristprogrammet Örebro
Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå Örebro
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå Örebro
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå Örebro
Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå Örebro
Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete Örebro
Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete Örebro
Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete Örebro
Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete Örebro
Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning Örebro
Skatteförfarande i teori och praktik, avancerad nivå Örebro
Skatteförfarande i teori och praktik, avancerad nivå Örebro
Stats- och förvaltningsrätt Örebro
Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå Örebro
Kommunikation / Media
Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet Örebro
Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet Örebro
Systemvetenskapliga programmet Örebro
Film
Beställningsfilm Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film Örebro
Kommunikation
Global kommunikation Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs Örebro
Planerad kommunikation II - Design Örebro
Planerad kommunikation II - Strategi Örebro
Public relations och planerad kommunikation Örebro
Retorik och kommunikativt ledarskap Örebro
Strategisk kommunikation och place branding Örebro
Visuell kommunikation Örebro
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Örebro
Ekonomiprogrammet Örebro
Hospitality management Hällefors
Masterprogram i företagsekonomi Örebro
Medieproduktion
Filmprogrammet Örebro
Medier, kommunikation och PR Örebro
Kultur / Humanistiska inriktningar
Litteraturvetenskap, Perspektiv på Förintelsen Distans
Historia
Historia, Perspektiv på Förintelsen Distans
Migration och globalisering Distans
Människor och maskiner Örebro
Naturvetenskap
Masterprogram i experimentell medicin Örebro
Masterprogram i experimentell medicin Örebro
Biologi
Bioinformatik och systembiologiska metoder Örebro
Biologiprogrammet Örebro
Doping, narkotika och kriminalteknik Örebro
Eukaryot cellbiologi Örebro
Infektionssjukdomars biologi Örebro
Innovation och entreprenörskap i biologi Örebro
Kroniska sjukdomars biologi Örebro
Läkemedelsutveckling Örebro
Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik Örebro
Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik Örebro
Mekanistisk toxikologi och miljöfarmakologi Örebro
Molekylärbiologi och genetik Örebro
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap Örebro
Prokaryot cellbiologi Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi Örebro
Farmakologi
Miljötoxikologisk riskbedömning, avancerad nivå Örebro
Sjuksköterskeprogrammet Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Örebro
Geografi
Samhällsplanerarprogrammet Örebro
Geovetenskap
Det svenska samhällets geografi Örebro
Kulturgeografi, fortsättningskurs Örebro
Kulturgeografi, kandidatkurs Örebro
Kemi
Allmän kemi Örebro
Analysvetenskap och forensik Örebro
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Örebro
Analytisk biokemi Örebro
Analytisk kemi Örebro
Avancerade analytiska metoder inom miljöforensik, avancerad nivå Örebro
Biokemi Örebro
Hälsa, miljö och hållbar utveckling Örebro
Miljöforensik Örebro
Organisk och analytisk kemi Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi Örebro
Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå Örebro
Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå Örebro
Självständigt arbete för masterexamen i kemi Örebro
Matematik
Algebraiska strukturer Örebro
Analysens grunder Örebro
Beräkningsmatematik I Örebro
Beräkningsmatematik II Örebro
Differentialekvationer Örebro
Envariabelanalys II Örebro
Fallstudier i beräkningsmatematik Örebro
Fallstudier i matematisk statistik Örebro
Flervariabelanalys Örebro
Kombinatorik Örebro
Komplex analys Örebro
Linjär algebra Örebro
Linjär algebra II Örebro
Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan Örebro
Matematikerprogrammet Örebro
Matematisk modellering och problemlösning Örebro
Numerisk linjär algebra Örebro
Optimering Örebro
Optimering för högskoleingenjörer Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik Örebro
Tillämpad matematik Örebro
Miljö
Miljötoxikologi Örebro
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Örebro
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Örebro
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Örebro
Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet Örebro
Miljövetenskap, Mat och miljö Örebro
Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö Örebro
Miljövetenskap, Miljötoxikologi Örebro
Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen Örebro
Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen Örebro
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personalvetarprogrammet Örebro
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation Örebro
Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära Örebro
Idrott, Friluftsliv Örebro
Idrott, Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR Örebro
Idrott, motions- och hälsopsykologi Örebro
Idrott, Tränarskap med inriktning mot fotboll Örebro
Idrott, Träningslära för hälsa och prestation Örebro
Språk
Skrivande för arbetslivet Örebro
Svenska för arbetslivet Örebro
Svenska som andraspråk och lärande i ett flerkulturellt klassrum Örebro
Engelska
Engelska, grundkurs Örebro
Svenska
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i årskurs 1-6 Distans
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Örebro
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Biologi Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Engelska Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Historia Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Matematik Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Idrott och hälsa Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, Engelska Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, Matematik Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Idrott och hälsa Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Idrott och hälsa Örebro
Teknik
Högskoleingenjör, Byggteknik Örebro
Datateknik
AI-baserade sökmetoder för mobila robotar Distans
Answer set programmering Distans
Autonoma robotar och ROS Distans
Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för intelligenta system Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för robotik Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Multi-agent-system Örebro
Introduktion till artificiell intelligens Distans
Design och produktutveckling
Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling Örebro
Högskoleingenjör, Maskinteknik Örebro
Maskinteknik
Formningsteknik II Örebro
Utbildning / Pedagogik
Mångfald i klassrummet Örebro
Pedagogik, Att forska om arbetslivet Distans
Pedagogik, Att hantera konflikter Distans
Pedagogik, Coachning och handledning i arbetet Distans
Pedagogik, fortsättningskurs Örebro
Pedagogik, Handledarutbildning för förskollärare och lärare Distans
Pedagogik, Kommunikation och professionella samtal i arbetet Distans
Pedagogik, Ledarskap för organisation och arbetsliv Distans
Pedagogik, Projektledarutbildning Distans
Specialpedagogik i klassrummet Örebro
Undervisning och lärande Örebro
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Örebro
Specialpedagogiskt program Distans
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Instrument och ensemble Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Kör Örebro
Vård / Medicin
Audionomprogrammet Örebro
Idrott med inriktning fysiologi och medicin Örebro
Idrott med inriktning fysiologi och medicin Örebro
Röntgensjuksköterskeprogrammet Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Örebro
Tränarprogrammet Örebro
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi Örebro
Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin Örebro
BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete Örebro
BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete Distans
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete Örebro
BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Distans
BMLV, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans
BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans
BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom hjärta och kärl Örebro
BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse Örebro
BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom respiration, metabolism och endokrinologi Örebro
BMLV, Teknik och principer för fysiologisk undersökningsmetodik Örebro
Läkarprogrammet Örebro
Läkarprogrammet Örebro
Medicin, avancerad nivå, Human genomik och bioinformatik Örebro
Medicin, Tillämpad experimentell medicin Örebro
Metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik Distans
Metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin Distans
Hälsa och samhälle
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Örebro
Medicin
Medicin, Anatomi och fysiologi Örebro
Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi och immunologi Örebro
Medicin, avancerad nivå, Arbetsmedicin Distans
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Örebro
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, bild- och funktionsmedicin Distans
Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära Örebro
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Distans
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi Distans
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans
Medicin, Examensarbete Distans
Medicin, Fysiologi Örebro
Medicin, Fysiologi med anatomi Örebro
Medicin, Fysiologi med anatomi Örebro
Medicin, Humangenetik Örebro
Medicin, Immunologi Örebro
Medicin, Morfologisk cellbiologi och hematologi Örebro
Medicin, Sjukdomslära med farmakologi Örebro
Sjuksköterskeprogrammet Örebro
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hematologisk vård Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Telefonrådgivning Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vårdhygien Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod Örebro
Vård och behandling av blås- och tarmdysfunktion samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel Örebro
Vårdhygien för sjuksköterskor Örebro
Sjukgymnastik och rehabilitering
Arbetsterapi, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård Örebro
Arbetsterapi, Examensarbete Örebro
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete Örebro
Tal och hörsel
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård Örebro

Visa alla

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

Örebro universitet
701 82 ÖREBRO