Visa allastudier.se som: Mobil

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda.

Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom undervisningslokaler finns här kaféer, restauranger och bostäder.

Campus USÖ ligger i anslutning till Universitetssjukhuset Örebro. Här studerar universitetets läkarstudenter från och med läkarutbildningens termin 4. Här finns universitetets medicinska bibliotek, samt Kliniskt forskningscentrum – universitetssjukhusets resursstöd för patientnära klinisk forskning. Vid Campus USÖ finns även en restaurang.

Universitetet har även campusområden i Grythyttan och Karlskoga.
Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder ca 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 700 fristående kurser.

Örebro universitet har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen.

Visa alla utbildningar med Örebro universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Genusvetenskap Ort
Kvinnofridskunskap Distans
Psykologi
Positiv psykologi: Vetenskapen om lycka och välbefinnande Örebro
Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande Örebro
Samhällsvetenskap
Biopsykosocial kriminologi Örebro
Kriminologi I Örebro
Kriminologi III Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Örebro
Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande Örebro
Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan Örebro
Offentlig förvaltning och ledning Örebro
Polisiärt arbete Örebro
Psykisk störning, droger och brott Örebro
Samhällsvetenskapliga perspektiv på välfärdsstaten: tematisk fördjupningskurs Örebro
Svensk politik och policy Örebro
Våld i nära relation Örebro
Sociologi
Hedersrelaterat våld och förtryck Örebro
Kriminologiprogrammet Örebro
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete Örebro
Socialt arbete med personer med funktionshinder Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld I Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld II Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod Örebro
Socialt arbete, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande Örebro
Statistik
Matematik och statistik för naturvetare Örebro
Statistik, Analys av registerdata och kausal inferens, avancerad nivå Örebro
Statistik, Bayesiansk statistik, avancerad nivå Örebro
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Biostatistik, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Ekonometri, avancerad nivå Örebro
Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Finansiella och makroekonomiska tidsseriemodeller, avancerad nivå Örebro
Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivå Örebro
Statistik, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå Örebro
Statistik, Mikroekonometri, avancerad nivå Örebro
Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivå Örebro
Statistik, Självständigt arbete, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkurs Örebro
Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå Örebro
Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivå Örebro
Statistik, Statistiska metoder, kandidatkurs Örebro
Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå Örebro
Statistik, Uppsats, kandidatkurs Örebro
Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskurs Örebro
Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå Örebro
Statistikerprogrammet Örebro
Statsvetenskap
Statskunskap, fortsättningskurs Örebro
Statskunskap, kandidatkurs Örebro
Data / IT
AI-baserade sökmetoder för mobila robotar Distans
Artificiell intelligens Örebro
Autonoma robotar och ROS Distans
Civilingenjör, Datateknik Örebro
Datastrukturer och algoritmer Örebro
Datorkommunikation och nät Örebro
Högskoleingenjör, Datateknik Örebro
Kompilatorer och interpretatorer Örebro
Mixed Reality i industriella tillämpningar Distans
Människa-dator-interaktion Örebro
Objektorienterad programmering Örebro
Programmering av distribuerade system Örebro
Programvarukvalitet Örebro
Realtidsprogrammering Örebro
Reinforcement learning del 1 Distans
Reinforcement learning del 2 Distans
Simulering och visualisering Örebro
System- och programvaruutveckling Örebro
System- och programvaruutveckling, fortsättningskurs Örebro
Databas / Server / Nätverk
Databasteknik II Distans
Programmering
Programmering grundkurs Örebro
Systemvetenskap
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkurs Örebro
Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Interaktionsdesign, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Klientprogrammering för webbsystem, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Kravhantering, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Kravställande för informationssäkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Örebro
Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå Örebro
Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå Örebro
Informatik, Objektorienterad analys och design, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Professionell och akademisk kommunikation, avancerad nivå Örebro
Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs Örebro
Informatik, Teorier om informationssystem, avancerad nivå Örebro
Informatik, Tillämpad styrning av informationssäkerhet, avancerad nivå Örebro
Informatik, Uppsats, avancerad nivå Örebro
Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs Örebro
Ekonomi / Försäljning
Civilingenjör, Industriell ekonomi Örebro
Högskoleingenjör, Industriell ekonomi Örebro
Kulinarisk kock och måltidskreatör Hällefors
Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri Örebro
Sommelier och måltidskreatör Hällefors
Ekonomi
Företagsekonomi, Affärsförnyelse och tillväxt, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, CSR och företagsetik, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Datorbaserad kalkylering och redovisning, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling Örebro
Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Företagande idag Hällefors
Företagsekonomi, Global marknadsföring Örebro
Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Internationell logistik Örebro
Företagsekonomi, Internationell redovisning och redovisningsval, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Internationellt Management Örebro
Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande Örebro
Företagsekonomi, Ledarskapets identitet och professionalitet, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistik Örebro
Företagsekonomi, Makt, styrning och organisering, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event Örebro
Företagsekonomi, Miljömanagement, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Strategi, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Strategisk företagsutveckling i praktiken, avancerad nivå Örebro
Företagsekonomi, Supply Chain Management Örebro
Företagsekonomi, Varumärkesstrategi Örebro
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning inom hållbarhetsområdet, avancerad nivå Örebro
Masterprogram i finansiell ekonomi Örebro
Sport management Örebro
Nationalekonomi
Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Globalisering, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Globalisering, välstånd och inkomstfördelning Örebro
Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå Örebro
Nationalekonomi, Offentlig ekonomi, avancerad nivå Örebro
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Musik, kultur och medier Örebro
Musik
Arrangering i jazz och pop I Örebro
Arrangering och Komposition Örebro
Arrangering och komposition med digitala verktyg Örebro
Arrangering Storband II Örebro
Dirigering för orkester- och kammarmusiker Örebro
Ensemble, inriktning polyrytmik och polymetrik Örebro
Gitarrensemble IV Örebro
Komposition I Örebro
Komposition och arrangering I, avancerad nivå Örebro
Komposition och arrangering II, avancerad nivå Örebro
Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör I Örebro
Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå Örebro
Körpedagog, inriktning barn- och ungdomskör II Örebro
Körpedagog, inriktning vuxenkör I Örebro
Körpedagog, inriktning vuxenkör II Örebro
Mellanösterns musiktraditioner I Örebro
Mellanösterns musiktraditioner II Örebro
Slagverksensemble IV Örebro
Sång med inriktning professionell kör I, avancerad nivå Örebro
Världsmusik I Örebro
Världsmusik II Örebro
Teater / Artist
Spela teater I Örebro
Teaterpedagogprogrammet Örebro
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Framtidens måltider - trender och innovationer, avancerad nivå Distans
Kulturanalytiska perspektiv på mat och måltider, avancerad nivå Distans
Måltidsekologprogrammet Örebro
Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete Distans
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap II Distans
Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Hotell- och restaurangbranschen idag, fortsättningskurs Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete Hällefors
Måltidskunskap och värdskap, Vetenskaplig metod Hällefors
Sensorik - metoder för bedömning av komplexa måltidssituationer, avancerad nivå Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Logisk problemlösning med Answer Set-programmering Distans
Juridik
Asyl- och flyktingrätt Distans
Asyl- och flyktingrätt Distans
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå Örebro
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå Örebro
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå Örebro
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå Örebro
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå Örebro
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå Örebro
Företagsbeskattning, avancerad nivå Örebro
Företagsbeskattning, avancerad nivå Örebro
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Örebro
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Örebro
Internationell humanitär rätt Örebro
Internationell humanitär rätt Örebro
Internationell straffrätt, avancerad nivå Distans
Internationell straffrätt, avancerad nivå Distans
Juridisk introduktionskurs Örebro
Juristprogrammet Örebro
Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå Örebro
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå Örebro
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå Örebro
Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå Örebro
Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå Örebro
Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå Örebro
Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete Örebro
Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning Örebro
Stats- och förvaltningsrätt Örebro
Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå Örebro
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs Örebro
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap Örebro
Public relations och planerad kommunikation Örebro
Strategisk kommunikation och place branding Örebro
Copywriting och skrivande
Skrivande för arbetslivet Örebro
Film
Beställningsfilm Örebro
Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, inriktning film Örebro
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film Örebro
Kommunikation
Global kommunikation Örebro
Strategisk kommunikation I Örebro
Strategisk kommunikation II - Design Örebro
Strategisk kommunikation II - Management Örebro
Visuell kommunikation Örebro
Marknadsföring / PR
Hospitality management Hällefors
Masterprogram i företagsekonomi Örebro
Medieproduktion
Filmprogrammet Örebro
Medier, kommunikation och PR Örebro
Presentationsteknik och retorik
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - retorik Örebro
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Historia, Perspektiv på Förintelsen Distans
Historia: Fakta, fiktion och faktion förr och nu Distans
Migration och globalisering Distans
Människor och maskiner Distans
Litteraturvetenskap
Gotiska berättelser och annan fasaväckande fiktion Distans
Litteraturvetenskap, Perspektiv på Förintelsen Distans
Litteraturvetenskap: Fakta, fiktion och faktion förr och nu Distans
Naturvetenskap
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet Distans
Naturvetenskapligt basår Örebro
Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6 Örebro
Biologi
Biologiprogrammet Örebro
Biologisk innovation Örebro
Doping, narkotika och kriminalteknik Örebro
Eukaryot cellbiologi Örebro
Fysiologi Örebro
Infektionssjukdomars biologi Örebro
Introduktion till biologi och professionell utveckling Örebro
Molekylärbiologi och genetik Örebro
Prokaryot cellbiologi Örebro
Tillämpad biologi Örebro
Farmakologi
Läkemedelsutveckling Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Örebro
Geografi
Det svenska samhällets geografi Örebro
Kulturgeografi, fortsättningskurs Örebro
Kulturgeografi, grundkurs Örebro
Kulturgeografi, kandidatkurs Örebro
Samhällsplanerarprogrammet Örebro
Kemi
Allmän kemi Örebro
Analysvetenskap och forensik Örebro
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Örebro
Analytisk biokemi Örebro
Analytisk kemi Örebro
Analytiska metoder inom miljöforensik I Örebro
Analytiska metoder inom miljöforensik II Örebro
Biokemi Örebro
Föroreningars spridning i mark, vatten och luft, avancerad nivå Örebro
Instrumentella analytiska metoder Örebro
Introduktion till analysvetenskap och forensik Örebro
Miljöforensik Örebro
Oorganisk kemi Örebro
Organisk och analytisk kemi Örebro
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi Örebro
Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå Örebro
Matematik
Algebra och analys för högskoleingenjörer Örebro
Algebra och representationteori Distans
Algebraiska strukturer Örebro
Analysens grunder Örebro
Beräkningsmatematik I Örebro
Beräkningsmatematik II Örebro
Differentialekvationer Örebro
Elementär algebra Örebro
Envariabelanalys I Örebro
Envariabelanalys II Örebro
Fallstudier i beräkningsmatematik Örebro
Flervariabelanalys Örebro
Inversa problem Distans
Kombinatorik Örebro
Komplex analys Örebro
Linjär algebra Örebro
Linjär algebra II Örebro
Linjär analys Örebro
Matematik, historik och logik Örebro
Matematikerprogrammet Örebro
Matematisk modellering och problemlösning Örebro
Matematisk statistik för högskoleingenjörer Örebro
Matematiska metoder i mekanik Distans
Matrisanalys och störningsteori Distans
Numeriska metoder för differentialekvationer Örebro
Optimering Örebro
Optimering för högskoleingenjörer Örebro
Sannolikhetsteori Örebro
Miljö
Hälsoeffekter av miljöexponering Örebro
Miljötoxikologi Örebro
Miljövetenskap, Agroekologi Örebro
Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet Örebro
Miljövetenskap, Livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling Örebro
Miljövetenskap, Mat och miljö Örebro
Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö Örebro
Miljövetenskap, Miljötoxikologi Örebro
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi, Arbetsinriktad rehabilitering Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård Örebro
Arbetsterapi, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Örebro
Arbetsterapi, Examensarbete Örebro
Arbetsterapi, Forskningsmetodik Örebro
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete Örebro
Arbetsterapi, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt, avancerad nivå Örebro
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans
Idrott och hälsa för lärare 4-6 (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans
Idrott och hälsa för lärare 7-9 (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans
Idrott, avancerad nivå, Principer inom nutrition och fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och hälsopromotion Örebro
Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation Örebro
Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära Örebro
Idrott, Friluftsliv Örebro
Idrott, grundkurs Örebro
Idrott, kandidatkurs Örebro
Idrott, motions- och hälsopsykologi Örebro
Idrott, Tränarskap med inriktning mot fotboll Örebro
Idrott, Träningslära för hälsa och prestation Örebro
Språk
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - engelska Örebro
Engelska
Engelska för arbetslivet Örebro
Svenska
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i årskurs 1-6 Distans
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Örebro
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Örebro
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - svenska språket Örebro
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap Örebro
Svenska för arbetslivet Örebro
Teknik
Formningsteknik II Örebro
Högskoleingenjör, Byggteknik Örebro
Kvalitetsutveckling I, distans Distans
Lean Grundkurs, distans Distans
Tekniskt basår Örebro
Datateknik
Databasteknik Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för intelligenta system Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för robotik Örebro
Datateknik, avancerad nivå, Forskningsmetoder för intelligenta system Örebro
Datorteknik Örebro
Design och produktutveckling
Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling Örebro
Högskoleingenjör, Maskinteknik Örebro
Maskinteknik
Maskininlärning del 1 Distans
Maskininlärning del 2 Distans
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet Musik Örebro
Instrument extrakurs termin 3, Ämneslärarprogrammet Musik Örebro
Instrument extrakurs termin 4, Ämneslärarprogrammet Musik Örebro
Instrument extrakurs termin 7, Ämneslärarprogrammet Musik Örebro
Instrument extrakurs termin 8, Ämneslärarprogrammet Musik Örebro
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Örebro
Mångfald i klassrummet Örebro
Pedagogik, Att forska om arbetslivet Distans
Pedagogik, Att hantera konflikter Distans
Pedagogik, Coachning och handledning i arbetet Distans
Pedagogik, fortsättningskurs Örebro
Pedagogik, grundkurs Örebro
Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs Distans
Pedagogik, Kommunikation och professionella samtal i arbetet Distans
Pedagogik, Ledarskap för organisation och arbetsliv Distans
Pedagogik, Organisation, arbetsmiljö och hälsa Distans
Pedagogik, Projektledarutbildning Distans
Pedagogiska processer i arbetslivet Distans
Specialpedagogik i klassrummet Örebro
Specialpedagogiskt program Distans
Undervisning och lärande Örebro
Vård / Medicin
Audionomprogrammet Örebro
Medicin, avancerad nivå, Infektionssjukvård Örebro
Radiografi, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Röntgensjuksköterskeprogrammet Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Örebro
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Örebro
Tränarprogrammet Örebro
Biomedicin
BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik Distans
BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete Distans
BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen Distans
BMLV, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design Distans
BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Distans
BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik Distans
BMLV, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans
BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Distans
BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans
BMLV, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans
BMLV, Ultraljud Örebro
Kroniska sjukdomars biologi Örebro
Hälsa och samhälle
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Örebro
Medicin
Medicin, avancerad nivå, Akutsjukvårdens diagnostik och behandling Örebro
Medicin, avancerad nivå, Arbetsmedicin Distans
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik Distans
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete Distans
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete i odontologi Örebro
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, Bild- och funktionsdiagnostik Distans
Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen Distans
Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design Distans
Medicin, avancerad nivå, Hematologi Örebro
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Distans
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik Distans
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Distans
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi Distans
Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom Örebro
Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom Örebro
Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi Distans
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Distans
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Distans
Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi Örebro
Medicin, Cellbiologi Örebro
Medicin, Examensarbete Distans
Medicin, Fysiologi med anatomi Örebro
Medicin, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Medicin, Hjärtsjukdomar Örebro
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Arbetspsykologi, organisation och folkhälsa Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Företagshälsovård Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hematologisk vård Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Örebro
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vårdhygien Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Örebro
Omvårdnadsvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Tal och hörsel
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård Örebro
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Störningar i den centrala auditiva processen Distans
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Örebro
Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

Örebro universitet
701 82 ÖREBRO


Recensioner

Det finns inga recensioner för Örebro universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön