Visa allastudier.se som: Mobil

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda.

Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom undervisningslokaler finns här kaféer, restauranger och bostäder.

Campus USÖ ligger i anslutning till Universitetssjukhuset Örebro. Här studerar universitetets läkarstudenter från och med läkarutbildningens termin 4. Här finns universitetets medicinska bibliotek, samt Kliniskt forskningscentrum – universitetssjukhusets resursstöd för patientnära klinisk forskning. Vid Campus USÖ finns även en restaurang.

Universitetet har även campusområden i Grythyttan och Karlskoga.
Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder ca 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 700 fristående kurser.

Örebro universitet har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen.

Visa alla utbildningar med Örebro universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Klassrum Örebro
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle Klassrum Örebro
Socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i ett jämförande perspektiv Klassrum Örebro
Genusvetenskap
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Örebro
Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten Klassrum Örebro
Kriminologi
Kriminologi II Klassrum Örebro
Psykologi
Psykologi, avancerad nivå, Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik Distans Distans
Psykologi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Psykologi, grundkurs Klassrum Örebro
Psykologi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Psykologprogrammet Klassrum Örebro
Samhällsvetenskap
Biopsykosocial kriminologi Klassrum Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod Klassrum Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande Klassrum Örebro
Magisterprogram i samhällsanalys Klassrum Örebro
Polisiärt arbete Klassrum Örebro
Psykisk störning, droger och brott Klassrum Örebro
Samhällsvetenskapliga perspektiv på välfärdsstaten: tematisk fördjupningskurs Klassrum Örebro
Sociologi
Hedersrelaterat våld och förtryck Klassrum Örebro
Hållbar utveckling Klassrum Örebro
Kandidatprogram i samhällsanalys Klassrum Örebro
Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling Klassrum Örebro
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Klassrum Örebro
Socialt arbete med personer med funktionshinder Klassrum Örebro
Socialt arbete och socialpolitik för en hållbar framtid Distans, Klassrum Flera orter (2)
Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld II Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod Klassrum Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande Klassrum Örebro
Sociologi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Sociologi, Globaliseringsteori Klassrum Örebro
Sociologi, grundkurs Klassrum Örebro
Sociologi, Hållbar utveckling och organisationsteori Klassrum Örebro
Sociologi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Sociologi, Välfärdsstat och samhälle Klassrum Örebro
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Örebro
Statistik
Grundläggande statistik Klassrum Örebro
Masterprogram i statistik Klassrum Örebro
Matematik och statistik för naturvetare Klassrum Örebro
Statistik, Bayesiansk statistik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Biostatistik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Ekonometri, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Finansiella och makroekonomiska tidsseriemodeller, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs Klassrum Örebro
Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Mikroekonometri, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs Klassrum Örebro
Statistik, Självständigt arbete, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkurs Klassrum Örebro
Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Statistiska metoder, kandidatkurs Klassrum Örebro
Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statistik, Uppsats, kandidatkurs Klassrum Örebro
Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå Klassrum Örebro
Statsvetenskap
Statskunskap, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Statskunskap, grundkurs Klassrum Örebro
Data / IT
AI-baserade sökmetoder för mobila robotar Distans Distans
Artificiell intelligens Klassrum Örebro
Autonoma robotar och ROS Distans Distans
Datastrukturer och algoritmer Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Introduktion till artificiell intelligens Distans Distans
Masterprogram i AI och robotik Klassrum Örebro
Människa-dator-interaktion Klassrum Örebro
Objektorienterad programmering Klassrum Örebro
Programmering av distribuerade system Klassrum Örebro
Programvarukvalitet Klassrum Örebro
Projektarbete inom datateknik Klassrum Örebro
Realtidsprogrammering Klassrum Örebro
Reinforcement learning del 2 Distans Distans
Simulering och visualisering Klassrum Örebro
System- och programvaruutveckling Klassrum Örebro
Nätverk
Databasteknik II Distans Distans
Programmering
Programmering grundkurs Klassrum Örebro
Systemvetenskap
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs Klassrum Örebro
Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Interaktionsdesign, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kravhantering, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Kravställande för informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Objektorienterad analys och design, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Professionell och akademisk kommunikation, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Informatik, Tillämpad styrning av informationssäkerhet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Uppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Systemvetenskapliga programmet Klassrum Örebro
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Örebro
Ekonomiprogrammet Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Affärsförnyelse och tillväxt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Datorbaserad kalkylering och redovisning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Företagande idag Klassrum Hällefors
Företagsekonomi, Global marknadsföring Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell logistik Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ledarskapets identitet och professionalitet, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistik Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Miljömanagement, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Strategi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Strategisk företagsutveckling i praktiken, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Supply Chain Management Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Varumärkesstrategi Klassrum Örebro
Företagsekonomi
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, grundkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs Klassrum Örebro
Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi
Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Globalisering, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Globalisering, välstånd och inkomstfördelning Klassrum Örebro
Nationalekonomi, grundkurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå Klassrum Örebro
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå Klassrum Örebro
Estetiska utbildningar
Musik
Arrangering och komposition med digitala verktyg Klassrum Örebro
Arrangering Storband II Klassrum Örebro
Ensemble inriktning Jazz och Pop II Klassrum Örebro
Ensemble, inriktning Jazz och Pop I Klassrum Örebro
Ensemble, inriktning polyrytmik och polymetrik Klassrum Örebro
Gitarrensemble I Klassrum Örebro
Gitarrensemble II Klassrum Örebro
Gitarrensemble III Klassrum Örebro
Gitarrensemble IV Klassrum Örebro
Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Komposition och arrangering II, avancerad nivå Klassrum Örebro
Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör I Klassrum Örebro
Körpedagog, inriktning barn- och ungdomskör II Klassrum Örebro
Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan Klassrum Örebro
Mellanösterns musiktraditioner II Klassrum Örebro
Slagverksensemble IV Klassrum Örebro
Världsmusik II Klassrum Örebro
Musikproduktion
Ljudteknik I Distans Distans
Ljudteknik II Distans Distans
Teater / Artist
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Interpretation II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Slagverksensemble I Klassrum Örebro
Slagverksensemble II Klassrum Örebro
Slagverksensemble III Klassrum Örebro
Stor jazzensemble I Klassrum Örebro
Stor jazzensemble II Klassrum Örebro
Stor jazzensemble III Klassrum Örebro
Stor jazzensemble IV Klassrum Örebro
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Framtidens måltider - trender och innovationer, avancerad nivå Distans Distans
Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Distans Distans
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I Distans Distans
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap II Distans Distans
Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Hotell- och restaurangbranschen idag, fortsättningskurs Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete Klassrum Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Vetenskaplig metod Klassrum Hällefors
Sensorik - metoder för bedömning av komplexa måltidssituationer, avancerad nivå Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Logisk problemlösning med Answer Set-programmering Distans Distans
Juridik
Barn i rättsprocessen, avancerad nivå Klassrum Örebro
Barn i rättsprocessen, avancerad nivå Klassrum Örebro
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå Klassrum Örebro
Europeisk processrätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå Klassrum Örebro
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsbeskattning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Företagsbeskattning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Klassrum Örebro
Internationell humanitär rätt Klassrum Örebro
Internationell humanitär rätt Klassrum Örebro
Internationell straffrätt, avancerad nivå Distans Distans
Internationell straffrätt, avancerad nivå Distans Distans
Juridisk introduktionskurs Klassrum Örebro
Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete Klassrum Örebro
Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete Klassrum Örebro
Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete Klassrum Örebro
Stats- och förvaltningsrätt Klassrum Örebro
Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå Klassrum Örebro
Kommunikation / Media
Magisterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs Klassrum Örebro
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap Klassrum Örebro
Public relations och planerad kommunikation Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation och place branding Klassrum Örebro
Copywriting och skrivande
Skrivande för arbetslivet Klassrum Örebro
Film
Beställningsfilm Klassrum Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film Klassrum Örebro
Informationsvetenskap
Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet Klassrum Örebro
Kommunikation
Global kommunikation Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation II - Design Klassrum Örebro
Strategisk kommunikation II - Management Klassrum Örebro
Visuell kommunikation Klassrum Örebro
Presentationsteknik och retorik
Retorik och kommunikativt ledarskap Klassrum Örebro
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - retorik Klassrum Örebro
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Historia, Perspektiv på Förintelsen Distans Distans
Migration och globalisering Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap, Perspektiv på Förintelsen Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Biologisk innovation Klassrum Örebro
Doping, narkotika och kriminalteknik Klassrum Örebro
Eukaryot cellbiologi Klassrum Örebro
Fysiologi Klassrum Örebro
Infektionssjukdomars biologi Klassrum Örebro
Molekylärbiologi och genetik Klassrum Örebro
Prokaryot cellbiologi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi Klassrum Örebro
Biomedicin
BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Laboratoriemedicinska metoder Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Laboratoriemedicinska metoder Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans Distans
BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans Distans
BMLV, Ultraljud Klassrum Örebro
Kroniska sjukdomars biologi Klassrum Örebro
Farmakologi
Läkemedelsutveckling Klassrum Örebro
Geografi
Det svenska samhällets geografi Klassrum Örebro
Kulturgeografi, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Kulturgeografi, kandidatkurs Klassrum Örebro
Kemi
Allmän kemi Klassrum Örebro
Analysvetenskap och forensik Klassrum Örebro
Analytisk biokemi Klassrum Örebro
Analytisk kemi Klassrum Örebro
Analytiska metoder inom miljöforensik I Klassrum Örebro
Analytiska metoder inom miljöforensik II Klassrum Örebro
Biokemi Klassrum Örebro
Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik Klassrum Örebro
Miljöforensik Klassrum Örebro
Organisk och analytisk kemi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi Klassrum Örebro
Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå Klassrum Örebro
Självständigt arbete för masterexamen i kemi Klassrum Örebro
Matematik
Algebra och representationteori Distans Distans
Algebraiska strukturer Klassrum Örebro
Analysens grunder Klassrum Örebro
Beräkningsmatematik I Klassrum Örebro
Beräkningsmatematik II Klassrum Örebro
Differentialekvationer Klassrum Örebro
Envariabelanalys II Klassrum Örebro
Fallstudier i beräkningsmatematik Klassrum Örebro
Flervariabelanalys Klassrum Örebro
Inversa problem Distans Distans
Kombinatorik Klassrum Örebro
Komplex analys Klassrum Örebro
Linjär algebra Klassrum Örebro
Linjär algebra II Klassrum Örebro
Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan Klassrum Örebro
Matematik, historik och logik Klassrum Örebro
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Örebro
Numeriska metoder för differentialekvationer Klassrum Örebro
Optimering Klassrum Örebro
Optimering för högskoleingenjörer Klassrum Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Örebro
Miljö
Hälsoeffekter av miljöexponering Klassrum Örebro
Miljötoxikologi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Mat och miljö Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Miljötoxikologi Klassrum Örebro
Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Örebro
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Klassrum Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Arbetsterapi, Examensarbete Klassrum Örebro
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete Klassrum Örebro
Personalvetarprogrammet Klassrum Örebro
Arbetsrätt
Arbetsrätt, avancerad nivå Klassrum Örebro
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott, avancerad nivå, Principer inom nutrition och fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och hälsopromotion Klassrum Örebro
Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation Klassrum Örebro
Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära Klassrum Örebro
Idrott, Friluftsliv Klassrum Örebro
Idrott, Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR Klassrum Örebro
Idrott, motions- och hälsopsykologi Klassrum Örebro
Idrott, Tränarskap med inriktning mot fotboll Klassrum Örebro
Idrott, Träningslära för hälsa och prestation Klassrum Örebro
Språk
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - engelska Klassrum Örebro
Engelska
Engelska, grundkurs Klassrum Örebro
Svenska
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - svenska språket Klassrum Örebro
Svenska för arbetslivet Klassrum Örebro
Svenska som andraspråk och lärande i ett flerkulturellt klassrum Klassrum Örebro
Teknik
Analys med Finita Elementmetoden, fördjupning Klassrum Örebro
Formningsteknik II Klassrum Örebro
Lean Grundkurs, distans Distans Distans
Datateknik
Databasteknik Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för intelligenta system Klassrum Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för robotik Klassrum Örebro
Datorteknik Klassrum Örebro
Maskinteknik
Maskininlärning del 2 Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 4, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Instrument extrakurs termin 8, Ämneslärarprogrammet Musik Klassrum Örebro
Pedagogik
Mångfald i klassrummet Klassrum Örebro
Pedagogik, Att forska om arbetslivet Distans Distans
Pedagogik, Att hantera konflikter Distans Distans
Pedagogik, Coachning och handledning i arbetet Distans Distans
Pedagogik, fortsättningskurs Klassrum Örebro
Pedagogik, Handledarutbildning för förskollärare och lärare Distans Distans
Pedagogik, Kommunikation och professionella samtal i arbetet Distans Distans
Pedagogik, Ledarskap för organisation och arbetsliv Distans Distans
Pedagogik, Projektledarutbildning Distans Distans
Specialpedagogik i klassrummet Klassrum Örebro
Undervisning och lärande Klassrum Örebro
Vård / Omsorg
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Örebro
Masterprogram i idrott med inriktning fysiologi och medicin Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Infektionssjukvård Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsohistoria, fysisk undersökning och klinisk bedömning Distans Distans
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod Klassrum Örebro
Logoped
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Klassrum Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Örebro
Medicin
Masterprogram i experimentell medicin Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Arbetsmedicin Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete i odontologi Klassrum Örebro
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, Bild- och funktionsdiagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, bild- och funktionsmedicin Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans Distans
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans Distans
Medicin, Cellbiologi Klassrum Örebro
Medicin, Examensarbete Distans Distans
Medicin, Fysiologi med anatomi Klassrum Örebro
Medicin, Hjärtsjukdomar Klassrum Örebro
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hematologisk vård Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hematologisk vård Distans Distans
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vårdhygien Klassrum Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Klassrum Örebro
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Örebro

Visa alla

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

Örebro universitet
701 82 ÖREBRO


Recensioner

Det finns inga recensioner för Örebro universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön