Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda.

Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom undervisningslokaler finns här kaféer, restauranger och bostäder.

Campus USÖ ligger i anslutning till Universitetssjukhuset Örebro. Här studerar universitetets läkarstudenter från och med läkarutbildningens termin 4. Här finns universitetets medicinska bibliotek, samt Kliniskt forskningscentrum – universitetssjukhusets resursstöd för patientnära klinisk forskning. Vid Campus USÖ finns även en restaurang.

Universitetet har även campusområden i Grythyttan och Karlskoga.
Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder ca 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 700 fristående kurser.

Örebro universitet har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen.

Visa alla utbildningar med Örebro universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum Örebro
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör, Datateknik Klassrum Örebro
Civilingenjör, Industriell ekonomi Klassrum Örebro
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Örebro
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt basår Klassrum Örebro
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarprogrammet Klassrum Örebro
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Örebro
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Örebro
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Biologi Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykisk störning, droger och brott Klassrum Örebro
Våld i nära relation Klassrum Örebro
Kriminologi
Kriminologi I Klassrum Örebro
Kriminologi III Klassrum Örebro
Kriminologiprogrammet Klassrum Örebro
Missbruk / Beroende
Doping, narkotika och forensiska analyser Klassrum Örebro
Data / IT
Datorkommunikation och nät Klassrum Örebro
Kompilatorer och interpretatorer Klassrum Örebro
Objektorienterad programmering Klassrum Örebro
Programmering
Programmering av distribuerade system Klassrum Örebro
Programmering grundkurs Klassrum Örebro
Programmeringsteknik Klassrum Örebro
Systemvetenskap
System- och programvaruutveckling, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Djur / Natur
Evolution och biodiversitet Klassrum Örebro
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Global marknadsföring Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell logistik Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ledarskaps- och chefskapsutveckling, grundkurs Distans Distans
Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Supply Chain Management Klassrum Örebro
Nationalekonomi
Nationalekonomi, Artificiell intelligens och (r)evolutionen av arbetslivet Distans Distans
Nationalekonomi, Praktisk finans, grundkurs Distans Distans
Estetiska utbildningar
Formningsteknik II Klassrum Örebro
Bild / Form / Konst
Estetiska uttrycksformer i förskolan, inriktning musik och teater Klassrum Örebro
Musik
Ensemble inriktning Jazz och Pop II Klassrum Örebro
Historisk improvisation Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz och pop Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting Klassrum Örebro
Körpedagog, inriktning vuxenkör I Klassrum Örebro
Körpedagog, inriktning vuxenkör II Klassrum Örebro
Medveten musiklyssning - att uppleva och förstå musik Distans Distans
Mixteknik i olika musikstilar Distans Distans
Musikvetenskap I Klassrum Örebro
Musikvetenskap II Klassrum Örebro
Score studies II Distans Distans
Världsmusik I Klassrum Örebro
Världsmusik II Klassrum Örebro
Musikproduktion
Komposition I Distans Distans
Komposition II Distans Distans
Sång
Ensemblesång I Klassrum Örebro
Ensemblesång II Klassrum Örebro
Körledning för musiklärare Klassrum Örebro
Körledning för musiklärare 2 Klassrum Örebro
Teater / Artist
Instrument extrakurs termin 3, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 7, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Komposition för film och datorspel Klassrum Örebro
Spela teater I Klassrum Örebro
Spela teater II Klassrum Örebro
Teaterpedagogprogrammet Klassrum Örebro
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi Klassrum Örebro
Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin Klassrum Örebro
Humaniora
Genusvetenskap
Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet Klassrum Örebro
Genusvetenskap, kandidatkurs Distans Distans
Historia
Historia, Perspektiv på Förintelsen Distans Distans
Historia: fakta och fiktion i litterärt och historiskt berättande Distans Distans
Kulturvetenskap
Musik, kultur och medier Klassrum Örebro
Litteraturvetenskap
Gotiska berättelser och annan fasaväckande fiktion Distans Distans
Litteraturvetenskap, Perspektiv på Förintelsen Distans Distans
Litteraturvetenskap: fakta och fiktion i litterärt och historiskt berättande Distans Distans
Spekulativ fiktion och klimaträttvisa: att föreställa sig framtid Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Måltidskunskap och värdskap, Arbetsliv och ledning inom gastronomi Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Sensorik II Klassrum Hällefors
Ingenjör
Datateknik
Databasteknik Klassrum Örebro
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör, Byggteknik Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Datateknik Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Industriell ekonomi Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Maskinteknik Klassrum Örebro
Juridik
Juridik för företagande Klassrum Örebro
Juridisk introduktionskurs Klassrum Örebro
Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning Klassrum Örebro
Stats- och förvaltningsrätt Klassrum Örebro
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, inriktning film Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs Klassrum Örebro
Medier, kommunikation och hållbarhet Klassrum Örebro
Medier, kommunikation och PR Klassrum Örebro
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap Klassrum Örebro
Sociala medier, desinformation och fake news Klassrum Örebro
Film
Filmhistoria som socialt och kulturellt fenomen Klassrum Örebro
Global Cinema Klassrum Örebro
Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign Klassrum Örebro
World Cinema Klassrum Örebro
Kommunikation
Kommunikation för medborgare Distans Distans
Kommunikation och professionella samtal i arbetet Distans Distans
Strategisk kommunikation I Klassrum Örebro
Medieproduktion
Filmprogrammet Klassrum Örebro
Retorik
Retorisk argumentation i samhället Klassrum Örebro
Ledarskap / Organisation
Ledarskap för organisation och arbetsliv Distans Distans
Kris- och konflikthantering
Freds- och konfliktkunskap Klassrum Örebro
Naturvetenskap
Fysiologi Klassrum Örebro
Mekanistisk toxikologi Klassrum Örebro
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6 Klassrum Örebro
Biologi
Biologi IIb, inriktning gymnasieskolan Klassrum Örebro
Biologiprogrammet Klassrum Örebro
Fysiologi Klassrum Örebro
Immunologi Klassrum Örebro
Infektionsmikrobiologi Klassrum Örebro
Tillämpad biologi Klassrum Örebro
Utvecklingsbiologi Klassrum Örebro
Kemi
Allmän kemi I Klassrum Örebro
Analysvetenskap och forensik - tema blå Klassrum Örebro
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Klassrum Örebro
Analytisk kemi Klassrum Örebro
Biokemi Klassrum Örebro
Instrumentella analytiska metoder Klassrum Örebro
Introduktion till analysvetenskap och forensik Klassrum Örebro
Miljöforensik Klassrum Örebro
Oorganisk kemi Klassrum Örebro
Organisk och analytisk kemi Klassrum Örebro
Matematik
Algebra och analys för högskoleingenjörer Klassrum Örebro
Algebraiska strukturer Klassrum Örebro
Elementär algebra Klassrum Örebro
Envariabelanalys I Klassrum Örebro
Envariabelanalys II Klassrum Örebro
Komplex analys Klassrum Örebro
Linjär algebra Klassrum Örebro
Linjär analys Klassrum Örebro
Matematik, historik och logik Klassrum Örebro
Matematik, problematik och futuristik Klassrum Örebro
Matematikerprogrammet Klassrum Örebro
Matematisk statistik för högskoleingenjörer Klassrum Örebro
Numeriska metoder för differentialekvationer Klassrum Örebro
Sannolikhetsteori Klassrum Örebro
Miljö
Miljövetenskap, Livsmedelssystem, en introduktion Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap I, Nutrition Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap II, Produktionsfysiologi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap III, Matmikrobiologi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap IV, Användning och förädling av lokala råvaror Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Miljötoxikologi och biogeokemiska kretslopp Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Tvärvetenskapliga metoder för miljö- och hållbarhetsanalys Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling Klassrum Örebro
Miljövetenskapligt program, Hållbara livsmedelssystem Klassrum Örebro
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi, Arbetsinriktad rehabilitering Klassrum Örebro
Arbetsterapi, Forskningsmetodik Klassrum Örebro
Arbetsmiljö
Organisation, arbetsmiljö och hälsa Distans Distans
Restaurang
Kock
Kulinarisk kock och måltidskreatör Klassrum Hällefors
Mat / Dryck
Måltidskunskap och värdskap, Företagande inom gastronomi Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Gastronomi I, Kulinariskt kockhantverk Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Gastronomi I, Sommelleriehantverk Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Gastronomi II, Kulinariskt kockhantverk Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Gastronomi II, Sommelleriehantverk Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Sensorik I Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Vetenskapliga utgångspunkter Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Värdskap Klassrum Hällefors
Sommelier och måltidskreatör Klassrum Hällefors
Samhällsvetenskap
Från revolution till revolution: politiska omvälvningar i Europa och världen från sent 1700-tal till början av 1900-talet Distans Distans
Kvalitetsutveckling I, distans Distans Distans
Migration och globalisering Distans Distans
Människa-dator-interaktion Klassrum Örebro
Offentlig förvaltning och ledning Klassrum Örebro
Geografi
Det svenska samhällets geografi Klassrum Örebro
Kulturgeografi, grundkurs Klassrum Örebro
Kulturgeografi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Örebro
Statistik
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Projektarbete, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statsvetenskap
Statskunskap, kandidatkurs Klassrum Örebro
Svensk politik och policy Klassrum Örebro
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare 4-6 (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare 7-9 (1-45). Ingår i Lärarlyftet Klassrum Örebro
Idrott, Bedömning för och av lärande i skolämnet idrott och hälsa Distans Distans
Idrott, Den svenska idrottens historia Distans Distans
Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära Klassrum Örebro
Idrott, Från trötthet till fitness: strategier för återhämtning inom idrott Distans Distans
Idrott, grundkurs, inriktning träningslära Klassrum Örebro
Idrott, Hållbar sport management Klassrum Örebro
Idrott, Idrott, genus och jämställdhet Distans Distans
Idrott, Introduktion till sport management Klassrum Örebro
Idrott, kandidatkurs Klassrum Örebro
Idrott, Kondition- och uthållighetsträning för elit och motionär Distans Distans
Idrott, Sport management i en svensk kontext Klassrum Örebro
Idrott, Styrketräning för elit och motionär Distans Distans
Sport management Klassrum Örebro
Tränarprogrammet Klassrum Örebro
Språk
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap Klassrum Örebro
Engelska
Engelska för arbetslivet Klassrum Örebro
Säkerhet / Skydd
Polis
Polisiärt arbete Klassrum Örebro
Utbildning / Pedagogik
Pedagogiska processer i arbetslivet Distans Distans
Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning f-3 Klassrum Örebro
Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola Klassrum Örebro
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning I Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, gymnasieskolan, ett undervisningsämne Distans Distans
Pedagogik
Handledarutbildning för förskollärare och lärare II Klassrum Örebro
Vård / Omsorg
Audionomprogrammet (studieort Örebro) Distans Distans
Radiografi, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Örebro
Audionom
Audionomprogrammet (studieort Luleå) Distans Distans
Audionomprogrammet (studieort Umeå) Distans Distans
Audionomprogrammet (studieort Östersund) Distans Distans
Kandidatprogram i tillämpad hörselvetenskap, inriktning hörselvårdande verksamhet Distans Distans
Medicin
Medicin, Hjärtsjukdomar Klassrum Örebro
Psykiatri
Biopsykosocial kriminologi Klassrum Örebro
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskaplig metod och nutida teoretiska perspektiv Klassrum Örebro
Sociologi
Ledarskap i Socialt arbete - teori och praktik Distans Distans
Data / IT
Mobila plattformar Klassrum Örebro
Programvaruarkitekturer Klassrum Örebro
Datavetenskap
Datorgrafik för civilingenjörer Klassrum Örebro
Systemvetenskap
Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Professionell och akademisk kommunikation, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Teorier om informationssystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Systemtillgänglighet Klassrum Örebro
Djur / Natur
Agronom
Föroreningars spridning i mark, vatten och luft, avancerad nivå Klassrum Örebro
Ekonomi
Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri Klassrum Örebro
Företagsekonomi
Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, CSR och företagsetik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Företaget och samhället, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Innovationsskapande i ekosystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell redovisning och redovisningsval, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ledarskapets identitet och professionalitet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Makt, styrning och organisering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Miljömanagement, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning inom hållbarhetsområdet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Masterprogram i finansiell ekonomi Klassrum Örebro
Masterprogram i företagsekonomi Klassrum Örebro
Nationalekonomi
Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Offentlig ekonomi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Digital bildbehandling och datorseende Klassrum Örebro
Musik
Interpretation I, avancerad nivå Klassrum Örebro
Interpretation II, avancerad nivå Klassrum Örebro
Komposition och arrangering I, avancerad nivå Klassrum Örebro
Komposition och arrangering III, avancerad nivå Klassrum Örebro
Sång
Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Klassisk sång med inriktning professionell ensemble II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Farmaci
Biomedicin
BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Laboratoriemedicinska metoder Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Distans Distans
Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin Distans Distans
Humaniora
Historia
Från nationella till globala dynamiker? Dekonstruktioner av historiska narrativ i Europa under 1800- och 1900-talen Distans Distans
Ingenjör
Datateknik
Datateknik, avancerad nivå, Distribuerad artificiell intelligens och multiagentsystem Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Maskininlärning Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Reinforcement learning Distans Distans
Maskinteknik
Konstruktion för additiv tillverkning (DfAM) Klassrum Örebro
Juridik
Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå Klassrum Örebro
Naturvetenskap
Kemi
Analytiska metoder inom miljöforensik I Klassrum Örebro
Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Matematik
Algebra och representationsteori Distans Distans
Konvex optimering Distans Distans
Statistik, Matematik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Miljö
Global hållbarhet, säkra kemikalier och riskbedömning Klassrum Örebro
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi, avancerad nivå, Implementering av evidensbaserade metoder Distans Distans
Arbetsterapi, avancerad nivå, Kunskapssammanställning Distans Distans
Arbetsterapi, avancerad nivå, Rehabiliterande och hälsofrämjande arbete för äldre Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Kulturanalytiska perspektiv på mat och måltider, avancerad nivå Distans Distans
Samhällsvetenskap
Masterprogram i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap Klassrum Örebro
Spekulativ fiktion och klimaträttvisa: att föreställa sig framtid, avancerad nivå Distans Distans
Statistik
Statistik, Bayesiansk Statistik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Datavisualisering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Inferensteori, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Kausal Inferens, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Maskininlärning för Data Science, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Masteruppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Sannolikhetslära, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Tidsserieanalys, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå Klassrum Örebro
Utbildning / Pedagogik
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV - förskollärare Klassrum Örebro
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV - grundlärare F-6 och fritidshem Klassrum Örebro
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV - ämneslärare 7-9 och gymnasieskolan Klassrum Örebro
Specialpedagog
Specialpedagogiskt program Distans Distans
Vård / Omsorg
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage Distans Distans
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Distans Distans
Audionom
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Barn med hörselskador - kommunikation, kognition och intervention Distans Distans
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Kunskapssammanställning Distans Distans
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Störningar i den centrala auditiva processen Distans Distans
Medicin
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Simuleringspedagogik för hälsoprofessioners utbildningar Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Distans Distans
Vaccinologi och vaccinordination Klassrum Örebro

Kontaktuppgifter

Örebro universitet

Örebro universitet
701 82 ÖREBRO


Recensioner

Det finns inga recensioner för Örebro universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön