Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå

Makroekonomiskt prognosarbete tar generellt sin utgångspunkt i tidsseriedata. Denna kurs avser att ge kunskaper inom tidsserieanalys och tidsserieekonometri för att kunna modellera och prognostisera makroekonomiska variabler. Under kursen kommer både den grundläggande univariata ARIMA-modellen och den mer avancerade multivariata VAR-modellen att behandlas. Också ämnen som enhetsrötter, kointegration och strukturella brott kommer att beröras. Kursens fokus ligger på objektiva metoder för prognoser, men även bedömningsprognoser kommer att diskuteras. Slutligen avhandlas verktyg för utvärdering av prognoser.Övrigt:Kursen överlappar med Statistik, Tidsserieanalys, avancerad nivå, 5 hp och dessa kurser kan ej användas tillsammans i en examen.

Förkunskaper

75 hp i nationalekonomi på grundnivå samt Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng alternativt 75 hp i företagsekonomi på grundnivå samt Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp alternativt 75 hp i statistik på grundnivå samt Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp. Därtill krävs självständigt arbete om 15 hp i huvudområdet samt Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs, 7,5 hp och Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs, 7,5 hp alternativt Nationalekonomi finansiell ekonometri 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön