Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda.

Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom undervisningslokaler finns här kaféer, restauranger och bostäder.

Campus USÖ ligger i anslutning till Universitetssjukhuset Örebro. Här studerar universitetets läkarstudenter från och med läkarutbildningens termin 4. Här finns universitetets medicinska bibliotek, samt Kliniskt forskningscentrum – universitetssjukhusets resursstöd för patientnära klinisk forskning. Vid Campus USÖ finns även en restaurang.

Universitetet har även campusområden i Grythyttan och Karlskoga.
Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder ca 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 700 fristående kurser.

Örebro universitet har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen.

Visa alla utbildningar med Örebro universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologprogrammet Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Örebro
Sociologi
Socionomprogrammet Klassrum Örebro
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår Klassrum Örebro
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör, Datateknik Klassrum Örebro
Civilingenjör, Industriell ekonomi Klassrum Örebro
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Örebro
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Klassrum Örebro
Naturvetenskap
Läkarprogrammet Klassrum Örebro
Naturvetenskapligt basår Klassrum Örebro
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarprogrammet Klassrum Örebro
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Örebro
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Örebro
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Biologi Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Matematik Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Klassrum Örebro
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Idrott och hälsa Klassrum Örebro
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykisk störning, droger och brott Klassrum Örebro
Våld i nära relation Klassrum Örebro
Kriminologi
Biologisk kriminalteknik Klassrum Örebro
Kriminologi I Klassrum Örebro
Kriminologi II Klassrum Örebro
Kriminologi III Klassrum Örebro
Kriminologiprogrammet Klassrum Örebro
Missbruk / Beroende
Doping, narkotika och forensiska analyser Klassrum Örebro
Psykologi
Psykologi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Psykologi, grundkurs Klassrum Örebro
Psykologi, kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samtal och kommunikation: Teori och praktik ur ett psykologiskt perspektiv Distans Distans
Sociologi
Kandidatprogram i samhällsanalys Klassrum Örebro
Socialt arbete och socialpolitik för en hållbar framtid Klassrum Örebro
Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle Klassrum Örebro
Sociologi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Sociologi, Globaliseringsteori Klassrum Örebro
Sociologi, grundkurs Klassrum Örebro
Sociologi, Hållbar utveckling och organisationsteori Klassrum Örebro
Sociologi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Sociologi, Välfärdsstat och samhälle Klassrum Örebro
Data / IT
Analys med Finita Elementmetoden, fördjupning Klassrum Örebro
Artificiell intelligens Klassrum Örebro
Data mining and business analytics Klassrum Örebro
Datastrukturer och algoritmer Klassrum Örebro
Datorkommunikation och nät Klassrum Örebro
Kompilatorer och interpretatorer Klassrum Örebro
Objektorienterad programmering Klassrum Örebro
Programvarukvalitet Klassrum Örebro
Datavetenskap
Realtidsprogrammering Klassrum Örebro
Programmering
Informatik, Introduktion till programmering i Python med hjälp av AI, grundkurs Distans Distans
Programmering av distribuerade system Klassrum Örebro
Programmering grundkurs Klassrum Örebro
Programmeringsteknik Klassrum Örebro
Systemvetenskap
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs Klassrum Örebro
Informatik, Systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs Klassrum Örebro
System- och programvaruutveckling Klassrum Örebro
System- och programvaruutveckling, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Djur / Natur
Evolution och biodiversitet Klassrum Örebro
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Global marknadsföring Klassrum Örebro
Företagsekonomi, grundkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell logistik Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationellt Management Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ledarskaps- och chefskapsutveckling, grundkurs Distans Distans
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistik Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Supply Chain Management Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Varumärkesstrategi Klassrum Örebro
Nationalekonomi
Nationalekonomi, Artificiell intelligens och (r)evolutionen av arbetslivet Distans Distans
Nationalekonomi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, grundkurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Praktisk finans, grundkurs Distans Distans
Estetiska utbildningar
Formningsteknik II Klassrum Örebro
Bild / Form / Konst
Estetiska uttrycksformer i förskolan, inriktning musik och teater Klassrum Örebro
Text, bild och läsglädje: grafiska romaner i klassrummet Distans Distans
Musik
Arrangering i jazz och pop I Distans Distans
Arrangering Storband II Distans Distans
Digitala verktyg för musiklärare Distans Distans
Dirigering för orkester- och kammarmusiker Klassrum Örebro
Dirigering I Klassrum Örebro
Ensemble inriktning Jazz och Pop II Klassrum Örebro
Ensemble, inriktning Jazz och Pop I Klassrum Örebro
Gitarrensemble I Klassrum Örebro
Gitarrensemble II Klassrum Örebro
Gitarrensemble III Klassrum Örebro
Gitarrensemble IV Klassrum Örebro
Historisk improvisation Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 4, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 8, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Komposition och arrangering för den virtuella orkestern Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz och pop Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition Klassrum Örebro
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting Klassrum Örebro
Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör I Klassrum Örebro
Körpedagog, inriktning vuxenkör I Klassrum Örebro
Körpedagog, inriktning vuxenkör II Klassrum Örebro
Medveten musiklyssning - att uppleva och förstå musik Distans Distans
Mellanösterns musiktraditioner II Klassrum Örebro
Mixteknik i olika musikstilar Distans Distans
Musikdramatiskt projekt Klassrum Örebro
Musikvetenskap I Klassrum Örebro
Musikvetenskap II Klassrum Örebro
Musikvetenskap, Populärmusikforskning - medier, mediering och medialisering, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Score studies I Distans Distans
Score studies II Distans Distans
Slagverksensemble I Klassrum Örebro
Slagverksensemble II Klassrum Örebro
Slagverksensemble III Klassrum Örebro
Slagverksensemble IV Klassrum Örebro
Stor jazzensemble I Klassrum Örebro
Stor jazzensemble II Klassrum Örebro
Stor jazzensemble III Klassrum Örebro
Stor jazzensemble IV Klassrum Örebro
Världsmusik I Klassrum Örebro
Världsmusik II Klassrum Örebro
Musikproduktion
Komposition I Distans Distans
Komposition II Distans Distans
Sång
Ensemblesång I Klassrum Örebro
Ensemblesång II Klassrum Örebro
Körledning för musiklärare Klassrum Örebro
Körledning för musiklärare 2 Klassrum Örebro
Körpedagog, inriktning barn- och ungdomskör II Klassrum Örebro
Teater / Artist
Instrument extrakurs termin 3, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 7, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Komposition för film och datorspel Klassrum Örebro
Spela teater I Klassrum Örebro
Spela teater II Klassrum Örebro
Teaterpedagogprogrammet Klassrum Örebro
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi Klassrum Örebro
Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin Klassrum Örebro
BMLV, Bild- och funktionsmedicin Klassrum Örebro
BMLV, Neurofysiologi Klassrum Örebro
BMLV, Ultraljud Klassrum Örebro
Farmakologi
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Örebro
Humaniora
Filosofi
Lean Grundkurs, distans Distans Distans
Genusvetenskap
Genus Klassrum Örebro
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet Klassrum Örebro
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Örebro
Genusvetenskap, kandidatkurs Distans Distans
Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten Klassrum Örebro
Mäns våld mot kvinnor Distans Distans
Historia
Filmkultur och historia Klassrum Örebro
Historia, grundkurs Distans Distans
Historia, Perspektiv på Förintelsen Distans Distans
Historia: fakta och fiktion i litterärt och historiskt berättande Distans Distans
Robotens historia Distans Distans
Sverigebilder - Sveriges historia och kultur under 1900-talet Distans Distans
Kulturvetenskap
Musik, kultur och medier Klassrum Örebro
Litteraturvetenskap
Gotiska berättelser och annan fasaväckande fiktion Distans Distans
Litteraturvetenskap, fortsättningskurs Distans Distans
Litteraturvetenskap, grundkurs Distans Distans
Litteraturvetenskap, Perspektiv på Förintelsen Distans Distans
Litteraturvetenskap: fakta och fiktion i litterärt och historiskt berättande Distans Distans
Samtida fantasylitteratur Distans Distans
Spekulativ fiktion och klimaträttvisa: att föreställa sig framtid Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Måltidskunskap och värdskap, Arbetsliv och ledning inom gastronomi Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Sensorik II Klassrum Hällefors
Ingenjör
Datateknik
Databasteknik Klassrum Örebro
Datorteknik Klassrum Örebro
Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör, Byggteknik Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Datateknik Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Industriell ekonomi Klassrum Örebro
Högskoleingenjör, Maskinteknik Klassrum Örebro
Juridik
Juridik för företagande Klassrum Örebro
Juridisk engelska för jurister Klassrum Örebro
Juridisk introduktionskurs Klassrum Örebro
Nationell miljörätt Klassrum Örebro
Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning Klassrum Örebro
Rättsvetenskap, Juridisk engelska Klassrum Örebro
Stats- och förvaltningsrätt Klassrum Örebro
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, inriktning film Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs Klassrum Örebro
Medier, kommunikation och hållbarhet Klassrum Örebro
Medier, kommunikation och PR Klassrum Örebro
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap Klassrum Örebro
Public relations och planerad kommunikation Klassrum Örebro
Sociala medier, desinformation och fake news Klassrum Örebro
Systemvetenskapliga programmet Klassrum Örebro
Film
Beställningsfilm Klassrum Örebro
Filmhistoria som socialt och kulturellt fenomen Klassrum Örebro
Global Cinema Klassrum Örebro
Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign Klassrum Örebro
Nutida svensk film Klassrum Örebro
Om publiken: film, minne och vardagsliv Klassrum Örebro
Videoessäer för film- och medievetare Klassrum Örebro
World Cinema Klassrum Örebro
Kommunikation
Global kommunikation Klassrum Örebro
Kommunikation för medborgare Distans Distans
Kommunikation och professionella samtal i arbetet Distans Distans
Strategisk kommunikation I Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation II - Design Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation II - Management Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation och place branding Klassrum Örebro
Visuell kommunikation Klassrum Örebro
Kreativt skrivande
Skrivande för arbetslivet Klassrum Örebro
Marknadsföring / PR
Ekonomiprogrammet Klassrum Örebro
Medieproduktion
Filmprogrammet Klassrum Örebro
Retorik
Retorik och kommunikativt ledarskap Klassrum Örebro
Retorisk argumentation i samhället Klassrum Örebro
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - retorik Klassrum Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap - retorik, kandidatkurs Klassrum Örebro
Ledarskap / Organisation
Ledarskap för organisation och arbetsliv Distans Distans
Kris- och konflikthantering
Att hantera konflikter Distans Distans
Freds- och konfliktkunskap Klassrum Örebro
Projektledning
Projektledarutbildning Distans Distans
Naturvetenskap
Analysvetenskap och forensik - tema vit Klassrum Örebro
Experimentell design Klassrum Örebro
Fysiologi Klassrum Örebro
Mekanistisk toxikologi Klassrum Örebro
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6 Klassrum Örebro
Biologi
Bioinformatik och systembiologiska metoder Klassrum Örebro
Biologi Ib, inriktning gymnasieskolan Klassrum Örebro
Biologi IIb, inriktning gymnasieskolan Klassrum Örebro
Biologiprogrammet Klassrum Örebro
Biologisk innovation Klassrum Örebro
Biologiska modellsystem Klassrum Örebro
Ekologi Klassrum Örebro
Eukaryot cellbiologi Klassrum Örebro
Fysiologi Klassrum Örebro
Immunologi Klassrum Örebro
Infektionsmikrobiologi Klassrum Örebro
Miljöbiologi Klassrum Örebro
Molekylärbiologi och genetik Klassrum Örebro
Prokaryot cellbiologi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi Klassrum Örebro
Tillämpad biologi Klassrum Örebro
Utvecklingsbiologi Klassrum Örebro
Kemi
Allmän kemi I Klassrum Örebro
Allmän kemi II - Introduktion till fysikalisk kemi Klassrum Örebro
Analysvetenskap och forensik Klassrum Örebro
Analysvetenskap och forensik - tema blå Klassrum Örebro
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Klassrum Örebro
Analytisk biokemi Klassrum Örebro
Analytisk kemi Klassrum Örebro
Biokemi Klassrum Örebro
Instrumentella analytiska metoder Klassrum Örebro
Introduktion till analysvetenskap och forensik Klassrum Örebro
Miljöforensik Klassrum Örebro
Oorganisk kemi Klassrum Örebro
Organisk och analytisk kemi Klassrum Örebro
Matematik
Algebra och analys för högskoleingenjörer Klassrum Örebro
Algebraiska strukturer Klassrum Örebro
Analysens grunder Klassrum Örebro
Beräkningsmatematik I Klassrum Örebro
Beräkningsmatematik II Klassrum Örebro
Differentialekvationer Klassrum Örebro
Elementär algebra Klassrum Örebro
Envariabelanalys I Klassrum Örebro
Envariabelanalys II Klassrum Örebro
Fallstudier i beräkningsmatematik Klassrum Örebro
Flervariabelanalys Klassrum Örebro
Kombinatorik Klassrum Örebro
Komplex analys Klassrum Örebro
Linjär algebra Klassrum Örebro
Linjär algebra II Klassrum Örebro
Linjär analys Klassrum Örebro
Matematik för statistiker Klassrum Örebro
Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan Klassrum Örebro
Matematik, historik och logik Klassrum Örebro
Matematik, praktik och estetik Klassrum Örebro
Matematik, problematik och futuristik Klassrum Örebro
Matematikerprogrammet Klassrum Örebro
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Örebro
Matematisk statistik för högskoleingenjörer Klassrum Örebro
Numeriska metoder för differentialekvationer Klassrum Örebro
Optimering Klassrum Örebro
Optimering för högskoleingenjörer Klassrum Örebro
Sannolikhetsteori Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Örebro
Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence Klassrum Örebro
Miljö
Miljö- och utvecklingsgeografi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Agroekologi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelssystem, en introduktion Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap I, Nutrition Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap II, Produktionsfysiologi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap III, Matmikrobiologi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap IV, Användning och förädling av lokala råvaror Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Miljötoxikologi och biogeokemiska kretslopp Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Miljövetenskapliga perspektiv på dagens livsmedelssystem Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Tvärvetenskapliga metoder för miljö- och hållbarhetsanalys Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling Klassrum Örebro
Miljövetenskapligt program, Hållbara livsmedelssystem Klassrum Örebro
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi, Arbetsinriktad rehabilitering Klassrum Örebro
Arbetsterapi, Examensarbete Klassrum Örebro
Arbetsterapi, Forskningsmetodik Klassrum Örebro
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete Klassrum Örebro
Personalvetarprogrammet Klassrum Örebro
Arbetsmiljö
Arbetslivet som forskningsområde Distans Distans
Arbetsterapi, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Organisation, arbetsmiljö och hälsa Distans Distans
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Örebro
Restaurang
Kock
Kulinarisk kock och måltidskreatör Klassrum Hällefors
Mat / Dryck
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I Distans Distans
Måltidskunskap och värdskap, Företagande inom gastronomi Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Gastronomi I, Kulinariskt kockhantverk Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Gastronomi I, Sommelleriehantverk Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Gastronomi II, Kulinariskt kockhantverk Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Gastronomi II, Sommelleriehantverk Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Sensorik I Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Vetenskaplig metod Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Vetenskapliga utgångspunkter Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Värdskap Klassrum Hällefors
Sommelier och måltidskreatör Klassrum Hällefors
Samhällsvetenskap
Från revolution till revolution: politiska omvälvningar i Europa och världen från sent 1700-tal till början av 1900-talet Distans Distans
Hållbar utveckling Klassrum Örebro
Kvalitetsutveckling I, distans Distans Distans
Migration och globalisering Distans Distans
Människa-dator-interaktion Klassrum Örebro
Offentlig förvaltning och ledning Klassrum Örebro
Risk och kris i det moderna samhället Klassrum Örebro
Samhällsplanering och krisberedskap Klassrum Örebro
Geografi
Det svenska samhällets geografi Klassrum Örebro
GIS fördjupningskurs Klassrum Örebro
Kulturgeografi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Kulturgeografi, grundkurs Klassrum Örebro
Kulturgeografi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Örebro
Samhällsplanerarprogrammet
Europeisk samhällsplanering Klassrum Örebro
Statistik
Grundläggande statistik, grundkurs Klassrum Örebro
Matematik och statistik för naturvetare Klassrum Örebro
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Projektarbete, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkurs Klassrum Örebro
Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Statistiska metoder, kandidatkurs Klassrum Örebro
Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Uppsats, kandidatkurs Klassrum Örebro
Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statsvetenskap
Samråd, medborgardialog och planering Distans Distans
Statskunskap, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statskunskap, grundkurs Klassrum Örebro
Statskunskap, kandidatkurs Klassrum Örebro
Svensk politik och policy Klassrum Örebro
Totalförsvaret: uppdrag, organisation och styrning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare 4-6 (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare 7-9 (1-45). Ingår i Lärarlyftet Klassrum Örebro
Idrott, Bedömning för och av lärande i skolämnet idrott och hälsa Distans Distans
Idrott, Den svenska idrottens historia Distans Distans
Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära Klassrum Örebro
Idrott, Framtidens sport management Klassrum Örebro
Idrott, Friluftsliv Klassrum Örebro
Idrott, Från trötthet till fitness: strategier för återhämtning inom idrott Distans Distans
Idrott, Glokal sport management i praktiken Klassrum Örebro
Idrott, grundkurs, inriktning träningslära Klassrum Örebro
Idrott, Hållbar sport management Klassrum Örebro
Idrott, Idrott, genus och jämställdhet Distans Distans
Idrott, Idrottspsykologi och coaching Klassrum Örebro
Idrott, Introduktion till sport management Klassrum Örebro
Idrott, kandidatkurs Klassrum Örebro
Idrott, Kondition- och uthållighetsträning för elit och motionär Distans Distans
Idrott, Sport management i en internationell kontext Klassrum Örebro
Idrott, Sport management i en svensk kontext Klassrum Örebro
Idrott, Sport management och teknologi Klassrum Örebro
Idrott, Styrketräning för elit och motionär Distans Distans
Idrott, Träningslära för hälsa och prestation Distans Distans
Idrott, Träningslära inriktning prestation Klassrum Örebro
Sport management Klassrum Örebro
Tränarprogrammet Klassrum Örebro
Språk
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - engelska Klassrum Örebro
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - svenska språket Klassrum Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap Klassrum Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap svenska språket, kandidatkurs Klassrum Örebro
Engelska
Engelska för arbetslivet Klassrum Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap engelska, kandidatkurs Klassrum Örebro
Svenska
Svenska för arbetslivet Klassrum Örebro
Säkerhet / Skydd
Informatik, Informationssäkerhetskultur i praktiken, grundkurs Distans Distans
Polis
Polisiärt arbete Klassrum Örebro
Teknik
Ljudteknik
Ljudteknik I Distans Distans
Ljudteknik II Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Coachning och handledning i arbetet Distans Distans
Handledarutbildning för förskollärare och lärare Distans Distans
Mångfald i klassrummet Klassrum Örebro
Pedagogiska processer i arbetslivet Distans Distans
Undervisning och lärande Klassrum Örebro
Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning f-3 Klassrum Örebro
Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola Klassrum Örebro
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning I Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, gymnasieskolan, ett undervisningsämne Distans Distans
Pedagogik
Handledarutbildning för förskollärare och lärare II Klassrum Örebro
Specialpedagogik i klassrummet Klassrum Örebro
Ämneslärare
Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Vård / Omsorg
Audionomprogrammet (studieort Örebro) Distans Distans
Medicin, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Radiografi, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Örebro
Audionom
Audionomprogrammet (studieort Luleå) Distans Distans
Audionomprogrammet (studieort Umeå) Distans Distans
Audionomprogrammet (studieort Östersund) Distans Distans
Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Kandidatprogram i tillämpad hörselvetenskap, inriktning hörselvårdande verksamhet Distans Distans
Medicin
Medicin, Handledning i klinisk verksamhet, grund Klassrum Örebro
Medicin, Hjärtsjukdomar Klassrum Örebro
Psykiatri
Biopsykosocial kriminologi Klassrum Örebro
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Hedersrelaterat våld och förtryck Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialt arbete, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kriminologi
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskaplig metod och nutida teoretiska perspektiv Klassrum Örebro
Psykologi
Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer Klassrum Örebro
Sociologi
Ledarskap i Socialt arbete - teori och praktik Distans Distans
Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling Klassrum Örebro
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering Klassrum Örebro
Data / IT
Artificiell intelligens för webben Klassrum Örebro
Datasäkerhet Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, AI-baserade sökmetoder för mobila robotar Distans Distans
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Masterprogram i intelligent robotik och automation Klassrum Örebro
Mobila plattformar Klassrum Örebro
Programvaruarkitekturer Klassrum Örebro
Datavetenskap
Datorgrafik för civilingenjörer Klassrum Örebro
Systemvetenskap
Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kravställande för informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Professionell och akademisk kommunikation, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Teorier om informationssystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Tillämpad styrning av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Systemtillgänglighet Klassrum Örebro
Djur / Natur
Agronom
Föroreningars spridning i mark, vatten och luft, avancerad nivå Klassrum Örebro
Ekonomi
Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri Klassrum Örebro
Företagsekonomi
Företagsekonomi, Affärsförnyelse och tillväxt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, CSR och företagsetik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Datorbaserad kalkylering och redovisning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Företaget och samhället, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Innovationsskapande i ekosystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell redovisning och redovisningsval, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ledarskapets identitet och professionalitet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Makt, styrning och organisering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Miljömanagement, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Strategi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Strategisk företagsutveckling i praktiken, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning inom hållbarhetsområdet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå Klassrum Örebro
Masterprogram i finansiell ekonomi Klassrum Örebro
Masterprogram i företagsekonomi Klassrum Örebro
Nationalekonomi
Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Globalisering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Offentlig ekonomi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Digital bildbehandling och datorseende Klassrum Örebro
Musik
Interpretation I, avancerad nivå Klassrum Örebro
Interpretation II, avancerad nivå Klassrum Örebro
Komposition och arrangering I, avancerad nivå Klassrum Örebro
Komposition och arrangering III, avancerad nivå Klassrum Örebro
Komposition och arrangering IV, avancerad nivå Klassrum Örebro
Musikproduktion
Komposition och arrangering II, avancerad nivå Klassrum Örebro
Sång
Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Klassisk sång med inriktning professionell ensemble II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Teater / Artist
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Interpretation II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Farmaci
Biomedicin
BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Laboratoriemedicinska metoder Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans Distans
Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin Distans Distans
Humaniora
Magisterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Örebro
Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan Klassrum Örebro
Genusvetenskap
Magisterprogram i samhällsanalys Klassrum Örebro
Historia
Från nationella till globala dynamiker? Dekonstruktioner av historiska narrativ i Europa under 1800- och 1900-talen Distans Distans
Historia, Självständigt arbete, magisterkurs Distans Distans
Historia, Självständigt arbete, masterkurs Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap, Självständigt arbete, magisterkurs Distans Distans
Litteraturvetenskap, Självständigt arbete, masterkurs Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Hälsoeffekter av miljöexponering Klassrum Örebro
Kost och näringslära
Framtidens måltider - trender och innovationer, avancerad nivå Distans Distans
Ingenjör
Datateknik
Datateknik, avancerad nivå, AI och cybersäkerhet Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, AI-etik för ingenjörer Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Autonoma robotar och ROS Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Distribuerad artificiell intelligens och multiagentsystem Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Logisk problemlösning med Answer Set-programmering Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Maskininlärning Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Naturlig språkbehandling Distans Distans
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Reinforcement learning Distans Distans
Information- och kommunikationsteknik
Informatik, Uppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Maskinteknik
Konstruktion för additiv tillverkning (DfAM) Klassrum Örebro
Juridik
Advokaträtt Klassrum Örebro
Barn i rättsprocessen, avancerad nivå Klassrum Örebro
Bolagsrätt och företagsbeskattning med inriktning mot mergers och acquisitions Klassrum Örebro
EU-domstolen: Konstitutionella och processuella perspektiv Klassrum Örebro
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå Klassrum Örebro
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Migrationsrätt Distans Distans
Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Rätten till skydd för personlig information i det digitaliserade samhället Klassrum Örebro
Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå Klassrum Örebro
Rättsretorik Klassrum Örebro
Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete Klassrum Örebro
Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete Klassrum Örebro
Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå Klassrum Örebro
Kommunikation / Media
Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet Klassrum Örebro
Informationsvetenskap
Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå Klassrum Örebro
Retorik
Genreteori och genreanvändning Klassrum Örebro
Hälsoretorik Distans Distans
Retorik, Självständigt arbete, magisterkurs Distans Distans
Retorik, Självständigt arbete, masterkurs Distans Distans
Naturvetenskap
Masterprogram i experimentell medicin Klassrum Örebro
Biologi
Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik Klassrum Örebro
Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning arktisk miljöforensik Klassrum Örebro
Kemi
Analytiska metoder inom miljöforensik I Klassrum Örebro
Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Självständigt arbete för masterexamen i kemi Klassrum Örebro
Matematik
Algebra och representationsteori Distans Distans
Kommutativ algebra Distans Distans
Konvex optimering Distans Distans
Matematiska grunder och algoritmer för maskininlärning Distans Distans
Matrisanalys och störningsteori Distans Distans
Statistik, Matematik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Miljö
Analytiska metoder inom miljöforensik II Klassrum Örebro
Global hållbarhet, säkra kemikalier och riskbedömning Klassrum Örebro
Miljötoxikologi Klassrum Örebro
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Hjälpmedel och välfärdsteknik - behov, användning och nytta Distans Distans
Arbetsterapi, avancerad nivå, Implementering av evidensbaserade metoder Distans Distans
Arbetsterapi, avancerad nivå, Kunskapssammanställning Distans Distans
Arbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Arbetsterapi, avancerad nivå, Rehabiliterande och hälsofrämjande arbete för äldre Distans Distans
Arbetsmiljö
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Klassrum Örebro
Restaurang
Mat / Dryck
Kulturanalytiska perspektiv på mat och måltider, avancerad nivå Distans Distans
Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Distans Distans
Sensorik - metoder för bedömning av komplexa måltidssituationer, avancerad nivå Distans Distans
Samhällsvetenskap
Masterprogram i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap Klassrum Örebro
Spekulativ fiktion och klimaträttvisa: att föreställa sig framtid, avancerad nivå Distans Distans
Teorier om ideologi Distans Distans
Statistik
Masterprogram i statistik, Statistisk modellering och data science Klassrum Örebro
Statistik, Bayesiansk Statistik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Datavisualisering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Ekonometri, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Inferensteori, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Kausal Inferens, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Maskininlärning för Data Science, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Masteruppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Sannolikhetslära, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Tidsserieanalys, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå Klassrum Örebro
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott, avancerad nivå, Principer inom nutrition och fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och hälsopromotion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språk
Transspråkande praktiker i det flerspråkiga klassrummet. Fokus på undervisning i eller på engelska Distans Distans
Engelska
Engelska, Självständigt arbete, magisterkurs Distans Distans
Engelska, Självständigt arbete, masterkurs Distans Distans
Svenska
Svenska språket, Självständigt arbete, magisterkurs Distans Distans
Svenska språket, Självständigt arbete, masterkurs Distans Distans
Säkerhet / Skydd
Cybersäkerhet och cyberbrottslighet Klassrum Örebro
Utbildning / Pedagogik
Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV - förskollärare Klassrum Örebro
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV - grundlärare F-6 och fritidshem Klassrum Örebro
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV - ämneslärare 7-9 och gymnasieskolan Klassrum Örebro
Pedagogik
Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Specialpedagog
Specialpedagogiskt program Distans Distans
Vård / Omsorg
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Örebro
Masterprogram i idrott med inriktning fysiologi och medicin Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage Distans Distans
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Klassrum Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Distans Distans
Audionom
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Barn med hörselskador - kommunikation, kognition och intervention Distans Distans
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Digital signalbehandling och auditiv modellering Distans Distans
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Klassrum Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Kunskapssammanställning Distans Distans
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Personcentrering inom audiologisk rehabilitering Distans Distans
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Störningar i den centrala auditiva processen Distans Distans
Medicin
Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Arbetsmedicin Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Simuleringspedagogik för hälsoprofessioners utbildningar Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans Distans
Vaccinologi och vaccinordination Klassrum Örebro

Kontaktuppgifter

Örebro universitet

Örebro universitet
701 82 ÖREBRO


Recensioner

Det finns inga recensioner för Örebro universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön